Úradná správa VsFZ č.7, 18.08.2017

18.08.2017, Admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ č.7, zo dňa 16.08.2017

Úradná správa VsFZ č.7, 18.08.2017 

Úradná správa VsFZ č. 07/2017-2018,

18.08.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

Oznamuje, že mládežnícky turnaj Memoriál Gejzu Princa sa uskutoční v dňoch

21.-23.08.2017 v Košiciach.

Program turnaja

pondelok 21. 08. 2017: 09.30 V. Opátske VsFZ - ZsFZ

            11.00 V. Opátske SsFZ - BFZ

utorok 22. 08. 2017:      09.30 M. Ida SsFZ - ZsFZ

                                       11.00 M. Ida VsFZ - BFZ

streda 23. 08. 2017:       09.00 Krásna ZsFZ - BFZ

                                      10.30 Krásna SsFZ - VsFZ

                                       12.00 Krásna VYHODNOTENIE TURNAJA

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK oznamuje účastníkom súťaže SC, že termín konania 3.kola SC je preložený na 12. a 13.9.2017.

2. ŠTK upozorňuje FK, ktorých družstvá štartujú v II.L MD, že v zmysle Rozpisu súťaží čl. 10, bod „d“ je povolený štart žiakov v súťaži II.L MD len v počte 5 žiakov. Prekročenie tohto limitu má za následok hracie dôsledky v zmysle SP čl.52 a 82. Rozhodcovia sú povinní uvedenú skutočnosť kontrolovať.

3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- V.L Z dosp. 7.k Kráľovský Chlmec – Borša dňa 16.9.2017 o 15,00 hod.

- V.L Š dosp. 4.k Koprivnica – Čirč dňa 27.8.2016 o 16,00 hod. v Čirči a 17.k Čirč – Koprivnica v Koprivnici. Čirč 10 €.

- II.L SMD FK Košice Barca odohrá svoje domáce stretnutia na ihrisku TJ Lokomotíva Košice, Čermeľská cesta 1. FK Košice – Barca 10 €.

- II.L SMD 4.k Sp. Podhradie – Sp. Belá dňa 25.8.2017. MD o 13,30 a SD o 15,45 hod. Sp. Belá 5 €.

- II.L SMD 1.k Snina – Svit dňa 23.8.2017 o 14,00 a 16,15 hod. Kolízia.

- II.L SMD 5.k Krásna – Spišská Nová Ves dňa 3.9.2017 o 10,00 a 12,15 hod. Krásna 5 €.

- II.L SMD 9.k Krásna – Trebišov dňa 1.10.2017 o 10,00 a 12,15 hod. Krásna 5 €.

- III.L KG dor. 1.k Junior Šaca – Veľká Ida dňa 29.8.2017 o 17,00 hod. Junior Šaca 5 €.

- III.L KG dor. 6.k Gemerská Hôrka – Bidovce dňa 10.9.2017 o 11,00 hod. v Bidovciach a 19.k Bidovce – Gemerská Hôrka v Gemerskej Hôrke.

- III.L ŠD dor. 1k Jasenov – Raslavice dňa 30.8.2017 o 16,00 hod. Jasenov 10 €.

- III.L Š dor. 4.k Hermanovce – Čirč dňa 26.8.2017 o 10,30 hod. Čirč 5 €.

- III.L Š dor. 4.k Plavnica - Stará Ľubovňa dňa 16.8.2017 o 15,30 hod. Stará Ľubovňa 10 €.

- III.L Š dor. 8.k Sabinov – Čirč dňa 30.8.2017 o 16,30 hod.

- III.L Š dor. 9.k FAMT Prešov – Sabinov dňa 30.9.2017 o 10,00 hod.

- II.L SMŽ sk. A 3.k Lokomotíva KE A – Lokomotíva KE B dňa 20.8.2017 o 10,00 a 11,45 hod. Lokomotíva Košice 10 €.

- II.L SMŽ sk. A 3.k Šaca – Čaňa dňa 6.9.2017 o 15,30 a 17,15 hod. Čaňa 10 €.

- II.L SMŽ sk. B 1.k Giraltovce – Medzilaborce sa odohrá 30.8.2017 o 15,00 a 16,45 hod.

- II.L SMŽ sk. B 1.k Široké – Sabinov dňa 30.8.2017 o 16,30 a 18,00 hod. Široké 5 €.

- II.L SMŽ sk. B 3.k SAFI Prešov – St. Ľubovňa dňa 17.8.2017 o 16,00 a 17,45 hod. St. Ľubovňa 10 €.

- II.L SMŽ sk. B 7.k Široké – Lipany dňa 14.9.2017 o 16,00 a 17,45 hod.

- II.L SMŽ sk. C 5.k Svit – Sp. Podhradie dňa 2.9.2017 o 9,30 a 11,15 hod. v Sp. Podhradí a 18.k Sp. Podhradie – Svit v Sp. Podhradí. Kolízia.

- II.L SMŽ sk. C 3.k Ľubica – Nová Ľubovňa dňa 23.8.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Nová Ľubovňa 10 €.

- II.L SMŽ sk. C 8.k Sp. Podhradie – Levoča dňa 23.8.2017 o 14,00 a 15,45 hod. Sp. Podhradie 5 €.

- I.L žiačky 1.k Spišská Nová Ves – Stropkov dňa 19.8.2017 o 10,30 hod.

4. ŠTK schvaľuje pre mládežnícke stretnutia:

- FC Lokomotíva Košice vedľajšiu trávnatú hraciu plochu pre stretnutia II.L SMD a II.L SMŽ. FC Lokomotíva 10 €.

5. ŠTK neschválila žiadosti pre nevyjadrenie súhlasu súpera:

- IV.L J dosp. Sokoľany s Kr. Podhradím,

- III.L Š dor. Sabinov s Čirčom,

- III.L PT dor. Spišský Hrušov so Spišskými Vlachami,

- II.L SMŽ sk. A FK Galaktik s FK Čierna n/T,

- II.L SMŽ sk.C Sp. Podhradie s Levočou.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 19.-20.8.

Dospelí

Soľ – Fintice Želizňák, Žofčák, Berta,

Lokomotíva KE „B“ – Ždaňa Glova, Eperješi J., Sedlák

Seňa - Haniska Lumtzer za Tótha

Košická Nová Ves – Kokšov-Bakša Tóth za Lumtzera

Parchovany – Cejkov Basoš za Godžáka

Streda n. B. – Lastomír Tomáš, Svat, Farkaš

Kamenica n/C. – Pakostov Metiľ, Jenčura, Godžák

Sedliská – Borov Puškáš za T. Škodiho

Sačurov – Bystré Ginda za Puškáša

Dlhá Lúka – V. Lipník Zubka, P. Mihálik, Mi. Hudák

Župčany – Kendice Benko za Reváka

Ražňany – Koprivnica Maček, Revák, Maliňák

Čirč – Gaboltov Onderišin, M. Béreš, Kačmar

Harichovce – V. Folkmar P. Bednár za Drenka

Hranovnica – Štrba Kunzová za Maliňáka

Nálepkovo – Hrabušice Kačenga, Drenko, Pavlovský st.

Levoča – V. Tatry Chmura, R. Bobko st., D. Bobko

Župčany – Kendice DZ Onofrej za Kubánku

Jasenov – Vyšný Žipov DZ Kubánka za Onofreja

Dorast

Košická Nová Ves – Barca Benedik za Matiho

Krásna – KAC Košice Djordjevič za Kováčovú

Humenné – Spišské Podhradie Basoš za Gubu

Snina – Svit 1k 23.8. o 14:00 a 16:15 Holp, Pavlišin, Basoš, Žulevič

Plavnica – Stará Ľubovňa 16.8. 15:30 Pristáč

Košická Nová Ves – Barca DZ Duška za Černicu

Krásna – KAC Košice DZ Černica za Dušku

Humenné – Spišské Podhradie DZ Žulevič za Ferenca

Lipany - Stropkov DZ Knut za Onofreja

Žiaci

Giraltovce – Medzilaborce 30.8. o 15:00 a 16:45

Ľubica – Nová Ľubovňa 23.8. o 15:00 a 16:45

Žiačky

Spišská Nová Ves – Stropkov 19.8. 10:30 Kunzo za Jasečka

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada FK Čičarovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Čičarovce - Kalša v termíne do 22.8.2017.

- KR oznamuje termín opravných fyzických previerok a náhradných nominačných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 23.8.2017 od 17:00 na tartanovej dráhe Slávia TU Košice, ul. Watsonová v Košiciach. Zraz R o 16:30 hod. Previerok sa povinne zúčastnia R ktorí nemajú vykonané nominačné FP, alebo nezabehli na nominačných FP limit vo svojej výkonnostnej skupine.

- KR oznamuje termín náhradných seminárov R a DZ na 23.8.2017 od 16:00 v Dome Športu. Seminára sa zúčastnia R a DZ, ktorí sa nezúčastnili zimných doškoľovacích seminárov a letného seminára DZ.

- KR dôrazne upozorňuje R na dodržiavanie článku 10, bod d. Rozpisu súťaže 2017/18 (štart žiakov vo vyššej vekovej kategórii – ml. dorast).

- KR berie na vedomie podnet:

  • FK Poprad.

- KR berie na vedomie pochvalu:

  • FK Kračúnovce na R Mano Ján, AR Bali-Jenčík a Lipták zo stretnutia Záhradné – Kračúnovce.
  • FK Spišská Belá na R Ištoňa, AR Gonos a Klokočka zo stretnutia Štrba - Spišská Belá.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Janík Maroš 1292410 + 10€ (Raslavice) čl.37/3,

Šafran Patrik 1216689 + 10€ (Radvaň nad Laborcom) čl.46/1a,2,

Viňanský Martin 1147899 + 10€ (Sobrance) čl.45/1,2a,

Verčimák Pavol 1201595 + 10€ (Slávia TU) čl.37/3,

Popovič Vladimír 1193444 + 10€ (Kokšov-Bakša) čl.37/3,

Vartovník Dominik 1231253 + 10€ (Nálepkovo) čl.37/3,

Bednár Matej 1265296 + 10€ (Kežmarok) čl.45/1,2a,

Medoň Kristián 1288832 + 5€ (Lipany) čl.37/3, SD

Hrabovčin Samuel 1356921 + 5€ (Snina) čl.37/3, MD

Ivan Matej 1274212 + 5€ (Svit) čl.37/3, MD

Klanduch Lukáš 1300158 + 5€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3, Š

Pindroch Michal 1274489 + 5€ (Veľká Lomnica) čl.37/3, PT

 

2 stretnutia:

Kertis Daniel 1149554 + 10€ (Sedliská) čl.49/1a,2a,

 

Na obdobie:

Štefánik Michal 1188517 + 10€ (Pušovce) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.08.2017 do 04.09.2017,

Lörinc Daniel 1196473 + 10€ (Topoľany) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.08.2017 do 04.09.2017,

Havrila Tomáš 1284809 + 5€ (Košická Nová Ves) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.08.2017 do 04.09.2017,

Stolár Viktor 1280175 + 5€ (KAC Košice) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.08.2017 do 04.09.2017,

Burik Patrik 1269376 + 5€ (Snina) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.08.2017 do 04.09.2017,

Ficik Erik 1278629 + 5€ (Nacina Ves) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.08.2017 do 04.09.2017,

Kozár Mário 1352162 + 5€ (Vojčice) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 5 týždňov od 14.08.2017 do 18.09.2017,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Kardoš Tibor 1151973 + 10€ (Krásna Hôrka) 2 týždne do 31.12.2017,

Ondovčák Jozef 1327073 + 10€ (Michaľany) 2 týždne do 31.12.2017,

Antol Peter 1278510 + 10€ (Vyšný Žipov) 1 stretnutie do 31.12.2017,

Girgoško Peter 1300231 + 5€ (Plavnica) 2 týždne do 31.12.2017,

DK VsFZ prejednala podnety FK Gerlachov a FK Záhradné. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení.

DK VsFZ žiada FK Čičarovce o písomné vyjadrenie sa k správaniu divákov pred, počas a po stretnutí IV.ligy J: Čičarovce – Kalša.

DK VsFZ žiada FK Borov o písomné vyjadrenie sa k správaniu HU a p. Černegu st. v stretnutí V.ligy VD: Borov – Kamenica nad Cirochou.

DK VsFZ udeľuje pokarhanie + 10€ klubu FK Kechnec a opätovne žiada FK Kechnec k písomnému vyjadreniu ohľadom nevydania RP hráčov. Pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie klubu FK Prakovce pokutu 100€ za porušenie čl.64 a RaPP čl.37, transfer hráča Krausz Nikolas 1288287 medzi FK Prakovce a FK Slovan Helcmanovce, FK Prakovce je povinné do 22.08.2017 predložiť doklad o vyplatení tabuľkovej hodnoty hráča (200€).

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie klubu TJ Družstevník Koprivnica pokutu 100€ za porušenie čl.64 a RaPP čl.37, transfer hráča Halža Patrik 1314862 medzi TJ Družstevník Koprivnica a OFK SIM Raslavice, TJ Družstevník Koprivnica je povinné do 22.08.2017 predložiť doklad o vyplatení tabuľkovej hodnoty hráča (doplatok 500€).

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie klubu FA Buzica pokutu 100€ za porušenie čl.64 a RaPP čl.37, transfer hráča Rerko Peter 1367725 medzi FA Buzica a SFK Medvede, FA Buzica je povinné do 22.08.2017 predložiť doklad o vyplatení tabuľkovej hodnoty hráča (100€).

DK VsFZ na základe dokumentov od Matriky VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči TJ Rozkvet Vyšný Hrušov ohľadom hráča Havrilčák Peter 1279489. OŠK Udavské + 10€.

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

 

 

image
Prečítané: 1539x