Za Jánom Hoptom
16.04.2019, Šéfredaktor

Za Jánom Hoptom

16.04.2019, Šéfredaktor
Funkcionárom futbalu, telovýchovy v humenskom regióne

 

Od 22. marca 1934 do 7. apríla 2019 prešiel životnú púť Ján Hopta.

Obetavý učiteľ, športový organizátor, človek plný tvorivých činov. Jeho životný obraz bol pevne lemovaný výrazným vzťahom k mládeži, k jej potrebám, všestrannému vzťahu k životu a k práci v oblasti telovýchovy. Rodák z Volice po skončení štúdia na Pedagogickej škole v Prešove začal pracovať ako učiteľ v obci Ulič. Neskôr vo svojej pedagogickej činnosti pôsobil v obci Starina a niekoľko rokov bol riaditeľom Základnej školy v Hankovciach. Aktivizoval sa futbalovo hneď v Uliči, bol jedným zo zakladateľov TJ Družstevník Hankovce, ktorý neskôr postúpil až do I. B triedy.  Druhú polovicu pracovného života venoval práci v telovýchovnej organizácii, 16 rokov pôsobil vo funkcii vedúceho tajomníka Okresného výboru Československého zväzu telesnej výchovy v Humennom. Tiež pracoval v Komisii rozhodcov odboru futbal pri OV ČSZTV, päť rokov ako referent športu v OZTK a SZTK v Humennom. Podieľal sa na rozvoji telovýchovy a športu v bývalom okrese Humenné, za čo mu bolo v roku 1985 prezidentom ČSSR odovzdané štátne vyznamenanie za Zásluhy o výstavbu. Odmenený bol aj viacerými telovýchovnými vyznamenaniami a čestnými uznaniami Okresného národného výboru a Okresného výboru KSS v Humennom.  

Česť jeho pamiatke

Prečítané: 107x