05.09.2019, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.9, 06.09.2019

05.09.2019, Ž - admin VsFZ
[doc]9 Úradná správa VsFZ č.9.pdf

Zasadnutie odborných komisií VsFZ 04.08.2019

  Úradná správa VsFZ č. 09/2019-2020, 06.09.2019

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom. 

2. Žiada kluby III. ligy, aby si plnili povinnosti voči sponzorovi TIPOS a po každom domácom stretnutí zasielali požadované materiály na tipos@futbalsfz.sk a do kópie marcel.eperjesi@futbalsfz.sk s označením kola a stretnutia. 

MATRIKA

· Informuje kluby, že pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné vždy aktualizovať fotografiu hráča. 

· Informuje, že prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča. Žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá. 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK VsFZ zorganizuje v spolupráci s KSK 

Krajskú futbalovú ligu - Zimný pohár predsedu KSK“,

v mesiacoch január až do 15.3. 2019. Záujemcovia sa môžu prihlasovať v systéme ISSF podaním prihlášky od 15.9. do 31.10.2019. 

2. ŠTK dôrazne upozorňuje FK Tipos III.L na RS, čl. 11, bod „g“, t.j. - V stretnutiach Tipos III.L dospelých je domáci FK povinný zabezpečiť na stretnutie kvalifikovaného lekára, ktorý podpíše Zápis o stretnutí. Zároveň R a D stretnutia je povinný vykonať kontrolu jeho účasti. V ostatných súťažiach je domáci FK povinný zabezpečiť kvalifikovanú zdravotnú službu v zmysle Zákona č.1/2014.

3. ŠTK oznamuje FK, že z organizačných dôvodov, aj v zmysle SP, nebude schvaľovať zmeny termínov kratšie ako 5 dní.

4. ŠTK na základe žiadosti schválila nasledovné zmeny:

- IV.L J 9.k Sobrance – Medzev dňa 14.9.2019 o 12,30 hod. Medzev 10 €.

 - V.L KG 6. Ždaňa - Poproč dňa 18.9.2019 o 16,00 hod. Poproč 20 €. 

- III.L SMD 8.k Svidník – Rožňava dňa 11.9.2019 o 15,00 a 17,15 hod. Svidník 10+46 €.

- III.L SMD 14.k Kežmarok –Svidník dňa 19.10.2019 o 9,30 a 11,45 hod. Kolízia.

 - II.L SMŽ sk.D 4.k Vysoké Tatry – Smižany v opačnom poradí – 4.k dňa 14.9.2019 o 9,00 a 10,45 hod. v Smižanoch a v 13.k Smižany – V.Tatry vo V. Tatrách. V.Tatry 5 €. 

- II.L SMŽ sk.D 5.k Kežmarok – Ľubica dňa 21.9.2019 o 14,30 a 16,15 hod. Kolízia.

- II.L SMŽ sk.D 7.k Kežmarok – N.Ľubovňa dňa 5.10.2019 o 14,30 a 16,15 hod. Kolízia. 

- II.L SMŽ sk.D 9.k Kežmarok – Plavnica dňa 19.10.2019 o 14,00 a 15,45 hod. Kolízia. 

- II.L žiačky 3.k Snina – Stropkov dňa 16.9.2019 o 15,30 hod. 

5. Kontumácie:

- II.L žiačky 1.k Humenné – Sp. Nová Ves zo 4:4 na 3:0 kont. v prospech FK Humenné pre neoprávnený štart hráčky Sp. Novej Vsi. Do pozornosti DK. 

6. ŠTK na základe žiadosti podmienečne uvoľňuje činnosť OŠK Šarišské Michaľany na vlastnom štadióne do 30.9.2019. ŠTK nariaďuje pri domácich stretnutiach umiestnenie delegovaných osôb do šatne so sprchami domáceho družstva s potrebným vybavením.  Na základe nerešpektovania  rozhodnutia ŠTK v US č.6, ŠTK odstupuje OŠK Šar. Michaľany na DK.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

2. Rôzne

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Demjata. Poplatok 10€. 

· FK. Kechnec Poplatok 10€.

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Svidník na R Jasečko, AR Mano Dávid, Jurášek a DZ Dzido zo stretnutia Kalša – Svidník. 

· FK Svidník na R Mišenčík Jaroslav, AR Capík, Cuprák a DZ Kotrady zo stretnutia Svidník – Veľké Revištia.

· FK Kráľovský Chlmec na R Bochnovič, AR Holp, Hudák Marek a DZ Duška zo stretnutia Topoľany – Kráľovský Chlmec.

· FK Svit na R Gorel, AR Lang a Olejník zo stretnutia Svit – Spišská Belá.

· FK Zámutov na R Kavčák, AR Zrebňák, Homoľa a DZ Vasilenko zo stretnutia Belá n/C – Zámutov. 

· FK Svidník na R Mati a AR Gordoň zo stretnutia III.LSD Janočko Acadamy – Svidník.

· FK Záhradné na R Zemčák zo stretnutia Nižný Hrušov – Záhradné.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Svit – Spišská Belá na základe podnetu FK Spišská Belá a považuje podnet vo všetkých 3 bodoch za neopodstatnený. Poplatok 40€. 

· Zámutov – Borov na základe podnetu DK a konštatuje že R udelil správne ŽK.

· Veľký Šariš – Šarišské Dravce na základe podnetu DK a konštatuje že video nie je nahraté na stránke. KR dáva do pozornosti FK Veľký Šariš za nenahratie videozáznamu na stránku futbalnet.

  DISCIPLINÁRNA  KOMISIA  VsFZ

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Duleba Maroš 1238620 + 10€ (Spišská Belá) čl.46/1b,2,

Palencsár Peter 1192190 + 10€ (Kechnec) čl.37/3,

Suchý Stanislav 1133925 + 10€ (Sokoľany) čl.46/1a,2,

Chýrik Dušan 1136240 + 10€ (Strážske) čl.46/1b,2,

Sveda János 1420837 + 10€ (Streda nad Bodrogom) čl.37/3,

Dzivý Miroslav 1299543 + 10€ (Chminianska Nová Ves) čl.37/3,

Drevko Filip 1268655 + 10€ (Vikartovce) čl.37/3,

Krull Štefan 1249680 + 10€ (Ľubica) čl.37/3,

Bartko Branislav 1256797 + 10€ (Kežmarok) čl.46/1a,2,

Eliáš Marek 1292729 + 5€ (Pušovce) čl.45/1,2a, Š

Brösztl Daniel 1366497 + 5€ (Buzica) čl.46/1b,2, SŽ sk.A

Skalka Richard 1353093 + 5€ (Veľký Šariš) čl.46/1a,1, SŽ sk.B

Majerčák Mário 1407059 + 5€ (Lendak) čl.37/3, SŽ sk.C

Kuchta Bohdan 1406636 + 5€ (Krompachy) čl.37/3, SŽ sk.D

2 stretnutia:

Kaleja František 1375430 + 5€ (Hermanovce) čl.49/1a,2a, Š

Na obdobie:

Hudý Lukáš 1160098 + 10€ (Demjata) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 02.09.2019 do 23.09.2019,

Seman Marek 1076346 + 10€ (Ražňany) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 02.09.2019 do 16.09.2019,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

· FK Svidník pokutu 300+20€ podľa čl.48/1c,4, za HNS voči DO po stretnutí III. ligy: Svidník – Stropkov. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Petruš Róbert 1054049 + 20€ na obdobie 2 týždňov od 22.08.2019 do 05.09.2019 podľa 48/1c,2b. p. Kurilec Michal 1343220 + 20€ na obdobie 2 týždňov od 22.08.2019 do 05.09.2019 podľa 48/1c,2b. Mihalík Vladimír + 20€ na obdobie 2 týždňov od 22.08.2019 do 05.09.2019 podľa 48/1c,2b a hráčovi Ducár Ján 1252672 + 20€ na obdobie 1 mesiaca od 22.08.2019 do 22.09.2019.

· FK Kechnec pokutu 200+10€ podľa čl.57/1a,2, za nedostatočnú ÚS po stretnutí IV. ligy J: Kechnec – Slávia TU.

· FK Sokoľany pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za HNS voči DO po IV. ligy J: Sokoľany – Rudňany. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Zeleňák Štefan + 10€ na 3 týždne od 19.08.2019 do 09.09.2019 podľa 48/1c,2b.

· FK Veľký Šariš pokutu 135€ podľa RS 6g na návrh KR VsFZ za nedodanie videozáznam zo stretnutia V. ligy Š: Veľká Šariš – Šarišské Dravce.

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 18.09.2019 o 17:00 hod. štatutára MFK Vranov nad Topľou.

DK VsFZ pokračuje v disciplinárnom konaní voči TJ Maratón Seňa a usporiadateľovi Kabábik Peter (Seňa), menovanému ponecháva predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 26.08.2019 a zároveň menovaného a klub opätovne žiada o podrobné písomné stanovisko k incidentu po stretnutí V. ligy KG: Seňa – Dvorníky-Včeláre.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči 1.FK Svidník na základe podania TJ Sokol Ľubotice podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada 1.FK Svidník o predloženie dohody (Eliáš Tomáš 1184331).

  

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1237x