12.06.2019, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.38 , 14.06.2019

12.06.2019, Ž - admin VsFZ
[doc]38 Úradná správa VsFZ č.38.pdf

Zasadnutie odborných komisií VsFZ 12.06.2019

   Úradná správa VsFZ č. 38/2018-2019, 14.06.2019

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom. 

2. Upozorňujeme kluby V. líg,  že od jarnej časti sú povinné vkladať videozáznam na server SFZ na futbalnet, aby si už teraz vyžiadali sprístupnenie vkladania a aspoň raz si to vyskúšali. Spôsob vkladania a samotná registrácia klubu je : 

https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladani-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet

Upozorňujeme kluby, že sú povinné nahrať videozáznamy aj spätne od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 do 20.06.2019 pod disciplinárnymi dôsledkami.

ODVOLACIA KOMISIA VsFZ

Odvolacia komisia VsFZ začína odvolacie konanie vo veci F.O. Ajax Pakostov. 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK oznamuje FK 3. 4. a 5-tych líg, že aj v nasledujúcom SR je vyhlásená súťaž Slovnaft cupu v pôvodnom formáte do ktorého sa môžu prihlasovať družstvá dospelých súťaží VsFZ v termíne od 27.5.2019 do 30.6.2019 cez systém ISSF na Komisiu ŠTK SFZ. Prihlásiť sa môžu aj družstvá postupujúce z ObFZ. Prvé kolo alebo predkolo podľa počtu prihlásených je plánované odohrať na VsFZ dňa 14.7.2019

2. Aktív ŠTK  klubov súťaží VsFZ sa uskutoční dňa 20.6.219 o 16,30 hod. v sále Bačíkova 7 v Košiciach. Príchod k sále je od starej športovej haly, prvá brána vľavo.

3. Žrebovacie čísla budú prideľované po vzore minulých ročníkov, a to podľa umiestnenia. Nováčikom a zostupujúcim družstvám z vyšších súťaží budú prideľované len zostávajúce voľné čísla po družstvách, ktoré príslušnú súťaž opustili. Samozrejme, že zmena žrebovacieho čísla bude možná na základe vzájomnej dohody klubov a predložená podaním v systéme ISSF na komisiu ŠTK. 

4. Prihlášky do súťaží je klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať od 1.6.2019 do 20.6.2019 včítane postupujúcich z jednotlivých ObFZ. Preto žiadame jednotlivé ObFZ o zabezpečenie tejto informácie pre postupujúcich zo svojich ObFZ. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2019-2020 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

5. ŠTK dáva na vedomie jednotlivým ObFZ oznámiť svojím postupujúcim družstvám z ObFZ do súťaží VsFZ plnenie podmienok sociálneho vybavenia a rozmerov hracích plôch v zmysle RS čl.19.

6. ŠTK na základe RS, čl.5g a SP nariaďuje jednotný UHČ týchto stretnutí:

Tipos III.L 30.kolo 16.6.2019 17,00Svidník - Plavnica

Krompachy – V. Revištia

FC KE – Bard. Nová Ves

IV.L S 30.kolo 16.6.2019 17,00

Záhradné - Raslavice

Sp. Podhradie - Ptičie

Poprad B – N. Hrušov

IV.L J 30.kolo 16.6.2019 17,00

Pavlovce – Strážske 

Čičarovce – Krásn. Podhradie

V.L KG  26.kolo 16.6.2019 17,00

Čečejovce - Hamiska

Bidovce – Lokomotíva KE B

V.L VD 26.kolo 16.6.2019 17,00

Rudlov – Seč. Polianka

Bystré - Kamenica

Belá n/C - Jasenov

Brekov - Hencovce

Borov – Vyšný Žipov

Pakostov - Stakčín

V.L Š  26.kolo 16.6.2019 17,00

Demjata - Koprivnica

Župčany - Široké

V.L PT 26.kolo 15.6.2019 17,00

Kežmarok - Nálepkovo

7. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny:

- Tipos III.L 30.k Šar. Michaľany – Stropkov dňa 14.6.2019 o 18,00 hod. Šar. Michaľany 20 €.

- Tipos III.L 30.k Spišská Nová Ves – Humenné dňa 14.6.2019 o 17,30 hod. SNV 20 €

- IV.L S 30.k Soľ – Fintice dňa 16.6.2019 o 9,30 hod. na ihrisku v Čiernom n/T. Soľ 10 €.

- V.L KG 26.k Ťahanovce – Seňa dňa 15.6.2019 o 17,00 hod. Ťahanovce 10 €

- V.L VD 26.k Pakostov - Stakčín dňa 16.6.2019 o 17,00 hod. na ihrisku v Kamenici n/C.

- V.L PT 26.k Kežmarok – Nálepkovo dňa 15.6.2019 o 17,00 hod. 

- III.L KG dor. 26.k Hrhov – Lokomotíva KE B dňa 14.6.2019 o 17,30 hod. Lokomotíva B 10 €.

- III.L KG dor. 26.k Medzev - Poproč dňa 15.6.2019 o 16,00 hod.

- III.L Z dor. 26.k Kráľ. Chlmec – Malý Horeš dňa 14.6.2019 o 17,00 hod. Kr. Chlmec 10 €

- III.L Z dor. 26.k Sobrance – Parchovany dňa 14.6.2019 o 16,00 hod. Sobrance 10 €.

- III.L PT dor. 26.k Levoča – Jamník dňa 14.6.2019 o 17,00 hod. Levoča 10 €.

- III.L PT dor. 26.k Vysoké Tatry– Spišský Štvrtok dňa 14.6.2019 o 17,00 hod. V. Tatry 10€

- II.L SMŽ sk.A 22.k Buzica – Čaňa dňa 12.6.2019 o 16,00 a 17,45 hod. Čaňa 10 €.

8. Prípravky :

- U11 a U10 10.k St. Ľubovňa – Ľubotice dňa 13.6.2019 o 17,30 a 17,30 hod.

- ŠTK žiada FK, ktorých družstvá hrajú v súťaži prípraviek o odohranie plánovaných stretnutí a zároveň aj ich nahratie do systému.

Nenahraté stretnutia kat. U11, U10 v systéme ISSF v termíne do 29.5.2019:

7. k Ľubotice – Svidník hrané 30.5.2019,

8. k Svidník – Kežmarok hrané 26.5.2019,

9. k Svidník – St. Ľubovňa hrané 21.5.2019,

10. k Sabinov – Kežmarok hrané 26.5.2019,

 St. Ľubovňa – Ľubotice hrané 3.6.2019,

SAFI Prešov – Svidník hrané 3.6.2019. 

9. Kontumácie:

- II.L SD sk.B 15.k Svidník – Snina 0:3 kont. v zmysle SP, čl.82 – D nenastúpili na stretnutie. Do pozornosti DK. 

- III.L VD dor. 21.k Jasenov – Bard. N. Ves 3:0 kont. v prospech FK Jasenov pre neúčasť hostí v zmysle SP. Čl. 82. Do pozornosti DK.

10. ŠTK ponúka regionálnym FK s územnou príslušnosťou k ObFZ Trebišov a ObFZ Michalovce, v rámci znižovania nákladov na cestovné, vytvorenie samostatnej II.L SMŽ (U15 a U13) od nového SR. Tým sa vychádza v ústrety FK, ktorí prejavili na zimných aktívoch svoj záujem o štart svojich družstiev U15 a U13 v súťažiach VsFZ. Svoj záujem o štart svojich družstiev U15 a U13 nech nahlásia na ŠTK v termíne do 20. júna, nakoľko je potrebné pripravovať nový SR. ŠTK v prípade dostatočného záujmu počtu klubov o túto súťaž by vytvorila II.L SMŽ Zemplín.

11. ŠTK predkladá návrh pre DK trestať FK Pakostov za nesplnenie nariadenia o nahlásení miesta stretnutia 26.k Pakostov – Stakčín do 12.6.2019 do 15,00 hod. v zmysle rozhodnutia DK. ŠTK opakovane nariaďuje FK Pakostov nahlásiť miesto stretnutia Pakostov – Stakčín do 14.6.2019 do 10,00 hod. pod hracími dôsledkami.

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle

2. Rôzne

- KR oznamuje termín pracovných seminárov R a DZ pred súťažným ročníkom 2019/2020. Účasť na seminároch je povinná pre všetkých rozhodcov a delegátov.

· 24.7.2019 - DZ sk. A, B, C

· 25.7.2019 - R sk. A, B, C a Talent

· 1.8.2019 - R sk. D

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Nižný Hrušov na R Židišin, AR Hudák Marek, Gorel a DZ Voroňák zo stretnutia Nižný Hrušov – Svit.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Kechnec – Medzev na základe podnetu FK Medzev a konštatuje, že podnet sa z videozáznamu nedá posúdiť.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Šoltés Tomáš 1196821 + 20€ (Spišská Nová Ves),

Gužiňák Dávid 1278661 + 20€ (Veľké Revištia),

Gdovin Martin 1251931 + 20€ (Giraltovce),

Balužinský Samuel 1243333 + 10€ (Gerlachov),

Turcovský Michal 1207595 + 10€ (Soľ),

Sabol Štefan 1277672 + 10€ (Nižný Hrušov),

Kosturko Matúš 1300196 + 10€ (Stará Ľubovňa),

Bártoš Ján 1114774 + 10€ (Veľká Ida),

Gajdoš Ján 1342175 + 10€ (Seňa),

Škovran Samuel 1280218 + 10€ (Seňa),

Hrabčák Marek 1309980 + 10€ (Perín),

Pituk Florián 1252501 + 10€ (Krišovská Liesková),

Jáger Adrián 1284632 + 10€ (Čierna nad Tisou),

Gaľo Vladimír 1141789 + 10€ (Nacina Ves),

Hvozdík Tomáš 1274756 + 10€ (Sečovská Polianka),

Čochráč Jakub 1315947 + 10€ (Belá nad Cirochou),

Javorský Pavol 1159436 + 10€ (Gaboltov),

Migaš Ján 1241495 + 10€ (Pušovce),

Vida Dominik 1187142 + 10€ (Spišská Belá),

Šingliar Marián 1269123 + 10€ (Vysoké Tatry),

Vojtuš Henrich 1206552 + 10€ (Levoča),

Filakovský Marcel 1311909 + 5€ (Galaktik), SD

Marton Jakub 1292773 + 5€ (Ľubotice), SD

Vadas Jozef 1288648 + 5€ (KAC Košice), SD

Štofanko František 1292988 + 5€ (Župčany), Š

Babinčák Jakub 1357678 + 5€ (Hermanovce), Š

Olekšák 1314632 + 5€ (Ľubica), PT

Suchanovský Mário 1349466 + 5€ (Lendak), SŽ sk.C

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Košč Michal 1313026 + 20€ (Krompachy) čl.45/1,2a,

Blaško Ján 1197763 + 10€ (Gerlachov) čl.37/3,

Urban Jozef 1204640 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.37/3,

Anderko Matej 1268586 + 10€ (Pušovce) čl.37/3,

Bach Matúš 1282498 + 5€ (FC Košice) čl.37/3, SD

Poliak Richard 1292405 + 5€ (Bardejov) čl.37/3, SD

Vrábeľ Mário 1318138 + 5€ (Kežmarok) čl.46/1b,2, SD od 30.5.

Haluška Jaroslav 1321994 + 5€ (Geča) čl.46/1b,2, KG

2 stretnutia:
Šuster Marek 1189393 + 10€ (Veľká Ida) čl.45/1,2a,

Krasniči Jakub 1318075 + 10€ (KAC Košice) čl.45/1,2a, MD

Ciernik Peter 1374921 + 5€ (Galaktik) čl.45/1,2a, SŽ sk.A

Na obdobie:

Benka Timotej 1290945 + 10€ (Gerlachov) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 10.06.2019 s prerušením v prestávke,

Vinca Ivan 1188384 + 10€ (Poproč) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 10.06.2019 s prerušením v prestávke,

Jurčišin Marián 1133413 + 10€ (Dlhá Lúka) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 27.05.2019 do 17.06.2019,

Havrlent Martin 1349742 + 5€ (Rožňava) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.06.2019 s prerušením v prestávke,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Trojan Dávid 1288397 + 10€ (Fintice) 1 týždeň do 30.09.2019,

Kuhajdík Juraj 1156700 + 10€ (Dlhá Lúka) 1 týždeň do 30.09.2019,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FC      Košice upozornenie + 20€ podľa čl.10,      za stretnutie III. ligy: Košice – Veľké Revištia.
  • FK      Pakostov pokutu 200€ podľa čl.64/1b,2,5, za nerešpektovanie      rozhodnutia OK (Na základe návrhu ŠTK VsFZ,).
  • FK      Michaľany pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za správanie sa divákov počas      a po stretnutí V. ligy Z:      Zemplínska Teplica – Michaľany.
  • FK      Svidník pokutu 150€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie II. ligy SD: Svidník –      Snina.
  • FK Bardejovská Nová Ves pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na      stretnutie III. ligy SD sk.ŠD: Jasenov – Bardejovská Nová Ves.

DK VsFZ pokračuje disciplinárne konanie voči p. Dorin Miroslav (Gerlachov), menovanému ponecháva predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 03.06.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí IV. ligy S: Gerlachov – Fintice. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči p. Dudáš Jozef 1184472 (Vyšný Žipov), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športu podľa čl.43/1,2a,4 od 10.06.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu počas a po stretnutí V. ligy VD: Vyšný Žipov – Rudlov. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči p. Fejerčák Pavol 1009027 (Kežmarok), menovanému ponecháva predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 10.06.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu počas a po stretnutí V. ligy PT: Levoča - Kežmarok. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči p. Pokuta Jerguš 1405307 (Harichovce), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športu podľa čl.43/1,2a,4 od 09.06.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí II. ligy SŽ sk.C: Harichovce – Lendak. Pod disciplinárnymi následkami.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 2154x