17.05.2019, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.34, 17.05.2019

17.05.2019, Ž - admin VsFZ
[doc]34 Úradná správa VsFZ č.34.pdf

Zasadnutie odborných komisií VsFZ 15.-16.05.2019

  Úradná správa VsFZ č. 34/2018-2019, 17.05.2019

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom. 

2. Upozorňujeme kluby V. líg,  že od jarnej časti sú povinné vkladať videozáznam na server SFZ na futbalnet, aby si už teraz vyžiadali sprístupnenie vkladania a aspoň raz si to vyskúšali. Spôsob vkladania a samotná registrácia klubu je : 

https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladani-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet

Týka sa to aj klubov, ktoré hrali stretnutia 11.-12.054.2019 a nevložili videozáznam :

Kamenica nad Cirochou, Bardejov -Dlhá Lúka.  

Upozorňujeme kluby, že sú povinné nahrať videozáznamy aj spätne od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 do 22.05.2019 pod disciplinárnymi dôsledkami.

3. VV VsFZ na svojom zasadnutí schválil návrh programu Konferencie VsFZ konanej dňa 31.05.2019 v Košiciach. 

Návrh programu :

1.Otvorenie – vyhlásenie o zvolaní konferencie a o uznášaniaschopnosti konferencie 

2.Schvaľovanie a voľba členov návrhovej komisie 

3.Schvaľovanie programu Riadnej konferencie VsFZ

4.Ocenenie jubilantov 

5.Správa o činnosti VsFZ za obdobie od riadnej konferencie VsFZ 30.11.2018 

6.Správa Revíznej komisie VsFZ za obdobie od volebnej konferencie VsFZ 30.11.2018

7.Schvaľovanie výročnej správy VsFZ za rok 2018 a správy o hospodárení VsFZ za rok 2018. 

8.Schvaľovanie účtovnej závierky VsFZ za rok 2018

9.Návrh a schvaľovanie zmien Stanov VsFZ

10.Diskusia – rôzne 

11.Informácie o uzneseniach Riadnej konferencie VsFZ z 31. mája 2019

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK dôrazne žiada DZ na správnosť vypisovania hodnotenia Fair-play v zmysle RS.

2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny:

- V.L KG 22.k  Seňa - Lokomotíva Košice B dňa 19.5.2019 o 15,00 hod. Seňa 20 €.

- V.L VD 21.k Pakostov – Sačurov nedohrané, stretnutie v riešení DK.

- II.L SMD sk.B 12.k Spišská Belá – Svidník dňa 19.5.2019 o 10,00 a 12,15 hod. Kolízia. 

- II.L SMD sk.B 15.k Stará Ľubovňa – Kežmarok dňa 29.5.2019 o 16,00 a 18,15 hod. Kežmarok 5+75 €.

- II.L SMD P 16.k FC Košice – Galaktik Košice dňa 1.6.2019 o 10,00 a 12,15 hod. Galaktik 5 €.

- II.L SMD P 14.k Lokomotíva Košice - Galaktik Košice dňa 18.5.2019 o 10,00 a 12,15 hod. na ihrisku v Sokoli. Lokomotíva Košice 10€.

- II.L SMD P 14.k Ľubotice - Bardejov dňa 18.5.2019 MD o 10,00 a SD o 12,15 hod. na ihrisku Tatrana Prešov s UT. Zraz družstiev a delegovaných osôb v Ľuboticiach. Za prevoz DO je zodpovedný domáci FK. Vynútená zmena. 

- II.L SMD sk.A 13.k Giraltovce – Košická Nová Ves dňa 15.6.2019 o 10,00 a 12,15 hod. Košická Nová Ves 5 €.

- II.L SMD sk.A 12.k Trebišov – Košická Nová Ves dňa 18.5.2019 o 14,00 a 16,15 hod. Kolízia.

- III.L KG dor. 21.k Kechnec – Lokomotíva Košice B dňa 22.5.2019 o 17,00 hod. Dohrávka.

- III.L KG dor. 22.k Lokomotíva Košice B - Veľká Ida dňa 18.5.2019 o 15,00 hod. na ihrisku v Sokoli. Kolízia.

- III.L ŠD dor. 17.k Šiba – Bardejovská Nová Ves dňa 5.6.2019 o 17,00 hod.

- III.L ŠD dor. 18.k Osikov – Šiba dňa 18.5.2019 o 13,00 hod.

- III.L ŠD dor. 21.k Kurima – Medzilaborce dňa 1.6.2019 o 14,00 hod.

- III.L PT dor. 24.k Vysoké Tatry – Svit dňa 28.5.2019 o 16,30 hod. V.Tatry 5 €.

- III.L Š dor. 22.k Plavnica – Čirč dňa 17.5.2019 o 17,30 hod.

- II.L SMŽ sk. A 22.k Galaktik A – Galaktik B dňa 14.6.2019 o 16,00 a 17,45 hod. 

- II.L SMŽ sk. B 23.k Široké – Sabinov dňa 29.5.2019 o 16,00 a 17,45 hod. Vynútená zmena.

- II.L SMŽ sk. C 25.k Ľubica – FAM Poprad dňa 29.5.2019 o 16,00 a 17,45 hod. FAM PP 5 €.

- II.L SMŽ sk. C 23.k Spišské Podhradie – Smižany dňa 21.5.2019 o 16,00 a 17,45 hod. Spišské Podhradie 10 €.

- II.L SMŽ sk. B 21.k Svidník – Lipany dňa 13.6.2019 o 15,00 a 16,45 hod.

- II.L žiačky 17.k Trebišov – Spišská Nová Ves dňa 23.5.2019 o 15,00 hod.

- II.L žiačky 17.k Stropkov – Humenné dňa 23.5.2019 o 17,00 hod.

3. Prípravky

- ŠTK žiada FK, ktorých družstvá hrajú v súťaži prípraviek o odohranie plánovaných stretnutí a zároveň aj ich nahratie do systému.

4. Kontumácie:

- V.L KG 21.k Poproč – Bidovce 3:0 kont. v prospech FK Poproč pre neúčasť hostí v zmysle SP, čl.82. Do pozornosti DK.

- III.L KG dor. 21.k Čečejovce – Krásnohorské Podhradie 3:0 kont. v prospech FK Čečejovce pre neúčasť hostí v zmysle SP, čl.82. Do pozornosti DK.

- II.L SMŽ sk.B 21.k Medzilaborce – Plavnica 3:0 a 3:0 kont. v prospech FK Medzilaborce pre neúčasť hostí v zmysle SP, čl.82. Do pozornosti DK.

5. ŠTK ponúka regionálnym FK s územnou príslušnosťou ObFZ Trebišov a ObFZ Michalovce v rámci znižovania nákladov na cestovné vytvorenie samostatnej II.L SMŽ (U15 a U13) od nového SR. Tým sa vychádza v ústrety FK, ktorí prejavili na zimných aktívoch svoj záujem o štart svojich družstiev U15 a U13 v súťažiach VsFZ. Svoj záujem o štart svojich družstiev U15 a U13 nech nahlásia na ŠTK v termíne do 15. mája, nakoľko je potrebné pripravovať nový SR. ŠTK v prípade dostatočného záujmu počtu klubov o túto súťaž by vytvorila II.L SMŽ Zemplín.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

Rôzne

- KR oznamuje predbežný termín letných nominačných fyzických previerok na 5.6.2019. Bližšie informácie budú zaslané emailom.

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Košická Nová Ves. Poplatok 10€.

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Slávia TU na R Sučka, AR Béreš Dávid, Homoľa a DZ Mriglot zo stretnutia Sobrance – Slávia TU.

· FK Spišská Belá na R Maďar, AR Marušin a Bajo zo stretnutia Olcnava – Spišská Belá.

· FK Kurima na R Ziemba, AR Pristáč, Ginda a DZ Guľko zo stretnutia Široké – Kurima.

· FK Nálepkovo na R Macko, AR Turcsányi a Zemčák zo stretnutia Nálepkovo – Odorín.

· FK Cejkov na R Kostráb, AR Vass Simeon, Koščo Pavol a DZ Popik zo stretnutia Streda nad Bodrogom – Cejkov.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Kokšov-Bakša – Budimír na základe podnetu FK Budimír a považuje podnet v 1. bode za opodstanený. Podnet v 2. bode nie je na videozázname. 

KR odstupuje DK FK Kokšov-Bakša za nedostatočný videozáznam.

· Olcnava – Spišská Belá na základe podnetu FK Olcnava a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40,-€.

· KR odstupuje DK FK Lokomotíva B za nedostatočný videozáznam Lokomotíva B – Perín.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Kanu Wisdom Uda 1382637 + 20€ (Vranov nad Topľou),

Varga Frenerik 1219485 + 20€ (Stropkov),

Tropp Mario 1193641 + 10€ (Poprad),

Blaško Ján 1197763 + 10€ (Gerlachov),

Lukáč Dávid 1223374 + 10€ (Kračúnovce),

Nazarej Jozef 1200407 + 10€ (Kračúnovce),

Džubara Jozef 1202091 + 10€ (Fintice),

Gmitro Martin 1102375 + 10€ (Fintice),

Stach Peter 1241675 + 10€ (Strážske),

Kocai Róbert 1263852 + 10€ (Kechnec),

Juhás Jozef 1152686 + 10€ (Čečejovce),

Žiga Jozef 1330395 + 10€ (Veľká Ida),

Stoľár Martin 1139802 + 10€ (Kokšov – Bakša),

Varga Tomáš 1310115 + 10€ (Streda nad Bodrogom),

Kríž Marek 1204056 + 10€ (Jasenov),

Halaburka Daniel 1266669 + 10€ (Stakčín),

Samčík Matúš 1191171 + 10€ (Ulič),

Fedor Patrik 1294437 + 10€ (Chminianska Nová Ves),

Novák Radovan 1246496 + 10€ (Hranovnica),

Tomčák Filip 1236271 + 10€ (Kežmarok),

Kusý Adam 1233580 + 10€ (Olcnava),

Bednár Matej 1196820 + 10€ (Harichovce),

Hoppej Ján 1257147 + 10€ (Kluknava),

Hudák Patrik 1288417 + 5€ (Ľubotice), SD

Belák Damian 1268820 + 5€ (Giraltovce), SD

Šimko Stanislav 1284326 + 5€ (Giraltovce), SD

Poľa Marek 1288121 + 5€ (Galaktik), MD

Žukovič Gabriel 1332954 + 5€ (Snina), MD

Halász Róbert 1284068 + 5€ (Hrhov), KG

Uličný Pavol 1294482 + 5€ (Chminianska Nová Ves), Š

Gurčík Filip 1294337 + 5€ (Široké), Š

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Šomšák Lukáš 1288239 + 20€ (Spišská Nová Ves) čl.45/1,2a,

Lukáč Jozef 1166755 + 20€ (Snina) čl.37/3,

Dická Róbert 1252499 + 20€ (Humenné) čl.46/1b,2,

Feri Lukáš 1247222 + 10€ (Zámutov) čl.37/3,

Bobal Matvej 1334820 + 10€ (Sobrance) čl.37/3,

Čomor Viktor 1224584 + 10€ (Budimír) čl.45/1,2a, - stanovisko KR VsFZ

Vašš Otto 1083770 + 10€ (Krišovská Liesková) čl.37/3,

Javorský Daniel 1197002 + 10€ (Gaboltov) čl.37/3,

Kristan Simon 1269674 + 10€ (Kežmarok) čl.37/3,

Ontko Miloš 1070128 + 10€ (Harichovce) čl.37/3,

Veliky Alexander 1307948 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.37/3, SD

2 stretnutia:

Stropkay Matúš 12489899 + 10€ (Lokomotíva Košice) čl.49/1a,2a,


Na obdobie:

Stoľár Martin 1139802 + 10€ (Kokšov – Bakša) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 20.05.2018 do 03.06.2018, (po odstáti sankcie za 5ŽK) - stanovisko KR VsFZ 

Hudák Andrej 1083317 + 10€ (Kokšov – Bakša) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 13.05.2018 do 27.05.2018, - stanovisko KR VsFZ

Vaško Dávid 1288634 + 5€ (Lokomotíva Košice) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 13.05.2019 do 27.05.2019,

Koch Róbert 1317422 + 5€ (Krásna) čl.47/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 12.05.2019 do 26.05.2019,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Palko Michal 1184479 + 10€ (Nižný Hrušov) 1 týždeň do 31.08.2019,

Dolgoš Radek 1264200 + 10€ (Cejkov) 1 stretnutie do 31.08.2019,

DK VsFZ zamieta žiadosť OŠK Pavlovce nad Uhom o prekvalifikovanie sankcie p. Badi Jozef. OŠK Pavlovce nad Uhom + 10€.

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FC      Košice pokutu 300+20€ podľa      čl.58/1b,3, za opätovné použitie pyrotechniky divákmi v stretnutí      III. ligy: Svidník – Košice.
  • FK      Svidník upozornenie +      20€ podľa čl.10, za umožnenie vnesenia pyrotechniky divákmi hostí      v stretnutí III. ligy: Svidník – Košice.
  • FK      Šarišské Michaľany pokarhanie + 20€      podľa čl.11, za vykázanie z lavičky v stretnutí III. ligy:      Šarišské Michaľany – Snina. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne      sankcie pozastavenie výkonu činnosti p. Guzík Tibor + 20€ na obdobie 2 týždňov od      13.05.2019 do 27.05.2019 podľa 48/1c,2b.
  • FK      Veľké Kapušany upozornenie + 10€      podľa čl.10, za NS funkcionára po stretnutí IV. ligy J: Veľké Kapušany – Rudňany.
  • FK      Bidovce pokutu 300€ podľa RS 7j za      nenastúpenie na stretnutie V. ligy KG: Poproč – Bidovce.
  • FK      Kokšov – Bakša pokutu 80€ na základe podnetu      KR VsFZ (Nestatočný videozáznamu zo stretnutia V. ligy KG: Kokšov-Bakša –      Budimír).
  • FK      Lokomotíva Košice pokutu 80€      na základe podnetu KR VsFZ (Nestatočný videozáznamu zo stretnutia V. ligy      KG: Lokomotíva Košice “B“ – Perín).
  • FK      Krásnohorské Podhradie pokutu 100€      podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III. ligy SD sk. KG: Čečejovce –      Krásnohorské Podhradie.
  • FK      Plavnica pokutu 100€ podľa RS 7j za      nenastúpenie na stretnutie II. ligy SMŽ sk. B: Medzilaborce – Plavnica.

DK VsFZ uznáva telesné napadnutie delegovanej osoby hráčom v priestoroch určených: V. ligy Z: Úpor – Kráľovský Chlmec, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie FK Tatran Úpor pokutu 300+10€ a dáva návrh ŠTK VsFZ na odpočet 3 bodov po skončení ročníka podľa čl.49/4,5, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu športovej činnosti hráčovom Rugolský Marek 1197794 + 10€ na obdobie 12 mesiacov od 29.04.2019 do 29.04.2020 podľa čl.49/1f,2f.

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 22.05.2019 o 17:00 hod. aktérov stretnutia V. ligy VD: Pakostov – Sačurov, R – Tóth Pavol, AR1 – Horochonič Dávid, AR2 – Želizňák Erik, DZ – Vasilenko Vladimír, HU – Berdák Peter, KD – Fedorko Jozef, VD – Gombita Dušan, KH – Štuň Jakub, VH – Tomaščíková Martina. Zároveň DK VsFZ žiada všetkých zainteresovaných o podrobné písomné stanovisko k prípadu. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči p. Stoľar Ivan 1171335 (Kokšov – Bakša), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení športovej činnosti podľa čl.43/1,2a,4 od 13.05.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí V. ligy KG: Kokšov-Bakša – Budimír. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči OKŠ Spišský Hrušov a OFK Vikartovce, žiada DK VsFZ o podrobné písomné stanovisko rozhodcu stretnutia k incidentu počas stretnutia III. ligy SD sk. PT: Spišský Hrušov – Vikartovce. Zároveň DK VsFZ ukladá hráčom Pavlík Ján 1322842 (Vikartovce) a Dudjak Damián 1350295 (Spišský Hrušov) predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení športovej činnosti podľa čl.43/1,2a,4 od 13.05.2019.

DK VsFZ žiada MFK Rožňava o podrobné písomné stanovisko k poškodeniu majetku FA BENECOL Košice, zároveň žiada FA BENECOL Košice o vyčíslenie škody. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči p. Gallo Miloš 1247891 (Rožňava) menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 13.05.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k udalostiam počas a po stretnutia II. ligy S-MŽ sk. A: Benecol Košice – Rožňava.

DK VsFZ berie na vedomie žiadosť FK Bidovce o prekvalifikovanie trestu hráča Kuľa Emil 1336987, hráč Kuľa Emil 1336987 si svoj trest odstál.

DK VsFZ berie na vedomie list MŠK SPARTAK Medzilaborce.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1259x