Úradná správa VsFZ č.5 , 04.08.2017

02.08.2017, Admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ, ŠTK VsFZ 02.08.2017

Úradná správa VsFZ č.5, 04.08.2017

Úradná správa VsFZ č. 05/2017-2018,

04.08.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

Berie na vedomie zmenu štatutárov v kluboch nasledovne :

SSC Moldava – Mátyás Sirgely

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK na základe vývoja počasia nariaďuje zmenu UHČ stretnutí dospelých plánované na 5.a 6.8.2017 zo 16,30 hod. na 17,00 hod.. Zároveň doporučuje pre FK a rozhodcov stretnutí umožniť hráčom na základe požiadavky a dohody pred stretnutím aj dvojnásobnú občerstvovaciu prestávku v jednotlivých polčasoch.

2. ŠTK upozorňuje FK štartujúce v súťažiach VsFZ dospelých, že od nového SR je povolený počet striedaných hráčov po 5.

3. ŠTK na základe dotazov odkladá odohratie 1. kola II.L SMŽ skupín A, B a C zo dňa 5. a 6.8.2017, a nariaďuje ho odohrať dňa 30.8.2017 o 15,00 a 16,45 hod. V prípade záujmu a dohody družstiev odohrať tieto stretnutia napr. 29.8.2017, ŠTK bude tieto dohody po ich predložení akceptovať bez poplatku.

4. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- V.L KG dosp. 2.k Slávia TU Košice – Perín sa odohrá v Períne a 15.k Perín – Slávia TU Košice sa odohrá na Slávií TU Košice. Slávia TU 10 €.

- V.L VD dosp. 1.k Kamenica n/C – Sečovská Polianka dňa 5.8.2017 o 16,30 hod. Bez poplatku.

- V.L VD TJ Borov - domáce stretnutia na štadióne Milana Černegu v Borove

- V.L PT dosp. 6.k Štrba – Nálepkovo sa odohrá v Nálepkove a 21.k Nálepkovo – Štrba v Štrbe.

- II.L SMD 2.k Svit – Humenné sa odohrá v Humennom a 11.k Humenné – Svit sa odohrá vo Svite.

- III.L KG dor. 1.k Drnava – Bidovce dňa 5.8.2017 o 10,00 hod. Drnava 10 €.

- III.L KG dor. 1.k Budimír – Gemerská Hôrka dňa 5.8.2017 o 17,30 hod.

- III.L KG dor. 2.k Budimír – Junior Šaca sa odohrá v Šaci a 15.k Junior Šaca – Budimír v Budimíre. Junior Šaca 5 €.

- III.L KG dor. 1.k Junior Šaca – Veľká Ida dňa 30.8.2017 o 17,00 hod. Junior Šaca 10 €.

- III.L Z dor. 1.k Vojčice – Streda n/B dňa 29.8.2017 o 16,00 hod. Streda n/B 10 €.

- V.L Z dor. 1.k Veľké Kapušany – Sobrance dňa 5.8.2017 o 17,00 hod.

- III.L PT dor. 2.k Spišská Stará Ves – Spišský Štvrtok sa odohrá v UHČ v Spišskom Štvrtku a 15.k Spišský Štvrtok – Spišská Stará Ves sa odohrá v Spišskej Starej Vsi. Sp. St. Ves 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 2.k Benecol KE – Junior Šaca dňa 13.9.2017 o 16,00 a 17,45 hod. FA Benecol 5 €.

- II.L SMŽ sk. A 1.k Rožňava – Čaňa dňa 29.8.2017 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.A 2.k Veľké Kapušany – Čierna n/T dňa 23.8.2017 o 15,30 a 17,15 hod. V.Kapušany 10 €.

- II.L SMŽ sk. A FK Košice – Barca A hrá svoje domáce stretnutia v nedeľu v UHČ v Barci

- II.L SMŽ sk. B FK Košice – Barca B hrá svoje domáce stretnutia v sobotu v UHČ v Barci.

- II.L SMŽ sk. C 1.k Svit – Krompachy sa odohrá dňa 29.8.2017 o 9,30 a 11,15 hod.

5. ŠTK berie na vedomie oznámenie FK Zámutov o rekonštrukcií štadióna.

6. ŠTK schvaľuje pre mládežnícke stretnutia:

- MŠK Spišské Podhradie pre II.L SMD a II.L SMŽ náhradnú HP v Spišskom Hrhove a Dúbrave. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku v Sp. Podhradí.

7. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dospelých MFK Dobšiná z V.L KG. Súperi vo vyžrebovaní majú voľno.

8. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dospelých TJ Rozkvet Vyšný Hrušov z V.L VD. ŠTK na uvedené miesto vo vyžrebovaní pod č.13 zaraďuje družstvo TJ Družstevník Borov.

9. ŠTK neschválila žiadosti pre nevyjadrenie súhlasu súpera:

- V.L VD dosp. FK Hencovce so Seč. Poliankou

- V.L Š dosp.FK Dubinné so Starou Ľubovňou

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení

DOSPELÍ

Vyšné Opátske – Rožňava 5.8.2017,

Vranov – Prešov B Alexa, Holp, Kočiš

Spišské Podhradie – Soľ Ziemba za Ondrášeka,

Raslavice – Poprad B Knut za Tornaya

Mária Huta – Rudňany 5.8.2017 Čonka, Bochnovič, Nosáľ,

Veľké Kapušany – Sokoľany Dzivjak, Maličký, L. Tóth,

Kokšov-Bakša – Poproč V. Tóth, Cisko, Kováč,

Ťahanovce – Veľká Ida Kozák, Bajo, Petraššovitš,

Košická Nová Ves – Slávia TU Eperješi za Mi. Hrebeňára,

Perín – Čečejovce Ondrášek za Fottu,

Malý Horeš – Cejkov Gajdoš za Basoša,

Parchovany – Borša Reňo za Krona,

Vinné – Lastomír Basoš za Gajdoša,

Kráľovský Chlmec – Streda Ginda za Baníkovú,

Jasenov – Borov M.Havrila, Hrinda, Šimková, Faťara,

Sačurov – Nižný Hrušov Kron za Reňa,

Kluknava – Olcnava Fotta za Bdžocha,

Čaňa – Čičarovce DZ Hreško za Čekana,

Perín – Čečejovce DZ Sendek za Klovaniča,

Úpor – Pavlovce DZ Čekan za Čerevku,

Pakostov – Vyšný Žipov DZ Kubánka za Mišenčíka,

Župčany – Koprivnica DZ Pribula za Ryšáka,

Demjata – Gaboltov DZ Škody za Gajdoša,

Ľubica – Veľký Folkmar DZ Pečarka za Kovaľa,

Harichovce – Štrba DZ Tarcala za Peráta.

DORAST

Budimír – Gemerská Hôrka o 17,30 Zis,

Šaca – Veľká Ida 30.8. o 17,00 Petraššovitš,

Drnava – Bidovce o 10,00 Gallo,

Veľké Kapušany – Sobrance o 17,00 Koščo,

Vojčice – Streda 29.8. o 16,00 Kurták,

Markušovce – FAM Poprad Olejník za Klokočku.

SC II. Kolo 9.8.2017 o 16,30

Ptičie – Medzev P. Tóth za Capíka,

Olcnava – Snina Juhás za M. Havrilu

Čaňa – Lipany Molitoris za D.Mana

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR berie na vedomie podnety:

OFK Lastomír +10,-€,

FK Nižný Hrušov + 10,€.

FK Poprad.

KR žiada FK Kračúnovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Kračúnovce – Poprad B do 9.8.2017.

KR pozýva na svoje zasadnutie R Havrila Marek, Nosáľ, Tirpák dňa 10.8. 2017 o 16,30 hod.

KR žiada OŠK Rudňany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Rudňany – Geča do 9.8.2017.

KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 10.8.2017 o 17,00 R stretnutia Lang, AR Mati, Djordjevič, DZ Čekan, kapitánov, vedúcich mužstiev obidvoch klubov.

- KR dôrazne upozorňuje R a AR o dôslednú kontrolu hráčov pred stretnutím podľa zápisu o stretnutí.

- KR oznamuje termín opravných fyzických previerok a náhradných nominačných fyzických previerok sa uskutočnia dňa 23.8.2017 od 17:00 na tartanovej dráhe ulica Watsonová v Košiciach. Previerok sa povinne zúčastnia R ktorí nemajú vykonané nominačné FP, alebo nezabehli na nominačných FP limit vo svojej výkonnostnej skupine.

- KR oznamuje termín náhradných seminárov R a DZ na 23.8.2017 od 16:00 v Dome Športu. Seminára sa zúčastnia R a DZ, ktorí sa nezúčastnili zimných doškoľovacích seminárov a letného seminára DZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

DK VsFZ uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP 37/6:

Orosi Matúš1224177 (Nižný Hrušov) + 50€,

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Harakaľ Ladislav 1073754 + 20€ (Svidník) čl.37/3,

Shpak Ostap 1376503 + 20€ (Veľké Revištia) čl.37/3,

Košč Michal 1313026 + 20€ (Krompachy) čl.37/3,

Svat Adam 1291268 + 10€ (Ľubotice) čl.37/3,

Lukáč Marko 1218821 + 10€ (Poprad) čl.37/3,

Gmitro Martin 1102375 + 10€ (Fintice) čl.37/3,

Raši Matej 1314996 + 10€ (Kechnec) čl.37/3,

2 stretnutia:

Jurečko Maroš 1240634 + 10€ (Pušovce) čl.45/1,2a,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Hirjak Tomáš 1211761 + 10€ (Strážske) 1 stretnutie do 31.12.2017,

Mešár Marko 1267695 + 10€ (Veľká Lomnica) 1 týždeň do 31.12.2017,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Bardejovská Nová Ves pokarhanie +20€ podľa čl.11 za HNS voči R a vykázanie z lavičky v stretnutí III.ligy: Giraltovce – Bardejovská Nová Ves, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu činnosti p. Šott František + 20€ na obdobie 3 týždňov od 31.07.2017 do 21.08.2017 podľa čl.48/1c,2b.

DK VsFZ upozorňuje FK Giraltovce na povinnosti Usporiadateľskej služby v stretnutí III.ligy: Giraltovce – Bardejovská Nová Ves.

DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Kechnec. DK VsFZ žiada hráčov Sinovický Daniel 1280109, Horváth Jozef 1336564, Horváth René 1280883 k písomnému vyjadreniu ohľadom nevrátenej výstroje. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ berie na vedomie podnet OŠK Veľká Ida a žiada FK Kechnec k písomnému vyjadreniu ohľadom nevydania RP hráčov. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči OŠFK Šarišské Michaľany na základe podania TJ Rozvoj Pušovce podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 a hráča Jopek Ján 1249158. TJ Rozvoj Pušovce + 10€.

DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči 1.FK Svidník na základe podania TJ Rozvoj Pušovce podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 za hráča Čabala Daniel 1249509. TJ Rozvoj Pušovce + 10€.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Družstevník Koprivnica na základe podania OFK SIM Raslavice podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada TJ Družstevník Koprivnica o predloženie dohody (Halža Patrik 1314862).

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FA Buzica na základe podania SFK Medvede podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada FA Buzica o predloženie dohody (Rerko Peter 1367725).

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Rozkvet Vyšný Hrušov a základe podania OŠK Udavské podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada TJ Rozkvet Vyšný Hrušov o predloženie dohody (Havrilčák Peter 1279489).

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

 

Prečítané: 2729x