07.11.2019, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.18, 08.11.2019

07.11.2019, Ž - admin VsFZ

Zasadnutie odborných komisií VsFZ 06.11.2019

[doc]18 Úradná správa VsFZ č.18.pdf

  Úradná správa VsFZ č. 18/2019-2020, 08.11.2019

SEKRETARIÁT VsFZ

1. VV VsFZ schválil termín Riadnej konferencie VsFZ na deň 29.11.2019 o 15,00 hod. v Košiciach.

2. Slávnostné vyhlásenie 11-stky roka VsFZ III.ligy východ  a 11-stky roka žien sa uskutoční 29.11.2019 v Košiciach.

3. 26. ročník turnaja rozhodcov a delegátov VsFZ sa uskutoční 14. decembra v Košiciach. 

4. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 628,10 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom.  POZOR: dotácia bola navýšená z 585,70 € na 628,10 € . 

5. Žiada kluby III. ligy, aby si plnili povinnosti voči sponzorovi TIPOS a po každom domácom stretnutí zasielali požadované materiály na tipos@futbalsfz.sk a do kópie marcel.eperjesi@futbalsfz.sk s označením kola a stretnutia. 


ODVOLACIA VsFZ

1.  OK VsFZ začína odvolacie konanie MFK Gelnica verzus DK VsFZ. 

2.  OK VsFZ začína odvolacie konanie Janočko Academy verzus DK VsFZ. 


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese: 

https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte.

2. ŠTK na základe žiadosti schválila nasledovné zmeny:

- Tipos III.L 17.k Prešov – Giraltovce dňa 16.11.2019 o 10,30 hod.

- IV.L J 17.k Kechnec – Geča dňa 9.11.2019 o 13,30 hod. Kechnec 20 €

- III.L SMD 17.k Stará Ľubovňa – Spišská Belá dňa 6.11.2019 o 13,00 a 15,15 hod. Sp. Belá 10+46 €.

3. Kontumácie:

- IV.L SD dor. 14.k Jasenov – Gaboltov 3:0 kont. v zmysle SP. Čl.82 – neúčasť. Do pozornosti DK. 

4. ŠTK prejednala námietku TJ Slavoj Kráľovský Chlmec voči štartu hráča FK Strážske Jurij Shukal, rp.č. 1335410, v stretnutí 11.k IV.L J Strážske – Kráľovský Chlmec s výsledkom 3:1. ŠTK bola oboznámená s odporúčaním FIFA o postupe vybavenia registrácie menovaného hráča v dvoch kluboch. Matrika SFZ na základe tohto odporúčania zrušila registráciu menovaného hráča za FK Strážske ku dňu 21.10.2019. Do uvedeného dátumu bola tým registrácia hráča za FK Strážske platná. Na základe uvedených skutočností ŠTK zamieta námietku TJ Slavoj Kráľovský Chlmec, a ponecháva výsledok dosiahnutý na ihrisku v platnosti. 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

2. Rôzne

- KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor dňa 6.-8.12.2019 (POZOR UPRAVENÝ TERMÍN) v Hotely Trigan, Štrbské Pleso. Bližšie informácie budú zaslané emailom.

- KR dôrazne upozorňuje R a DZ na dodržiavanie kontroly zdravotnej služby na stretnutiach mládeže, dorastu a dospelých. Výsledok kontroly podľa požiadavky ŠTK musí byť zaznamenaný v zápise o stretnutí, ak na stretnutí nie je delegát zväzu. Ak je delegát zväzu prítomný na stretnutí ten výsledok kontroly zaznamená do správy DS.

- KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov:

· R sk. A, B a Talent: 7.-9.2.2020

· DZ sk. A, B, C: 8.-9.2.2020

· R sk. C a D: 21.-23.2.2020

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Svit. Poplatok 10€. 

· FK Vranov. Podnet nespĺňa náležitosti.

· DK VsFZ a konštatuje, že R mal udeliť ČK pre H6 za HNS hrubá urážka R a ČK po druhej ŽK pre H1 za NS sotenie do člena US. 

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Zámutov na R Ištoňa, AR Székely, Puškaš a DZ Hreško zo stretnutia Zámutov – Kamenica n/C. 

· FK Úpor na R Zrebňák, AR Kavčák a Miľo zo stretnutia Čierna n/T - Úpor. 

· FK Stará Ľubovňa na R Kriak, AR Revák a Pohanka zo stretnutia Stará Ľubovňa – Medzilaborce 

· FK Geča na R Kováčová, AR Lang, Gordoň a DZ Róka zo stretnutia Geča – Čaňa.

· FK V. Tatry na R Kandráč, AR Lipták, Pacák a DZ Pecha

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Močarany – Lastomír na základe podnetu FK Lastomír a považuje podnet za čiastočne opodstatnená. 

· Ždaňa - Dvorníky-Včeláre na základe podnetu FK Dvorníky-Včeláre a považuje podnet za opodstatnený. 


DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Šoltés Tomáš 1196821 + 20€ (Spišská Nová Ves),

Krafčík Marek 1291250 + 20€ (Plavnica),

Hazrolli Arben 1240673 + 20€ (Krompachy),

Tropp Mario 1193641 + 20€ (Poprad),

Ujčík Róbert 1182016 + 20€ (Poprad),

Grejták Norbert 1295608 + 20€ (Prešov),

Kolpák Patrik 1234993 + 10€ (Sabinov),

Haščák Dávid 1295675 + 10€ (Raslavice),

Vasiľko Pavol 1235327 + 10€ (Raslavice),

Škvarla Gabriel 1143808 + 10€ (Raslavice),

Ezeagu Ikechukwu 1412058 + 10€ (Pavlovce nad Uhom),

Hreško Martin 1159314 + 10€ (Sobrance),

Bdžoch Tomáš 1228135 + 10€ (Rudňany),

Kopas Slavomír 1223654 + 10€ (Geča),

Ružička Ladislav 1188312 + 10€ (Kokšov – Bakša),

Stoľar Ivan 1171335 + 10€ (Kokšov – Bakša),

Gluchman Gerhard 1181981 + 10€ (Perín),

Dzureň Peter 1166315 + 10€ (Poproč),

Labič Lukáš 1195950 + 10€ (Ždaňa),

Žiga Jozef 1330395 + 10€ (Čečejovce),

Rencsok Jozef 1145765 + 10€ (Krásnohorské Podhradie),

Matús Erik 1259843 + 10€ (Kamenica nad Cirochou),

Orosi Matúš 1224177 + 10€ (Čierne nad Topľou),

Počurek Martin 1265295 + 10€ (Šiba),

Seman Marek 1076346 + 10€ (Ražňany),

Kostolník Viliam 1258312 + 10€ (Chminianska Nová Ves),

Valkučák Marián 1321734 + 10€ (Gaboltov),

Čech Adam 1290937 + 10€ (Olcnava),

Jusko Šimon 1318077 + 5€ (KAC Košice), 

Tokarčík Mário 1325925 + 5€ (Gemerská Poloma), 

Šimko Dávid 1372568 + 5€ (Sokoľany), 

Macko Jozef 1271738 + 5€ (Vojčice), 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Miženko Roman 1295876 + 10€ (Gerlachov) čl.37/3,

Weiss Dávid 1268042 + 10€ (Svit) čl.37/3,

Stankovič Miroslav 1280157 + 10€ (Kechnec) čl.46/1b,2,

Galambos Gergo 1257686 + 10€ (Kráľovský Chlmec) čl.37/3,

Labič Lukáš 1195950 + 10€ (Ždaňa) čl.46/1b,2, - odborné stanovisko KR VsFZ (Po odstáti sankcie za 5ŽK)

Fedor Norbert 1163416 + 10€ (Dvorníky – Včeláre) čl.37/3, - na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ,

Hanych Vitaliy 1368958 + 10€ (Vinné) čl.46/1a,2,

Muszka Štefan 1315224 + 10€ (Streda nad Bodrogom) čl.37/3,

Kopčo Jozef 1302740 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.37/3,

Guľák Marián 1237434 + 10€ (Stakčín) čl.45/1,2a,

Koťo Dávid 1331595 + 5€ (Strážske) čl.37/3, 

Sopko Jakub 1388602 + 5€ (Fintice) čl.46/1b,2, 

Uličný Pavol 1294482 + 5€ (Chminianska Nová Ves) čl.46/1b,2, 

Vujčik Tomáš 1378826 + 5€ (Spišské Vlachy) čl.37/3, 

Na obdobie:

Vislay Alfonz 1111543 + 10€ (Dvorníky – Včeláre) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 04.11.2019 s prerušením v prestávke, - na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ,

Duška Miloš 1278604 + 10€ (Lastomír) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 04.11.2019 s prerušením v prestávke,

Kaleja František 1375430 + 5€ (Hermanovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 03.11.2019 s prerušením v prestávke,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Sykora Dominik 1330222 + 10€ (Stará Ľubovňa) 1 týždeň do 30.06.2020,

Potoma Róbert 1085542 + 10€ (Medzilaborce) 1 stretnutie do 30.06.2020,

Pavlík Kamil 1145617 + 10€ (Medzilaborce) 1 týždeň do 30.06.2020,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Čierna      nad Tisou pokutu 100+10€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov počas stretnutia V. ligy Z: Čierna nad      Tisou – Lastomír. 
  • FK Gaboltov      pokutu 100€ podľa RS 7j za      nenastúpenie na stretnutí IV. ligy SD sk.ŠD: Jasenov – Gaboltov.

DK VsFZ berie na vedomie písomné vyjadrenia zo stretnutia IV. ligy S: Stará Ľubovňa – Gerlachov. DK VsFZ uvoľňuje predbežné ochranné opatrenia.

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.11.2019 o 16:30 hod. aktérov stretnutia IV. ligy S: Stará Ľubovňa – Gerlachov, R – Zemčák Stanislav, AR1 – Svat Lukáš, AR2 – Marušinová Mária, DZ – Lacko Ján, HU – Tokarčík František, VD – Mindžák Martin, KD – Kostorko Jozef, TD – Solotruk Marián, ATD – Fröhlich Ján, hráča D č.17 Lapoš Róbert, uporiadateľa č.7 Demčák Miroslav. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

DK VsFT žiada TJ HORNÁD Ždaňa o podrobné písomné stanovisko k divákovi na HP počas stretnutia V. ligy KG: Ždaňa – Dvorníky-Včeláre. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

DK VsFZ berie na vedomie odvolanie MFK Gelnica. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl.84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii VsFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1242x