Úradná správa VsFZ - DK VsFZ 07.08.2018

07.08.2018, Ž - admin VsFZ
DK VsFZ 07.08.2018

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Valkulčák Marián 1081472 + 20€ (Bardejovská Nová Ves) čl.37/3,

Pekár Jozef 1209010 + 10€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3,

Štyvar Peter 1118579 + 10€ (Medzev) čl.37/3,

Buzoga Dominik 1235258 + 10€ (Geča) čl.37/3,

Kostič Radoslav 1200611 + 10€ (Sobrance) čl.37/3,

Bolcár Ladislav 1155206 + 10€ (Rudňany) čl.37/3,

Cővek Tomáš 1166300 + 10€ (Budimír) čl.46/1b,2,

Kopčo Jozef 1302740 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.37/3,

Straka Ján 1249939 + 10€ (Široké) čl.37/3,

Duda Tomáš 1349571 + 5€ (Chmiňany) čl.46/1a,2, Š

2 stretnutie:

Džamba Daniel 1252377 + 10€ (Dubinné) čl.49/1a,2a,

Na obdobie:

Kakaščík Pavol 1203543 + 10€ (Záhradné) čl.49/1b,2b, na obdobie 5 týždňov od 06.08.2018 do 10.09.2018,

Pavlulik Gabriel 1131781 + 10€ (Ptičie) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 06.08.2018 do 03.09.2018,

Šimaj Ľubomír 1169483 + 10€ (Zámutov) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 06.08.2018 do 20.08.2018,

Ilek Stanislav 1201177 + 10€ (Dubinné) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 06.08.2018 do 20.08.2018,

Tkačik Jozef 1144957 + 10€ (Dubinné) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.08.2018 do 27.08.2018,

Sejna Martin 1331869 + 5€ (Snina) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.08.2018 do 27.08.2018,

Sliško Denis 1334539 + 5€ (Nacina Ves) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.08.2018 do 27.08.2018,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Regeč Marek 1288224 + 10€ (Rudňany) 1 týždeň do 31.12.2018,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Košice pokutu 200+20€ podľa čl.57/1b,2, za použitie pyrotechniky divákmi v stretnutí III. ligy: Košice – Giraltovce.
  • FK Čaňa pokutu 150+10€ podľa čl.48/4, za HNS funkcionára po stretnutí IV. ligy J: Kalša – Čaňa, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu činnosti p. Čárny Róbert 1044419 + 10€ na obdobie 3 týždňov od 07.08.2018 do 28.08.2018 podľa 48/1c,2b.

 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči Peter Džačár 1028239, menovanému pozastavuje výkon funkcie a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu v stretnutí IV. ligy J: Krásnohorské Podhradie – Sobrance.

 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči Peter Kačmár, menovanému pozastavuje výkon funkcie a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu v stretnutí IV. ligy S: Záhradné – Ptičie.

DK VsFZ zamieta žiadosť OFK – SIM Raslavice o prekvalifikovanie pozastavenia športovej činnosti hráčovi Eliáš Kristián 1290710.

DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Tatran Zámutov.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

image
Prečítané: 747x