Úradná správa VsFZ č.4, 28.07.2017
27.07.2017, Admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.4, 28.07.2017

Zasadnutie odborných komisií v dňoch 26.-27.07.2017

Úradná správa VsFZ č.4, 28.07.2017 

Úradná správa VsFZ č. 04/2017-2018,

28.07.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

Berie na vedomie zmenu štatutárov v kluboch nasledovne :

FK 05 Levoča – štatutár p. Peter Kašper

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK upozorňuje FK štartujúce v SC organizovanom SFZ, že 2.kolo SC sa odohrá v dňoch 8. až 9.8.2017. Družstvá sa majú dohodnúť na konkrétnom termíne a odsúhlasiť podanie na Komisiu ŠTK SFZ. V prípade nezaslania dohody, deň stretnutia stanoví SFZ.

2. ŠTK na základe dotazov odkladá odohratie 1. kola II.L SMŽ skupín A, B a C zo dňa 5. a 6.8.2017, a nariaďuje ho odohrať dňa 30.8.2017 o 15,00 a 16,45 hod.. V prípade záujmu a dohody družstiev odohrať tieto stretnutia napr. 29.8.2017, ŠTK bude tieto dohody po ich predložení akceptovať bez poplatku.

3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- III.L dosp. 3.k Plavnica – Stropkov sa odohrá 9.8.2017 o 17,00 hod. Stropkov 20 €.

- III.L dosp. 3.k Svidník – Krompachy sa odohrá 10.9.2017 o 15,30 hod. Svidník 20 €.

- III.L dosp. 6.k Prešov B – Bardejovská Nová Ves sa odohrá 25.8.2017 o 17,00 hod.

- IV.L S dosp. 1.k Medzilaborce – Soľ sa odohrá v UHČ v Bystrom (NHP Soli) a 16.k

Soľ – Medzilaborce sa odohrá v Medzilaborciach. Dôvod – rekonštrukcia HP v Medzilaborciach.

- IV.L S dosp. 2.k Soľ – Radvaň sa odohrá 2.8.2017 o 17,00 hod. v Bystrom. Dôvod – rekonštrukcia HP.

- V.L KG dosp. 1.k Poproč – Kokšov-Bakša sa odohrá 6.8.2017 v UHČ v Kokšov-Bakši

a 14.k Kokšov-Bakša – Poproč sa odohrá v Poproči. Poproč 10 €.

- IV.L J dosp. Geča odohrá svoje domáce stretnutie v 1.kole Geča - Sokoľany o 17,00 hod.

- V.L KG dosp. 2.k Ždaňa – Čečejovce sa odohrá 13.8.2017 v UHČ v Čečejovciach

a 15.k Čečejovce – Ždaňa sa odohrá v Ždani. Dôvod – rekonštrukcia HP v Ždani.

- V.L KG dosp. 4.k Ždaňa – Slávia TU KE sa odohrá 27.8.2017 v UHČ na Slávií TU KE

a 17.k Slávia TU KE – Ždaňa sa odohrá v Ždani. Dôvod – rekonštrukcia HP v Ždani.

- V.L Z dosp. 1.k Streda n/B – Kr. Chlmec sa odohrá v UHČ v Kráľovskom Chlmci a 14.k Kr. Chlmec – Streda n/B sa odohrá v Strede n/B. Streda n/B 20 €.

- V.L VD dosp. 3.k Jasenov – Vyšný Žipov sa odohrá 19.8.2017 o 13,00 hod.

- V.L Š dosp. 2.kolo Kamenica – Dubinné sa odohrá 13.8.2017 o 10,30 hod.

- V.L Š dosp. 2.k Malý Šariš – Čirč sa odohrá 13.8.2017 v UHČ v Čirči a 15.k Čirč – Malý Šariš sa odohrá v Malom Šariši. Čirč 10 €.

- V.L PT dosp. 4.k Ľubica – Harichovce sa odohrá 12.8.2017 o 17,00 hod. Ľubica 10 €.

- II.L SMD FK Spišská Belá odohrá svoje domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 a 12,15 hod. Sp. Belá 10 €.

- II.L SMD sk. B 2.k Stropkov – Vranov sa odohrá 9.8.2017 o 10,00 a 12,15 hod. Stropkov 10 €.

- III.L Z dor. 1.k Kr. Chlmec – Nacina Ves sa odohrá 29.8.2017 o 14,00 hod. Kr. Chlmec 5 €.

- III.L ŠD dor. Bardejovská nová Ves odohrá svoje domáce stretnutia v Kurime v sobotu v UHČ.

- III.L Š dor. MFK Sabinov odohrá svoje domáce stretnutia v sobotu o 10,00 hod. Sabinov 10 €.

- III.L Š dor. 1.k Čirč – FAMT Prešov sa odohrá 9.8.2017 o 17,30 hod. FAMT Prešov 10 €.

- III.L PT dor. FK Spišské Vlachy odohrajú svoje plánované domáce stretnutia v jesennej časti SR do 24.9.2017 na ihriskách súperov. Dôvod – rekonštrukcia HP v Spišských Vlachoch.

- III.L PT dor. Vysoké Tatry odohrajú svoje domáce stretnutia v sobotu v UHČ dospelých na UT.

- III.L PT dor. 1.k Vikartovce – Smižany sa odohrá v Smižanoch a 14.kolo vo Vikartovciach. Dôvod – oprava HP.

- III.L PT dor. 3.k Vikartovce – Vysoké Tatry sa odohrá vo V. Tatrách a 16.kolo vo Vikartovciach.

- II.L SMŽ skup. „A“ Galaktik Košice odohrajú svoje domáce stretnutia na ihrisku ZŠ Družicová.

- II.L SMŽ sk.A 1.k Lokomotíva KE B – Benecol KE sa odohrá 30.8.2017 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ skup. „B“ FAMT Prešov odohrá svoje domáce stretnutia v nedeľu o 9,00 a 10,45 hod. v Záborskom.

- II.L SMŽ sk. „B“ 1.k Svidník – Ľubotice sa odohrá 30.8.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Ľubotice 5 €.

- II.L SMŽ sk. „B“ 1.k Giraltovce – Medzilaborce sa odohrá 23.8.2017 o 10,00 a 11,45 hod. Giraltovce 5 €.

4. ŠTK schvaľuje odohrávanie domácich stretnutí FK Vysoké Tatry vo všetkých kategóriách na HP s UT.

5. ŠTK schvaľuje odohrávanie domácich stretnutí pre mládežnícke družstvá 1.FK Svidník v prípade nepriaznivého počasia na ihrisku v Stročíne alebo Mestisku. 1.FK Svidník túto zmenu oznámi súperovi minimálne deň vopred. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku vo Svidníku.

6. ŠTK schvaľuje pre mládežnícke stretnutia:

  • FK Giraltovce v prípade nepriaznivého počasia náhradnú hraciu plochu v Kalništi. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku v Giraltovciach.
  • ŠK Odeva Lipany v prípade nepriaznivého počasia náhradnú HP pre II.L SMD UT na ZŠ Komenského a ihrisko v Ďačove. Zraz družstiev na štadióne v Lipanoch.

7. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstiev žiakov:

- Slavoj Kráľovský Chlmec zo súťaže II.L SMŽ skup. „A“.

- Raslavice zo súťaže II.L SMŽ skup. „B“.

8. Na základe odhlásenia družstva Kr. Chlmca zo súťaže, ŠTK vykonala prežrebovanie II.L SMŽ skup. „A“ preradením Lokomotívy Košice B do „A“ skup. a v „B“ skupine majú súperi po Lokomotíve B voľno.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení

Zmeny na 29. - 30.07.2017

Dospelí

Plavnica – Sabinov Greško za Maličkého

Pušovce – Gerlachov Maličký, Lang, Berta

Svit – Prešov B Kotrády za Novysedláka

Hranovnica – Olcnava Mi. Hudák za Sendeka

Zmeny na 02.08.2017

Fintice – Medzilaborce Bakšay za Drabanta

Zámutov – Raslavice M. Havrila, M. Mišenčík, P. Tóth

Čičarovce – Kechnec Ondrášek, Capík, Knap, Bančanský

Helcmanovce – Kluknava Kunzová za Kostrába

Hrabušice – Harichovce T. Pacák za Škurlu

V. Revištia – Plavnica Novysedlák za Kotrádyho

Ptičie – Kračúnovce Čaga za Žuleviča

Veľká Lomnica – Levoča Krajčík za Gubalu

Vysoké Tatry – Hranovnica Michna za Kubánku

Štrba – Ľubica Koščák za Mišenčíka

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR oznamuje termín opravných fyzických previerok a náhradných nominačných fyzických previerok sa uskutočnia dňa 23.8.2017 od 17:00 na tartanovej dráhe ulica Watsonová v Košiciach. Previerok sa povinne zúčastnia R ktorí nemajú vykonané nominačné FP, alebo nezabehli na nominačných FP limit vo svojej výkonnostnej skupine.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/18. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote cez elektronickú podateľňu na komisiu DK VsFZ . Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Kategória dospelí na 50€,

Kategória dorast na 30€,

Kategória žiaci 30€ .

 

DK VsFZ uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP 37/6:

Igor Syrhi 1385181 (Veľké revištia) +50 €

Lysachenko Volodymyr 1379765 (Strážske) + 50€,

Zmij Jakub 1234713 (Helcmanovce) + 50€,

Čarnogurský Mário 1234682 (Spišská Belá) + 50€,

 

DK VsFZ na základe odborného stanoviska KR VsFZ a podnetu PR udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie činnosti hráčovi Terenyi Csaba 1106338 + 10€ (Streda nad Bodrogom) na 3 stretnutia podľa čl.45/1,2a, za stretnutie 26.kola V.ligy Z: Streda nad Bodrogom – Čičarovce.

 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči OŠFK Šarišské Michaľany na základe podania TJ Rozvoj Pušovce podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 DK VsFZ žiada OŠFK Šarišské Michaľany o predloženie dohody (Jopek Ján 1249158).

 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči 1.FK Svidník na základe podania TJ Rozvoj Pušovce podľa DP čl.64 a RaPP č.37, DK VsFZ žiada 1.FK Svidník o predloženie dohody (Čabala Daniel 1249509).

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

 

 

Prečítané: 781x