Úradná správa VsFZ č.8, 25.08.2017

25.08.2017, Admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ č.8 , 23.08.2017

Úradná správa VsFZ č.8, 23.08.2017

Úradná správa VsFZ č. 08/2017-2018,

25.08.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 • Oznamuje, že VV VsFZ na svojom zasadnutí schválil termín riadnej konferencie VsFZ. Konferencia sa uskutoční 23.septembra 2017 v Košiciach.
 • Žiada sekretariáty ObFZ o zaslanie zoznamu frekventantov na funkciu DS v amatérskych súťažiach. Plánovaný seminár licencia A(amatér) DS je plánovaný na mesiac 10/2017.
 • Propozície, prihlášky a súpisky na Mini champions lig 2017 nájdete v článku :

http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/mini-champions-liga-2017

 • Registrácia športových odborníkov (hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, kameraman, hlásateľ, lekár, fyzioterapeut,...) nepodlieha platbe členského poplatku. Spôsob registrácie nájdete : http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK oznamuje účastníkom I.L žiačok, že počnúc dňom 28.8.2017 zastavuje schvaľovanie stretnutí na nedeľu v poobedňajších hodinách. Stretnutia I.L žiačok bude len na soboty, nedeľu doobeda alebo v pracovné dni po pracovnej dobe.

 

2. ŠTK upozorňuje FK, ktorých družstvá štartujú v II.L MD, že v zmysle Rozpisu súťaží čl. 10, bod „d“ je povolený štart žiakov v súťaži II.L MD len v počte 5 žiakov. Prekročenie tohto limitu má za následok hracie dôsledky v zmysle SP čl.52 a 82. Rozhodcovia sú povinní uvedenú skutočnosť kontrolovať.

 

3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

 • IV.L S dosp. 6.k Poprad „B“ – Radvaň n/L dňa 29.8.2017 o 16,30 hod. Radvaň n/L 20 €.

- V.L KG dosp. 4.k Gem. Hôrka – Košická N. Ves dňa 26.8.2017 o 16,30 hod. v Koš. N. Vsi a 17.k

Koš. N. Ves – Gem. Hôrka v Gem. Hôrke. Koš. N. Ves 10 €.

- V.L KG dosp. 4.k Ždaňa – Slávia TU Košice dňa 6.9.2017 o 17,00 hod. na Slávii TU Košice a 17.k Slávia TU Košice - Ždaňa v Ždani. Slávia TU 10 €.

- V.L PT dosp. 9.k Veľká Lomnica – Hrabušice dňa 15.9.2017 o 10,30 hod.

- II.L SMD 1.k Humenné – Spišská Belá dňa 29.8.2017 o 14,00 a 16,15 hod. Humenné 5 €.

- II.L SMD 1.k Galaktik Košice – Giraltovce dňa 31.8.2017 o 15,00 a 17,15 hod.

- II.L SMD 4.k Stropkov – Snina dňa 30.8.2017 o 10,00 a 12,15 hod. Stropkov 10 €.

- II.L SMD 8.k Stropkov – Spišské Podhradie dňa 11.9.2017 o 13,15 a 15,30 hod.

- II.L SMD 14.k Stropkov – Humenné dňa 5.11.2017 o 10,00 a12,15 hod.

- III.L Z dor. 4.k Veľké Kapušany – Topoľany dňa 26.8.2017 o 14,00 hod. v Topoľanoch a 17.k

Topoľany – Veľké Kapušany vo Veľkých Kapušanoch. Veľké Kapušany 10 €.

- III.L ŠD dor. 2.k Malcov - Kračúnovce dňa 29.8.2017 o 15,00 hod. Kračúnovce 10 €.

- III.L Š dor. 4.k Šar. Michaľany – FAMT Prešov dňa 26.8.2017 o 12,00 hod. Kolízia s dospelými.

- III.L Š dor. 4.k Malý Šariš – Fintice dňa 29.8.2017 o 16,00 hod. Malý Šariš 10 €.

       - III.L Š dor. 12.k Fintice – FAMT Prešov dňa 22.10.2017 o 10,00 hod.

- III.L PT dor. 4.k Smižany – Harichovce dňa 27.8.2017 o 11,00 hod. Smižany 10 €.

- III.L PT dor. 4.k Spišský Štvrtok – Levoča dňa 25.8.2017 o 16,30 hod. Spišský Štvrtok 10 €.

- III.L PT dor. 4.k Spišský Hrušov – Spišské Vlachy dňa 29.8.2017 o 16,00 hod. Spišský Hrušov 10 €.

- III.L PT dor. 6.k Vysoké Tatry – Harichovce dňa 9.9.2017 o 14,30 hod. v Harichovciach a 19.k Harichovce – Vysoké Tatry vo Vysokých Tatrách. Vysoké Tatry 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 1.k Čierna n/T – FK Galaktik KE dňa 29.8.2017 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk. A 4.k Lokomotíva KE B – Junior Šaca dňa 27.8.2017 o 10,00 a 11,45 hod. Lok.KE 10 €.

- II.L SMŽ sk. B 5.k SAFI Prešov – Lipany dňa 2.9.2017 o 9,00 a 11,45 hod. Lipany 5 €.

- II.L SMŽ sk. B 4.k Stará Ľubovňa – Svidník dňa 13.9.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Svidník 10 €.

- II.L SMŽ sk. C 1.k Spišské Podhradie – Kežmarok dňa 28.8.2017 o 14,30 a 16,15 hod.

- II.L SMŽ sk. C 11.k Podolínec – Sp. Podhradie dňa 6.9.2017 o 14,00 a 15,45 hod. Sp. Podhradie 5 €.

- II.L SMŽ sk. C 14.k Kežmarok – Sp. Podhradie dňa 13.9.2017 o 14.00 a 15,45 hod.

- I.L žiačky 1.k Lokomotíva Košice – Michalovce dňa 22.8.2017 o 11,00 hod.

- I.L žiačky 2.k Vranov - Poprad dňa 29.8.2017 o 14,00 hod.

- I.L žiačky 3.k Bardejov – Snina dňa 3.9.2017 o 15,00 hod.

- I.L žiačky 9.k Snina – Spišská Nová Ves dňa 15.10.2017 o 14,00 hod.

 

4. ŠTK kontumuje tieto výsledky:

- II.L MD 3.k Krásna – KAC Košice 0:3 kont. v prospech KAC Košice pre nenastúpenie družstva D, v zmysle SP čl.82, bod „b“. Do pozornosti DK.

- III.L KG dor. 3.k Junior Šaca – Gemerská Hôrka 3:0 kont. – neúčasť H, v zmysle SP, čl.82 bod „b“.Do pozornosti DK.

- II.L MŽ sk. B 3.k Giraltovce – Ľubotice 0:3 kont. v prospech FK Ľubotice pre nenastúpenie družstva D, v zmysle SP čl. 82, bod „b“. Do pozornosti DK.

5. ŠTK schvaľuje pre mládežnícke stretnutia:

- II.L SMD Slavoj Trebišov od 2.9.2017 /5.kolo/ HP na futbalovom štadióne v Úpore. Zraz družstiev a delegovaných osôb v Úpore. Domáci FK Trebišov je povinný zabezpečiť dve šatne pre H Trebišov 5 €.

 

6. ŠTK neschválila žiadosti pre nevyjadrenie súhlasu súpera:

- V.L PT dosp. Spišská Belá s Hranovnicou.

- III.L PT dor. 7.k Veľká Lomnica – Vysoké Tatry dňa 30.8.2017 o 16,00 hod.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 26.-27.8.

Dospelí

Krompachy – Giraltovce Molitoris za Mišenčíka J.

Vyšné Opátske – Svidník Cuprák za Maňkoša

Poprad B – Radvaň 29.8. o 16:30 hod.

Slávia – Ždaňa 6.9. o 17:00 hod., Drenko za Kunzovú

Nálepkovo – Štrba Zubka za Laskovského

Košická Nová Ves – Gemerská Hôrka o 16:30 hod., DZ Faťara za Kunza

Lokomotíva Košice B – Seňa Treščák za Voroňáka

Krásnohorské Podhradie – Sokoľany DZ Voroňák za Hreška

Borov – Hencovce 26.8., Kron, Baksay, Kurtak, DZ Píro

Dorast

Galaktik – Trebišov Horváth za Farkaša

Stropkov – Snina 30.8., Čonka za Bochnoviča

Galaktik – Giraltovce 31.8. o 15:00 a 17:15 hod.

Topoľany – Veľké Kapušany Fedák

Malcov – Kračúnovce 29.8. o 15:00 hod., Židišin za Onderišina

Smižany – Harichovce 27.8. o 11:00 hod., Pavlovský st. za Kunza

Bardejov – Ružomberok J. Mišenčík, D. Béreš, Kačmár

Spišská Stará Ves- Vikartovce Jakubčo za Turcsanyiho

Vojčice -Streda nad Bodrogom 29.8. Škodi T. za Kurtaka

Prešov - Nitra Kačmar za Ciska

Žiaci

Lokomotíva Košice B – Šaca 27.8., Fotta za Petraššovitša

Michalovce – Humenné P. Tóth za Šimkovú

Prešov- Trebišov Kačmár za Laskovského

Lendak - Svit Jakubčo za Turcsanyiho

Ženy

Michalovce -Myjava Hrinda za Škodiho T

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada FK Sedliská o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Sedliská - Borov v termíne do 29.8.2017.

- KR dôrazne upozorňuje R na dodržiavanie článku 10, bod d. Rozpisu súťaže 2017/18 (štart žiakov vo vyššej vekovej kategórii – ml. dorast).

- KR oznamuje predbežný termín jesenných fyzických previerok na dňa 27.9.2017. FP sa zúčastnia R sk. A, B, Talent a rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili letných resp. náhradných FP.

- KR berie na vedomie podnet:

 • FK Krompachy. Poplatok 20€.
 • FK Osikov.
 • R Béreš Milan.

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Gerlachov na R Lipták, AR Róka a Kriak zo stretnutia Kračúnovce – Gerlachov
 • FK Veľké Kapušany na R Adamčo, AR Jurášek, Tirpák a DZ Leško zo stretnutia Veľké Kapušany – Kr. Podhradie
 • FK Borov na R Béreš Milan, AR Ubľanský a Puškaš zo stretnutia Sedliská – Borov.
 • FK Poprad na R Anguš, AR Bali-Jenčík a Hamadej zo stretnutia II.LSD Snina – Poprad.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Čičarovce – Kalša na základe podnetu FK Čičarovce a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.
 • Ražňany – Koprivnica na základe podnetu FK Koprivnica a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Zošš Richard 1320374 + 20€ (Šarišské Michaľany) čl.37/3,

Čuj Jakub 1184206 + 10€ (Rudňany) čl.45/1,2a,

Kočan Matúš 1251246 + 10€ (Ulič) čl.37/3,

Kahanovský Dominik 1188474 + 10€ (Vyšný Žipov) čl.37/3,

Reľovský František 1316967 + 10€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3,

Takáč Patrik 1280257 + 5€ (Košická Nová Ves) čl.37/3,

Horváth Martin 1280872 + 5€ (Kechnec) čl.37/3,

Dupaľ Kamil 1278602 + 5€ (Strážske) čl.45/1,2a,

Romančák Richard 1338480 + 5€ (Strážske) čl.37/3,

Varga Marek 1290252 + 5€ (FAMT Prešov) čl.37/3,

Šiška Peter 1344901 + 5€ (Harichovce) čl.37/3,

Štosel Slavomír 1273221 + 5€ (Ľubica) čl.37/3,

 

2 stretnutia:

Kudroč Lukáš 1190580 + 10€ (Vinné) čl.49/1a,2a,

 

Na obdobie:

Senenko Oleksandr 1385008 + 10€ (Veľké Kapušany) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 21.08.2017 do 11.09.2017,

Kovalčin Juraj 1197784 + 10€ (Parchovany) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 21.08.2017 do 11.09.2017,

Tkačin Miroslav 1280999 + 10€ (Pakostov) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 21.08.2017 do 11.09.2017,

Kušnirák Matúš 1342168 + 5€ (Spišský Štvrtok) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 21.08.2017 do 11.09.2017,

 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Berecký Michal 1231915 + 10€ (Gerlachov) 1 týždeň do 31.12.2017,

Jáger Adrián 1284632 + 10€ (Čierna nad Tisou) 1 týždeň do 31.12.2017,

Fedorko Jozef 1326136 + 10€ (Pakostov) 3 týždne do 30.06.2018,

Gajdoš Ján 1342175 + 5€ (Kechnec) 3 týždne do 30.06.2018,

Lazár Radoslav 1278113 + 5€ (Nacina Ves) 1 týždeň do 31.12.2017,

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Čičarovce pokutu 200+10€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov v stretnutí IV.ligy J: Čičarovce – Kalša, ďalej udeľuje podľa čl.27/1 a čl.40/1,2, disciplinárne sankcie zastavenie HP na 1 stretnutie s podmienečným odkladom na 3 mesiacov od 23.8.2017.
 • FK Borov pokarhanie + 10€ podľa čl.11 za NS správanie funkcionára v stretnutí V.ligy VD: Borov – Kamenica nad Cirochou.
 • FK Kamenica nad Cirochou pokarhanie + 10€ podľa čl.11 na NS lavičky v stretnutí V.ligy VD: Borov – Kamenica nad Cirochou.
 • FK Krásna pokutu 150€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie II.ligy MD sk.J: Krásna – KAC Košice.
 • FK Gemerská Hôrka pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III.ligy SD KG: Junior Šaca – Gemerská Hôrka.
 • FK Giraltovce pokutu 50€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie II.ligy MŽ sk.B: Giraltovce – Ľubotice.

 

DK VsFZ žiada FK Plavnica a FK Krompachy o písomné vyjadrenie sa k situácii v 86 minúte stretnutia III.ligy: Plavnica – Krompachy.

 

DK VsFZ žiada FK Sedliská o dodanie videozáznamu zo stretnutia V.ligy VD: Sedliská – Borov, zároveň žiada aj písomné vyjadrenie FK Sedliská k správaniu sa divákov a k situácii po stretnutí.

 

DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie FK Kechnec. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení.

 

DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči FK Prakovce na základe podania FK Slovan Helcmanovce podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 a hráča Krausz Nikolas 1288287. FK Slovan Helcmanovce + 10€. Zároveň DK VsFZ ruší pokutu 100€ pre FK Prakovce.

 

DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči TJ Družstevník Koprivnica na základe podania OFK SIM Raslavice podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 a hráča Halža Patrik 1314862. OFK SIM Raslavice + 10€.

 

DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči FA Buzica na základe podania SFK Medvede podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 a hráča Rerko Peter 1367725. SFK Medvede + 5€.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

 

 

image
Prečítané: 1211x