07.06.2019, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.37, 07.06.2019

07.06.2019, Ž - admin VsFZ
[doc]37 Úradná správa VsFZ č.37.pdf

Zasadnutie odborných komisií VsFZ 05.06.2019

Úradná správa VsFZ č. 37/2018-2019, 07.06.2019

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom. 

2. Upozorňujeme kluby V. líg,  že od jarnej časti sú povinné vkladať videozáznam na server SFZ na futbalnet, aby si už teraz vyžiadali sprístupnenie vkladania a aspoň raz si to vyskúšali. Spôsob vkladania a samotná registrácia klubu je : 

https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladani-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet

Upozorňujeme kluby, že sú povinné nahrať videozáznamy aj spätne od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 do 12.06.2019 pod disciplinárnymi dôsledkami.

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK oznamuje FK 3. 4. a 5-tych líg, že aj v nasledujúcom SR je vyhlásená súťaž Slovnaft cupu v pôvodnom formáte do ktorého sa môžu prihlasovať družstvá dospelých súťaží VsFZ v termíne od 27.5.2018 do 26.6.2019 cez systém ISSF na Komisiu ŠTK SFZ. Prihlásiť sa môžu aj družstvá postupujúce z ObFZ. Prvé kolo alebo predkolo podľa počtu prihlásených je plánované odohrať na VsFZ dňa 14.7.2018. 

2. ŠTK dáva na vedomie jednotlivým ObFZ oznámiť svojím postupujúcim družstvám z ObFZ do súťaží VsFZ plnenie podmienok sociálneho vybavenia a rozmerov hracích plôch v zmysle RS čl.19.

3. ŠTK na základe RS, čl.5g a SP nariaďuje jednotný UHČ týchto stretnutí:

Tipos III.L 30.kolo 16.6.2019 17,00

Svidník - Plavnica

Krompachy – Veľké Revištia

FC Košice – Bardejovská Nová Ves

IV.L J 30.kolo 16.6.2019 17,00

Pavlovce – Strážske 

Čičarovce – Krásnohorské Podhradie

V.L VD 26.kolo 16.6.2019 17,00

Rudlov – Sečovská Polianka

Brekov - Hencovce

Borov – Vyšný Žipov

Pakostov - Stakčín

V.L Š 26. kolo 16.6.2019 17,00

Demjata - Koprivnica

Župčany - Široké

4. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny:

- IV.L S 30.k Kračúnovce – Medzilaborce dňa 15.6.2019 o 14,00 hod. Medzilaborce 10 €.

- III.L Z dor. 26.k Trhovište – Nacina Ves dňa 15.6.2019 o 14,00 hod. v Moravanoch.

- V.L PT 25.k Nálepkovo – Veľká Lomnica dňa 9.6.2019 o 15,00 hod. 

- II.L SMD sk.B 15.k Spišská Belá – Vranov dňa 6.6.2019 o 15,00 a 17,15 hod. Sp. Belá 10 €.

- II.L SMD sk.B 15.k Svidník – Snina dňa 8.6.2019 o 14,00 a 16,15 hod. Kolízia.

- III.L KG dor. 25.k Veľká Ida – Hrhov dňa 8.6.2019 o 11,00 hod.

- III.L KG dor. 26.k Krásn. Podhradie – Veľká Ida dňa 15.6.2019 o 14,00 hod. V. Ida 5 €.

- III.L Z dor. 25.k Michaľany – Topoľany dňa 7.6.2019 o 17,00 hod. Topoľany 10 €.

- III.L Š dor. 24.k Fintice – FAMT Prešov dňa 11.6.2019 o 17,00 hod. Dohrávka.

- III.L Š dor. 26.k Plavnica – Pušovce dňa 14.6.2019 o 17,00 hod. Pušovce 5 €.

- III.L PT dor. 25.k Jamník - Vysoké Tatry dňa 5.6.2019 o 17,00 hod. V. Tatry 10 €.

- II.L SMŽ sk.A 21.k Galaktik KE – Janočko Ac. Dňa 13.6.2019 o 16,00 a 17,45 hod. Galaktik 10 €.

- II.L SMŽ sk.B 25.k SAFI Prešov – Kračúnovce dňa 6.6.2019 o 15,00 a 16,45 hod. Kračúnovce 10 €.

- II.L SMŽ sk.B 26.k St. Ľubovňa – V. Šariš dňa 14.6.2019 o 16,00 a 17,45 hod. V.Šariš 5 €.

- II.L žiačky 20.k Sp. Nová Ves – Humenné dňa 8.6.2019 o 10,30 hod. 

- II.L žiačky 20.k Vranov – Stropkov dňa 10.6.2019 o 15,00 hod.

5. Prípravky :

- ŠTK žiada FK, ktorých družstvá hrajú v súťaži prípraviek o odohranie plánovaných stretnutí a zároveň aj ich nahratie do systému.

Nenahraté stretnutia kat. U11, U10 v systéme ISSF v termíne do 29.5.2019:

7. k Ľubotice – Svidník  hrané 30.5.2019,

8. k Svidník – Kežmarok  hrané 26.5.2019,

9. k Ľubotice – Sabinov  hrané 16.5.2019,

Svidník – Stará Ľubovňa  hrané 21.5.2019,

10. k Sabinov – Kežmarok  hrané 26.5.2019,

Stará Ľubovňa – Ľubotice  hrané 3.6.2019,

SAFI Prešov – Svidník  hrané 3.6.2019. 

6. Kontumácie:

- V.L KG 24.k Koš. Nová Ves – Veľká Ida 3:0 kont. v prospech FK Koš. Nová Ves pre pokles hráčov pod 7, v zmysle SP, čl.82. Do pozornosti DK – nástup družstva Veľká Ida s počtom hráčov menej ako 11.

- V.L VD 24.k Borov – Ulič 3:0 kont. v prospech FK Borov pre neúčasť hostí v zmysle SP, čl.82. Do pozornosti DK.

- V.L PT 24.k Sp. Stará Ves – Kluknava z 2:3 na 3:0 kont. v prospech FK Sp. Stará Ves pre štart hráča Marek Tomaško na cudzí RP v zmysle SP, čl.52 a 82. Do pozornosti DK.

- II.L SD sk.B Kežmarok – Sp. Belá 3:0 kont. v prospech FK Kežmarok pre neúčasť hostí v zmysle SP, čl.82 SP. Do pozornosti DK.

- III.L KG dor. 24.k Hrhov – Kechnec 3:0 kont. v prospech FK Hrhov pre neúčasť hostí v zmysle SP, čl.82. Do pozornosti DK.

- III.L Z dor. 24.k Topoľany – Nacina Ves 3:0 kont. v prospech FK Topoľany v zmysle SP, čl.82 – spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia opustením HP. Do pozornosti DK. 

7. ŠTK ponúka regionálnym FK s územnou príslušnosťou k ObFZ Trebišov a ObFZ Michalovce, v rámci znižovania nákladov na cestovné, vytvorenie samostatnej II.L SMŽ (U15 a U13) od nového SR. Tým sa vychádza v ústrety FK, ktorí prejavili na zimných aktívoch svoj záujem o štart svojich družstiev U15 a U13 v súťažiach VsFZ. Svoj záujem o štart svojich družstiev U15 a U13 nech nahlásia na ŠTK v termíne do 20. júna, nakoľko je potrebné pripravovať nový SR. ŠTK v prípade dostatočného záujmu počtu klubov o túto súťaž by vytvorila II.L SMŽ Zemplín.

8. ŠTK nariaďuje FK Pakostov nahlásiť hraciu plochu k stretnutiu 26.k Pakostov – Stakčín v zmysle uznesenia DK smerom k súperovi v termíne do 12.6.2019 do 15,00 hod. 

9. ŠTK podáva návrh DK na udelenie pokuty za nerešpektovanie nariadenia DK o nahlásení HP smerom k súperovi s Jasenovom a nedodržanie termínu nahlásenia HP na ŠTK VsFZ. Z časovej tiesne ŠTK následne schválila HP v Borove. 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

2. Rôzne

- KR oznamuje termín pracovných seminárov R a DZ pred súťažným ročníkom 2019/2020. Účasť na seminároch je povinná pre všetkých rozhodcov a delegátov.

· 24.7.2019 - DZ sk. A, B, C

· 25.7.2019 - R sk. A, B, C a Talent

· 1.8.2019 - R sk. D

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Čičarovce. Poplatok 10€.

- KR prejednala podnet FK Pakostov a konštatuje, že podnet nespĺňa náležitosti. Poplatok 10€.

- KR berie na vedomie pochvalu: 

· FK Budimír na R Metiľ, AR Gonos a Belej zo stretnutia Budimír – Seňa.

· FK Vysoké Tatry na R Ľaš, AR Adamčo, Martin a DZ Repaský zo stretnutia Olcnava - Vysoké Tatry.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Kamenica n/C - Sečovská Polianka na základe podnetu Kamenica n/C a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.

· Kurima - Dlhá Lúka na základe podnetu FK Kurima a považuje podnet opodstatnený.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Šomšák Lukáš 1288239 + 20€ (Spišská Nová Ves),

Petrišin Daniel 1239468 + 20€ (Stropkov),

Miženko Roman 1295876 + 10€ (Gerlachov),

Sakala Matúš 1219141 + 10€ (Soľ),

Molnár Michal 1164514 + 10€ (Sokoľany),

Guballa Marián 1261920 + 10€ (Rudňany),

Vinc Dávid 1277431 + 10€ (Petrovce nad Laborcom),

Biačko Juraj 1255451 + 10€ (Čečejovce),

Antolík Dávid 1232202 + 10€ (Budimír),

Dula Peter 1268516 + 10€ (Zemplínska Teplica),

Muzska Štefan 1315224 + 10€ (Streda nad Bodrogom),

Kovalčík Jozef 1181859 + 10€ (Kamenica nad Cirochou),

Matús Erik 1259843 + 10€ (Kamenica nad Cirochou),

Čech Tomáš 1193451 + 10€ (Široké),

Horoščák Michal 1206842 + 10€ (Pušovce),

Sklenár Ján 1206776 + 10€ (Ľubica),

Lešňovský Peter 1191071 + 10€ (Levoča),

Zemianek Matej 1323753 + 5€ (Spišská Belá), 

Havran Mário 1364976 + 5€ (Stará Ľubovňa), 

Šiška Peter 1344901 + 5€ (Harichovce), 

Brindza Róbert 1269216 + 5€ (Spišské Podhradie), 

Červeňák Patrik 1355863 + 5€ (Veľký Šariš), 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Grešák Jozef 1229851 + 10€ (Záhradné) čl.37/3

Berta Ladislav 1277600 + 10€ (Veľké Kapušany) čl.46/1b,2,

Ónodi Tivadar 1415717 + 10€ (Streda nad Bodrogom) čl.37/3,

Caban Igor 1132402 + 10€ (Vyšný Žipov) čl.37/3,

Ciglarik Kristián 1294979 + 10€ (Dlhá Lúka) čl.37/3,

Jánošík Dávid 1336325 + 10€ (Kluknava) čl.37/3,

Firment Mário 1299934 + 5€ (Bardejov) čl.46/1b,2, 

Vojtaššák Marek 1354076 + 5€ (Spišská Belá) čl.46/1b,2,

Tokár Rudolf 1348741 + 5€ (Nacina Ves) čl.37/3, 

Petrek Jakub 1327378 + 5€ (Malcov) čl.46/1a,2, 

Šinaľ Ján 1316595 + 5€ (Osikov) čl.46/1b,2, 

Krumlovský Matej 1292201 + 5€ (Bardejovská Nová Ves) čl.46/1b,2, 

Dranga Lukáš 1325274 + 5€ (Demjata) čl.46/1b,2, - odstál v 24.kole (od 29.5.)

Popel Jozef 1292821 + 5€ (Chminianska Nová Ves) čl.37/3, 

Vujčik Tomáš 1378826 + 5€ (Spišské Vlachy) čl.46/1a,2, 

Na obdobie:

Trojan Dávid 1288397 + 10€ (Fintice) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 03.06.2019 do 17.06.2019,

Fifik Tomáš 1227785 + 10€ (Olcnava) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 20.05.2019 do 17.06.2019,

Sliško Denis 1334539 + 5€ (Nacina Ves) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 02.06.2019 do 16.06.2019,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Juhás Jozef 1152686 + 10€ (Čečejovce) 1 týždeň do 30.09.2019,

Kolesar Marek 1253227 + 10€ (Parchovany) 1 týždeň do 30.09.2019,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FC      Košice pokutu 500+20€ podľa      čl.58/1b,3, za opätovné použitie pyrotechniky divákmi v stretnutí III.      ligy: Plavnica – Košice.
 • FK Plavnica upozornenie + 20€ podľa čl.10, za      umožnenie vnesenia pyrotechniky divákmi hostí v stretnutí III. ligy:      Plavnica – Košice.
 • FK      Veľká Ida pokutu 150€ podľa RS 7j za pokles hráčov pod 7      v stretnutí V. ligy KG: Košická Nová Ves – Veľká Ida.
 • FK      Lokomotíva Košice pokarhanie + 10€      podľa čl.11, za NS vedúceho po stretnutí V. ligy KG: Lokomotíva      Košice „B“ – Budimír. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne      sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Vargovčák      Jozef 1398187 (Lokomotíva Košice „B“) na      obdobie 2 týždňov od 27.05.2019 do 10.06.2019 podľa 48/1c,2b.
 • FK      Michaľany pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za      vykázanie z lavičky v stretnutí V. ligy Z: Zemplínska Teplica –      Michaľany. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie      pozastavenie výkonu funkcie p. Tomáš      Marcel 1076467 (Michaľany) na obdobie 2 týždňov od      27.05.2019 do 10.06.2019 podľa 48/1c,2b.
 • FK Ulič      pokutu 300€ podľa RS 7j za      nenastúpenie na stretnutie V. ligy VD: Borov – Ulič.
 • FK      Kamenica nad Cirochou pokarhanie + 10€      podľa čl.11, za NS vedúceho po stretnutí V. ligy VD: Kamenica nad Cirochou      – Sečovská Polianka. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne      sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Ihnat      Marek 1317153 (Kamenica nad Cirochou) na obdobie 2 týždňov od      27.05.2019 do 10.06.2019 podľa 48/1c,2b.
 • FK      Kluknava pokutu 300+10€ podľa čl.53/1, za stretnutie V. ligy      PT: Kluknava – Spišská Stará Ves, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie      pozastavenie funkcie vedúceho družstva Berthóty Ján + 10€ na      obdobie 1 mesiaca od 03.06.2019 do 03.07.2019 podľa čl.53/1,3b, pozastavenie      funkcie kapitána družstva Chibeľ Tomáš 1288214 + 10€ na      obdobie 1 mesiaca od 03.06.2019 do 03.07.2019 podľa čl.53/1,3b a pozastavenie športovej činnosti hráčovi      Tomaško Marek 1290983 + 10€ na obdobie 3      mesiace od 03.06.2019 do 03.09.2019 podľa čl.53/1,2b.
 • FK      Spišská Belá pokutu 150€ podľa RS 7j za      nenastúpenie na stretnutie II. ligy SD: Kežmarok – Spišská Belá.
 • FK      Kechnec pokutu 100€ podľa RS 7j za      nenastúpenie na stretnutie III. ligy SD sk.KG: Hrhov – Kechnec.
 • FK      Nacina Ves pokutu 100€ podľa RS 7j za svojvoľné      spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia  III. ligy SD sk. Z: Topoľany – Nacina      Ves.

DK VsFZ nevyhovuje odvolaniu F.O. AJAX Pakostov, potvrdzuje svoje rozhodnutie o pokute a zákaze uskutočnenia 3 stretnutí na domácom štadióne a odvolanie predkladá na prerokovanie odvolacej komisii VsFZ.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FC Košice, žiada FC Košice o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas III. ligy: Košice – Veľké Revištia. 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči p. Dorin Miroslav (Gerlachov), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 03.06.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí IV. ligy S: Gerlachov – Fintice. 

DK VsFZ opätovne žiada FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas a po stretnutí V. ligy Z: Zemplínska Teplica – Michaľany. Pod disciplinárnymi následkami. 

DK VsFZ pokračuje v disciplinárnom konaní voči hráčovi Jurčišin Marián 1133413 (Dlhá Lúka), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení športovej činnosti podľa čl.43/1,2a,4 od 27.05.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu počas stretnutia V. ligy Š: Dlhá Lúka – Demjata. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie TJ Družstevník Odorín.

DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie MFK Spartak Medzev.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1326x