21.11.2019, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.20, 22.11.2019

21.11.2019, Ž - admin VsFZ

Zasadnutie odborných komisií VsFZ 20.11.2019

[doc]20 Úradná správa VsFZ č.20.pdf

  Úradná správa VsFZ č. 20/2019-2020, 22.11.2019

SEKRETARIÁT VsFZ

1. VV VsFZ schválil termín Riadnej konferencie VsFZ na deň 29.11.2019 o 15,00 hod. v Košiciach.

2. Slávnostné vyhlásenie 11-stky roka VsFZ III.ligy východ  a 11-stky roka žien sa uskutoční 29.11.2019 v Košiciach.

3. 26. ročník turnaja rozhodcov a delegátov VsFZ sa uskutoční 14. decembra v Košiciach. 

4. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 628,10 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom.  POZOR: dotácia bola navýšená z 585,70 € na 628,10 € . 

5. Žiada kluby III. ligy, aby si plnili povinnosti voči sponzorovi TIPOS a po každom domácom stretnutí zasielali požadované materiály na tipos@futbalsfz.sk a do kópie marcel.eperjesi@futbalsfz.sk s označením kola a stretnutia. 

6. Podmienka na zaradenie do zimného turnaja pohár predsedu KSK je mať uhradené záväzky voči zväzu najneskôr do 27.11.2019.

MATRIKA VsFZ

Matrika VsFZ na základe nepredloženie požadovaných dokumentov pri registrácii hráča Kristián Horvát reg. číslo 1368976 dáva návrh na jeho stav profilu do neaktívny do vyriešenie prípadu. 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Kavulič Jozef 1289626 + 20€ (Spišská Nová Ves),

Dzoblaev Azamat 1427818 + 20€ (Svidník),

Mihalik Marek 1240655 + 20€ (Krompachy),

Rokyta Filip 1273189 + 10€ (Spišské Podhradie),

Luterančík Jaroslav 1234044 + 10€ (Záhradné),

Makara Lukáš 1262821 + 10€ (Záhradné),

Džubara Jozef 1202091 + 10€ (Fintice),

Petruška Erik 1251370 + 10€ (Župčany),

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Rodzik René 1232612 + 20€ (Krompachy) čl.37/3,

2 stretnutia:

Staš Vladimír 1077577 + 20€ (Šarišské Michaľany) čl.46/1b,2,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Šarišské      Michaľany upozornenie + 20€ za umožnenie vnesenie pyrotechniky divákmi      do areálu štadióna v stretnutí III. ligy: Šarišské Michaľany – Prešov.
  • FK Prešov      pokutu 200+20€ podľa čl.58/1b,3, za použitie pyrotechniky divákmi počas      stretnutia III. ligy: Šarišské      Michaľany – Prešov.

DK VsFZ žiada 1.FC Tatran Prešov o podrobné písomné stanovisko k použitiu pyrotechniky divákmi v stretnutí III. ligy: Prešov – Giraltovce. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

DK VsFZ opätovne žiada TJ Slavoj Kráľovský Chlmec o podrobné písomné stanovisko k HNS správaniu sa svojich divákov v stretnutí IV. Ligy J: Pavlovce nad Uhom – Kráľovský Chlmec. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

DK VsFZ opätovne žiada FK TATRA Sokoľany a hráča čl.11 Ladislav Majoroš 1206149 o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa pri schádzaní z HP. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

DK VsFZ berie na vedomie odvolanie MFK Stará Ľubovňa. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl.84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii VsFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1073x