Úradná správa VsFZ č.5, 10.08.2018

10.08.2018, Ž - admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ 07.-09.08.2018

Úradná správa VsFZ č.5, 10.08.2018

Úradná správa VsFZ č. 05/2018-2019,

10.08.2018

SEKRETARIÁT VsFZ

 • V dňoch 13.-15.08.2018 sa uskutoční XV. Ročník Memoriálu Gejzu Princa v Košiciach.

Program turnaja výberov regiónov U15 :

13.08.2018 Vyšné Opátske 09,30 hod. VsFZ - ZsFZ

11,15 hod. SsFZ - BFZ

14.08.2018 Barca 09,30 hod. SsFZ - ZsFZ

11,15 hod. VsFZ - BFZ

15.08.2018 Lokomotíva 09,00 hod. ZsFZ - BFZ

/Čermeľ/ 10,45 hod. SsFZ - VsFZ

12,00 hod. vyhodnotenie

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

 1. ŠTK upozorňuje FK na zmenu systému striedania hráčov. Aj naďalej platí možnosť striedania hráčov po 5, avšak pre týchto 4, resp. 5 striedaní bude družstvo mať možnosť využiť len tri prerušenia hry za týchto podmienok:
 • maximálne 5 striedajúcich hráčov je povolených za družstvo dospelých alebo dorastu v akomkoľvek časovom priebehu
 • každé družstvo môže využiť maximálne 3 prerušenia hry v zápase pre účely striedania
 • ak ide zápas do predlženia, mužstvo môže využiť maximálne 4 prerušenia hry , najmenej jedno z nich však musí byť realizované v predlženom hracom čase
  • striedanie počas polčasovej prestávky, v prestávke pred predlžením hracím časom a v polčasovej prestávke predlženého hracieho času sa nezarátava do počtu prerušení hry
  • hráč, ktorý bol vystriedaný sa nesmie zvonu vrátiť späť do zápasu
 1. ŠTK upozorňuje FK, že pri stretnutiach je domáci FK poskytnúť občerstvenie pre družstvo hostí minimálne v 1 a pol litrových fľašiach jedno balenie vody. Pri stretnutiach dvojičiek sú to dve balenia vody minimálne v 1 a pol litrových fľašiach.
 1. ŠTK upozorňuje FK na SP, čl. 43 – predkladanie RP na riadiaci orgán do 48 hod. v prípade nástupu hráča na stretnutie na OP. V prípade nepredloženie RP v stanovenej lehote bude ŠTK postupovať v zmysle SP, čl.52, t.j vynesie hracie dôsledky voči previnilcom.

 

 1. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny:

- IV.L S 6.k Gerlachov – Spišs. Podhradie dňa 24.8.2018 o 16,00 hod. Sp. Podhradie 10 €.

- IV.L J 4.k V. Kapušany – Topoľany dňa 12.8.2018 v UHČ v Topoľanoch a 19.k Topoľany – V.Kapušany vo V. Kapušanoch. Nariadenie OU MI, príkaz č.7.

- IV.L J 2.k Čaňa – Medzev dňa 29.8.2018 o 14,00 hod. Čaňa 10 €.

- V.L Z 7.k Čierna n/T – Kráľ. Chlmec dňa 16.9.2018 o 15,00 v Kr. Chlmci a 20.k Kr. Chlmec – Čierna n/T v Čiernej n/T. Kr. Chlmec 10 €.

- V.L VD 2.k Belá n/C – Hencovce dňa 12.8.2018 v UHČ na ihrisku v Snine. Rekonštrukcia ihriska

- V.L VD 4.k Belá n/C – Stakčín dňa 26.8.2018 o 16,00 hod v Stakčíne a 17.k Stakčín – Belá n/C v Belej n/C. Belá n/C 10 €.

- II.L SMD sk.A 3.k Sp. Nová Ves – Rožňava dňa 10.8.2018 o 15,00 a 17,15 hod. Sp.N.Ves 5+75 €.

- II.L SMD sk.B 3.k Vranov–Sp.Belá dňa 22.8.2018 o 15,00 a 17,15 hod. Sp.Belá 10+75€.

- III.L KG dor. 2.k Geča – Malá Ida dňa 29.8.2018 o 10,30 hod. Malá Ida 10 €.

- III.L Z dor. 2.k Trhovište – Michaľany dňa 11.8.2018 o 14,00 hod. v Michaľanoch a 15.k Michaľany - Trhovište v Trhovišti. Nariadenie OU MI, príkaz č.7.

- III.L Z dor. 2.k Veľké Kapušany - Nacina Ves dňa 11.08.2018 o 14,00 hod. v Nacinej Vsi a 15.k Nacina Ves - Veľké Kapušany vo Veľkých Kapušanoch. Nariadenie OU MI, príkaz č.7.   

- III.L PT dor. 3.k Harichovce – Sp. Vlachy v Sp. Vlachoch a 16.k Sp.Vlachy – Harichovce v Harichovciach. Harichovce 5 €.

- III.L PT dor. 4.k Spišské Podhradie – Smižany dňa 23.8.2018 o 17,00 hod. Sp. Podhradie 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 1.k Galaktik A – Junior Šaca dňa 22.8.2018 o 16,00 a 17,45 hod. Junior Šaca 10 €.

- II.L SMŽ sk.A 1.k KAC Košice – Čaňa dňa 22.8.2018 o 15,00 a 16,45 hod. Čaňa 10 €.

- II.L SMŽ sk.A 2.k Trhovište – Benecol KE dňa 19.8.2018 v UHČ na Benecole KE a 13.k Benecol KE – Trhovište v Trhovišti. Výmena poradia na základe nariadenie OU MI, príkaz č.7.

- II.L SMŽ sk.B 2.k Sabinov – St. Ľubovňa dňa 22.8.2018 o 15,45 a 17,30 hod.

- II.L SMŽ sk.B 2.k Plavnica – FAMT Prešov dňa 15.8.2018 o 16,00 a 17,45 hod. Plavnica 10 €.

- II.L SMŽ sk.C 5.k Spišské Podhradie – Podolínec dňa 29.8.2018 o 9,30 a 11,15 hod. Sp.Podhradie 5€.

- II.L SMŽ sk.C 2.k Podolínec – Smižany dňa 22.8.2018 o 16,00 a 17,45 hod. Smižany 10€.

- II.L SMŽ sk.C 14.k Vysoké Tatry – Sp. Podhradie dňa 12.9.2018 o 15,00 a 16,45 hod. Sp.Podhradie 5€.

 1. Prípravky:

- U11 a U10 1.k Sabinov – Svidník dňa 9.9.2018 o 10,00 a 11,00 hod.

- U11 a U10 3.k Sabinov – Stará Ľubovňa dňa 30.9.2018 o 10,00 a 11,00 hod.

- U11 a U10 4.k Sabinov – Ľubotice dňa 14.10.2018 o 10,00 a 11,00 hod.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 11.-12.08.2018

Dospelí:

Veľké Revištia – Stropkov Dušek za Juhása, Duška za Bednára

Humenné – Krompachy Juhás za Dušeka, Bednár za Dušku

Maria Huta – Plavnica Kmec za Bančanského

Fintice – Raslavice Bochnovič za SFZ

Ptičie – Ľubotice Anguš, Juhás, Marko

Svit – Spišské Podhradie Kováčová za Konečného

Kechnec – Strážske T. Pacák, Baldovský, Bucko

Čaňa – Geča Micheľ za Bucka

Rudňany – Krásnohorské Podhradie Pecha za Borufku

Petrovce – Čičarovce Ondrášek za Anguša

Haniska – Poproč Revák, Gonos, Haviarik

Seňa – Čečejovce Tabaka za Matiho

Michaľany – Močarany Lešková za SFZ

Parchovany – Vinné Mati za Tabaku

Zemplínska Teplica – Krišovská Liesková S. Vass za SFZ

Kamenica – Pakostov Michalík, Marušin, P. Tóth, Gajdoš

Ulič – Brekov Tkáč za Gajdoša

Dubinné – Dlhá Lúka Vaško za Sadiva

Vyšný Žipov – Sačurov Metiľ, Adamčo, Štefanič

Levoča – Harichovce Horochonič za Kostrába

Rudlov – Borov Macko, V. Tóth, M. Končár, Sendek

Dorast

KAC – Giraltovce Weiss za Juhása, Marton za Borufku

Krásna – Sp. N. Ves Hrebeňár za Kriaka 2.k 22.8 o 15:00 a 17:15

Svidník - Kežmarok Homoľa, Škurla, Vrabeľ

V. Ida – Medzev Pohanka za Bertu

Michaľany – Trhovište Belej za Čeklovského

Svit – Sp. Hrušov Maliňák za Zemčáka

Žiaci

Podolínec – Smižany Pristáč za Mačeka 22.8. o 16:00 a 17:45

Spišská Belá – Lendak L. Tóth za Zemčáka

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR oznamuje termín náhradných letných nominačných fyzických previerok R na deň 28.8.2018 na tartanovej dráhe Slávie TU v Košiciach. Zraz R o 15:30 hod.

- KR oznamuje R nováčikom, ktorí si objednali rozhodcovskú výstroj, že v termíne od 15.8.-24.8.2018 bude výstroj pripravená na vyzdvihnutie priamo v predajni ATAK v Prešove.

- KR žiada FK Sokoľany o vyloženie videozáznamu zo stretnutia Sokoľany – Čaňa do 12.08.2018 pod disciplinárnymi následkami.

- KR berie na vedomie podnet:

 • FK Galaktik.
 • FK Harichovce.
 • FK Pakostov. Poplatok 10€.
 • FK Veľké Revištia. Poplatok 20€.
 • FK Humenné. Poplatok 20€
 • R Šimková.

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Bystré na R Škurla, AR Bochnovič, Čisárik a DZ Popík zo stretnutia Bystré – Vyšný Žipov.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Ražňany – Široké na základe podnetu FK Široké a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. V bodoch 1 a 2 za neopodstatnený a v bode 3 za opodstatnený. Poplatok 40€.
 • Kračúnovce – Zámutov na základe podnetu FK Zámutov a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. V bode 1 za opodstatnený a v bode 2 za neopodstatnený.
 • Harichovce – Ľubica na základe podnetu FK Ľubica a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zasadnutie DK VsFZ 06.08.2018

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Valkulčák Marián 1081472 + 20€ (Bardejovská Nová Ves) čl.37/3,

Pekár Jozef 1209010 + 10€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3,

Štyvar Peter 1118579 + 10€ (Medzev) čl.37/3,

Buzoga Dominik 1235258 + 10€ (Geča) čl.37/3,

Kostič Radoslav 1200611 + 10€ (Sobrance) čl.37/3,

Bolcár Ladislav 1155206 + 10€ (Rudňany) čl.37/3,

Cővek Tomáš 1166300 + 10€ (Budimír) čl.46/1b,2,

Kopčo Jozef 1302740 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.37/3,

Straka Ján 1249939 + 10€ (Široké) čl.37/3,

Duda Tomáš 1349571 + 5€ (Chmiňany) čl.46/1a,2, Š

2 stretnutie:

Džamba Daniel 1252377 + 10€ (Dubinné) čl.49/1a,2a,

Na obdobie:

Kakaščík Pavol 1203543 + 10€ (Záhradné) čl.49/1b,2b, na obdobie 5 týždňov od 06.08.2018 do 10.09.2018,

Pavlulik Gabriel 1131781 + 10€ (Ptičie) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 06.08.2018 do 03.09.2018,

Šimaj Ľubomír 1169483 + 10€ (Zámutov) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 06.08.2018 do 20.08.2018,

Ilek Stanislav 1201177 + 10€ (Dubinné) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 06.08.2018 do 20.08.2018,

Tkačik Jozef 1144957 + 10€ (Dubinné) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.08.2018 do 27.08.2018,

Sejna Martin 1331869 + 5€ (Snina) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.08.2018 do 27.08.2018,

Sliško Denis 1334539 + 5€ (Nacina Ves) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.08.2018 do 27.08.2018,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Regeč Marek 1288224 + 10€ (Rudňany) 1 týždeň do 31.12.2018,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Košice pokutu 200+20€ podľa čl.57/1b,2, za použitie pyrotechniky divákmi v stretnutí III. ligy: Košice – Giraltovce.
 • FK Čaňa pokutu 150+10€ podľa čl.48/4, za HNS funkcionára po stretnutí IV. ligy J: Kalša – Čaňa, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu činnosti p. Čárny Róbert 1044419 + 10€ na obdobie 3 týždňov od 07.08.2018 do 28.08.2018 podľa 48/1c,2b.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči Peter Džačár 1028239, menovanému pozastavuje výkon funkcie a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu v stretnutí IV. ligy J: Krásnohorské Podhradie – Sobrance.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči Peter Kačmár, menovanému pozastavuje výkon funkcie a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu v stretnutí IV. ligy S: Záhradné – Ptičie.

DK VsFZ zamieta žiadosť OFK – SIM Raslavice o prekvalifikovanie pozastavenia športovej činnosti hráčovi Eliáš Kristián 1290710.

DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Tatran Zámutov.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

Prečítané: 1274x