Úradná správa VsFZ č.9, 01.09.2017

30.08.2017, Admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ z 30.08.2017

Úradná správa VsFZ č.9, 01.09.2017 

Úradná správa VsFZ č. 09/2017-2018,

01.09.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 • Oznamuje, že VV VsFZ na svojom zasadnutí schválil termín riadnej konferencie VsFZ. Konferencia sa uskutoční 22.septembra 2017 /piatok/ v Košiciach.
 • Žiada sekretariáty ObFZ o zaslanie zoznamu frekventantov na funkciu DS v amatérskych súťažiach. Plánovaný seminár licencia A(amatér) DS je plánovaný na mesiac 10/2017.
 • Registrácia športových odborníkov (hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, kameraman, hlásateľ, lekár, fyzioterapeut,...) nepodlieha platbe členského poplatku. Spôsob registrácie nájdete : http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK upozorňuje FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach prípraviek, že vyžrebované stretnutia v RS sú nahrané v systéme ISSF v termíne, ako je uvedené. V prípade, že tento termín niekomu nevyhovuje, tak na základe dohody nahlásite nový termín v systéme ISSF a ste povinní odohrať stretnutie v rozsahu dní v termíne, ako je to uvedené v RS. V prípade, že sa družstvá nedohodnú na termíne, tak platí termín stretnutia ako je uvedený v systéme ISSF. ŠTK uprednostňuje nahlásenie termínov na základe vzájomných dohôd. Neodohrané stretnutia v uvedenom rozsahu dní budú kontumované. Tri kontumačné výsledky budú mať za následok vylúčenie oboch družstiev zo súťaže.

2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- IV.L J dosp. 8.k Kalša – Medzev dňa 9.9.2017 o 15,30 hod. Dôvod – dňa 12.9.2017. Vynútená zmena. FK Kalša hrá stretnutie SC v rámci SFZ s Podbrezovou.

- V.L Š dosp. 6.k Stará Ľubovňa – Dubinné dňa 10.9.2017 o 15,30 hod. v Dubinnom a 19.k Dubinné – St. Ľubovňa v Starej Ľubovni. Dubinné 10 €.

- V.L PT dosp. 7.k Štrba - Kluknava dňa 3.9.2017 o 10,30 hod. Kluknava 20 €.

- V.L PT dosp. 8.k Spišská Belá – Hranovnica dňa 10.9.2017 o 14,00 hod. Spišská Belá 10 €.

- V.L PT dosp. 8.k Harichovce – Nálepkovo dňa 10.9.2017 o 10,30 hod. Harichovce 10 €.

- V.L PT dosp. 9.k Prakovce – Štrba dňa 17.9.2017 o 15,00 hod. v Štrbe a 24.k Štrba – Prakovce v Prakovciach. Prakovce 10€.

- II.L SMD 5.k FK Humenné – Stropkov dňa 1.9.2017 o 10,00 a 12,15 hod. Humenné 5 €.

- II.L SMD 5.k Spišská Belá – Poprad dňa 20.9.2017, MD o 15,45 a SD o 18,00 hod. Sp. Belá 10 €.

- III.L PT dor. 5.k Vikartovce – Spišský Štvrtok dňa 2.9.2017 o 14,00 hod. v Spišskom Štvrtku a 18.k Spišský Štvrtok – Vikartovce vo Vikartovciach. Vikartovce 10 €.

- II.L SMŽ sk. A 5.k Junior Šaca – Koš. Nová Ves dňa 3.9.2017 o 13,00 a 14,45 hod. Koš.N.Ves 10 €.

- II.L SMŽ sk. A 6.k Lokomotíva KE B – Galaktik KE dňa 10.9.2017 o 10,00 a 11,45 hod. Lok.KE 5 €.

- II.L SMŽ sk. A 8.k KAC Košice – Junior Šaca dňa 24.9.2017 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk. A 8.k Lokomotíva KE B – Benecol KE dňa 24.9.2017 o 10,00 a 12,15 hod. Lok.KE 5 €. Dôvod – kolízia stretnutí s II.L SMD.

- II.L SMŽ sk. C 5.k Vysoké Tatry – Kežmarok dňa 6.9.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Kežmarok 10 €.

- U11 a U10 1.k Sabinov – Svidník dňa 10.9.2017 o 10,00 a 11,15 hod.

- U11 a U10 3.k Sabinov – Stará Ľubovňa dňa 24.9.2017 o 10,00 a 11,15 hod.

- U11 a U10 4.k Sabinov – Ľubotice dňa 7.10.2017 o 14,00 a 15,15 hod.

3. ŠTK zastavuje športovú činnosť TJ Družstevníku Borov pre odohrávanie stretnutí na domácom ihrisku pre nesplnenie bezpečnostných podmienok ihriska do doby ich odstránenia. FK Borov je povinný v prípade nesplnenia podmienok nahlásiť náhradnú hraciu plochu, kde odohrá svoje domáce stretnutia.

     4. ŠTK schvaľuje pre mládežnícke stretnutia:

- II.L SMD FK Humenné odohrá svoje domáce stretnutia od 7.kola v nedeľu v UHČ na ihrisku Pri Mlyne. FK Humenné 5 €.    

5. ŠTK neschválila žiadosti pre nevyjadrenie súhlasu súpera:

- II.L SMD Lipany so Spišskou Belou.

6. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 6.9.2017 o 16,30 hod. štatutára FK Gaboltov.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 2.-3.9.

Dospelí

Humenné – Gerlachov Juhás za Kováčovú,

Radvaň – Ptičie AR2 Ginda,

Fintice – Ľubotice Ziemba za Knapa,

Kalša – Topoľany Horochonič za P. Béreša,

Geča – Čičarovce Ondrášek, Adamčo, Horochonič,

Poproč – Lokomotíva Košice B P. Kmec za Macka,

Slávia TU – Veľká Ida Baníková za Ciska,

Úpor – Cejkov Knap za S. Vassa,

Streda – Pavlovce Novák, Horváth, Cisko,

Kráľovský Chlmec – Michaľany Tomáš, Fečo, Šimková,

Hencovce – Pakostov Bajo, T. Škodi, E. Želizňák,

Stakčín – Borov Ševčík za Reňa,

Sačurov – Sečovská Polianka Koščo, Hrinda, Kavčák,

Kochanoce/Brekov – Bystré Reňo za Ševčíka, DZ Piruch za Mišenčíka,

Ražňany – Kendice Greš, Židišin, Čisárik,

Nálepkovo – Ľubica Onderišin za Kostrába,

Štrba – Kluknava sa hrá o 10,30

Helcmanovce – Olcnava Mi. Hudák za Jakubča,

Veľká Lomnica – Vysoké Tatry DZ Pečarka za Kovaľa,

Nacina Ves – Borša DZ Kovaľ za Kubánku,

Veľký Šariš – Záhradné DZ Barvirčák za Zvoláneka,

Kamenica – Vyšný Žipov DZ Mišenčík za Pirucha.

Dorast

Košická Nová Ves - Galaktik Gaľa, M. Želizňák, Horváth,

Krásna – Spišská Nová Ves Zvolánek, Kováčová, Lešková,

KAC Košice – Barca Cisko za Macka,

Humenné – Stropkov sa hrá 1.9.,

Svit – Spišské Podhradie Frank za Šoltýsa,

Vikartovce – Spišský Štvrtok Maliňák - sa hrá v Spišskom Štvrtku ,

Markušovce – Spišská Stará Ves Baldovský za Jančára,

Bardejov – Trenčín Tirpák za Kostrába.

Žiaci

Lokomotíva Košice A – V. Opátske Novák za Ciska,

Šaca - Košická Nová Ves 3.9. – ruší delegáciu,

Vysoké Tatry - Kežmarok 6.9. o 15,00 a 16,45 Maličký,

Vranov – Michalovce Molitoris za Capíka,

Trebišov – Stropkov Tomáš za Ševčíka.

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR opätovne žiada FK Sedliská o zaslanie videozáznamu zo stretnutia (Sedliská – Borov) v termíne do 5.9.2017 pod disciplinárnymi dôsledkami.

- KR oznamuje termín jesenných fyzických previerok na dňa 27.9.2017 o 15,30. Zraz 15:00 hod. na štadióne na Wattsonovej ulici. FP sa zúčastnia R sk. A, B, Talent a rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili letných resp. náhradných FP a R, ktorí nemajú splnený limit vo svojej výkonnostnej skupine.

- KR oznamuje termín seminára TALENT – MENTOR 10. – 12.11.2017. Pozvánky budú zaslané e-mailovou poštou.

- KR dôrazne upozorňuje R a DZ na dôsledné sledovanie ÚS aj zo zasadnutia iných odborných komisii /ŠTK, DK/.

- KR berie na vedomie podnet:

 • FK Kechnec.
 • FK Humenné. Poplatok 20€.
 • FK Sačurov. Poplatok 20€.
 • FK Bystré. Poplatok 20€.
 • FK Borov. Poplatok 20€.

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Kráľovský Chlmec na R Ginda, AR Holp, Marušin a DZ Ondík zo stretnutia Lastomír – Kráľovský Chlmec.
 • FK Soľ na R Žofčák, AR Fedák a Hamadej zo stretnutia Ľubotice - Soľ.
 • FK Maria Huta Gelnica na R Gallo, AR Konečný a Kriak zo stretnutia Petrovce nad Laborcom - Maria Huta Gelnica.
 • FK Prakovce na R Hudák Miloš, AR Mišenčík J. a Židišin zo stretnutia Vysoké Tatry – Prakovce.
 • FK Šarišské Michaľany na R Lipták, AR Dušek a Konečný, DZ Lisák zo stretnutia Š. Michaľany - Plavnica

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Čičarovce – Sobrance na základe podnetu FK Sobrance a považuje podnet za opodstatnený.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Ištok Zsolt 1188531 + 20€ (Rožňava) čl.45/1,2a,

Migaš Ján 1241495 + 10€ (Pušovce) čl.37/3,

Molčan Michal 1258714 + 10€ (Záhradné) čl.37/3,

Partila Patrik 1141580 + 10€ (Kračúnovce) čl.37/3,

Ďurík Tomáš 1251743 + 10€ (Petrovce nad Laborcom) čl.37/3,

Horoščák Michal 1206842 + 10€ (Malý Šariš) čl.37/3,

Mezey Martin 1144093 + 10€ (Spišská Belá) čl.37/3,

Pisko Jaroslav 1103590 + 10€ (Helcmanovce) čl.45/1,2a,

Kuruc Marek 1285286 + 5€ (Galaktik) čl.37/3, MD

Ovšák Vladimír 1306400 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.37/3, MD od 30.8.

Katrenič Gabriel 1292288 + 5€ (Osikov) čl.45/1,2a, ŠD

 

2 stretnutia:

Manojlovič Branislav 1335101 + 10€ (Humenné) čl.45/1,2a,

Kapsdorfer Alex 1269645 + 5€ (Poprad) čl.49/1a,2a, SD od 30.8.

 

Na obdobie:

Riš Ondrej 1240665 + 10€ (Harichovce) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 28.08.2017 do 18.09.2017,

Okoš Filip 1270577 + 10€ (Jasenov) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 28.08.2017 do 18.09.2017,

 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Lorinc Daniel 1196473 + 10€ (Topoľany) 1 týždeň do 31.12.2017,

Havrila Tomáš 1284809 + 5€ (Košická Nová Ves) 1 týždeň do 31.12.2017,

Ficik Erik 1278629 + 5€ (Nacina Ves) 1 týždeň do 31.12.2017,

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Sedliská pokutu 100+10€ podľa čl.57/1c,2, za nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí V.ligy VD: Sedliská – Borov.

 

DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenia FK Plavnica a FK Krompachy. Bez prijatia disciplinárnych opatrení.

 

DK VsFZ žiada FK Veľký Folkmar o písomné vyjadrenie sa k situácii počas a po stretnutí V.ligy PT: Veľký Folkmar – Helcmanovce.

 

DK VsFZ žiada FK Helcmanovce o písomné vyjadrenie sa k situácii a správaniu sa funkcionára počas a po stretnutí V.ligy PT: Veľký Folkmar – Helcmanovce.

 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Družstevník Malá Ida na základe podania FK Krásnohorské Podhradie podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada TJ Družstevník Malá Ida o predloženie dohody (Prónyai Attila 1206110).

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

 
image
Prečítané: 2143x