03.10.2019, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.13, 04.10.2019

03.10.2019, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.13, 02.-03.10.2019

[doc]13 Úradná správa VsFZ č.13.pdf

  Úradná správa VsFZ č. 13/2019-2020, 04.10.2019

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Informuje, že 26. ročník turnaja rozhodcov a delegátov VsFZ sa uskutoční 14. decembra v Košiciach. 

2. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom. 

3. Žiada kluby III. ligy, aby si plnili povinnosti voči sponzorovi TIPOS a po každom domácom stretnutí zasielali požadované materiály na tipos@futbalsfz.sk a do kópie marcel.eperjesi@futbalsfz.sk s označením kola a stretnutia. 

4. Informujeme , že bola nahodená nová verzia ISSF s úpravou podľa SP, RaPP pri nahadzovaní hráčov jednotlivých kategórii tzv. U-čiek a platnosti licencií športových odborníkov. 

MATRIKA

· Informuje kluby, že pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné vždy aktualizovať fotografiu hráča. 

· Informuje, že prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča. Žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá. 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK dáva na vedomie, že v Košiciach sa koná v nedeľu MMM. Zároveň upozorňuje FK, ktoré majú plánovaný prejazd cez Košice, aby sa prispôsobili daným podmienkam. 

2. Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese: 

https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

3. ŠTK VsFZ zorganizuje v spolupráci s KSK 

Krajskú futbalovú ligu - Zimný pohár predsedu KSK“ , 

v mesiacoch január až do 15.3. 2019. Záujemcovia sa môžu prihlasovať v systéme ISSF podaním prihlášky od 15.9. do 31.10.2019. 

4. ŠTK na základe žiadosti schválila nasledovné zmeny:

- III.L SMD 12.k Stropkov – Spišská Belá dňa 6.10.2019 o 9,00 a 11,15 hod. Nariadenie ŠTK.

- III.L SMD 12.k Vranov – Snina dňa 6.10.2019 o 9,00 a 11,15 hod. Nariadenie ŠTK.

- III.L U19 11.k Trebišov – Svidník dňa 9.10.2019 o 15,00 hod. Svidník 20 €.

- IV.L ŠD dor. 10.k Raslavice – Belá n/C dňa 31.10.2019 o 14,00 hod. Belá n/C 10 €.

- IV.L Š dor. 11.k Demjata – Župčany dňa 12.10.2019 o 11,00 hod.

- IV.L Š dor. 10.k Hermanovce – Chmiňany dňa 16.10.2019 o 16,00 hod. Hermanovce 10 €.

- IV.L Š dor. 10.k Pušovce – Čirč dňa 5.10.2019 o 16,00 hod. Čirč 10 €.

- IV.L Š dor. 12.k Chmin. Nová Ves – FAMT Prešov dňa 19.10.2019 o 10,00 hod. Kolízia. 

- II.L SMŽ sk.D 7.k Vysoké Tatry – Veľká Lomnica dňa 5.10.2019 o 9,00 a 10,45 hod. Kolízia.

- II.L žiačky 7.k Lokomotíva KE – Humenné dňa 9.10.2019 o 15,00 hod. Kolízia.

5. ŠTK z organizačných dôvodov nariaďuje odohrávanie stretnutí III.L SMD plánované na nedeľu o 9,00 a 11,15 hod. 

6. Kontumácie:

- IV.L Z dor. 7.k Veľké Kapušany – Petrovce n/L 3:0 kont. V prospech FK V. Kapušany v zmysle SP, čl.82 – neúčasť hostí. Do pozornosti DK. 

7. ŠTK berie na vedomie podnet FK Kráľovský Chlmec na štart hráča FK Strážske č.6 Iurii Shukal, rp.č. 1335410. Uvedenú skutočnosť prípadnej dvojitej registrácie odstupuje MaRK SFZ. Zároveň berie na vedomie aj vyjadrenie FK Strážske. 

8. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 9.10.2019 o 16,30 hod. štatutárneho zástupcu OFK Lastomír.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

2. Rôzne

- KR oznamuje termín kontrolných FP pre R sk. A, B, Talent a R, ktorí sa nezúčastnili letných nominačných FP, dňa 16.10. 2019 od 16:00 hod.. Zraz R o 15:30 hod. na tartanovej dráhe Slávia TU v Košiciach.

- KR dôrazne upozorňuje R a DZ, že v stretnutiach mládeže je konfrontácia hráčov povinná.

- KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov:

· R sk. A, B a Talent: 7.-9.2.2020

· DZ sk. A, B, C: 8.-9.2.2020

· R sk. C a D: 21.-23.2.2020

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Soľ. Poplatok 10€. 

· FK Močarany. Poplatok 10€. 

· FK Sačurov. Poplatok 10€. 

· FK Chmiňany. Poplatok 10€. 

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Svidník na R Gabštúr, AR Juhás, Bali-Jenčík a DZ Mriglot zo stretnutia Svidník – Poprad B.

· FK Soľ na R Pavlovský ml., AR Dušek a Zemčák zo stretnutia Záhradné – Soľ.

· FK Kamenica n/C na R Paulišin, AR Basoš, Želizňák a DZ Čonka zo stretnutia Borov – Kamenica n/C

· FK Michaľany na R Kuspán, AR Safko a Vass Róbert zo stretnutia Streda n/B – Michaľany.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Veľké Kapušany – Pavlovce na základe podnetu FK Pavlovce a považuje podnet za opodstatnený. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Rohulskyi Dmytro 1413838 + 20€ (Snina),

Gajan Tomáš 1249209 + 20€ (Poprad),

Marcin Richard 1199402 + 10€ (Demjata),

Sabol Martin 1249152 + 10€ (Ľubotice),

Jesenský Adam 1327584 + 10€ (Kokšov – Bakša),

Plevka Matúš 1272578 + 10€ (Stakčín),

Kuruc Marek 1368927 + 5€ (Kežmarok), 

Chorcholič Kamil 1387890 + 5€ (Strážske),

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Tropp Jozef 1210519 + 20€ (Poprad) čl.37/3,

Balog Jaroslav 1278898 + 10€ (Sobrance) čl.37/3,

Lochmann Peter 1201589 + 10€ (Perín) čl.37/3,

Oravec Ivan 1261902 + 10€ (Krásnohorské Podhradie) čl.45/1,2a,

Šimko Michal 1334393 + 10€ (Hencovce) čl.37/3,

Javorský Daniel 1197002 + 10€ (Gaboltov) čl.37/3,

Vojtaššák Marek 1354076 + 5€ (Spišská Belá) čl.46/1b,2, 

Koscelník Kristián 1337297 + 5€ (Ľubotice) čl.37/3, 

Lukčo Martin 1363477 + 5€ (Benecol Košice) čl.46/1b,2, 

Hrubý Martin 1385898 + 5€ (Topoľany) čl.46/1a,2, 

Bača Erik 1397238 + 5€ (Strážske) čl.37/3, 

Kaleja František 1375430 + 5€ (Hermanovce) čl.46/1a,2, 

Na obdobie:

Slinčák Ľubomír 1242707 + 10€ (Pavlovce nad Uhom) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 30.09.2019 do 21.10.2019,

Pukluš Peter 1195750 + 10€ (Harichovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 30.09.2019 do 14.10.2019,

Fifik Tomáš 1364749 + 5€ (Spišské Vlachy) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 29.09.2019 do 13.10.2019,

Kočan Kristián 1284991 + 5€ (Harichovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 29.09.2019 do 13.10.2019,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Šimko Eduard 1260642 + 10€ (Veľký Šariš) 1 týždne do 30.02.2020,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Torysa      upozornenie + 10€ podľa čl.10, za NS správanie sa divákov      počas stretnutia V. ligy Š: Torysa      – Chminianska Nová Ves.
  • FK Torysa      pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za HNS správanie zástupcu HÚ      voči DO počas stretnutia V. ligy      Š: Torysa – Chminianska Nová Ves. DK VsFZ zároveň udeľuje      disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Loj Jozef + 10€ na obdobie      4 týždňov od 23.09.2019 do 14.10.2019 podľa 48/1c,2b.
  • FK Veľká Lomnica pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za vykázanie z lavičky a HNS voči DO počas V.      ligy PT: Hranovnica – Veľká Lomnica. DK VsFZ zároveň      udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Kubát Zoltán 1350470 + 10€ na obdobie      4 týždňov od 23.09.2019 do 21.10.2019 podľa 48/1c,2b.
  • FK Svidník pokuta 150€ podľa RS 7j za      nenastúpenie na stretnutí III. ligy SD: Trebišov – Svidník.
  • FK Petrovce nad Laborcom pokuta 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutí IV. ligy SD sk.Z: Veľké      Kapušany – Petrovce nad Laborcom.

DK VsFZ berie na vedomie podnet p. Ladislav Pekár (Harichovce).

DK VsFZ pokračuje v disciplinárnom konaní voči p. Badi Jozef 1046236 (Pavlovce nad Uhom). Opätovne pozýva p. Badi Jozef  na svoje zasadnutie dňa 09.10.2019 o 17:00 hod. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1031x