Vzdelávanie športových odborníkov - TESTOVANIE na platforme sportnet.online

03.03.2018, Ž - admin VsFZ
Testovanie športových odborníkov - online

Seminár rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov ObFZ Košice - okolie. 

Dňa 03.marca 2018, na zimnom doškoľovacom seminári rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov z oblastného futbalového zväzu

ObFZ Košice - okolie si pilotne vyskúšali aplikáciu TESTOVANIE na platforme sportnet.online. 

Projekt predstavil projektový manažér aplikácie TESTOVANIE - Ing. František Ferenc:

Jednou z aplikácií, ktoré spoločne budujeme na platforme sportnet.online je "TESTOVANIE spôsobom online". Prvé testovanie už prebehlo na úrovni pridruženého člena SFZ - UČPS, no v oblasti futbalového hnutia mali prvykrát možnosť otestovať svojích odborníkov zástupcovia KR ObFZ Košice-okolie. Počas prvej skúšky sme samozrejme zaznamenali ešte nejaké detaily, ktoré potrebujeme "vybrúsiť", ale z funkčného hľadiska, aj za podpory Bart.sk, sa nám podarilo pripraviť prostredie, ktoré má obrovský potenciál aj do budúcna na testovanie akýchkoľvek osôb pripojených na túto platformu. Jedným z kameňov úrazu, ktoré ovplyvnili priebeh testovania je priam nutnosť kvalitného internetového pripojenia a použitie vhodného hardvérového zabezpečenia a to hlavne v prípade, keď zadania obsahujú aj video formáty. Nakoľko frekventanti využívali na testovanie vlastné PC, do budúcna by bolo vhodné zabezpečiť pre tieto účely špeciálne prispôsobené miestnosti so všetkým potrebným zabezpečením.

image

Predseda ObFZ Košice okolie - Marcel Eperješi : 

Na začiatku musím poďakovať SFZ, že v dlhodobom horizonte má na pamäti aj vzdelávanie športových odborníkov a že náš oblastný futbalový zväz môže byť prvý pri testovaní týchto odborníkov cez aplikáciu TESTOVANIE - online. Hlavne vďaka otcovi myšlienky Jankovi Letkovi a Františkovi Ferencovi, ktorý má na starosti tento projekt na SFZ.

V priebehu týždňa, po komunikácii s predsedom KR SFZ Mariánom Ružbarským, ktorého tieto moderné trendy zaujali,  v spolupráci s Arturom Jakubcom / člen KR SFZ zodpovedný za vzdelávanie / a Pavlom Chmurom /člen KR VsFZ zodpovedný za vzdelávanie/ vložil sekretár zväzu Jakub Eperješi  do systému otázky z pravidiel futbalu ale aj videoukážky a nič nebránilo tomu, aby sme mohli v sobotu otestovať znalosti rozhodcov online. Nielenže ideme s dobou, ale správame sa aj ekologicky, nakoľko šetríme papier a hlavne naše lesy.   

image

Predseda KR ObFZ Košice - okolie - Mgr. Tomáš Bednár :

Testovania sa zúčastnili mladšie ročníky rozhodcov z ObFZ Košice - okolie, ktorí si v priebehu týždňa museli vygenerovať  prihlasovací kód do platformy sportnet.online a spárovať ho so svojím ISSF účtom. 

Rozhodcovia boli rozdelení do 2 skupín z dôvodu pripojiteľnosti na internetovú sieť. Pri písaní testu z pravidiel futbalu neboli žiadne problémy, nevypadávali zo sietí. Problém bol v tom, že si frekventanti po poslednej otázke neskontrolovali, či majú pri každej otázke žaškrtnutú odpoveď, pričom čas na test mali 30 minút a posledný frekventant uzavrel test už v 28. minúte.  Pri videoteste niektorým čiastočne vypadávalo video, no v priebehu testu sa to upravilo. Najväčšou devízou tohto spôsobu testovania je okamžité vyhodnotenie týchto testov a zároveň archivácia na akúkoľvek dobu.

image

František Ferenc ocenil frekventantov Radovana Antožiho a Attilu Papána, ktorí dosiahli najlepšie výsledky v testovaní.

image
Prečítané: 171x