Zmeny v obsadení 1.kolo KFL , 12.-13.01.2019

10.01.2019, Ž - admin VsFZ
[doc]Zmeny v obsadení R - 1.kolo .docx

  Zmeny v obsadení R na 1.kolo KFL 12.-13.01.2019

/aktualizované zmeny po vydaní ÚS sú červenou farbou/


Krompachy – Hrabušice                  Dzivjak za Bobka R.,

Čaňa – Kalša                                   Safko za Konečného, Zis za Petraššovitša

Lastomír – Vinné                              Belej za Uliana,

Kluknava – Harichovce                    Zvalený za Greša,

Olcnava – Rudňany                          Greš za Zvaleného,

Seňa – Malá Ida                               Juhás za Eperješiho,

Ždaňa - Kráľovský Chlmec               Škodi T. za Koščo P.,

Čečejovce - FC Košice                     Benedik za Hrebeňára, 

Poproč - Haniska                              Hrebeňár za Benedika, 

Zemplínska Teplica – Pavlovce n/U Eperješi za Juhása,

Úpor – V. Kapušany                         Fedák za Vassa,

Malý Horeš – Krišovská Liesková    Belej za Dušeka,

Michaľany – Čičarovce                    Ondrášek  za Hamadeja, Kavčák za Tótha P..

Prečítané: 410x