Úradná správa VsFZ č.35, 22.06.2018

22.06.2018, Ž - admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ, 20.06.2018

 

Úradná správa VsFZ č. 35/2017-2018,

22.06.2018

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK oznamuje FK, že v pondelok 25.6.2018 budú na webovej stránke VsFZ uverejnené žrebovacie čísla aj s udelenými výnimkami z UHČ. Preto žiadame FK o doplnenie požadovaných výnimiek z UHČ, resp. požiadaviek na zmeny čísel. Uvádzame, že zmeny žrebovacích čísel sú možné len na zákalde vzájomnej a potvrdenej zmeny súperom v systéme ISSF.

2. ŠTK oznamuje FK 3., 4. a 5-tych líg, že aj v nasledujúcom SR je vyhlásená súťaž Slovnaft cupu v pôvodnom formáte do ktorého sa môžu prihlasovať družstvá dospelých súťaží VsFZ v termíne od 28.5. do 25.6.2018 výhradne cez systém ISSF elektronickou prihláškou na Komisiu ŠTK SFZ. Prvé kolo je plánované odohrať dňa 22.7.2018.

3. ŠTK upozorňuje FK na US k novému SR zo dňa 25.5.2018, v ktorej sú uvedené informácie pre prihlasovanie sa družstiev do nového SR cez systém ISSF - elektronickou prihláškou na Komisiu ŠTK VsFZ.

4. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:

  • II.L SMŽ sk. A 26.k Lokomotíva KE A – Veľké Kapušany 3:0 a 3:0 kont. v prospech FC Lokomotíva KE A v zmysle SP, čl.82 – neúčasť družstva na stretnutí. Do pozornosti DK – dvojnásobok sankcie v zmysle RS, čl. 7, bod „j“.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

 

2. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 26.6.2018:

Malý Horeš (Malý Horeš – Borša), Záhradné (Záhradné – Poprad).

 

- KR oznamuje predbežný termín letného seminára DZ v dňoch:

  • 18.7.2018 o 17:00: DZ sk. A, DZ sk. B - KE kraj, DS SFZ,
  • 19.7.2018 o 17:00: DZ sk. B - PO kraj, DZ sk. C.

 

- KR berie na vedomie pochvalu:

 

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

  • Stakčín – Hencovce na základe podnetu FK Hencovce a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Poplatok 40,- €.
  • Krásnohorské Podhradie – Čaňa na základe podnetu FK Čaňa a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40,- €.
  • Koprivnica – Široké na základe podnetu FK Koprivnica a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Poplatok 40,- €

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Pozastavenie výkonu športu na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Balko Miroslav 1271860 + 20€ (Snina),

Hazrolli Arben 1240673 + 20€ (Svit),

Tvaružek Tomáš 1195871 + 20€ (Svit),

Beňo Maroš 1246242 + 20€ (Plavnica),

Rindoš Patrik 1300206 + 20€ (Plavnica),

Tomáško Ján 1265302 + 10€ (Raslavice),

Chripák Tomáš 1206814 + 10€ (Medzilaborce),

Cigán Zdenko 1182859 + 10€ (Soľ),

Palko Tibor 1249898 + 10€ (Ťahanovce),

Stoľár Martin 1139802 + 10€ (Kokšov – Bakša),

Gracer Patrik 1245533 + 10€ (Úpor),

Suchanič Vladimír 1206810 + 10€ (Kamenica nad Cirochou),

Harmaňoš Jakub 1251245 + 10€ (Stakčín),

Orosi Matúš 1224177 + 10€ (Nižný Hrušov),

Hric Ján 1184470 + 10€ (Vyšný Žipov),

Poláček Lukáš 1185117 + 10€ (Malý Šariš),

Huňady Tomáš 1298446 + 10€ (Kamenica),

Šimko Tomáš 1259838 + 10€ (Prakovce),

Regitko Juraj 1235543 + 10€ (Veľká Lomnica),

Harakaľ Filip 1279483 + 5€ (Humenné), SD

Mitrík Martin 1283769 + 5€ (Košice – Barca), SD

Sarvaš Adam 1280613 + 5€ (Košice – Barca), SD

Kollarik Matúš 1335668 + 5€ (Stropkov), MD

Veliky Alexander 1307948 + 5€ (Vranov nad Topľou), MD

Červeňák Šimon 1320444 + 5€ (Vranov nad Topľou), MD

Drobňák Miroslav 1322138 + 5€ (Lipany), MD

Putnoky Adrián 1363088 + 5€ (Veľká Ida), KG

Ňachaj Igor 1278800 + 5€ (Nacina Ves), Z

Podrany Andrej 1371575 + 5€ (Parchovany), Z

Čech Mikuláš 1332042 + 5€ (Malý Šariš), Š

Szylanik Daniel 1285358 + 5€ (Markušovce), PT

Gončár Tomáš 1317148 + 5€ (Vysoké Tatry), PT

Halčin Dominik 1328183 + 5€ (Stará Ľubovňa), SŽ sk.B

 

Pozastavenie výkonu športu za ČK na:

1 stretnutie:

Vaľa Lukáš 1312258 + 10€ (Ždaňa) čl.37/3,

Mitrišin Michal 1334387 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.37/3, SD

Sedlár Jozef 1324923 + 5€ (Poproč) čl.37/3, KG

 

2 stretnutia:

Baran Damián 1294311 + 10€ (Kendice) čl.45/1,2a,

Koky Tomáš 1362026 + 5€ (Ľubica) čl.45/1,2a, SŽ sk.C

 

Na obdobie:

Pitoňák Peter 1106994 + 10€ (Poprad) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 18.06.2018 s prerušením v prestávke,

Regec Tomáš 1288224 + 10€ (Rudňany) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 18.06.2018 s prerušením v prestávke,

Grega Karol 1205070 + 10€ (Perín) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 18.06.2018 s prerušením v prestávke,

Šingovszki Miloš 1142084 + 10€ (Perín) podľa čl.48/1c,2b a čl.37/3, na obdobie 3 týždňov od 18.06.2018 s prerušením v prestávke,

Ambroz Michal 1132479 + 10€ (Úpor) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 18.06.2018 s prerušením v prestávke,

Varga Marcel 1238375 + 10€ (Kluknava) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 18.06.2018 s prerušením v prestávke,

Lukáš Michal 1200303 + 10€ (Prakovce) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 18.06.2018 s prerušením v prestávke,

Kučera Tomáš 1285266 + 5€ (Galaktik) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 18.06.2018 s prerušením v prestávke,

Artim Branislav 1267025 + 5€ (Stropkov) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 18.06.2018 s prerušením v prestávke,

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Veľké Kapušany pokutu 200€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutia II. ligy SŽ sk. A: Lokomotíva Košice – Veľké Kapušany.

 

DK VsFZ berie na vedomie podnet R – Mano Dávid a upúšťa od potrestania hráča Poľák Peter 1229762 (Stropkov).

 

DK VsFZ reviduje svoje rozhodnutie z ÚS 13.06.2018 ohľadom udelenia disciplinárnej sankcie pokuty pre klub TJ Družstevník Koprivnica a to z 300€ na 200€.

 

DK VsFZ žiada písomné vyjadrenie TJ Družstevník Perín k správaniu sa pán Pikla Gabriel po stretnutí V. ligy KG: Ždaňa – Perín.

 

DK VsFZ žiada FK Prakovce o písomné stanovisko k poškodeniu majetku TJ Nový život Kluknava zároveň žiada TJ Nový život Kluknava o vyčíslenie škody.

 

DK VsFZ žiada ŠK Odeva Lipany o zaslanie kópiu účtovných dokladov k materiálu a k práci na odstránení škody na svojom majetku spôsobenú FK Galaktik.

 

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

Prečítané: 2630x