31.05.2019, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.37, 31.05.2019

31.05.2019, Ž - admin VsFZ
[doc]36 Úradná správa VsFZ č.36.pdf

Zasadnutie odborných komisií VsFZ z 29.05.2019 a 31.05.2019 - doplnená o ŠTK 10, 11  Úradná správa VsFZ č. 36/2018-2019, 31.05.2019

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom. 

2. Upozorňujeme kluby V. líg,  že od jarnej časti sú povinné vkladať videozáznam na server SFZ na futbalnet, aby si už teraz vyžiadali sprístupnenie vkladania a aspoň raz si to vyskúšali. Spôsob vkladania a samotná registrácia klubu je : 

https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladani-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet

Upozorňujeme kluby, že sú povinné nahrať videozáznamy aj spätne od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 do 29.05.2019 pod disciplinárnymi dôsledkami.

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK oznamuje FK 3. 4. a 5-tych líg, že aj v nasledujúcom SR je vyhlásená súťaž Slovnaft cupu v pôvodnom formáte do ktorého sa môžu prihlasovať družstvá dospelých súťaží VsFZ v termíne od 27.5.2018 do 26.6.2019 cez systém ISSF na Komisiu ŠTK SFZ. Prihlásiť sa môžu aj družstvá postupujúce z ObFZ.  Prvé kolo alebo predkolo podľa počtu prihlásených je plánované odohrať na VsFZ dňa 14.7.2018. 

2. ŠTK upozorňuje FK na Rozpis súťaží, bod „5.g“ – zrušenie výnimiek a jednotný UHČ  dospelých v posledných dvoch kolách. ŠTK dáva na vedomie, že v prípadoch, kde sa nehrá o postup alebo o zostup, zostávajú výnimky z UHČ v platnosti. ŠTK stanoví jednotný UHČ v stretnutiach, kde sa bude jednať o postup alebo zostup. 

3. ŠTK dáva na vedomie jednotlivým ObFZ oznámiť svojím postupujúcim družstvám z ObFZ do súťaží VsFZ plnenie podmienok sociálneho vybavenia a rozmerov hracích plôch v zmysle RS čl.19.

4. ŠTK dôrazne žiada DZ na správnosť vypisovania hodnotenia Fair-play v zmysle RS.

5. ŠTK na základe RS, čl.5g a SP nariaďuje jednotný UHČ týchto stretnutí:

Tipos III.L  29.k 9.6.2019 17,00 

Plavnica - Krompachy

Bard. Nová Ves - Vranov

IV.L S  29.k 9.6.2019 17,00

Zámutov – Poprad B

Fintice – Sp. Podhradie

IV.L J 29. k 9.6.2019 17,00

Petrovce - Kalša

Kechnec - Medzev

V.L Z 25.k 9.6.2019 17,00

Michaľany - Úpor

Streda n/B – Kriš. Liesková

V.L VD 25.k 9.6.2019 17,00

Hencovce - Pakostov

Vyšný Žipov - Rudlov

Kamenica n/C - Borov

Jasenov - Brekov

V.L Š 25.k 9.6.2019 17,00 

Gaboltov - Demjata

Dubinné - Župčany


6. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny:

- V.L Š 24.k Chmin. Nová Ves – Široké dňa 2.6.2019 o 17,00 hod. na ihrisku v Chmiňanoch.

- III.L KG dor. 23.k Lokomotíva KE B – Geča dňa 29.5.2019 o 17,00 hod. Lokomotíva KE 10 €.

- III.L KG dor. 25.k Benecol KE – Čečejovce dňa 8.6.2019 na ZŠ Postupimská (Furča). Benecol 5 €.

- III.L Z dor. 25.k Vojčice – Kr. Chlmec dňa 5.6.2019 o 17,00 hod. Vojčice 5 €.

- III.L Z dor. 25.k Parchovany – Borša dňa 29.5.2019 o 17,00 hod. Borša 10 €.

- III.L Z dor. 25.k Malý Horeš – Sobrance dňa 8.6.2019 o 12,00 hod. na ihrisku v M.Horeši. M. Horeš 5 €.

- III.L Š dor. 23.k Župčany – Fintice dňa 5.6.2019 o 17,00 hod. v Župčanoch. Vynútená zmena.

- III.L Š dor. 23.k Demjata – Plavnica dňa 28.5.2019 o 17,00 hod. Vynútená zmena. 

- III.L Š dor. 25.k Hermanovce – Fintice dňa 7.6.2019 o 17,00 hod. Hermanovce 5 €.

- III.L PT dor. 24.k Levoča – Spišské Vlachy dňa 5.6.2019 o 17,00 hod. Levoča 5 €.

- III.L PT dor. 24.k Sp. Hrušov – Harichovce dňa 1.6.2019 o 14,00 hod. v Harichovciach. Sp. Hrušov 10 €.

- III.L PT dor. 25.k Sp. Štvrtok – Sp. Podhradie dňa 7.6.2019 o 17,00 hod. Sp. Štvrtok 5 €.

- III.L PT dor. 26.k Sp. Podhradie – Harichovce dňa 14.6.2019 o 17,30 hod. Sp. Podhradie 5 €.

- III.L PT dor. 26.k Sp. Hrušov – Smižany dňa 15.6.2019 o 10,00 hod. Sp. Hrušov 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 21.k Galaktik – Janočko ac. Dňa 12.6.2019 o 15,00 a 16,45 hod. Janočko ac. 10 €.

- II.L SMŽ sk.B 23.k Medzilaborce – St. Ľubovňa dňa 5.6.2019 o 15,00 a 16,45 hod. na ihrisku v Radvani. Vynútená zmena.

- II.L SMŽ sk.B 24.k St. Ľubovňa – Široké dňa 12.6.2019 – SŽ o16,00 a MŽ o 17,45 hod. Široké 10 €. 

7. Prípravky

- ŠTK žiada FK, ktorých družstvá hrajú v súťaži prípraviek o odohranie plánovaných stretnutí a zároveň aj ich nahratie do systému.

Nenahraté stretnutia kat. U11, U10 v systéme ISSF v termíne do 29.5.2019:

8. k Svidník – Kežmarok hrané 26.5.2019,

 9. k Ľubotice – Sabinov hrané 16.5.2019,

Svidník – St. Ľubovňa hrané 21.5.2019,

10. k Sabinov – Kežmarok hrané 26.5.2019. 

8. Kontumácie:

- III.L KG dor. 23.k Malá Ida – Krásn. Podhradie 3:0 kont. v prospech FK Malá Ida pre neúčasť hostí v zmysle SP, čl.82. Do pozornosti DK.

- III.L Z dor. 23.k Parchovany – Trhovište 3:0 kont. v prospech FK Parchovany pre neúčasť hostí v zmysle SP, čl. 82. Do pozornosti DK.

- III.L ŠD dor. 18.k Medzilaborce - Maľcov 3:0 kont. . v prospech FK Medzilaborce pre neúčasť hostí v zmysle SP, čl.82. Do pozornosti DK.

9. ŠTK ponúka regionálnym FK s územnou príslušnosťou k ObFZ Trebišov a ObFZ Michalovce, v rámci znižovania nákladov na cestovné, vytvorenie samostatnej II.L SMŽ (U15 a U13) od nového SR. Tým sa vychádza v ústrety FK, ktorí prejavili na zimných aktívoch svoj záujem o štart svojich družstiev U15 a U13 v súťažiach VsFZ. Svoj záujem o štart svojich družstiev U15 a U13 nech nahlásia na ŠTK v termíne do 15. júna, nakoľko je potrebné pripravovať nový SR. ŠTK v prípade dostatočného záujmu počtu klubov o túto súťaž by vytvorila II.L SMŽ Zemplín.

10.  Na základe uznesenia DK, ŠTK žiada FK Pakostov o nahlásenie ihriska  min. 15 km k súperovi, kde sa odohrá stretnutie 24.k V.L VD Pakostov -  Jasenov. FK Pakostov je povinný nahlásiť náhradnú  hraciu plochu schválenú ŠTK VsFZ do 1.6.2019 do 16,00 hod.
11. Na základe uznesenia DK, ŠTK nariaďuje dohrávku 2. polčasu stretnutia  V.L VD 21.k Pakostov - Sačurov dňa 5.6.2019 o 17,00hod. na ihrisku  schválenom ŠTK min. 15 km od Pakostova.   FK Pakostov je povinný nahlásiť ihrisko na ŠTK do 1.6.2019 do 16,00  hod.
 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

2. Rôzne

- KR oznamuje termín letných nominačných fyzických previerok R na 5.6.2019. Bližšie informácie boli zaslané emailom. KR upozorňuje všetkých R na nutnosť predložiť lekárske potvrdenie o schopnosti vykonávať činnosť R. 

- KR oznamuje termín pracovných seminárov R a DZ pred súťažným ročníkom 2019/2020. Účasť na seminároch je povinná pre všetkých rozhodcov a delegátov.

· 24.7.2019 - DZ sk. A, B, C

· 25.7.2019 - R sk. A, B, C a Talent

· 1.8.2019 - R sk. D

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Pakostov. Poplatok 10€.

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Sačurov na R Tóth Pavol, AR Semančík, Brutvanová a DZ Krajčík zo stretnutia Jasenov - Sačurov.

· FK Budimír na R Kmec, AR Guba a Hopko zo stretnutia Lokomotíva Košice B - Budimír. 

· FK Kračúnovce na R Horváth, AR Capík a Drenko zo stretnutia Záhradné - Kračúnovce.

· FK Demjata na R Gorel, AR Mihalík a Hrebeňár zo stretnutia Dlhá Lúka - Demjata.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Raslavice – Spišské Podhradie na základe podnetu FK Raslavice a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.

· Dlhá Lúka – Demjata na základe vyžiadania DK a konštatuje, že R postupoval správne. 

- KR odstupuje na DK FK Hrabušice (Hrabušice – Kežmarok) a FK Kamenica nad Cirochou (Kamenica n/C – Sečovská Polianka) za nevyloženie videozáznamu na server futbalnet.sk 


DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Jankaj Ľuboš 1191970 + 20€ (Snina),

Sosňak Tomáš 1292226 + 20€ (Bardejovská Nová Ves),

Guziar Alex 1244565 + 10€ (Svit),

Rencsok Jozef 1145765 + 10€ (Krásnohorské Podhradie),

Balog Jaroslav 1278898 + 10€ (Sobrance),

Palencsár Peter 1192190 + 10€ (Medzev),

Vašky Gábor 1320618 + 10€ (Veľké Kapušany),

Horník František 1246985 + 10€ (Košická Nová Ves),

Hornák Roland 1384566 + 10€ (Veľká Ida),

Toth Martin 1223676 + 10€ (Budimír),

Bodnár Miroslav 1218833 + 10€ (Úpor),

Hanko Jaroslav 1251698 + 10€ (Lastomír),

Galambos Gergo 1257686 + 10€ (Malý Horeš),

Radoslav Lazár 1278113 + 10€ (Nacina Ves),

Čopák Ladislav 1221970 + 10€ (Borov),

Tkáč Juraj 1226247 + 10€ (Sačurov),

Jalčák Ján 1224554 + 10€ (Pakostov),

Ragan Stanislav 1261771 + 10€ (Pakostov),

Iskajc Maroš 1265211 + 10€ (Stakčín),

Marcin Richard 1199402 + 10€ (Demjata),

Štefaník Michal 1188517 + 10€ (Pušovce),

Duleba Maroš 1238620 + 10€ (Spišská Belá),

Pukluš Peter 1195750 + 10€ (Harichovce),

Polák Róbert 1280363 + 5€ (Lokomotíva Košice), SD

Škovran Jakub 1280216 + 5€ (FC Košice), 

Ganaj Šimon 1326966 + 5€ (Humenné), 

Gordoň Filip 1336504 + 5€ (Krásna), 

Tököly Martin 1281818 + 5€ (Medzev), KG

Putnoky Adrián 1363088 + 5€ (Veľká Ida), 

Fabišik Imrich 1353666 + 5€ (Sokoľany), 

Kohút Boris 1272401 + 5€ (Vikartovce), PT

Ferenčák Dávid 1313669 + 5€ (Jamník),

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Dunajčan Šimon 1234027 + 10€ (Spišské Podhradie) čl.37/3,

Gombár Vladimír 1165748 + 10€ (Raslavice) čl.37/3,

Tomáško Ján 1265302 + 10€ (Raslavice) čl.37/3, 

Javorský Martin 1297388 + 10€ (Fintice) čl.46/1b,2,

Smoľák Ján 1194170 + 10€ (Pavlovce nad Uhom) čl.37/3,

Lemos Victor Nascimento 1415944 + 10€ (Lokomotíva Košice) čl.37/3,

Piskor Roman 1307437 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.37/3,

Nedoroščík Roman 1059424 + 10€ (Hrabušice) čl.37/3,

Klepsatel Adam 1288676 + 5€ (Ľubotice) čl.37/3, SD

Korba Marek 1282463 + 5€ (Stropkov) čl.37/3, SD

Rigo Richard 1334597 + 5€ (Trebišov) čl.37/3, SD

Kalló Ladislav 1349999 + 5€ (Kráľovský Chlmec) čl.46/1b,2, Z

Mačejovský Kristián 1345411 + 5€ (Šiba) čl.46/1b,2, ŠD

Novák Filip 1320485 + 5€ (Spišské Podhradie) čl.37/3, PT

Bartalos Attila 1416861 + 5€ (Buzica) čl.46/1b,2, SŽ sk.A

2 stretnutia: 

Kónya Róbert 1367001 + 5€ (Turňa nad Bodvou) čl.45/1,2a, KG

Na obdobie:

Kuhajdík Juraj 1156700 + 10€ (Dlhá Lúka) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 27.05.2019 do 17.06.2019,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

· FK Pakostov pokutu 1000+10€ a zákaz uskutočnenia 3 stretnutí na HP v Pakostove (Stretnutia odohrá minimálne 15km od HP v Pakostove bližšie k súperovi) podľa čl.57/1c,2,3, za HNS a vyhrážanie sa delegovaným osobám a nedostatočnú US v stretnutí V. ligy VD: Pakostov – Sačurov. Ďalej udeľuje disciplinárne sankcie zákaz vstupu na štadióny v stretnutiach FK F.O. AJAX Pakostov riadených VsFZ p. Metyľ Ján + 10€ na obdobie 12 mesiacov od 13.05.2019 podľa čl.57/1, čl.43/1,2g a čl.20. Zároveň DK VsFZ dáva návrh na ŠTK VsFZ na dohratie stretnutia V. ligy VD: Pakostov – Sačurov.

· FK Krásnohorské Podhradie pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III. ligy SD sk. KG: Malá Ida – Krásnohorské Podhradie.

· FK Trhovište pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III. ligy SD sk. Z: Parchovany – Trhovište.

· FK Malcov pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III. ligy SD sk. ŠD: Medzilaborce – Malcov.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Plavnica a FC Košice, žiada FK Plavnica a FC Košice o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas a po stretnutí III. ligy: Plavnica – Košice. Zároveň žiada FC Košice o identifikácia osôb. Pod disciplinárnymi následkami. 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči p. Vargovčák Jozef 1398187 (Lokomotíva Košice „B“), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 27.05.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí V. ligy KG: Lokomotíva Košice „B“ – Budimír. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči p. Tomáš Marcel 1076467 (Michaľany), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 27.05.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí V. ligy Z: Zemplínska Teplica – Michaľany. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči p. Ihnat Marek 1317153 (Kamenica nad Cirochou), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 27.05.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí V. ligy VD: Kamenica nad Cirochou – Sečovská Polianka. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči p. Jurčišin Marián 1133413 (Dlhá Lúka), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športovej činnosti podľa čl.43/1,2a,4 od 27.05.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí V. ligy Š: Dlhá Lúka – Demjata. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ pokračuje v disciplinárnom konaní voči p. Fifik Tomáš 1227785 (Olcnava), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení športovej činnosti podľa čl.43/1,2a,4 od 20.05.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu počas stretnutia V. ligy PT: Odorín – Olcnava. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ žiada FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas a po stretnutí V. ligy Z: Zemplínska Teplica – Michaľany. Pod disciplinárnymi následkami. 

DK VsFZ žiada MFK Spartak Medzev o podrobné písomné stanovisko k poškodeniu majetku TJ Družstevník Čečejovce, zároveň žiada TJ Družstevník Čečejovce, o vyčíslenie škody. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ berie na vedomie podnet OFK – SIM Raslavice. DK VsFZ disciplinárnu sankciu hráča Tomáško Ján 1265302 ponecháva v platnosti.

DK VsFZ berie na vedomie podnet TJ Slovan Bardejov – Dlhá Lúka. DK VsFZ disciplinárnu sankciu hráča Kuhajdík Juraj 1156700 ponecháva v platnosti.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1863x