Úradná správa VsFZ č.29, 12.04.2019

10.04.2019, Ž - admin VsFZ
[doc]29 Úradná správa VsFZ č.29.pdf

Zasadnutie odborných komisií VsFZ 10.04.2019

  Úradná správa VsFZ č. 29/2018-2019, 12.04.2019

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ. Na jedno mládežnícke družstvo pripadá 585,70 € a kredity sú už pridelené jednotlivým klubom. 

2. Upozorňujeme kluby V. líg,  že od jarnej časti sú povinné vkladať videozáznam na server SFZ na futbalnet, aby si už teraz vyžiadali sprístupnenie vkladania a aspoň raz si to vyskúšali. Spôsob vkladania a samotná registrácia klubu je : 

https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladani-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet

Týka sa to aj klubov, ktoré hrali stretnutia 30.-31.03.2019 a nevložili videozáznam :

Seňa 2.polčas, Lokomotíva Košice B, 

Kamenica n/Cirochou, Stakčín, 

Kluknava, Dubinné, Chminianská Nová Ves.

Upozorňuje FK Ľubica, že 1. a 2. polčas sa vkladá osobitne.  

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK oznamuje futbalovým klubom, že z personálnych dôvodov nebude už schvaľovať žiadosti o zmenu termínu stretnutí podávaných v týždni pred stanoveným termínom v zmysle Rozpisu súťaží.

2. ŠTK oznamuje FK II.L SMD, ktoré majú plánované domáce stretnutia v nedeľu, že z dôvodov presunov rozhodcov na poobedňajšie stretnutia dospelých upravuje UHČ na 9,00 a 11,15 hod. v termíne do 15.5.2019.

3. ŠTK dôrazne upozorňuje FK na dodržiavanie čl. 43 SP, t.j. štart hráčov na OP. FK sú povinné v prípade štartu hráča na OP zaslať mailom fotokópiu RP takého hráča na VsFZ. V prípade, že FK nezašle do 48 hodín kópiu hráča na VsFZ, ŠTK bude tieto stretnutia v zmysle SP, čl.52, „i“ kontumovať. V prípade, že hráč nemá po prestupe hráča od predchádzajúceho klubu dodaný RP, je nový klub povinný vyžiadať nový RP hráča. Nedodanie RP hráča od predchádzajúceho klubu po prestupe nie je ospravedlniteľným dôvodom v zmysle SP, čl. 43. V prípade, že tak nevykoná, štart takého hráča sa bude považovať za neoprávnený v zmysle vyššie uvedených článkov SP. 

4. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny:

- V.L VD 17.k Sačurov – Rudlov dňa 14.4.2019 o 15,30 hod. na ihrisku v Dlhom Klčove pre osýpky

- II.L SMD P 13.k FC Košice – Sabinov dňa 10.5.2019 o 15,00 a 17,15 hod. FC Košice 75 €.

- II.L SMD sk.B 7.k Vranov – Stará Ľubovňa dňa 12.4.2019 o 15,00a 17,15 hod. St. Ľubovňa 10+75 €

- II.L SMD sk.B 10.k Kežmarok - Stará Ľubovňa dňa 1.5.2019 o 10,00 a 12,15 hod.

- II.L SMD sk.B 7.k Svidník - Spišská Belá dňa 8.5.2019 o 14,00 a 16,15  hod. Sp. Belá 10 €  

- III.L KG dor. 17.k Malá Ida – Kechnec dňa 8.5.2019 o 16,00 hod. Kechnec 5 €.

- III.L KG dor. 17.k  Veľká Ida - Benecol KE dňa 1.5.2019 o 14,00 hod.  Benecol KE 10 €.  

- III.L Z dor. 19.k Zemplínska Teplica - Borša dňa 18.04.2019 o 14,00 hod. + 5€ 

- III.L ŠD dor. 13.k Šiba – Kurima dňa 1.5.2019 o 14,00 hod. Kurima 10 €.

- III.L Š dor. 18.k Plavnica – Chmiňany dňa 20.4.2019 o 13,00 hod. Chmiňany 5 €

- III.L PT dor. 18.k Svit – Markušovce dňa 1.5.2019 o 10,00 hod. Markušovce 5 €

- III.L PT dor. 17.k Vikartovce – Vysoké Tatry dňa 16.4.2019 o 16,00 hod. V. Tatry 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 14.k FC Košice – FK Galaktik dňa 17.4.2019 o 14,30 a 16,15 hod. FC Košice 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 19.k Košická Nová Ves – Buzica dňa 5.5.2019 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.C 18.k Plavnica – Nová Ľubovňa dňa 18.4.2019 o 10,00 a 11,45 hod. 

- II.L SMŽ sk.C 18.k Spišská Belá - Kežmarok dňa 17.4.2019 o 16,00 a  17,45 hod.  

- II.L žiačky 12.k Vranov – Snina dňa 13.4.2019 o 14,00 hod. 

- II.L žiačky 12.k Spišská Nová Ves – Trebišov dňa 12.4.2019 o 17,00 hod.

Prípravky:

- U10 a U11 6.k Kežmarok – Ľubotice dňa 8.5.2019 o 10,00 a 11,00 hod. 

5. ŠTK dôrazne žiada rozhodcov a DZ, aby pri štarte hráča bez RP uvádzali aj dôvod štartu hráča na OP, resp. iný dôveryhodný doklad.

6. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 17.4.2019 štatutárnych zástupcov FK Belá n/C, Stakčín a Ulič na základe správ DS.

7. ŠTK ruší stretnutie dor. III.L ŠD Gerlachov – Brekov na základe podnetu FK Brekov. 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 13.-14.4.2019

Dospelí

Veľké Revištia – Mária Huta Tabaka za Zvoláneka

Kračúnovce – Svit J. Mano za Benedika

Spišské Podhradie – Gerlachov Benedik za J. Mana

Topoľany – TU Košice S. Vass za Zvaleného

Geča – Kalša Kozák za Tabaku

Veľká Ida – Lokomotíva Košice B P. Kmec, Capík, Drenko, Lacko

Košická Nová Ves – Budimír Michalík, Petraššovitš, Pohanka

Kokšov-Bakša – Perín  Maďar za M.Béreša

Čečejovce – Malá Ida Gonos za Ševčíka

Michaľany – Cejkov Gnip za Pohánku

Hencovce – Ulič Ševčík za Brutvanovú

Jasenov – Kamenica nad Cirochou  DZ Perát za Dzida 

Chminianska Nová Ves – Ražňany  T.Končár  za Maďara

Vysoké Tatry – Nálepkovo Kováčová, Brutvanová, Marušinová 

Dorast

KAC Košice – Rožňava Gnip za T. Gordoňa

Vranov – Stará Ľubovňa 12.4. o 15:00 a 17:15 hod. Tomáš za J.Greška 

Svidník – Spišská Belá  Horochonič za Lička 

Snina - Kežmarok Dzido za Žuleviča 

Malá Ida – Kechnec 8.5. o 16:00 hod. Gnip

Michaľany – Vojčice  Puškáš za Vassa 

Gerlachov – Brekov 1.5. o 14:00, Hopko zrušené

Belá nad Cirochou - Medzilaborce Ginda za Metiľa 

Šiba – Kurima 1.5. o 14:00, T. Končár

Chmiňany – Fintice Revák za A. Fuseka

Vikartovce – Vysoké Tatry 16.4. o 16:00 hod., Maliňák  

Žiaci

Humenné - Bardejov Metiľ za Gindu 

Janočko Akadémia – FC Košice B Pohánka za Gnipa

SAFI Prešov – Široké Revák za A. Fuseka

FAM Prešov – Stará Ľubovňa Marušin za Brutvanovú

Spišská Nová Ves – Snina Kožárová za Kunzovú

Žiačky / Dorastenky

Prešov - Michalovce Ľaš za Brutovanovú

Vranov – Snina 13.4. o 14:00 hod., Capík

Spišská Nová Ves – Trebišov 12.4. o 17:00 hod., Kunzová

Študentská liga KFL – Školský pohár predsedu KSK

Košice – Šaca 15.04.2019 08,00 SOŠ Šaca Benedik, Gorel 

Rožňava 15.04.2019 08,00 Gymnázium Rožňava Drenko, Marton 

Sečovce 16.04.2019 08,00 SŠ Sečovce Dušek, Puškáš

Michalovce 16.04.2019 08,00 ŠH Michalovce J.Mano, Žofčák 

Košice – Šaca 16.04.2019 08,00 SOŠ Šaca Gorel, Benedik

Spišská Nová Ves 17.04.2019 11,00 ŠH Spišská Nová Ves R. Bobko,  J.Pavlovský st. 

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR oznamuje termín seminára Talent - Mentor, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-28.4.2019 v Liptovskom Jáne. Bližšie informácie budú zaslané emailom. 

- KR dôrazne žiada R a DZ o uvádzanie nešportových prejavov NS, HNS voči delegovaným osobám, voči osobám zúčastneným resp. nezúčastneným na hre. 

- KR prerokovala podnet FK Močarany a oznamuje, že podnety nespĺňa náležitosti. Z tohto dôvodu KR podnetu nevyhovela. Poplatok 10€.

- KR prerokovala podnet FK Budimír a oznamuje, že podnet nespĺňa náležitosti. Z tohto dôvodu KR podnetu nevyhovela. Poplatok 10€.

- KR prerokovala podnet FK Záhradné a oznamuje, že podnet nespĺňa náležitosti. Z tohto dôvodu KR podnetu nevyhovela. Poplatok 10€.

- KR berie na vedomie podnet:

· R Guba Marek

· R Kandráč Vincent

· FK Stará Ľubovňa

· FK Spišské Podhradie, poplatok 10€

- KR berie na vedomie pochvalu: 

· FK Odorín a FK Veľká Lomnica na R Sendek, AR Haviark, Gordoň a DZ Marton zo stretnutia Odorín - Veľká Lomnica.

· FK Svidník na R Sučka, AR Filipák, Mišenčík J. a DZ Kotrady zo stretnutia Humenné – Svidník.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Šoltés Tomáš 1196821 + 20€ (Spišská Nová Ves),

Mirossay Miroslav 1249525 + 10€ (Spišské Podhradie),

Sabol Štefan 1277672 + 10€ (Nižný Hrušov),

Szakala Kristián 1256880 + 10€ (Čičarovce),

Macko Viliam 1129923 + 10€ (Kechnec),

Struňak Stanislav 1277643 + 10€ (Petrovce nad Laborcom),

Bártoš Ján 1114774 + 10€ (Veľká Ida),

Parnahaj Marián 1140356 + 10€ (Úpor),

Kopčo Jozef 1302740 + 10€ (Sečovská Polianka),

Hanč František 1308021 + 10€ (Dubinné),

Oravec Ján 1118332 + 10€ (Hrabušice),

Kovačevič Michal 1293605 + 5€ (Galaktik), 

Lukhanin Dmitriy 1406727 + 5€ (Bardejov), 

Bochnovič Tomáš 1321293 + 5€ (Ľubotice), 

Strišovský Sebastián 1275358 + 5€ (Spišská Belá), 

Mikita Samuel 1338556 + 5€ (Košická Nová Ves), 

Uličný Pavol 1294482 + 5€ (Chminianska Nová Ves), 

Valenčin Oliver 1294084 + 5€ (Chminianska Nová Ves), 

Širila Denis 1285015 + 5€ (Spišský Hrušov), 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Kuľanda Ján 1224798 + 20€ (Plavnica) čl.37/3,

Lazur Erik 1261281 + 10€ (Raslavice) čl.37/3,

Tokáč Miroslav 1222572 + 10€ (Petrovce nad Laborcom) čl.37/3,

Kalanin Radoslav 1278729 + 10€ (Pavlovce nad Uhom) čl.37/3,

Levkiv Adrián 1371148 + 10€ (Streda nad Bodrogom) čl.46/1b,2,

Kristan Simon 1269674 + 10€ (Kežmarok) čl.37/3,

Mezey Martin 1144093 + 10€ (Spišská Belá) čl.37/3,

Kertis Šimon 1304788 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.37/3, 

Baran Filip 1317997 + 5€ (Ľubotice) čl.37/3, MD – od 4.4.2 019

Valkučák Marian 1321734 + 5€ (Bardejovská Nová Ves) čl.37/3, 

Kravčák Matúš 1317723 + 5€ (Vysoké Tatry) čl.37/3, 

Katrenič Marek 1344456 + 5€ (Markušovce) čl.37/3, 

Sokolovský Timotej 1285326 + 5€ (Spišské Vlachy) čl.37/3, 

Bártoš Kristián 1289794 + 5€ (Buzica) čl.37/3, 


DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Rebreš Tomáš 1251399 + 10€ (Krišovská Liesková) 1 stretnutie do 31.07.2019,

Šedzmák Jakub 1227304 + 10€ (Kamenica nad Cirochou) 2 stretnutia do 31.07.2019,

Bezeg Benjamín 1261455 + 10€ (Kurima) 1 týždeň do 31.07.2019,

DK VsFZ zamieta žiadosť TJ FK Družstevník Trhovište o prekvalifikovanie pozastavenia športovej činnosti hráčovi Bogár Erik 1342660. TJ FK Družstevník Trhovište + 5€.

DK VsFZ zamieta žiadosť OFK – SIM Raslavice o prekvalifikovanie pozastavenia športovej činnosti hráčovi Hoľan Klaudio 1326776. TJ FK Družstevník Trhovište + 5€.

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK      Sokoľany pokutu 150+10€ podľa      čl.48/1c,4, za HNS trénera a vykázanie z lavičky v stretnutí IV. ligy      J: Čaňa – Sokoľany, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie      výkonu činnosti p. Csatlós Alexander      1247424 + 10€ na obdobie 4 týždňov od 25.03.2019 do      22.04.2019 podľa 48/1c,2b.

DK VsFZ žiada MFK Slovan Giraltovce o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa usporiadateľskej služby počas stretnutia III. Ligy: Giraltovce – Šarišské Michaľany. Pod disciplinárnymi následkami. 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči klubu ŠK Odeva Lipany za stretnutie II. ligy SD: Lipany – Ľubotice, zároveň žiada ŠK Odeva Lipany o identifikáciu osôb z incidentu. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1750x