23.06.2019, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.39, 21.06.2019

23.06.2019, Ž - admin VsFZ
[doc]39 Úradná správa VsFZ č.39.pdf

Úradná správa VsFZ č. 39/2018-2019, 21.06.2019

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom. 

2. Upozorňujeme kluby V. líg,  že od jarnej časti sú povinné vkladať videozáznam na server SFZ na futbalnet, aby si už teraz vyžiadali sprístupnenie vkladania a aspoň raz si to vyskúšali. Spôsob vkladania a samotná registrácia klubu je : 

https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladani-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet

Upozorňujeme kluby, že sú povinné nahrať videozáznamy aj spätne od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 do 25.06.2019 pod disciplinárnymi dôsledkami.

ODVOLACIA KOMISIA VsFZ

· Odvolacia komisia VsFZ začína odvolacie konanie vo veci F.O. Ajax Pakostov. 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

ŠTK oznamuje FK 3. 4. a 5-tych líg, že aj v nasledujúcom SR je vyhlásená súťaž Slovnaft cupu v pôvodnom formáte do ktorého sa môžu prihlasovať družstvá dospelých súťaží VsFZ v termíne od 27.5.2019 do 30.6.2019 cez systém ISSF na Komisiu ŠTK SFZ. Prihlásiť sa môžu aj družstvá postupujúce z ObFZ. Prvé kolo alebo predkolo podľa počtu prihlásených je plánované odohrať na VsFZ dňa 14.7.2019

2. ŠTK dáva na vedomie jednotlivým ObFZ oznámiť svojím postupujúcim družstvám z ObFZ do súťaží VsFZ plnenie podmienok sociálneho vybavenia a rozmerov hracích plôch v zmysle RS čl.19.

3. Kontumácie:

- Tipos III.L 30.k Krompachy – Veľké Revištia 3:0 kont., rozhodnutie ŠTK

- IV.L S 30.k Sp. Podhradie – Ptičie 3:0 kont., rozhodnutie ŠTK

- IV.L J 30.k Čičarovce – Krásnoh. Podhradie 3:0 kont. pre neúčasť hostí. Do pozornosti DK.

- V.L KG 26.k Perín - Veľká Ida 3:0 kont. pre pokles hráčov pod 7. Výsledok 4:0 ostáva v platnosti. Do pozornosti DK.

- V.L Z 26.k Úpor – Parchovany 3:0 kont., neúčasť H, do pozornosti DK

- V.L Z 26.k Zemplínska Teplica – Nacina Ves 3:0 kont., neúčasť H, do pozornosti DK.

- III.L KG dor. 26.k Krásn. Podhradie – Veľká Ida 3:0 kont. , neúčasť H, do pozornosti DK

- III.L Z dor. 26.k Topoľany – Veľké Kapušany 3:0 kont. , neúčasť H, do pozornosti DK

- III.L Z dor. 26.k Trhovište – Naciná Ves 3:0 kont. , neúčasť H, do pozornosti DK

- III.L Z dor. 26.k Strážske – Vojčice 3:0 a 0:3 kont. pre svojvoľné opustenie HP a spôsobenie nedohratia stretnutia, do pozornosti DK

- III.L VD 22.k Belá n/C – Kurima 3:0 kont., neúčasť H, do pozornosti DK

4. ŠTK vylučuje družstvo dorastu FK Trhovište zo súťaže III.L Z dorast za tri kontumačné výsledky v zmysle SP, čl. 12. 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

DK VsFZ upozorňuje kluby na čl.37/6 a stanovuje výšku pokuty v kategórii dospelí na 50€, dorast na 30€, žiaci 30€ plus prejednávací poplatok. 

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Vojtek Filip 1259193 + 20€ (Plavnica),

Weiss Dávid 1268042 + 10€ (Svit),

Dubas Alexander 1199902 + 10€ (Soľ),

Popovec Pavol 1199576 + 10€ (Ľubotice),

Hrivňák Dávid 1247223 + 10€ (Zámutov),

Lapoš Róbert 1229984 + 10€ (Stará Ľubovňa),

Čigáš Ondrej 1215512 + 10€ (Ždaňa),

Stoľár Marek 1128725 + 10€ (Kokšov – Bakša),

Dadu Richard 1264543 + 10€ (Krišovská Liesková),

Rudý Marek 1325785 + 10€ (Pakostov),

Rada Martin 1069792 + 10€ (Brekov),

Guľák Marián 1237434 + 10€ (Stakčín),

Lajtár Maroš 1270694 + 10€ (Belá nad Cirochou),

Šarišský Jozef 1293001 + 10€ (Kamenica),

Bača Lukáš 1196898 + 10€ (Kežmarok),

Vaško Patrik 1354539 + 5€ (Malá Ida), KG

Vilček Pavol 1292596 + 5€ (Osikov), ŠD

Gača Marko 1281708 + 5€ (Chminianska Nová Ves), Š

Baloga Marek 1294433 + 5€ (Široké), Š

Króner Timotej 1335131 + 5€ (SAFI), Š

Dolný Alex 1332008 + 5€ (Spišské Podhradie), PT

Kamenický Michal 1357448 + 5€ (Svidník), SŽ sk.B

Makara Marko 1382092 + 5€ (Kežmarok), SŽ sk.C

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Vaško Erik 1286853 + 20€ (Stropkov) čl.37/3,

Kopas Slavomír 1223654 + 10€ (Geča) čl.37/3,

Palko Peter 1231908 + 10€ (Geča) čl.46/1b,2,

Balint Maroš 1159704 + 10€ (Bystré) čl.46/1b,2,

Komárek Matúš 1285240 + 5€ (Galaktik) čl.37/3, SD

Mušinský Filip 1356494 + 5€ (Benecol) čl.37/3, SŽ sk.A

Na obdobie:

Luterančík Jakub 1262048 + 20€ (Šarišské Michaľany) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 15.06.2019 s prerušením v prestávke,

Sinovický Daniel 1280109 + 10€ (Veľká Ida) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 17.06.2019 s prerušením v prestávke,

Žiga Jozef 1330395 + 10€ (Veľká Ida) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 17.06.2019 s prerušením v prestávke,

Stoľár Marek 1128725 + 10€ (Kokšov – Bakša) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 17.06.2019 s prerušením v prestávke,

Dudáš Jozef 1184472 + 10€ (Vyšný Žipov) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 10.06.2019 s prerušením v prestávke,

Valko Rastislav 1376438 + 5€ (Spišské Podhradie) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 05.06.2019 do 19.06.2019,

Pokuta Jerguš 1405307 + 5€ (Harichovce) čl.50/1a,2a, na obdobie 1 mesiaca od 09.06.2019 s prerušením v prestávke,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

· FK Gerlachov pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za HNS funkcionára po stretnutí IV. ligy S: Gerlachov – Fintice. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Dorin Miroslav + 10€ na obdobie 3 týždňov od 03.06.2019 s prerušením podľa čl.48/1c,2b.

· FK Krásnohorské Podhradie pokutu 400€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie IV. ligy J: Čičarovce – Krásnohorské Podhradie.

· FK Veľká Ida pokutu 150€ podľa RS 7j za pokles hráčov pod 7 v stretnutí V. ligy KG: Perín – Veľká Ida.

· FK Parchovany pokutu 300€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie V. ligy Z: Úpor - Parchovany.

· FK Nacina Ves pokutu 300€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie V. ligy Z: Zemplínska Teplica – Nacina Ves.

· FK Pakostov pokutu 250€ podľa čl.64/1b,2,5, za nerešpektovanie rozhodnutia OK (Na základe návrhu ŠTK VsFZ,).

· FK Veľká Ida pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III. ligy SD sk.KG: Krásnohorské Podhradie – Veľká Ida.

· FK Veľké Kapušany pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III. ligy SD sk.Z: Topoľany – Veľké Kapušany.

· FK Nacina Ves pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III. ligy SD sk.Z: Trhovište – Nacina Ves.

· FK Strážske pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III. ligy SD sk.Z: Strážske – Vojčice.

· FK Vojčice pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III. ligy SD sk.Z: Strážske – Vojčice.

· FK Kurima pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III. ligy SD sk.VD: Belá nad Cirochou – Kurima.

DK VsFZ žiada FK Strážske a FK Vojčice o podrobné písomné stanovisko k stretnutiu III. ligy SD sk.Z: Strážske – Vojčice.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1148x