Úradná správa VsFZ č.29, 11.05.2018

09.05.2018, Ž - admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ, zasadnutia 09.05.2018

Úradná správa VsFZ č.29, 11.05.2018 

Úradná správa VsFZ č. 29/2017-2018,

11.05.2018

SEKRETARIÁT VsFZ

Riadna konferencia VsFZ sa uskutoční dňa 24.05.2018 v Košiciach s týmto odporúčaným programom:

 1. Otvorenie – vyhlásenie o zvolaní konferencie a o uznášaniaschopnosti konferencie
 2. Schvaľovanie a voľba členov návrhovej komisie
 3. Schvaľovanie programu Riadnej konferencie VsFZ
 4. Ocenenie jubilantov
 5. Správa o činnosti VsFZ za obdobie od volebnej konferencie VsFZ 12/2017
 6. Správa Revíznej komisie VsFZ za obdobie od volebnej konferencie VsFZ 12/2017
 7. Schvaľovanie výročnej správy VsFZ za rok 2017 a správy o hospodárení VsFZ za rok 2017 s úpravou rozpočtu.
 8. Schvaľovanie účtovnej závierky VsFZ za rok 2017
 9. Diskusia – rôzne
 10. Informácie o uzneseniach Riadnej konferencie VsFZ z 24. mája 2018

Bližšie informácie budú zaslané delegátom konferencie v elektronickej podobe.

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. 1. ŠTK vyzýva rozhodcov a DZ, aby vo svojich správach uvádzali aj dôvod nepredloženia RP hráča, ktorému povoľujú štart v stretnutí na OP.

2. ŠTK vyzýva FK, ktorých družstvá hrajú súťaže prípraviek, k nahlasovaniu a odohrávaniu stretnutí v dohodnutom termíne.

3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- Tipos III.L 25.k Prešov B – Rožňava dňa 13.5.2018 o 10,30 hod. na hlavnom štadióne.

- IV.L J 25.k Krásnohorské Podhradie – Petrovce n/L dňa 12.5.2018 o 13,00 hod. Petrovce 10 €.

- IV.L J 25.k Strážske – Topoľany dňa 13.5.2018 o 16,30 hod. na ihrisku v Brekove. Rekonštrukcia HP.

- V.L VD 21.k Borov – Kochanovce/Brekov dňa 13.5.2018 o 13,00 hod. Borov 20 €.

- V.L Š 22.k Široké – Dubinné dňa 19.5.2018 o 16,30 hod. Široké 10 €.

- III.L KG dor. 21.k Hrhov – Budimír dňa 12.5.2018 o 15,30 hod.

- III.L KG dor. 22.k Lokom. KE B – Rožňava dňa 17.5.2018 o 15,00 hod. v Družstevnej. Rožňava 5 €.

- III.L KG dor. 26.k Malá Ida – Bidovce dňa 13.6.2018 o 17,30 hod.

- III.L Z dor. 21.k Strážske – Zempl. Teplica dňa 12.5.2018 v UHČ na ihrisku v Brekove. Rekonštrukcia.

- III.L ŠD dor. 15.k Osikov – Raslavice dňa 19.5.2018 o 10,30 hod. Osikov 5 €.

- III.L ŠD dor. 16.k Gerlachov – Osikov dňa 26.5.2018 o 10,30 hod. Osikov 5 €.

- III.L Š dor. 21.k FAMT Prešov – Chm. Nová Ves dňa 16.5.2018 o 17,00 hod. Chm.N.Ves 10 €.

- III.L PT dor. 24.k Vysoké Tatry – Ľubica dňa 31.5.2018 o 16,30 hod. V.Tatry 5 €.

- III.L PT dor. 25.k Veľká Lomnica – Markušovce dňa 7.6.2018 o 17,00 hod.

- III.L PT dor. 24.k Vikartovce – Veľká Lomnica dňa 31.5.2018 o 17,00 hod. Vikartovce 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 21.k Čaňa – KE Barca A dňa 11.5.2018 o 15,00 a 16,45 hod. Čaňa 10 €.

- II.L SMŽ sk.B 26.k Lipany – KE Barca B dňa 23.5.2018 o 15,00 a 16,45 hod. KE Barca 5 €.

- II.L SMŽ sk.C 25.k Nová Ľubovňa – Lendak dňa 13.6.2018 o 16,00 a 17,30 hod.

- II.L SMŽ sk.C 23.k Smižany - Spišské Podhradie dňa 23.5.2018 o 15,30 a17,15 hod. Sp.Podhradie 5€

- II.L SMŽ sk.C 22.k Kežmarok – Podolínec dňa 17.5.2018 o 16,00 a 17,45 hod. Kežmarok 10 €.

- I.L žiačky 14.k Spišská Nová Ves – Poprad dňa 15.5.2018 o 16,30 na UT.

- I.L žiačky 14.k Humenné – Bardejov dňa 22.5.2018 o 16,00 hod.

4. ŠTK kontumuje tieto výsledky:

- V.L PT 24.k Kežmarok – Helcmanovce zo 6:0 na 3:0 kont. v prospech MFK Kežmarok v zmysle SP čl.82 – spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia. Výsledok 6:0 ostáva v platnosti. Do pozornosti DK – nástup družstva H s počtom hráčov menej ako 11.

- IV.L S 15.k Jasenov – Pakostov 3:0 kont. v prospech FK Jasenov v zmysle SP, čl.82, bod „d“ – spôsobenie predčasného skončenia stretnutia. Do pozornosti DK.

5. Prípravky

- Kat. U11, U10, MFK Kežmarok organizuje turnaj prípraviek dňa 9.5.2018 od 14,30 hod. za účasti družstiev Lendak, Spišská Belá a Kežmarok.

- kat. U11 a U10 9.k Svidník – Stará Ľubovňa dňa 18.5.2018 o 15,00 a 16,15 hod.

 

6. ŠTK prejednala odvolanie MFK Spartak Medzev, a konštatuje, že postupovala v zmysle DP a SP, a ponecháva svoje rozhodnutie o kontumácií výsledku Medzev - Strážske v platnosti. Zároveň postupuje toto odvolanie na Odvolaciu komisiu VsFZ.

 

7. ŠTK prejednala odvolanie FK Rudňany vo veci kontumácie výsledku stretnutia Rudňany – Sokoľany, a konštatuje, že postupovala v zmysle rozhodnutia DK SFZ na základe uznesení č. 785 a 827 a ponecháva rozhodnutie o kontumácií v platnosti. Zároveň postupuje toto odvolanie na Odvolaciu komisiu VsFZ.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení R a DZ 12.-13.05.2018

Dospelí

Giraltovce – Snina DZ Novysedlák za Hajdadu,

Stropkov - Krompachy Lipták za M.Havrilu

Fintice – Ptičie DZ Hajdada za Vaška,

Vyšné Opátske – Giraltovce 24. k. 16.5. D. Mano, D. Bereš, Leško, DZ Onofrej,

Strážske – Topoľany Capík za M. Želizňáka,

Bystré – Sečovská Polianka M. Želizňák za Capíka,

Veľká Lomnica – Štrba Zubka za Kmeca.

Dorast

Kechnec – Lokomotíva Košice B Djordjevič za Farkaša,

FAMT Prešov – Chminianska N.Ves 16.5. o 17:00 M. Havrila.

Žiaci

Čaňa – Barca A 11.5. o 15:00 a 16:45 Petraššovitš za Horvátha,

Lokomotíva Košice A – Rožňava Mati za Baja,

Sabinov – Stará Ľubovňa Krivjančin za Mi. Hudáka,

Michalovce – Snina 13.5. Kurták, Čekľovský.

Ženy

Spišská Nová Ves - Košice Baldovský za Jasečka

Žiačky

Spišská Nová Ves – Poprad 15.5. o 16:30 Pavlovský st. za Šubu.

 

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

 

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 15.5.2018:

Borša (Borša – Kráľovský Chlmec), Kamenica nad Cirochou (Kamenica nad Cirochou – Hencovce),

- KR opakovanie žiada FK Sedliská o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Sedliská – Kamenica nad Cirochou v termíne do 15.5.2018 pod disciplinárnymi následkami.

KR VsFZ oznamuje predbežný termín letných nominačných fyzických previerok R na deň 13.6. 2018 na tartanovej dráhe Slávie TU v Košiciach.

- KR pozýva na pracovné stretnutie na deň 6.6. 2018 do Domu športu na ul. Alejovej od 16:00 všetkých DZ, ktorí poberajú starobný dôchodok, invalidný dôchodok a od 1.7. 2018 budú poberať predčasný dôchodok.

- KR na základe požiadavky KR SFZ pre získanie licencie „P“ deleguje na seminár konaný v dňoch 25. – 27.5.2018 v Tatranskej Lomnici týchto frekventantov: Mano Dávid, Sučka Jaroslav, Bobko Dávid.

- KR berie na vedomie podnet:

 • FK Svit. Poplatok 20,-€.
 • FK Krompachy. Poplatok 20 €.
 • FK Prakovce. Poplatok 10,-€.

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Geča na R Lipták, AR Jurášek a Ginda zo stretnutia Čaňa – Geča.
 • FK Kochanovce-Brekov na R Škodi Jakub, AR Baldovský a Kačír zo stretnutia Sečovská Polianka – Kochanovce-Brekov.
 • FK Veľký Šariš na R Greško Pavol, AR Žofčák a Hamadej zo stretnutia Zámutov – Veľký Šariš.
 • FK Snina na R Tabaka, AR Alexa a Tóth Lukáš, DZ Kotrády zo stretnutia Lipany – Snina.

KR VsFZ vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Raslavice – Zámutov na základe podnetu FK Zámutov a považuje podnet za opodstatnený v bodoch 1.,2. a 4. V bode 3 neopodstatnený.

KR dáva do pozornosti DK hráčov č. 12 Marek Tomaško 1188299 a č. 17 Šimon Buranovský 1322150 /FK Raslavice/ za surovú hru.

 

 • Vysoké Tatry – Olcnava na základe podnetu FK Vysoké Tatry a považuje podnet za opodstatnený.

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Pozastavenie výkonu športu na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Hišem Peter 1166753 + 20€ (Snina),

Tomaško Miroslav 1229982 + 20€ (Sabinov),

Hagara Róbert 1224285 + 20€ (Krompachy),

Migaš Šimon 1295329 + 10€ (Pušovce),

Hritz Richard 1156360 + 10€ (Veľký Šariš),

Varga Michal 1262318 + 10€ (Veľký Šariš),

Grib Lukáš 1250355 + 10€ (Medzilaborce),

Petričko Peter 1249359 + 10€ (Radvaň nad Laborcom),

Kostič Radoslav 1200611 + 10€ (Sobrance),

Molnár Jozef 1247708 + 10€ (Sokoľany),

Héger Lukáš 1199213 + 10€ (Krásnohorské Podhradie),

Paľovčík Jakub 1268598 + 10€ (Cejkov),

Čurlík Ján 1136265 + 10€ (Hencovce),

Sklenár Ján 1206776 + 10€ (Veľká Lomnica),

Ovčík Dávid 1252681 + 10€ (Hrabušice),

Kovács Sebastián 1278571 + 5€ (Gemerská Hôrka), KG

Berta Lukáš 1278228 + 5€ (Nacina Ves), Z

Maliňak Martin 1290872 + 5€ (Gerlachov), ŠD

Pozastavenie výkonu športu za ČK na:

1 stretnutie:

Rudý Marek 1325785 + 10€ (Pakostov) čl.37/3, od 9.5.

Kraus Ladislav 1223247 + 10€ (Poproč) čl.45/1,2a,

Vida Dominik 1187142 + 10€ (Spišská Belá) čl.37/3, od 9.5.

Beták Miroslav 1160372 + 10€ (Jasenov) čl.37/3,

Kuznecov Vitalij 1205694 + 10€ (Stakčín) čl.37/3,

Melega Kristián 1290910 + 10€ (Olcnava) čl.37/3,

Harakaľ Filip 1279483 + 5€ (Humenné) čl.37/3, SD

 

Na obdobie:

Babin Matúš 1249677 + 10€ (Radvaň nad Laborcom) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.05.2018 do 30.05.2018,

Tomáško Marek 1188299 + 10€ (Raslavice) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.05.2018 do 30.05.2018, - stanovisko KR VsFZ

Buranovský Šimon 1322150 (Raslavice) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.05.2018 do 30.05.2018, - stanovisko KR VsFZ

Bálint Maroš 1159704 + 10€ (Bystré) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 02.05.2018 do 23.05.2018, - stanovisko KR VsFZ

Ferenc Patrik 1353860 + 5€ (Gemerská Hôrka) čl.49/1b,2b, na obdobie 6 týždňov od 09.05.2018 do 20.06.2018,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Pakostov pokutu 300€ podľa RS 7j za nedohratie stretnutia V. ligy VD: Jasenov – Pakostov.
 • FK Helcmanovce pokutu 150€ podľa RS 7j za pokles hráčov pod 7 v stretnutí V. ligy PT: Kežmarok – Helcmanovce.

 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Serečin Filip 1181971 + 10€ (Kendice) 1 týždeň do 31.08.2018,

Nalevanko Tobiáš 1307123 + 5€ (Malá Ida) 1 týždeň do 31.08.2018,

 

DK VsFZ nevyhovuje odvolaniu MFK Spartak Medzev, potvrdzuje svoje rozhodnutie v plnom rozsahu a odvolanie predkladá na prerokovanie odvolacej komisii VsFZ.

 

DK VsFZ žiada MFK Slovan Sabinov o podrobné písomné vyjadrenie k udalostiam po stretnutí III.ligy: Sabinov – Bardejovská Nová Ves.

 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči Róbert Čarny a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k udalostiam počas a po stretnutia IV.ligy J: Čaňa – Geča.

 

DK VsFZ žiada FK Košická Nová Ves o podrobné písomné stanovisko k udalostiam po stretnutí V.ligy KG: Košická Nová Ves – Veľká Ida.

 

DK VsFZ žiada FK Sedliská o podrobné písomné vyjadrenie k správaniu sa hráčov č.3 Kertis Daniel 1149554 a č.5 Baník Igor 1095208 po stretnutí. Zároveň majú hráči Kertis Daniel 1149554 a Baník Igor 1095208 pozastavený výkon športu do vyriešenia prípadu.

 

DK VsFZ žiada F.O. AJAX Pakostov o podrobné písomné vyjadrenie k stretnutiu V.ligy VD: Jasenov – Pakostov.

 

DK VsFZ žiada FK Prakovce o podrobné písomné stanovisko k udalostiam počas stretnutia V.ligy PT: Prakovce – Štrba.

 

DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenia R – Molitoris Štefan a DZ – Pečarka Peter. Bez prijatia disciplinárnych opatrení.

 

DK VsFZ opätovne žiada FK Galaktik Košice o podrobné písomné stanovisko k poškodeniu majetku ŠK Odeva Lipany, zároveň žiada ŠK Odeva Lipany o vyčíslenie škody. Pod disciplinárnymi následkami.

 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Čaňa na základe podania TJ Družstevník Trstené pri Hornáde podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada FK Čaňa o predloženie dohody a dokladu o zaplatení (Capik Slavomír 1282808).

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

image
Prečítané: 1541x