VOLEBNÁ KONFERENCIA OBFZ HUMENNÉ

05.12.2017, Šéfredaktor
STOPERCENTNÁ ÚČASŤ: Predsedom naďalej Peter Jenčura

Volebná konferencia ObFZ Humenné sa konala na základe Stanov ObFZ Humenné v piatok 1. decembra v zasadačke Mestského úradu. Záujem o budúcnosť futbalovej činnosti v regióne bola značná, zo 43 klubov, ktoré mali možnosť nominovať svojich delegátov s právom hlasovať prišli všetci. Účasť teda bola stopercentná.

image
Autor: mšk
Zdroj: mšk

Volebnú konferenciu viedol Marián Škuba, člen Výkonného výboru ObFZ Humenné, ktorý okrem delegátov (zástupcov klubov), kandidátov na volené funkcie privítal medzi hosťami aj Richarda Havrillu, viceprezidenta SFZ, predsedu VsFZ. Ešte skôr, ako sa prešlo k činnosti, uctili si prítomní minútou ticha pamiatku nedávno zosnulého Petra Čerevku st.  

 

Konferencia ObFZ Humenné schválila Mandátovú komisiu v zložení: Ivo Andraško (predseda), Jakub Sukeľ a Pavol Dzido (členovia), vzala na vedomie správu Mandátovej komisie, schválila Návrhovú komisiu v zložení: Miroslav Lukáč (predseda), Marcel Ginda a Milan Ruščanský (členovia), schválila nového člena Volebnej komisie Pavla Lukačika i program konferencie. Prítomným predniesol Peter Jenčura správu o činnosti ObFZ Humenné v rokoch 2014 – 2017, podobne Jozef Fedorko oboznámil plénum správou Revíznej komisie a o hospodárení ObFZ Humenné v rokoch 2014 – 2017.

 

image
Autor: mšk
Zdroj: mšk
image
Autor: mšk
Zdroj: mšk

Akt volieb začal najhlavnejším bodom, delegáti volili predsedu ObFZ Humenné. Výsledky potvrdili, že kluby ocenili prácu Petra Jenčuru v uplynulých štyroch rokoch, progres, ktorý je v činnosti ObFZ Humenné badateľný. So ziskom 28 hlasov sa stal Peter Jenčura predsedom ObFZ Humenné aj pre obdobie 2018 – 2021. Protikandidát Peter Holp slovami presvedčil iba 15 zástupcov klubov. Na základe výsledkov volieb bol ustanovený šesťčlenný Výkonný výbor ObFZ: Marián Škuba (37 hlasov), Ivan Čerevka (36), Ján Holinka (33), Jozef Nazad (33), Milan Kováč (31) a Adrián Kaliňák (25). Neúspešní kandidáti: Matúš Brečka (14), Ján Pastirák st. (13), Miroslav Porochnavý (11), Vladimír Pažur (8) a Matej Megela (1). Predsedom Revíznej komisie ObFZ Humenné bol zvolený verejnou voľbou Jozef Fedorko (jediný kandidát), predsedom Disciplinárnej komisie ObFZ Humenné sa stal Vladimír Vasilenko (28 hlasov). Protikandidát Ján Metyľ získal 12 hlasov. Predsedom Odvolacej komisie ObFZ Humenné bol verejne zvolený Stanislav Rakár (z pôvodných troch ostal jediným kandidátom, keďže Roman Piso sa konferencie nezúčastnil a Jozef Ferenc sa možnosti práce pre ObFZ Humenné po prvých volebných výsledkoch vzdal), na základe výsledkov volieb vzišlo zloženie Riadnej konferencie ObFZ Humenné 2018 - 2021: I. trieda – Slavomír Burcin (22), Vladimír Kocan (28), Štefan Mažerik (22), Jozef Piškanin (22), Michal Škumanič (28), Martin Meričko (22); II. trieda: Jozef Drobňák (24), Dávid Godžák (23), Martin Komár (21), Ján Pastirák ml. (21), Pavel Šuťák (21) a Cyril Vasiľ (28). Z kandidátov I. triedy neuspeli: Ladislav Džatko (13), Jaroslav Sukeľ (18), Dávid Žir (14), v II. triede ostal neúspešným Miroslav Drozd (15). Konferencia ObFZ Humenné zvolila za členov Riadnej konferencie VsFZ dvojicu František Hanc (24) a Martin Polák (25). Tretím ostal Alexander Černega ml. (17 hlasov).

image
Autor: mšk
Zdroj: mšk
Prečítané: 207x