Úradná správa VsFZ č.25, 15.03.2019

15.03.2019, Ž - admin VsFZ
[doc]25 Úradná správa VsFZ č.25.pdf

Zasadnutie odborných komisií VsFZ 13.03.2019

    

Úradná správa VsFZ č. 25/2018-2019, 

15.03.2019

SEKRETARIÁT VsFZ

Upozorňujeme kluby V. líg, že od jarnej časti /t.j. aj stretnutie hrané 03.-04.11.2018/ sú povinné vkladať videozáznam na server SFZ na futbalnet, aby si už teraz vyžiadali sprístupnenie vkladania a aspoň raz si to vyskúšali. Spôsob vkladania a samotná registrácia klubu je : 

https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladani-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK VsFZ oznamuje FK, že dňa 24.3.2019 o 15,00 hod. sa odohrá kvalifikačné stretnutie Wales – Slovensko. Z toho dôvodu nariaďuje odohrať tieto stretnutia 18.kola Tipos III.L, IV.L S a IV.LJ dňa 23.3.2019 o 15,00 hod.. Avšak v prípade dohody dvoch klubov na iný UHČ bude ŠTK tento čas akceptovať. Tieto zmeny sú uvedené pri jednotlivých stretnutiach na futbalnete. 

2. ŠTK z dôvodu Veľkonočných sviatkov nariaďuje zmeny termínov nasledovných súťaží a kôl:

- II.L SMD P 10. kolo dňa 19.4.2019 o 10,00 a 12,15 hod.

- II.L SMD A a B 8.k dňa 19.4.2019 o 10,00 a 12,15 hod. 

- II.L SMŽ sk.A 14. kolo dňa 18.4.2019 o 14,30 a 16,15 hod. 

- II.L SMŽ sk. B a C 18.k dňa 18.4.2019 o 14,30 a 16,15 hod.

- ŠTK bude akceptovať zmeny uvedených termínov po predloženej vzájomnej dohode oboch družstiev. Uvedené zmeny budú zároveň premietnuté do futbalnetu.

3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny:

- Tipos III.L 1.FC Tatran Prešov B na základe podania odstupuje zo súťaže pre jarnú časť SR. V zmysle SP, čl.12 sa doterajšie výsledky anulujú a súperi vo vyžrebovaní majú voľno. Družstvo 1.FC Tatran Prešov B sa považuje za družstvo zostupujúce. Do pozornosti DK. 

- Tipos III.L ŠK Mária Huta Gelnica odohrá svoje domáce stretnutia v nedeľu v UHČ na ihrisku v Spišských Vlachoch okrem 18.k.

- Tipos III.L 18.k Bardejovská Nová Ves – Svidník dňa 23.3.2019 o 10,30 hod

- Tipos III.L 21.k Stropkov – Bardejovská Nová Ves dňa 14.4.2019 o 15,30 hod.

- Tipos III.L 23.k Stropkov – Humenné dňa 28.4.2019 o 16,00 hod.

- Tipos III.L 25.k Stropkov – Vranov dňa 12.5.2019 o 16,30 hod.

- Tipos III.L 27.k Stropkov – Snina dňa 26.5.2019 o 17,00 hod. 

- IV.L S 18.k Nižný Hrušov – Soľ dňa 24.3.2019 o 13,00 hod. 

- V.L Z 15.k Kráľ. Chlmec – Nacina Ves dňa 31.3.2019 o 15,00 hod. na ihrisku vo Veľkom Horeši.

- V.L Z 17.k Kráľ. Chlmec – Kriš. Liesková dňa 14.4.2019 o 15,30 hod. na ihrisku vo Veľkom Horeši

- V.L Š dospelí Chminianská Nová Ves odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti na ihrisku TJ Víťaz

- II.L SMD sk.B 5.k Spišská Belá – Vranov dňa 29.3.2019 o 16,00 a 18,15 hod.

- II.L SMD P 6.k Stropkov – Lipany dňa 1.5.2019 o 10,00 a 12,15 hod.

- II.L SMD P 6.k FC Košice – Humenné dňa 24.3.2019 o 9,00 a 11,15 hod.

- II.L SMD sk.B 6.k Sp. Belá – Stará Ľubovňa dňa 5.4.2019 o 16,00 a 18,15 hod.

- II.L SMD P 6.k Sabinov – Galaktik KE dňa 24.3.2019 o 10,00 a 12,15 hod.

- II.L SMD P 7.k Lipany – Ľubotice dňa 3.4.2019 o 15,00 a 17,15 hod. Lipany 75 €

- II.L SMD P 8.k Stropkov – Ľubotice dňa 7.4.2019 o 10,00 a 12,15 hod.

- II.L SMD P 8.k Sabinov – Sp. Nová Ves dňa 7.4.2019 o 9,00 a 11,15 hod.

- II.L SMD sk.B 8.k Sp. Belá – Snina dňa 18.4.2019 o 16,00 a 18,15 hod.

- II.L SMD sk.B 9.k Sp. Belá – Kežmarok dňa 26.4.2019 o 16,00 a 18,15 hod

- II.L SMD P 10.k Bardejov – Galaktik KE dňa 17.4.2019 o 14,00 a 16,15 hod.

- II.L SMD P 10.k Stropkov – Lokomotíva Košice dňa 21.4.2019 o 10,00 a 12,15 hod.

- II.L SMD P 10.k Spišs. Nová Ves – Humenné dňa 18.4.2019 o 14,00 a 16,15 hod.

- II.L SMD P 12.k Stropkov – Sabinov dňa 5.5.2019 o 10,00 a 12,15 hod.

- II.L SMD P 14.k Stropkov – FC Košice dňa 19.5.2019 o 10,00 a 12,15 hod.

- II.L SMD P 18.k Sabinov – Lipany dňa 12.6.2019 o 15,00 a 17,15 hod. 

- II.L SMD B 9.k Stará Ľubovňa – Snina dňa 27.4.2019 o 10,00 a 12,15 hod. sa odohrá v Snine

- II.L SMD B 14.k Snina – Stará Ľubovňa dňa 1.6.2019 o 10,00 a 12,15 hod. v Starej Ľubovni

- III.L Z dor. 17.k Kráľ. Chlmec – Sobrance dňa 13.4.2019 o 14,00 hod. na ihrisku vo Veľkom Horeši

- III.L Z dor. 20.k Kráľ. Chlmec – Topoľany dňa 4.5.2019 o 14,00 hod. na ihrisku vo Veľkom Horeši.

- III.L Š dor. Chminianská Nová Ves odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti na ihrisku TJ Svinia 

- III.L PT dor. FK Markušovce odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti v sobotu o 14,00 hod.

- II.L SMŽ sk.A 16.k FC Košice – Koš. Nová Ves dňa 8.5.2019 o 10,00 a 11,45 hod. vo V.Opátskom

- II.L SMŽ sk. B Ľubotice odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti v nedeľu o 10,00 a 11,45 hod. 

- II.L SMŽ sk.B 22.k Sabinov – Medzilaborce dňa 19.5.2019 o 9,00 a 10,45 hod.

- II.L SMŽ sk.B 24.k Sabinov – Svidník dňa 2.6.2019 o 9,00 a 10,45 hod.

- II.L SMŽ sk.B 26.k Sabinov – Plavnica dňa 13.6.2019 o 15,45 a 17,00 hod.

- II.L SMŽ sk.C 19.k Vysoké Tatry – Podolínec dňa 1.5.2019 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L žiačky Slavoj Trebišov odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti SR v sobotu o 14,00 hod.

4. ŠTK nariaďuje odohrať finálové stretnutie KFL Krompachy – Pavlovce n/U dňa 17.3.2019 o 11,00 hod. v Moldave n/B.

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

Zmeny v obsadení R 16.-17.03.2019 : 

U15/14   16.3.2019  Vranov – Spišská Nová Ves   J. Mano za Tomaša

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Sorokáč René 1334683 + 5€ (Nacina Ves) 1 týždeň do 30.06.2019,

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).


Prečítané: 1019x