Úradná správa VsFZ č.33, 08.06.2018

07.06.2018, Ž - admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ, 06.06.2018

Úradná správa VsFZ č.33, 08.06.2018 

Úradná správa VsFZ č. 33/2017-2018,

08.06.2018

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK oznamuje FK 3., 4. a 5-tych líg, že aj v nasledujúcom SR je vyhlásená súťaž Slovnaft cupu v pôvodnom formáte do ktorého sa môžu prihlasovať družstvá dospelých súťaží VsFZ v termíne od 28.5. do 25.6.2018 výhradne cez systém ISSF elektronickou prihláškou na Komisiu ŠTK SFZ. Prvé kolo je plánované odohrať dňa 22.7.2018.

 1. ŠTK upozorňuje FK na US k novému SR zo dňa 25.5.2018, v ktorej sú uvedené informácie pre prihlasovanie sa družstiev do nového SR cez systém ISSF - elektronickou prihláškou na Komisiu ŠTK VsFZ, kde sú vytvorené jednotlivé súťaže a je možné sa už do nich prihlasovať. ŠTK zároveň vyzýva FK, ktorých družstvá hrajú, alebo majú záujem štartovať v súťaži dvojičiek II.L SD a MD, aby tak urobili prednostne a čo najrýchlejšie, aby sme mohli stanoviť prípadný budúci systém súťaže.

3. ŠTK upozorňuje FK na Rozpis súťaží, bod „5.g“ – zrušenie výnimiek a jednotný UHČ v posledných dvoch kolách . ŠTK dáva na vedomie, že v prípadoch, kde sa nehrá o postup alebo o zostup, bude možnosť udelenia výnimky z UHČ. ŠTK vytypovala zrušenie výnimiek u nižšie uvedených stretnutí a nariaďuje tento UHČ:

 

súťaž

kolo

zápas

termín

UHČ

Tipos III.L

29.

Vranov – Bard. N. Ves

9.6.2018

17,00

29.

T. Prešov B – V. Opátske

9.6.2018

17,00

29.

Krompachy - Lipany

9.6.2018

17,00

IV.L J

29.

Rudňany - Kalša

9.6.2018

17,00

29.

Mária Huta - Geča

9.6.2018

17,00

V.L VD

25.

Borov – Vyšný Žipov

10.6.2018

17,00

25.

Nižný Hrušov - Hencovce

10.6.2018

17,00

Ostatné udelené výnimky z UHČ platia.

 

4. ŠTK v prípade nerozhodnutého stavu o postupe, resp. zostupe nariaďuje jednotný UHČ týchto stretnutí plánovaných na deň 16. resp. 17.6.2018:

- III.L 16.6.2018 Vranov – Sabinov, V. Opátske – Krompachy, Lipany – Š. Michaľany, Svit – Stropkov, ostatné stretnutia podľa futbalnetu.

- IV.L S a J – termíny uvedené na futbalnete ostávajú v platnosti

- V. L – termíny uvedené na futbalnete ostávajú v platnosti.

V prípade, že sa situácia postupujúcich alebo zostupujúcich bude po víkende meniť, ŠTK si vyhradzuje právo reagovať v pondelok 11.6.2018, a FK budú s prípadnými zmenami termínov a UHČ oboznámené hneď v pondelok.

5. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- Tipos III.L 30.k Snina – Prešov B dňa 13.6.2018 o 17,00 hod. Snina 20 €.

- Tipos III.L 29.k Veľké Revištia – Svit dňa 10.6.2018 o 17,00 hod. v Topoľanoch. Dôvod – rekonštrukcia HP vo V.Revištiach

- Tipos III.L 29.k Prešov B – Vyšné Opátske dňa 9.6.2018 o 17,00 hod. na hlavnom štadióne Tatrana.

- V.L Š 26.k Ražňany – Dubinné dňa 16.6.2018 o 17,00 hod. Ražňany 10 €.

- V.L PT 26.k Harichovce – Vysoké Tatry dňa 16.6.218 o 16,00 hod. Harichovce 10 €.

- II.L SMD sk.A 10.kN Giraltovce – KAC Košice dňa 16.6.2018 o 10,00 a 12,15 hod. na ihrisku v Marhani, kde je aj zraz účastníkov stretnutia. Dôvod – rekonštrukcia HP.

- III.L ŠD dor. 18.k Gerlachov – Raslavice dňa 16.6.2018 o 14,00 hod. Gerlachov 10 €.

- III.L Š dor. 25.k Plavnica – Chminianska Nová Ves dňa 12.6.2018 o 17,30 hod. Plavnica 10 €.

- III.L Š dor. 25.k Brezovica – Pušovce dňa 9.6.2018 o 10,00 hod. Pušovce 5 €.

- III.L Š dor. 26.k Chmiňany – Hermanovce dňa 14.6.2018 o 17,30 hod. Chmiňany 10 €.

- III.L Š dor. 26.k Stará Ľubovňa – FAMT Prešov dňa 13.6.2018 o 17,00 hod. St. Ľubovňa 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 25.k Lokomotíva KE B – V. Opátske dňa 8.6.2018 o 16,00 a 17,45 hod. v Družstevnej pri Hornáde. Lokomotíva KE 10 €.

- II.L SMŽ sk.C 25.k Krompachy – Sp. Podhradie dňa 10.6.2018 o 10,00 a 11,45 hod. Sp. Podhradie 10 €.

- II.L SMŽ sk.C 26.k Vysoké Tatry – Spišská Belá dňa 14.6.2018 o 16,00 a 17,45 hod. Sp. Belá 5 €.

- I.L žiačky 18.k TJ Lokomotíva Košice – Vranov dňa 12.6.2018 o 16,00 hod.

- I.L žiačky 18.k Humenné – Michalovce dňa 7.6.2018 o 17,00 hod. na ihrisku Pri Mlyne.

- I.L žiačky 18.k Bardejov – Prešov dňa 10.6.2018 o 10,30 hod. na ihrisku v Bardejovskej Novej Vsi.

 

6. ŠTK kontumuje tieto výsledky:

- III.L ŠD dor. 17.k Kračúnovce – Zborov 3:0 kont. v zmysle SP, čl.82 – neúčasť hostí na stretnutí. Do pozornosti DK.

 • III.L Z dor. 24.k Borša – Streda n/B 3:0 kont. v zmysle SP, čl.82 spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia. Výsledok 9:0 ostáva v platnosti. Do pozornosti DK – nástup družstva H s počtom menším ako 11.

7. Prípravky:

- U10 a U11 – nenahraté stretnutia 9.kola – Ľubotice – Sabinov a 10.kola St. Ľubovňa – Ľubotice.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

 

 

 

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

 

1. Zmeny v obsadení na 9.- 10.6.2018

Dospelí

Veľké Revištia – Svit v Topoľanoch

Snina – Prešov B 30 k., 13.6., Alexa, Mišková, Capík, DZ Tóth

Šarišské Michaľany – Rožňava DZ Kmec za Repovského

Krompachy – Lipany DZ Švarc za Bednára

Raslavice – Spišské Podhradie 28 k., 13.6., Bucko, J. Mano, Žofčák, DZ Lumtzer

Sokoľany – Medzev Mišková za Bednára

Pavlovce – Malý Horeš Bednár za Miškovú

Kendice – Kamenica Adamčo za Zisa

Koprivnica – Široké Knap za Farkaša

Čirč – Ražňany Dzivjak za Fabínyho

Dubinné – Demjata Gajdoš za Metiľa

Vysoké Tatry – Ľubica Fabíny za Dzvijaka

Kokšov-Bakša – Lokomotíva B Metiľ za Gajdoša, DZ Borufka za Guľka

 

Dorast

Gerlachov – Raslavice 16.6. o 14:00 hod., Židišin

Plavnica – Chminianska Nová Ves 12.6. o 17:30 hod., Gabštur

Brezovica – Pušovce o 10:00 hod., Marušin za Sučku

Stará Ľubovňa – FAM Prešov 26 k., 13.6. o 17:00 hod., Maček

Humenné – Galaktik Basoš za Paulišina

Vranov – Trebišov Molitoris za Capíka

Spišská Belá – Svit 8.6. o 18:00 a 16:00 hod., L. Tóth, Maliňák, Fabíny

Chmiňany – Hermanovce 14.06. o 17,30 hod. M.Bereš

 

Žiaci

Benecol Košice – KAC Košice Kriak za Zisa

Galaktik – Lokomotíva Košice Lipták, Baksay

Veľké Kapušany – Rožňava Koščo za Šimkovú

Vysoké Tatry – Spišská Belá 26 k., 14.6. o 16:00 a 17:45 hod., Fabíny

Spišské Podhradie – Nová Ľubovňa 26 k., 11.6. o 15:30 a 17:15 hod., Kunzo

Snina – Michalovce 13.6. o 15:00 a 17:00 hod., Gajdoš, Godžák

 

Žiačky

Bardejov – Prešov v Bardejovskej Novej Vsi

Košice – Vranov 12.6. o 16:00 hod., Kriak

Spišská Nová Ves – Snina Kunzová za Kunza

 

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

 

 

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 12.6.2018:

Stakčín (Stakčín - Hencovce) pod disciplinárnymi dôsledkami, Čaňa (Čaňa - Sokoľany) pod disciplinárnymi dôsledkami.

- KR oznamuje termín letných nominačných fyzických previerok R na deň 13.6.2018 na tartanovej dráhe Slávie TU v Košiciach Zraz R o 15:30 hod. KR zároveň upozorňuje všetkých R na nutnosť predložiť aktuálne lekárske potvrdenie o schopnosti vykonávať činnosť R.

 

- KR oznamuje predbežný termín letného seminára DZ v dňoch:

 • 18.7.2018: DZ sk. A, DZ sk. B - KE kraj, DS SFZ,
 • 19.7.2018: DZ sk. B - PO kraj, DZ sk. C

 

- KR berie na vedomie podnet:

 • FK Humenné. Poplatok 5€.

 

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Geča na R Pacák Tobiáš, AR Homoľa a Bochnovič a DZ Tkáč zo stretnutia Topoľany - Geča.
 • FK Zámutov na R Dzivjak, AR Konečný, Berta a DZ Palinský zo stretnutia Pušovce - Zámutov.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Gerlachov – Záhradné na základe podnetu FK Záhradné a konštatuje, že podnet sa z videozáznamu nedá objektívne posúdiť.
 • Krásnohorské Podhradie – Čičarovce na základe podnetu FK Čičarovce a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

 

Pozastavenie výkonu športu na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Popovič Juraj 1189140 + 20€ (Snina),

Perháč Matúš 1298640 + 20€ (Plavnica),

Tramita Michal 1249141 + 10€ (Pušovce),

Tropp Jozef 1210519 + 10€ (Poprad),

Tropp Mario 1193641 + 10€ (Poprad),

Stachura Róbert 1209045 + 10€ (Gerlachov),

Buzoga Dominik 1235258 + 10€ (Geča),

Červeňák Dávid 1319783 + 10€ (Rudňany),

Oravec Ivan 1261902 + 10€ (Krásnohorské Podhradie),

Majoroš Erik 1286435 + 10€ (Haniska),

Šuca Michael 1324865 + 10€ (Lokomotíva Košice),

Škodi Richard 1326421 + 10€ (Močarany),

Baník Igor 1095208 + 10€ (Sedliská),

Marcin Richard 1199402 + 10€ (Demjata),

Polčan Patrik 1250874 + 10€ (Kendice),

Jabcon Samuel 1258369 + 10€ (Kamenica),

Kapral Marek 1148671 + 10€ (Ľubica),

Barnáš Marek 1251933 + 10€ (Spišská Belá),

Ruman Erik 1211959 + 10€ (Olcnava),

Werner Erik 1294269 + 5€ (Ľubotice), SD

Sabol Adam 1278828 + 5€ (Vranov nad Topľou), SD

Uhaľ Štefan 1279764 + 5€ (Malá Ida), KG

Lorencovič Adam 1330343 + 5€ (Kežmarok), PT

 

Pozastavenie výkonu športu za ČK na:

1 stretnutie:

Eliáš Martin 1073753 + 20€ (Giraltovce) čl.37/3,

Ružička Ladislav 1188312 + 10€ (Kokšov – Bakša) čl.37/3,

Danko Jozef 1278497 + 10€ (Lastomír) čl.46/1a,2,

Torkoš Tomáš 1287953 + 10€ (Borša) čl.46/1a,2,

Tomaško Marek 1058497 + 10€ (Veľký Folkmar) čl.37/3,

Kövér Filip 1285224 + 5€ (Galaktik) čl.46/1a,2, SD

Janega Roland 1292963 + 5€ (Šarišské Michaľany) čl.37/3, Š

 

2 stretnutia:

Dirga Milan 1154431 + 10€ (Čirč) čl.45/1,2a,

Pyda Maroš 1200649 + 10€ (Čirč) čl.45/1,2a,

Bojňanská Juraj 1153488 + 10€ (Veľká Lomnica) čl.49/1a,2a,

 

Na obdobie:

Bartkovský Tomáš 1203668 + 10€ (Veľký Lípnik) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 04.06.2018 do 25.06.2018,

Depta Juraj 1196899 + 10€ (Spišská Belá) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 04.06.2018 do 25.06.2018,

Jonas Jan 1401657 + 5€ (Košice – Barca) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 04.06.2018 do 02.07.2018,

William Conn Nicholson Róbert 1318525 + 5€ (KAC Košice) čl.47/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 04.06.2018 do 25.06.2018,

Porteľ René 1317930 + 5€ (Michaľany) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 04.06.2018 do 25.06.2018,

Macko Ján 1271737 + 5€ (Parchovany) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 04.06.2018 do 25.06.2018,

 

 

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Čičarovce pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za NS funkcionárov po stretnutí IV. ligy J: Krásnohorské Podhradie – Čičarovce.
 • FK Michaľany pokutu 100+10€ podľa čl.48/1c,4, za HNS funkcionára v stretnutia V. ligy Z: Michaľany – Borša.
 • FK Streda nad Bodrogom pokutu 50€ podľa RS 7j na pokles hráčov pod 7 v stretnutí III. ligy SD sk.Z: Borša – Streda nad Bodrogom.
 • FK Zborov pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutia III. ligy SD sk.ŠD: Kračúnovce – Zborov.

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Kuruc Patrik 1245339 + 10€ (Čaňa) 1 týždeň do 30.09.2018,

Horváth Lukáš 1243620 + 10€ (Jasenov) 1 týždeň do 30.09.2018,

Nemčík Pavol 1238266 + 10€ (Sečovská Polianka) 2 týždne do 30.09.2018,

DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Slovan Helcmanovce, hráč Zmij Tomáš 1286343 si už svoje pozastavenie výkonu športu odstál.

DK VsFZ berie na vedomie podnet TJ Družstevník Veľký Lipník.

 

DK VsFZ opätovne žiada ŠK Odeva Lipany o zaslanie dokladov odstránenia škody a potvrdenie o vyrovnaní škody zo strany FK Galaktik.

 

DK VsFZ žiada opätovne TJ Rozvoj Pušovce o písomné stanovisko k poškodeniu majetku TJ Družstevník Čirč, zároveň žiada TJ Družstevník Čirč o vyčíslenie škody.

 

DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie ŠK Harichovce, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu hráčom Makula Marián 1364179 + 5€ podľa čl.49/1b,2b, na 6 mesiacov od 28.05.2018 do 28.11.2018 a Makula Kristián 1337070 + 5€ podľa čl.49/1b,2b, na 6 mesiacov od 28.05.2018 do 28.11.2018.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

 

image
Prečítané: 1603x