Úradná správa VsFZ č.25, 13.04.2018

12.04.2018, Ž - admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ, 11.04.2018

Úradná správa VsFZ č. 25, 13.04.2018 

Úradná správa VsFZ č. 25/2017-2018,

13.04.2018

SEKRETARIÁT VsFZ

VV VsFZ schválil na svojom zasadnutí termín Riadnej konferencie VsFZ na deň 24. mája 2018 /štvrtok/ o 16,00 hod. v Košiciach.

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK oznamuje futbalovým klubom, že vzhľadom k dohrávkam u súťaží so 16 účastníkmi bude akceptovať vzájomné dohody k odohratiu 23. a 24. kola v soboty 28.4. a 5.5.2018 bez poplatkov.

 

2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- Tipos III.L 21.k Vranov – Lipany dňa 14.4.2018 o 16,00 hod. Kolízia stretnutí.

- Tipos III.L 23.k Sabinov – Krompachy dňa 28.4.2018 o 16,00 hod.

- Tipos III.L 23.k Plavnica – Vyšné Opátske dňa 28.4.2018 o 16,00 hod.

- Tipos III.L 24.k Snina – Plavnica dňa 5.5.2018 o 16,30 hod.

- IV.L S 20.k Fintice – Soľ dňa 16.5.2018 o 17,00 hod. Dohrávka.

- V.L KG 15.k Slávia TU Košice – Perín dňa 18.4.2018 o 17,00 hod. Slávia TU KE 20 €.

- V.L KG 15.k Ťahanovce – Kokšov Bakša dňa 8.5.2018 o 16,30 hod. Zmena dohrávky. Ťahanovce 10 €.

- V.L Z 15.k Parchovany – Malý Horeš dňa 1.5.2018 o 16,00 hod.

- V.L Š 17.k Župčany – Veľký Lipník dňa 15.4.2018 o 15,30 hod. na ihrisku Tatrana Prešov s UT v Jazdeckom areáli. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku v Župčanoch. Domáci klub je zodpovedný za presun súpera aj delegovaných osôb. Zároveň je povinný zabezpečiť PC techniku s funkčným ISSF systémom.

- V.L Š 20.k Stará Ľubovňa – Malý Šariš dňa 5.5.2018 o 16,30 hod. St. Ľubovňa 10 €.

- V.L PT 24.k Kežmarok – Helcmanovce dňa 5.5.2018 o 16,30 hod.

- II.L SMD 15.k Koš. Nová Ves – Lokomotíva dňa 11.4.2018 – MD o 15,00 a SD o 17,00 hod. Zmena.

- II.L SMD 18.k Spišská Belá – Snina dňa 13.4.2018 – MD o 16,00 a SD o 18,00 hod. Sp.Belá 10+75 €.

- III.L KG dor. 19.k Gemerská Hôrka – Bidovce dňa 29.4.2018 o 11,00 hod.

- III.L Z dor. 16.k Zemplínska Teplica – Malý Horeš dňa 1.5.2018 o 14,00 hod. Dohrávka.

- III.L Z dor. 17.k Borša – Michaľany dňa 14.4.2018 o 14,00 hod. na ihrisku v Somotore. Zraz družstiev a R na ihrisku v Somotore. Domáci FK je povinný zabezpečiť PC techniku a funkčný ISSF systém.

- III.L Š dor. 17.k Chmiňany – Sabinov dňa 17.4.2018 o 16,00 hod. Sabinov 10 €.

- III.L Š dor. 20.k Chmiňany – Fintice dňa 23.5.2018 o 17,00 hod.

- III.L Š dor. 24.k Sabinov – Šar. Michaľany dňa 3.6.2018 o 10,00 hod.

- III.L Š dor. 26.k Sabinov – Plavnica dňa 17.6.2018 o 10,00 hod.

- III.L PT dor. 22.k Vysoké Tatry – FAM Poprad dňa 17.5.2018 o 16,30 hod.

- III.L PT dor. 25.k Vysoké Tatry – Spišský Hrušov dňa 7.6.2018 o 17,00 hod.. Oprava.

- II.L SMŽ sk.B 19.k Medzilaborce – KE Barca B dňa 28.4.2018 o 9,00 a 10,45 hod. KE Barca 5 €.

- II.L SMŽ sk.B 19.k Svidník – Lipany dňa 25.4.2018 o 14,30 a 16,15 hod. Lipany 5 €.

- II.L SMŽ sk.B 20.k Lipany – Široké dňa 13.5.2018 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.B 21.k Ľubotice – KE Barca B dňa 13.5.2018 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.B 26.k Široké – Medzilaborce dňa 8.5.2018 o 11,00 a 12,45 hod.

- II.L SMŽ sk.C 18.k Nová Ľubovňa – Levoča dňa 20.4.2018 o 15,30 a 17,15 hod. N.Ľubovňa 5 €.

- II.L SMŽ sk.C 15.k Svit - Nová Ľubovňa dňa 2.5.2018 o 15,00 a 16,45 hod. Dohrávka.

- II.L SMŽ sk.C 17.k Ľubica – Kežmarok dňa 18.4.2018 o 15,30 a 17,15 hod. Ľubica 10 €.

- I.L žiačky 11.k Poprad – Vranov dňa 19.4.2018 o 15,00 hod.

 

3. ŠTK oznamuje FK II.L SMD, že vyžrebovanie nadstavbovej časti súťaže bude uverejnené na webovej stránke futbalnet –VsFZ v pondelok 16.4.2018. Prípadné žiadosti o zmeny termínov, resp. výmeny poradia vyžrebovaných stretnutí nahláste do stredy 18.4.2018 cez systém ISSF cez detail stretnutia. Podané žiadosti o zmeny termínov, resp. výmeny poradia stretnutí do stredy budú bezplatné.

 

4. ŠTK kontumuje tieto výsledky:

- V.L KG 16.k Gemerská Hôrka – Ťahanovce 0:3 kont. v zmysle SP čl.82. Výsledok 0:9 zostáva v platnosti. Do pozornosti DK – nástup družstva s počtom hráčov menej ako 11.

 

5. Prípravky

- U11 a U10 7.k Sabinov – SAFI Prešov dňa 29.4.2018 o 10,00 a 11,15 hod.

- U11 a U10 7.k Ľubotice – Svidník dňa 26.4.2018 o 16,30 a 16,30 hod.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 14.-15.4.

Dospelí

Medzilaborce – Ptičie Bucko za Ondrášeka

Radvaň – Poprad B Ondrášek za Bucka

Medzev – Kechnec P. Kmec za Čonku

Ždaňa – Slávia TU Ružbarský za Matiho

Perín – Kokšov-Bakša Kozák za Mikloška

Poproč – Haniska Mati za Baja

Vinné – Borša Mikloško za SFZ

Kamenica – Jasenov Revák za Godžáka

Dubinné – Gaboltov Godžák za Reváka, DZ Tornay za Kunza

Ražňany – Stará Ľubovňa Čonka za Moroza

Demjata – Kendice Horochonič za Ružbarského

Župčany – Veľký Lipník Bajo za Šuľu

Levoča – Kežmarok L. Tóth za Čisárika

Štrba – Nálepkovo Poracký za L. Tótha

Kráľovsky Chlmec – Lastomír DZ Dzido za Gajdoša

 

 

Dorast

Lokomotíva Košice – Barca Zajac, Djordjevič, Konečný

Malcov – Gerlachov Sendek za Šuľu

Veľké Kapušany – Topoľany Ševčik za Moroza

 

Žiaci

Veľké Kapušany - Košice-Barca Ševčik za Moroza

Ženy

Spišská Nová Ves – Poprad Kunzo za Greša

Prešov –Bratislava  Ružbarský za Jurášeka

Žiačky

11 k., 19.4. o 15:00 hod. Poprad – Vranov Fabíny

 

Zmeny v obsadení na 18.4.

Dospelí

Radvaň – Ľubotice Drabant za Hamadeja

Veľký Šariš – Poprad B Čonka za Konečného

 

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

 

3. Rôzne

- KR dôrazne upozorňuje R a DZ na dôsledné sledovanie ÚS iných odborných komisií, kde sú zverejnené a aktualizované zmeny termínov stretnutí.

 

- KR oznamuje termín pokračovania náhradného zimného doškoľovacieho seminára R a DZ na dňa 18. 4. 2018 od 15,00 hod v Dome športu, Alejová 2 , Košice.

 

- KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor na dňa 27.-29.4.2018 v Liptovskom Jáne. Pozvánky a program budú zaslané e-mailovou poštou.

 

- KR berie na vedomie podnet:

  • FK Ptičie, poplatok 10€

 

- KR berie na vedomie pochvalu:

  • FK Hranovnica na R Cuprák AR Zubka a Kačír zo stretnutia Štrba – Hranovnica.
  • FK Sobrance na R Čonka, AR Židišin, Pacák T. a DZ Michan zo stretnutia Malá Ida – Sobrance.
  • FK Sačurov na R Lipták, AR Maďar, Sabol a DZ Jenčo zo stretnutia Bystré – Sačurov.

 

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

  • Olcnava – Prakovce na základe podnetu FK Prakovce a považuje podnet za opodstatnený.
  • Topoľany – Čaňa na základe podnetu FK Čaňa a považuje podnet za opodstatnený.

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

 

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Gibala Rastislav 1242625 + 20€ (Krompachy),

Matús Erik 1259843 + 10€ (Radvaň nad Laborcom),

Jakubek Ondrej 1249906 + 10€ (Ľubotice),

Gajan Tomáš 1249209 + 10€ (Poprad),

Iľko Denis 1284999 + 10€ (Kechnec),

Kuzma Tomáš 1230693 + 10€ (Strážske),

Lakatoš Miroslav 1148115 + 10€ (Petrovce nad Laborcom),

Palenčár František 1168806 + 10€ (Haniska),

Antoš Lukáš 1197798 + 10€ (Streda nad Bodrogom),

Porvaz Milan 1224482 + 10€ (Lastomír),

Kira Erik 1280955 + 10€ (Stakčín),

Tkáč Juraj 1226247 + 10€ (Sečovská Polianka),

Turok-Heteš Michal 1142377 + 10€ (Borov),

Jurčišin Marian 1133413 + 10€ (Dlhá Lúka),

Bálint Matúš 1199682 + 10€ (Župčany),

Gordoň Filip 1336504 + 5€ (Krásna), SD

Lukčo Matúš 1362890 + 5€ (Košice – Barca), SD

Pavlovský Dávid 1289511 + 5€ (Spišská Nová Ves), SD

Baláž Ákos 1367969 + 5€ (Veľké Kapušany), SŽ

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Joppa Adam 1268724 + 20€ (Svit) čl.37/3,

Verešpej Michal 1182579 + 20€ (Plavnica) čl.46/1a,2,

Harničar Tomáš 1261114 + 20€ (Šarišské Michaľany) čl.45/1,2a,

Miženko Roman 1294876 + 10€ (Záhradné) čl.37/3,

Vodilka René 1250846 + 10€ (Medzilaborce) čl.46/1a,2,

Repovský Peter 1227326 + 10€ (Veľké Kapušany) čl.46/1a,2,

Sinovický Tomáš 1257135 + 10€ (Seňa) čl.37/3,

Krompaský Jakub 1222944 + 10€ (Ždaňa) čl.45/1,2a,

Džerenga Jozef 1283750 + 10€ (Čierna nad Tisou) čl.37/3,

Maxin Maroš 1290743 + 10€ (Gaboltov) čl.37/3,

Pačay Patrik 1280309 + 5€ (Medzev) čl.37/3, KG

Dócs Adrián 1287960 + 5€ (Borša) čl.45/1,2a, Z

 

 

 

3 stretnutia:

Vartovník Dominik 1231253 + 10€ (Nálepkovo) čl.49/1a,2a,

Vadas Jozef 1288648 + 5€ (KAC Košice) čl.49/1a,2a, MD

 

Na obdobie:

Kuhajdík Juraj 1156700 + 20€ (Šarišské Michaľany) čl. 49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 12.04.2018 do 02.05.2018,

Gomulec Daniel 1139311 + 10€ (Záhradné) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.04.2018 do 30.04.2018,

Gazdík Jozef 1146028 + 10€ (Hencovce) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.04.2018 do 30.04.2018,

 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Ágya Mihály Félix 1386372 + 10€ (Gaboltov) 1 týždeň do 31.07.2018,

Repel Kristián 1268018 + 5€ (Veľká Lomnica) 1 týždeň do 31.07.2018,

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Gemerská Hôrka pokutu 150€ podľa RS 7j za pokles hráčov pod 7 v stretnutí V. ligy KG: Gemerská Hôrka – Ťahanovce.
  • FK Košice - Barca pokarhanie + 5€ podľa čl.11 za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí II.ligy SŽ sk. A Košice-Barca – Buzica.

 

DK VsFZ na základe návrhu DK ObFZ SOFZ prejednala prípad a na základe doplňujúcich informácii udeľuje pokarhanie podľa čl.11 a čl.64 p. M. Eperješimu.

 

DK VsFZ žiada písomné vyjadrenie MFK Čierna nad Tisou a HU k správaniu sa hráča č.22 Benöcs Bertold 1100739 po stretnutí. Zároveň má hráč Benöcs Bertold 1100739 zastavenú činnosť do vyriešenia prípadu.

 

DK VsFZ žiada písomní vyjadrenie OFK Sečovská Polianka k videozáznamu zo stretnutia V.ligy VD: Sečovská Polianka – Hencovce.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

image
Prečítané: 1505x