Úradná správa VsFZ č.3, 21.07.2017

21.07.2017, Admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ, 19.-20.07.2017

Úradná správa VsFZ č.3, 21.07.2017

Úradná správa VsFZ č. 03/2017-2018,

21.07.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

  • Pracovné sedenie klubov III.ligy sa uskutoční 27.07.2017(štvrtok) o 13,00 hod. v Košiciach. Bližšie informácie obdržali klubový manažéri III. ligy.
  • Upozorňuje kluby štartujúce v Slovnaft Cupe, že maximálny počet striedaní v tejto súťaži sú 3 hráči. Pri nerozhodnom stave nasledujú priamo kopy zo značky pokutového kopu.

ODVOLACIA KOMISIA VsFZ

  • Odvolacia komisia VsFZ zamieta Odvolanie TJ Rozvoj Pušovce proti rozhodnutiu ŠTK VsFZ o rozhodnutí, že TJ Pušovce sú družstvo zostupujúce z III.ligy - východ dospelí, a toto rozhodnutie ŠTK VsFZ potvrdzuje v celom rozsahu.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- IV.L J dosp. Geča odohrá svoje domáce stretnutia v 1.kole Geča - Sokoľany a 3.kole Geča – Krásnohorské Podhradie o 16,30 hod.

- IV.L S dosp. 1.k Medzilaborce – Soľ sa odohrá v UHČ v Soli a16.k Soľ – Medzilaborce sa odohrá v Medzilaborciach. Dôvod – rekonštrukcia HP v Medzilaborciach.

- V.L VD dosp. 3.k Jasenov – Vyšný Žipov sa odohrá 19.8.2017 o 13,00 hod.

- V.L Š dosp. 2.k Kamenica – Dubinné sa odohrá 13.8.2017 o 10,30 hod.

- V.L PT dosp. 6.k Olcnava – Veľká Lomnica sa odohrá 26.8.2017 o 14,00 hod. vo V. Lomnici, a zároveň 21. Kolo V. Lomnica – Olcnava sa odohrá v Olcnave.

- II.L SMD 9.k Spišská Belá – Snina sa odohrá 28.7.2017 o 10,00 a 12,15 na ihrisku v Snine a 18. kolo sa odohrá v Spišskej Belej. Sp. Belá 10 €.

- II.L SMD FK Spišská Belá odohrá svoje domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 a 12,15 hod. Sp.Belá 10 €.

- III.L PT dor. FK Spišské Vlachy odohrajú svoje plánované domáce stretnutia v jesennej časti SR do 24.9.2017 na ihriskách súperov. Dôvod – rekonštrukcia HP v Spišských Vlachoch.

- III.L PT dor. Vysoké Tatry odohrajú svoje domáce stretnutia v sobotu v UHČ dospelých na UT.

- III.L PT dor. 1.k Vikartovce – Smižany sa odohrá v Smižanoch a 14.kolo vo Vikartovciach. Dôvod – oprava hracej plochy.

- III.L PT dor. 3.k Vikartovce – Vysoké Tatry sa odohrá vo Vys. Tatrách a 16.kolo vo Vikartovciach.

- II.L SMD 1.k Lipany – Spišské Podhradie sa odohrá 31.8.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Kolízia.

- II.L SMŽ skup. A FK Galaktik Košice odohrajú svoje domáce stretnutia na ihrisku ZŠ Družicová.

2. ŠTK schvaľuje odohrávanie domácich stretnutí FK Vysoké Tatry vo všetkých kategóriách na HP s UT.

3. ŠTK schvaľuje odohrávanie domácich stretnutí pre mládežnícke družstvá 1.FK Svidník v prípade nepriaznivého počasia na ihrisku v Stročíne alebo Mestisku. 1.FK Svidník túto zmenu oznámi súperovi minimálne deň vopred.

4. ŠTK schvaľuje pre mládežnícke stretnutia FK Giraltovce v prípade nepriaznivého počasia náhradnú hraciu plochu v Kalništi. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku v Giraltovciach.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení R a PR na 1 . kolo SC

Veľká Ida - Kechnec Kováčová za Gorela,

Čirč – Lipany Šuba za D.Bobka,

Ulič – Snina Maňkoš za Horochoniča,

Kamenica n/C – FK Humenné Jakubčin za Nosaľa,

Parchovany – Vranov D.Mano za Zajaca,

Pavlovce n/U – Nacina Ves Godžak za Ubľanského,

Borša – Geča Šimko za Jenča

Poproč – Krásnohorské Podhradie Černica za P.Košča

Olcnava – Hranovnica Michna za Lacka

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/18. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote cez elektronickú podateľňu na komisiu DK VsFZ . Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Kategória dospelí na 50€,

Kategória dorast na 30€,

Kategória žiaci 30€ .

DK VsFZ uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP 37/6:

Janigloš Lukáš 1221086 (Liptovský Hrádok) + 50€,

Kostič Radoslav 1200611 (Sobrance) + 50€,

Topoľovský Peter 1207237 (Parchovany) + 50€,

Venceľ Ondrej 1247382 (Hencovce) + 50€,

Lajtár Maroš 1270694 (Snina) + 30€,

DK VsFZ na základe vlastného šetrenia, vzhliadnutia videozáznamu a správy DZ udeľuje FK Rožňava disciplinárne sankcie pokutu 250+10€ podľa čl.58/1f,3, za HNS divákov v stretnutí IV.ligy J: Strážske – Rožňava.

DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Strážske, trest hráča Hirjak Tomáš 1211761 ponecháva v platnosti.

DK VsFZ žiada KR VsFZ o odborné stavisko k situácii v 86 minúte stretnutia. Zároveň DK VsFZ ukladá podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre hráča č.2 Terenyi Csaba 1106338 (Streda nad Bodrogom) v zastavení športovej činnosti podľa čl.43/2a,4 od 21.06.2017. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenia FK Streda nad Bodrogom a FK Čičarovce. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení.

DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči TJ FK Vyšné Opátske, dohoda medzi klubom TJ FK Vyšné Opátske a KAC Jednota Košice, hráč Daněk Adam 1340634. KAC Jednota Košice + 5€.

DK VsFZ berie na vedomie podnet TJ Družstevník Malý Horeš, hráč Bálint Norbert 1133417 si svoj trest odstál.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

 

 

image
Prečítané: 940x