10.05.2019, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.33, 10.05.2019

10.05.2019, Ž - admin VsFZ
[doc]33 Úradná správa VsFZ č.33.pdf

Zasadnutie odborných komisií VsFZ 09.04.2019

  Úradná správa VsFZ č. 33/2018-2019, 10.05.2019

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom. 

2. Upozorňujeme kluby V. líg,  že od jarnej časti sú povinné vkladať videozáznam na server SFZ na futbalnet, aby si už teraz vyžiadali sprístupnenie vkladania a aspoň raz si to vyskúšali. Spôsob vkladania a samotná registrácia klubu je : 

https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladani-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet

Týka sa to aj klubov, ktoré hrali stretnutia 27.-28.04.2019 a nevložili videozáznam :

Čierna nad Tisou, Kamenica nad Cirochou. 

Upozorňujeme kluby, že sú povinné nahrať videozáznamy aj spätne od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 do 13.05.2019 pod disciplinárnymi dôsledkami :

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK dôrazne žiada DZ na správnosť vypisovania hodnotenia Fair-play v zmysle RS.

2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny:

- Tipos III.L 26.k FC Košice – Stropkov dňa 18.5.2019 o 14,30 hod.

- III.L Tipos 30.k Sp. Nová Ves – Humenné dňa 15.6.2019 o 17,00 hod. 

- IV.L S 25.k Ľubotice – Gerlachov dňa 12.5.2019 o 16,30 hod. na UT Tatrana Prešov. Zraz družstiev 

a DO je na ihrisku v Ľuboticiach. Za prevoz DO je zodpovedný domáci FK. 

- II.L SMD sk.B 11.k Kežmarok – Svidník dňa 11.5.2019 o 9,00 a 11,15 hod. Kolízia. 

- III.L Z dor. 21.k Brekov – Belá n/C dňa 4.6.2019 o 17,00 hod. 

- III.L ŠD dor. 17.k Šiba – Bard. Nová Ves dňa 22.5.2019 o 17,00 hod. Bard. Nová Ves 5 €.

- III.L Š dor.  20.k  Fintice – Široké dňa 8.5.2019 o 17,00 hod.

- III.L Š dor. 21.k Čirč – Nová Ľubovňa dňa 11.5.2019 o 14,00 hod. na ihrisku v N. Ľubovni.

- III.L Š dor. 22.k Fintice – FK SAFI dňa 20.5.2019 o 17,00 hod. Fintice 5 €. 

- II.L SMŽ sk.A 17.k FC Košice – Galaktik KE dňa 12.5.2019 o 10,00 a 11,45 hod.na UT, ul. Užhorodská.

- II.L SMŽ sk.A 16.k Galaktik B – Rožňava dňa 15.6.2019 o 10,00 a 11,45 hod. Dohrávka.

- II.L SMŽ sk.B 21.k Ľubotice – St. Ľubovňa dňa 12.5.2019 o 10,00 a 11,45 hod. na ihrisku Furča Haniska. Zraz družstiev a DO v 

   Haniske pri Prešove. 

- II.L SMŽ sk.B 22.k Lipany – Kračúnovce dňa 17.5.2019 o 15,00 a 16,45 hod. 

- II.L SMŽ sk.B 22.k Sabinov – Medzilaborce dňa 15.5.2019 o 15,00 a 16,45 hod. Sabinov 5 €.

- II.L SMŽ sk.B 23.k Nová Ľubovňa – Kračúnovce dňa 26.5.2019 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.B 21.k Medzilaborce – Plavnica dňa 11.52019 o 9,00 a 10,45 hod. v Radvani n/L. 

- II.L SMŽ sk.C 21.k Kežmarok – Smižany dňa 11.5.2019 o 14,00 a 15,45 hod. Kolízia. 

- II.L SMŽ sk.C 22.k Vysoké Tatry – Lendak dňa 18.5.2019 o 12,00 a 13,45 hod. Kolízia.

3. Prípravky

- U11 a U10 8.k St. Ľubovňa – Sabinov dňa 9.5.2019 o 17,30 a 17,30 hod.

- U11 a U10 7.k Ľubotice – Svidník dňa 30.5.2019 o 17,00 a 17,00 hod.

- ŠTK žiada FK , ktorých družstvá hrajú v súťaži prípraviek od odohranie plánovaných stretnutí a zároveň aj ich nahratie do systému.

4. Kontumácie:

- IV.L J 24.k Kalša – Strážske 3:0 kont. v prospech FK Kalša pre pokles hráčov H pod 7. Výsledok 5:0 ostáva v platnosti. Do pozornosti DK – nástup družstva s počtom hráčov menej ako 11.

- V.L Z 20.k Malý Horeš – Michaľany 3:0 kont. v prospech FK Malý Horeš pre pokles hráčov H pod 7. Výsledok 6:1 ostáva v platnosti.

- V.L PT 20.k Kluknava – Ľubica z 3:3 na 0:3 kont. v prospech FK Ľubica pre štart hráča Tomáška Mareka na cudzí RP. Do pozornosti DK.

- III.L Z dor. 20.k Sobrance – Zemplínska Teplica 3:0 kont. v prospech FK Sobrance, neúčasť hostí. 

Do pozornosti DK.

5. ŠTK ponúka regionálnym FK s územnou príslušnosťou ObFZ Trebišov a ObFZ Michalovce v rámci znižovania nákladov na cestovné vytvorenie samostatnej II.L SMŽ (U15 a U13) od nového SR. Tým sa vychádza v ústrety FK, ktorí prejavili na zimných aktívoch svoj záujem o štart svojich družstiev U15 a U13 v súťažiach VsFZ. Svoj záujem o štart svojich družstiev U15 a U13 nech nahlásia na ŠTK v termíne do 15. mája, nakoľko je potrebné pripravovať nový SR. ŠTK v prípade dostatočného záujmu počtu klubov o túto súťaž by vytvorila II.L SMŽ Zemplín.

6. ŠTK predvoláva štatutárneho zástupcu FK Sečovská Polianka na svoje zasadnutie dňa 15.5.2019 o 16,30 hod. 

   

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

2. Rôzne

- KR oznamuje predbežný termín letných nominačných fyzických previerok na 5.6.2019. Bližšie informácie budú zaslané emailom.

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Pakostov. Poplatok 10€.

· FK Vinné. Poplatok 10€.

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Budimír na R Vrábeľ, AR Klokočka, Greško Ján a DZ Gnip zo stretnutia Budimír - Ždaňa.

· FK Geča na R Dušek, AR Capík, Hríb a DZ Dzido zo stretnutia Pavlovce nad Uhom - Geča.

· FK Galaktik za R Mišenčík M., AR Svat, Ľaš a DZ Pečarka zo stretnutia II.LSD Lipany - Galaktik.

· FK Ľubotice na R Juhás, AR Horváth, Kriak a DZ Švarc zo stretnutia Poprad B - Ľubotice.

· FK Košická Nová Ves na R Anguš, AR Hrinda a Godžák zo stretnutia Bidovce - Košická Nová Ves.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Nálepkovo – Levoča na základe podnetu FK Levoča a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40,-€.

· Veľký Šariš – Gaboltov na základe podnetu FK Gaboltov a považuje podnet za opodstatnený. 

· Kurima – Ražňany na základe podnetu FK Kurima a považuje podnet za opodstatnený.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Olajoš Jakub 1262066 + 10€ (Kechnec),

Šipoš Dávid 1288534 + 10€ (Kechnec),

Lukács Gabriel 1194614 + 10€ (Veľká Ida),

Mihók Alex 1335931 + 5€ (Rožňava), MD

Halász Róbert 1284068 + 5€ (Hrhov), KG

Pavlík Vladimír 1335983 + 5€ (Vikartovce), PT

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Medoň Kristián 1288832 + 5€ (Fintice) čl.45/1a,2, Š

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Michaľany      pokutu 150€ podľa RS 7j za      pokles hráčov pod 7 v stretnutí V. ligy Z: Malý Horeš – Michaľany.

DK VsFZ na základe vyjadrenia Komisie rozhodcov VsFZ upúšťa od pozastavenia športovej činnosti hráča Jaš Marek 1241389+10€ (Gaboltov) zo stretnutia V. ligy Š: Veľký Šariš – Gaboltov.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 870x