Úradná správa VsFZ č.30, 18.05.2018

17.05.2018, Ž - admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ, 16.05.2018

Úradná správa VsFZ č.30, 18.05.2018

Úradná správa VsFZ č. 30/2017-2018,

18.05.2018

SEKRETARIÁT VsFZ

Riadna konferencia VsFZ sa uskutoční dňa 24.05.2018 v Košiciach s týmto odporúčaným programom:

 1. Otvorenie – vyhlásenie o zvolaní konferencie a o uznášaniaschopnosti konferencie
 2. Schvaľovanie a voľba členov návrhovej komisie
 3. Schvaľovanie programu Riadnej konferencie VsFZ
 4. Ocenenie jubilantov
 5. Správa o činnosti VsFZ za obdobie od volebnej konferencie VsFZ 12/2017
 6. Správa Revíznej komisie VsFZ za obdobie od volebnej konferencie VsFZ 12/2017
 7. Schvaľovanie výročnej správy VsFZ za rok 2017 a správy o hospodárení VsFZ za rok 2017 s úpravou rozpočtu.
 8. Schvaľovanie účtovnej závierky VsFZ za rok 2017
 9. Diskusia – rôzne
 10. Informácie o uzneseniach Riadnej konferencie VsFZ z 24. mája 2018

Bližšie informácie budú zaslané delegátom konferencie v elektronickej podobe.

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK oznamuje FK 3. 4. a 5-tych líg, že aj v nasledujúcom SR je vyhlásená súťaž Slovnaft cupu v pôvodnom formáte, do ktorého sa môžu prihlasovať družstvá dospelých súťaží VsFZ v termíne od 28.5.2018 cez systém ISSF na Komisiu ŠTK SFZ. Prvé kolo je plánované odohrať dňa 22.7.2018.

 

2. ŠTK vyzýva FK, ktorých družstvá hrajú súťaže prípraviek, k nahlasovaniu a odohrávaniu stretnutí v dohodnutom termíne. V systéme ISSF chýbajú výsledky týchto stretnutí:

U9: 9.k Kežmarok – FAMT Prešov, 10.k Kežmarok – St. Ľubovňa, 11.k St. Ľubovňa – FAMT Prešov, 12.k FAMT Prešov - Kežmarok

 

3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

        - IV.L S 26.k Raslavice – Medzilaborce dňa 19.5.2018 o 10,00 hod. Raslavice 20 €.

       - IV.L S 26.k Gerlachov - Veľký Šariš dňa 20.05.2018 o 13,30 hod. 

       - V.L VD 22.k Borov – Bystré dňa 19.5.2018 o 14,00 hod. Borov 20 €.

- III.L KG dor. – od 23.k dorast Gemerská Hôrka odohrá svoje domáce stretnutia v sobotu o 14,00 hod.

- III.L KG dor. 22.k Gemerská Hôrka – Drnava dňa 19.5.2018 o 16,00 hod.

- III.L KG dor. 22.k Hrhov – Šaca dňa 18.5.2018 o 17,00 hod. Šaca 5 €.

- III.L ŠD dor. 17.k Kračúnovce – Zborov dňa 2.6.2018 o 10,00 hod.

- III.L ŠD dor. 18.k Jasenov - Bard. Nová Ves dňa 23.5.2018 o 17,00 hod.

- III.L ŠD dor. 16.k Raslavice – Bard. Nová Ves dňa 26.5.2018 o 10,30 hod.

- III.L Š dor. 22.k Pušovce – Stará Ľubovňa dňa 30.5.2018 o 17,00 hod. St. Ľubovňa 10 €.

- III.L Š dor. 25.k FAMT Prešov – Fintice dňa 7.6.2018 o 17,00 hod. v Záborskom. Dôvod – birmovka.

- III.L PT dor. 25.k FAM Poprad – Levoča dňa 7.6.2018 o 16,30 hod.

- II.L SMŽ sk.A 25.k Galaktik – Lokomotíva KE A dňa 9.6.2018 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.A 26.k Junior Šaca – Galaktik dňa 17.6.2018 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.B 25.k KE Barca B – FAMT PO dňa 6.6.2018 o 15,30 a 17,15 hod. v Barci. KE Barca 5€.

- I.L žiačky 15.k Vranov – Snina dňa 22.5.2018 o 15,00 hod.

- I.L žiačky 16.k Stropkov - Bardejov dňa 24.5.2018 o 16,00 hod.

- I.L žiačky 14.k Humenné - Bardejov dňa 29.5.2018 o 16,00 hod. na ihrisku Pri Mlyne

 

4. ŠTK kontumuje tieto výsledky:

- IV.L J 25.k Rudňany – Malá Ida 3:0 kont. V prospech FK Rudňany v zmysle SP čl.82 – neúčasť hostí. Do pozornosti DK.

- V.L PT 25.k Vysoké Tatry – Veľký Folkmar 3:0 kont. V prospech FK V. Tatry v zmysle SP čl.82 – neúčasť hostí. Do pozornosti DK

- III.L PT dor. 21.k Veľká Lomnica – Spišská Stará Ves 0:3 kont. V prospech FK Sp. Stará Ves v zmysle SP čl.82 pre pokles hráčov pod 7. Do pozornosti DK – nástup družstva s počtom hráčov menej ako 11.

 

5. ŠTK na základe oznámenia ruší stretnutie II.L SMD 6.kN Snina – Spišské Podhradie. O výsledku rozhodne ŠTK na najbližšom zasadnutí.

 

6. Prípravky

- U11 a U10 10.k SAFI Prešov – Svidník dňa 10.6.2018 o 10,00 a 11,15 hod

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení R a DZ na 19.-20.05.2018

Dospelí

Medzev – Geča Somoši za Konečného

Kechnec – Sokoľany Konečný za Somošiho

Raslavice – Medzilaborce 19.5. o 10:00 hod., DZ Píro za Leška

Kendice – Gaboltov DZ Lumtzer za Vaška

Úpor – Streda Fečo za Ševčíka

Parchovany – Kráľovský Chlmec Troščák za Kavčáka

Kamenica – Sačurov Fedák za Kurtaka

Pakostov – Kochanovce Kurtak za Fedáka

Sečovská Polianka – Ulič M. Béreš za T. Pacáka

Kamenica – Demjata T. Pacák za M. Béreša

Stará Ľubovňa – Koprivnica Šuba za Mi.Hudáka

Kežmarok – Vysoké Tatry Mi.Hudák za Šubu

Župčany – Ražňany Filipák za Slimáka

Široké – Dubinné Metiľ za Eperješiho

Ptičie – Ľubotice DZ Leško za Píra

Dorast

Galaktik – Vranov Lipták, Bednár, Mišková, DZ Lumtzer

Borša – Kráľovský Chlmec Puškáš za Ševčíka

Michaľany – Nacina Ves Kavčák za Puškáša

Jasenov – Bardejovská Nová Ves 18 kolo, 23.5. o 17:00 hod., Basoš

Bardejov – Žilina Kmec za Čisárika

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 22.5.2018:

Gerlachov (Gerlachov – Záhradné), Helcmanovce (Helcmanovce – Hrabušice), Borša (Borša – Kráľovský Chlmec) pod disciplinárnymi následkami.

- KR odstupuje FK Sedliská na DK za nedodanie videozáznamu zo stretnutia Sedliská – Kamenica nad Cirochou.

- KR oznamuje predbežný termín letných nominačných fyzických previerok R na deň 13.6. 2018 na tartanovej dráhe Slávie TU v Košiciach.

- KR pozýva na pracovné stretnutie na deň 6.6. 2018 do Domu športu na ul. Alejovej od 16:00 všetkých DZ, ktorí poberajú starobný dôchodok, invalidný dôchodok a od 1.7. 2018 budú poberať predčasný dôchodok.

- KR berie na vedomie podnet:

 • FK Sedliská.
 • FK Ražňany. Poplatok 10€.
 • FK Stará Ľubovňa. Popratok 10 €.
 • FK Sečovská Polianka. Poplatok 10€.

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Snina na R Tabaka, AR Alexa, Tóth Lukáš a DZ Kotrady zo stretnutia Lipany – Snina.
 • FK Medzilaborce na R Paulišin, AR Mano Ján, Hudák Marek a DZ Gnip zo stretnutia Medzilaborce – Humenné.
 • FK Zámutov na R Sučka, AR Leško, Nosaľ a DZ Hreško zo stretnutia Zámutov – Gerlachov.
 • FK Olcnava na R Kačmár, AR Hudák Miloš, Revák a DZ Sendek zo stretnutia Olcnava – Kežmarok.

 

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Jasenov – Pakostov na základe podnetu FK Pakostov a považuje podnet za neopodstatnený v bodoch 1, 2 a 3, opodstatnený v bodoch 4 a 6, v bode 5 sa nedá posúdiť (mimo záberu kamery). Poplatok 40€.
 • Kamenica nad Cirochou – Hencovce na základe podnetu FK Hencovce a považuje podnet za opodstatnený.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Pozastavenie výkonu športu na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Kyjak Andreas 1294166 + 20€ (Bardejovská Nová Ves),

Vaško Erik 1286853 + 20€ (Stropkov),

Miženko Roman 1295876 + 10€ (Záhradné),

Varga Matúš 1321167 + 10€ (Veľký Šariš),

Gajan Tomáš 1249209 + 10€ (Poprad),

Ličko Pavol 1162297 + 10€ (Sobrance),

Miškovič Maroš 1200449 + 10€ (Sokoľany),

Šofranek Erik 1238614 + 10€ (Kokšov – Bakša),

Pavelko Michal 1313530 + 10€ (Nacina Ves),

Gut Šimon 1261725 + 10€ (Sečovská Polianka),

Sova Ján 1257476 + 10€ (Ľubica),

Kotrady Matúš 1250445 + 10€ (Harichovce),

Varga Marcel 1238375 + 10€ (Kluknava),

Plachetka Ján 1289572 + 10€ (Helcmanovce),

Elexa Ondrej 1284260 + 5€ (Poprad), 

Kovačevič Michal 1293605 + 5€ (Galaktik), 

Lorincz Branislav 1293537 + 5€ (Ľubotice), 

Marton Jakub 1292773 + 5€ (Ľubotice), 

Kos Peter 1302824 + 5€ (Vranov nad Topľou), 

Macejko Jakub 1278773 + 5€ (Strážske), 

Greš Andrej 1342169 + 5€ (Spišský Štvrtok), 

Olekšák Ján 1314632 + 5€ (Ľubica),
Seman Emanuel Denis 1335173 + 5€ (Čierna nad Tisou), 

 

Pozastavenie výkonu športu za ČK na:

1 stretnutie:

Šaffo Martin 1225825 + 10€ (Petrovce nad Laborcom) čl.37/3,

Berta Gejza 1318922 + 10€ (Borša) čl.46/1a,2,

Seman Marek 1076346 + 10€ (Ražňany) čl.37/3,

Korenko Michal 1273029 + 10€ (Ľubica) čl.46/1a,2,

Hrušovský Patrik 1260622 + 10€ (Harichovce) čl.46/1a,2,

Tokár Frederik 1351803 + 5€ (Nacina Ves) čl.45/1,2a, 

Pukluš Jozef 1288179 + 5€ (Spišský Hrušov) čl.46/1a,2, 

 

Na obdobie:

Kertis Daniel 1149554 + 10€ (Sedliská) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.05.2018 do 30.06.2018,

Baník Igor 1095208 + 10€ (Sedliská) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.05.2018 do 30.06.2018,

Marcinko Martin 1150647 + 10€ (Helcmanovce) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 14.05.2018 do 11.06.2018,
Zmij Tomáš 1286343 + 10€ (Helcmanovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.05.2018 do 04.06.2018,

Krajč Pavol 1269639 + 5€ (Vikartovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 11.05.2018 do 01.06.2018,

Krištof Matúš 1344600 + 5€ (Ľubotice) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 16.05.2018 do 06.06.2018,

Puškár Patrik 1362632 + 5€ (Harichovce) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.05.2018 do 04.06.2018,

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Sabinov pokutu 250+20€ podľa čl.57/1,2, za HNS diváka po stretnutí III. ligy: Sabinov – Bardejovská Nová Ves.
 • FK Čaňa pokutu 200€ podľa 48/4, za HNS funkcionára v stretnutí IV. ligy J: Čaňa – Geča, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu akejkoľvek činnosti p. Čarný Róbert + 10€ na obdobie 3 týždňov od 17.05.2018 do 07.06.2018 podľa 48/1c,2b.
 • FK Malá Ida pokutu 400€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie IV. ligy J: Rudňany – Malá Ida.
 • FK Košická Nová Ves pokutu 100+10€ podľa čl.57/1,2, za HNS diváka po stretnutí V. ligy KG: Košická Nová Ves – Veľká Ida.
 • FK Veľký Folkmar pokutu 300€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie V. ligy PT: Vysoké Tatry – Veľký Folkmar.
 • FK Prakovce pokutu 150+10€ podľa čl.57/1,2, za HNS divákov v stretnutí V. ligy PT: Prakovce – Štrba.
 • FK Veľká Lomnica pokutu 50€ podľa RS 7j na pokles hráčov pod 7 v stretnutí III. ligy SD – PT: Veľká Lomnica – Spišská Stará Ves.

 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Ungvarský Patrik 1190640 + 10€ (Kračúnovce) 1 týždeň do 31.08.2018,

Palenscár Peter 1192190 + 10€ (Medzev) 2 týždne do 31.08.2018,

Lukáč Martin 1250363 + 10€ (Medzev) 2 týždne do 31.08.2018,

Domanič Michal 1198602 + 10€ (Medzev) 2 týždne do 31.08.2018,

Hanzuš Marek 1168477 + 10€ (Medzev) 2 týždne do 31.08.2018,

Bálint Maroš 1159704 + 10€ (Bystré) 1 týždeň do 31.08.2018,

Kira Erik 1280955 + 10€ (Stakčín) 1 týždeň do 31.08.2018,

Klembala Milan 1288736 + 5€ (Lipany) 1 týždeň do 31.08.2018,

Tomko Adrián 1288860 + 5€ (Chminianska Nová Ves) 1 týždeň do 31.08.2018,

Laurenčík Matúš 1318253 + 5€ (Košice – Barca) 1 týždeň do 31.08.2018,

 

DK VsFZ zamieta žiadosť Lendak o prekvalifikovanie trestu hráča Hudáček Julián Ján 1369058 do podmienečného. Lendak + 5€.

 

DK VsFZ berie na vedomie vyčíslenie škody ŠK Odeva Lipany a zároveň žiada FK Galaktik o uhradenie škody.

 

DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie MFK Slovan Sabinov.

 

DK VsFZ berie na vedomie podnet MFK Spartak Medzev.

 

DK VsFZ berie na vedomie podnet F.O. AJAX Pakostov. Disciplinárne sankcie ponecháva v platnosti.

 

DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie FK Sedliská.

 

DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie FK Prakovce.

 

DK VsFZ berie na vedomie podnet p. Rondzík Rudolf. Bez prijatia ďalších opatrení.

 

DK VsFZ žiada MFK Ťahanovce o podrobné písomné vyjadrenie k udalostiam v stretnutí V. ligy: Ťahanovce – Poproč.

 

DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči ŠK Záhradné na základe podania FK Slovan Kendice podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 a hráča Ďaďovský Milan 1232685. FK Slovan Kendice + 10€.

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie klubu FK Čaňa pokutu 100€ za porušenie čl.64, transfer hráča Capik Slavomír 1282808 medzi FK Čaňa a TJ Družstevník Trstené pri Hornáde, FK Čaňa je povinné do 23.05.2018 predložiť doklad o vyplatení tabuľkovej hodnoty hráča (1000€).

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

image
Prečítané: 1215x