Úradná správa VsFZ č.24, 06.04.2018

04.04.2018, Ž - admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ zo dňa 04.04.2018

Úradná správa VsFZ č.24, 06.04.2018

Úradná správa VsFZ č. 24/2017-2018,

06.04.2018

SEKRETARIÁT VsFZ

Zasadnutie VV VsFZ sa uskutoční dňa 11.04.2018 /streda/ o 15,00 hod. v budove VsFZ.

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA  VsFZ

1. ŠTK nariaďuje odohrať dohrávky nasledovne:

Súťaž                    kolo        zápas                                                    dátum                    UHČ                                     

III.L                       17                                                                          1.5.2018                 16,00

                               18.                                                                         8.5.2018                16,00    

                               19.          Svidník Š. Michaľany                          11.4.2018                16,00

                               19.          Bard.N.Ves- V. Revištia                       11.4.2018                16,00

                               19.          Svit – Lipany                                        18.4.2018               16,00

                               19.          Giraltovce – Stropkov                          11.4.2018               16,00

IV.L sever            17.                                                                            1.5.2018               16,00

                               18.                                                                          8.5.2018               16,00

                               19.          V. Šariš – Poprad B                               18.4.2018             16,00

                               19.          Kračúnovce – Záhradné                        30.5.2018             17,00

                               19.          Raslavice – Ptičie                                  18.4.2018             17,00

                               19.          Medzilaborce – Zámutov                      18.4.2018             16,30

                               19.          Radvaň – Ľubotice                                18.4.2018             16,30

IV.L juh 17.          17.                                                                            1.5.2018             16,00

                               18.                                                                          8.5.2018             16,00

                               19.          Sobrance – Petrovce                             18.4.2018             16,30

                               19.          Kalša – Čičarovce                                   4.4.2018            16,30

V.L KG                 15.          Slávia TU – Perín                                   11.4.2018             17,00

                               15.          Ťahanovce – Kokšov Bakša                   1.5.2018             16,00

                               15.          Koš. N.Ves – Veľká Ida                          1.5.2018             16,00

                               15.          Lokomotíva B – Haniska                        8.5.2018             16,00

V.L Z                     15.          Úpor – Borša                                            1.5.2018            16,00

                               15.          Nacina Ves – Lastomír                            1.5.2018            16,00

                               15.          Parchovany – Malý Horeš                       1.5.2018            16,00

                               15.          Kr. Chlmec – Cejkov                               8.5.2018            16,00

                               15.          Streda n/B – Čierna n/T                           1.5.2018            16,00

V.L VD                 15.          Stakčín – Bystré                                        1.5.2018            16,00

                               15.          Hencovce – Ulič                                      8.5.2018            16,00

                               15.          Niž. Hrušov – V. Žipov                           1.5.2018             16,00

                               15.          Kamenica n/C – Borov                            1.5.2018             16,00

15.          Sedliská – Seč. Polianka                                           1.5.2018             16,00

15.          Jasenov – Pakostov                                                   1.5.2018              16,00

15.          Sačurov – Koch./Brekov                                           1.5.2018              16,00

V.L Š                     15.          Dlhá Lúka – Kendice                                1.5.2018              16,00

                               15.          Demjata – Koprivnica                              1.5.2018              16,00

                               15.          Ražňany – Gaboltov                                 1.5.2018              16,00

                               15.          M. Šariš – Čirč                                         1.5.2018               16,00

                               15.          Dubinné – Kamenica                                1.5.2018               16,00

                               15.          Široké – V. Lipnik                                    1.5.2018                16,00

                               15.          Župčany – St. Ľubovňa                            8.5.2018                 16,00

V.L PT                  17                                                                              1.5.2018                 16,00

                               18.                                                                            8.5.2018                16,00

                               19.          V. Lomnica – V. Folkmár                        18.4.2018              16,30

II.L SMD              15.          KAC Košice – Sp. Nová Ves                   11.4.2018              15,00 a 17,15

                               15.          Koš.N.Ves – Lokomotíva KE                 18.4.2018              15,00 a 17,15

III.L KG dor.       15.          Budimír – Šaca                                            3.4.2018              15,00

                               15.          Drnava – Poproč                                       1.5.2018               14,00

III.L Z dor.           15.          Borša – Zempl. Teplica                             25.4.2018               16,00

                               15.          Vojčice – Nacina Ves                                1.5.2018               14,00

                               15.          Kr. Chlmec - Strážske                               1.5.2018               14,00

III.L Š dor.           15.          FAMT Prešov – SAFI Prešov                   11.4.2018               16,00

                               15.          Fintice – Hermanovce                             18.4.2018              16,00

III.L PT dor.         15.          Vikartovce – Ľubica                                  18.4.2018              16,30

                               15.          Kežmarok – FAM Poprad                         1.5.2018                14,00

                               15.          Levoča – Vysoké Tatry                             8.5.2018                 14,00

II.L SMŽ sk.A     15.          Lokomotíva KE A – Čaňa                         11.4.2018                15,00 a 16,45

                               15.          Junior Šaca – FA Benecol                         1.5.2018                 10,00 a 11,45

                               15.          Čierna n/T – V. Kapušany                         8.5.2018                 10,00 a 11,45

                               15.          Rožňava – Lokomotíva B                         1.5.2018                 10,00 a 11,45

II.L SMŽ sk. B    15.          Svidník – Kračúnovce                                 8.5.2018                 10,00 a 11,45

                               15.          Ľubotice – Široké                                    10.6.2018                 10,00 a 11,45

                               15.          Medzilaborce – Plavnica                           8.5.2018                 10,00 a 11,45      

II.L SMŽ sk.C     15.          Svit – Nová Ľubovňa                                   1.5.2018                 9,00 a 10,45

                               15.          Ľubica – Krompachy                                 8.5.2018                 10,00 a 11,45

- Prípadné zmeny vzájomnou dohodou sú možné

2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- V.L Z 16.k Sečovská Polianka – Hencovce dňa 8.4.2018 o 16.30 hod. Seč. Polianka 10 €.

- III.L Š dor. 16.k Malý Šariš – Pušovce dňa 7.4.2018 o 10,00 hod. Pušovce 5 €.

- III.L PT dor. 16.k Vikartovce – Vysoké Tatry dňa 24.4.2018 o 16,30 hod. V.Tatry 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 16.k Lokomotíva KE B – Lokomotíva KE A dňa 7.4.2018 o 14,00 a 15,45 hod. na UT ul. Užhorodská. Domáci FK je povinný zabezpečiť PC techniku s funkčným pripojením na ISSF systém. Lokomotíva KE 5 €.

- II.L SMŽ sk.C 16.k Harichovce – Sp. Podhradie dňa 8.5.2018 o 9,00 a 10,45 hod. Harichovce 5 €.

- I.L žiačky 10.k Vranov – Bardejov dňa 8.4.2018 o 9,30 hod.

 

3. ŠTK oznamuje  termínovú listinu a žrebovanie II.L SMD nadstavbovú časť, ktorá je uvedená na titulnej stránke futbalnet  – VsFZ.

 

4. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa11.4.2018 o 16,30 hod:

    - štatutárneho zástupcu FK Ždaňa

 

5. ŠTK súhlasí pre FK Kechnec dospelí odohratie domácich stretnutí v prípade nepriaznivého počasia na ihrisku s UT v Moldave n/B. FK Kechnec je povinný najmenej 24 hod. pred stretnutím informovať súpera a delegované osoby o zmene miesta stretnutia a tiež zabezpečiť PC techniku s funkčným ISSF systémom.

 

6. Prípravky

-  U11 a U10 6.k Svidník – Sabinov dňa 21.4.2018 o 10,00 a 11,15 hod.

  

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní.

 

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 7.-8.4.

 

Dospelí

Stropkov – Bardejovská Nová  Ves              DZ Kmec za Dzida

Lipany – Svidník                                            DZ Dzido za Kmeca

Svidník – Šarišské Michaľany                       Gorel za Fedáka

Záhradné – Humenné                                   Bochnovič za Fedáka

Pušovce – Raslavice                                     Kunzo, Paulišin, Hríb

Ptičie – Veľký Šariš                                       Mati, Baksay, Drabant

Fintice – Soľ                                                   Kriak, Gorel, Bednár

Čičarovce – Medzev                                      DZ Koščo P. za Barvirčáka

Radvaň – Gerlachov                                     15 k.,  11.4. o 16:30 hod., Juhás za Dušeka

Pavlovce – Vinné                                           Fedák za Gajdoša

Michaľany – Nacina Ves                               Slimák za Kunaja L. Svat za Paulišina

Bystré – Sačurov                                           Maďar za Hríba

Kamenica – Široké                                        Vrábeľ za Bochnoviča, DZ Čekan za Peráta

Koprivnica – Ražňany                                   Gajdoš za Slimáka

Malý Šariš – Dubinné                                    Dzivjak za R. Bobka

Slávia TU – Perín                                          P.Tóth za J.Škodiho

 

Dorast

Krásna – Ľubotice                                         DZ Tóth za Leška

Košická Nová Ves – Trebišov                       Fotta za Bertu

KAC Košice – Spišská Nová Ves                  15 k., 11.4., Eperješi za Langa, Kriak za Gorela

Veľká Ida – Malá Ida                                     Horváth za Eperješiho

Malý Šariš – Pušovce                                   Marušin za Štefaniča

Plavnica – Fintice                                          J. Kmec za Židišina

Brezovica – FAM Prešov                              Štefanič za Marušina

FAMT Prešov – SAFI Prešov                        Revák za Onderišina

 

Žiaci   

Lokomotíva Košice A – Čaňa                        11.4., Horváth za Konečného

Plavnica – Lipany                                          J. Kmec za Židišina

Prešov – Michalovce                                     Kačmár za Troščáka

 

Žiačky

Vranov – Bardejov                                         8.4. o 9:30 hod., Sabol

 

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

 

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 10.4.2018:

Močarany (Močarany – Pavlovce), Sokoľany (Sokoľany – Topoľany).

 

- KR dôrazne upozorňuje R a DZ na dôsledné sledovanie ÚS iných odborných komisií, kde sú zverejnené a aktualizované zmeny termínov stretnutí.

 

- KR oznamuje termín náhradného zimného doškoľovacieho seminára R a DZ na dňa 11. 4. 2018 od 15,00 hod v Dome športu, Alejová 2 , Košice.

 

- KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor na dňa 27.-29.4.2018 v Liptovskom Jáne. Pozvánky a program budú zaslané e-mailovou poštou.

 

- KR vykonala pohovor s R Zajac, Želizňák M., Fotta.

 

- KR berie na vedomie podnet:

  • Róbert Vass
  • FK Ražňany, poplatok 10€.
  • FK Ptičie, poplatok 20€.
  • FK Malý Šariš, poplatok 5€.

 

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Giraltovce na R Jasečko, AR Béreš Dávid, Havrila Marek a DZ Novysedlák zo stretnutia Veľké Revištia – Giraltovce.

· FK Ždaňa na R Semančík, AR Baldovský a Kunzová zo stretnutia Ždaňa – Čečejovce.

· FK Vyšné Opátske na R Ištoňa, AR Béreš D. a Leško zo stretnutia Snina – Vyšné Opátske.

 

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

  • Vranov – Krompachy na základe podnetu FK Krompachy a považuje podnet za opodstatnený.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

 

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Bolcár Ladislav 1155206 + 10€ (Rudňany),

Poprik Šimon 1277685 + 10€ (Močarany),

Biskup Milan 1270165 + 10€ (Štrba),

Vida Dominik 1187142 + 10€ (Spišská Belá),

Šavel Jozef 1255272 + 10€ (Spišská Belá),

Gajan Adrián 1289418 + 10€ (Nálepkovo),

Belej Marek 1182445 + 10€ (Kluknava),

Borza Richard 1121471 + 10€ (Kluknava),

Korček Filip 1285026 + 5€ (Lokomotíva Košice),

Rusin Michal 1324362 + 5€ (Smižany),

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Kaľavský Tomáš 1186648 + 20€ (Krompachy) čl.45/1,2a,

Džurban Daniel 1240030 + 10€ (Geča) čl.37/3,

Kašper Peter 1123503 + 10€ (Levoča) čl.45/1,2a,

Jakubec Matúš 1199614 + 10€ (Hrabušice) čl.37/3,

Vojtaššák Marek 1354076 + 5€ (Spišská Belá) čl.45/1,2a,

Makula Kristián 1360336 + 5€ (Harichovce) čl.37/3,

 

2 stretnutia:

Salaci Samuel 1323603 + 5€ (Humenné) čl.45/1,2a,

 

Na obdobie:

Levocký Michal 1118705 + 10€ (Štrba) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 02.04.2018 do 23.04.2018,

Bochnovič Tomáš 1321293 + 5€ (Ľubotice) čl. 49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 02.04.2018 do 23.04.2018,

Kolcun Jakub 1341970 + 5€ (Lipany) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 02.04.2018 do 23.04.2018,

 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Maník Adam 1294412 + 5€ (Chminianska Nová Ves) 2 týždne do 30.09.2018,

Kanuščák Juraj 1287918 + 5€ (Sabinov) 2 týždne do 30.09.2018,

 

 

 

DK VsFZ berie na vedomie podnet TJ Družstevník Čičarovce ohľadom prekvalifikovania trestu hráča Tárczy Ľudovít 1113791, hráč Tárczy Ľudovít 1113791 si svoj trest už odstál. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení.

 

DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči TJ Družstevník Parchovany, predloženie dokumentov medzi TJ Družstevník Parchovany a TJ Bánovce nad Ondavou hráč Baník Dávid 1252945. TJ Bánovce nad Ondavou + 10€.

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

image
Prečítané: 1526x