Úradná správa VsFZ č.23, 29.03.2018

28.03.2018, Ž - admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ 28.03.2018

Úradná správa VsFZ č. 23, 29.03.2018

Úradná správa VsFZ č. 23/2017-2018,

29.03.2018

SEKRETARIÁT VsFZ

  1. Oznamuje úspešným žiadateľom v projekte futbalová infraštruktúra 2 .etapa, že regionálne koordinačné stretnutie sa uskutoční 05.apríla 2018 o 11,00 hod. v reštaurácii na Bačíkovej 7 v Košiciach.

Na tomto stretnutí sa dozviete všetky informácie týkajúce sa čerpania finančných prostriedkov v rámci II. etapy projektu. Osobná účasť na stretnutí je preto veľmi dôležitá. Z kapacitných dôvodov Vás žiadame, aby ste sa dostavili maximálne v počte dvoch osôb. Svoju účasť potvrďte do 31.03.2018s nahlásením mena a priezviska na mail : marcel.eperjesi@futbalnet.sk

  1. Berie na vedomie zmenu štatutára v klube MFK Slovan Giraltovce. Nový štatutár klubu je Jozef Zajac .

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK nariaďuje odohrať dohrávky nasledovne:

- Stretnutia 17.k Tipos III.L, IV.L S, IV.L J a V.L PT nariaďuje ŠTK odohrať dňa 1.5.2018 o 15,00 hod.

- Stretnutia 18.k Tipos III.L, IV.L S, IV.L J a V.L PT nariaďuje ŠTK odohrať dňa 8.5.2018 o 15,00 hod.

- ŠTK žiada FK II.L SMD sk. Juh KAC KE – Sp.Nová Ves a Koš. Nová Ves – Lokomotíva KE o predloženie dohody o odohratí stretnutí 15.kola.

 

2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- Tipos III.L 20.k Lipany – Svidník dňa 8.4.2018 o 15,30 hod. v zmysle SP čl.35/5.

- Tipos III.L 25.k Vranov – Svidník dňa 13.5.2018 o 16,30 hod. v zmysle SP čl.35/5.

- IV.L S 19.k Spišské Podhradie – Fintice dňa 1.4.2018 o 15,30 hod. na UT v Spišskej Novej Vsi. Zraz družstiev a delegovaných osôb na štadióne v Spišskej Novej Vsi.

- IV.L S 19.k Soľ – Gerlachov dňa 1.4.2018 o 15,30 hod. na UT štadióna vo Vranove, kde je aj zraz družstiev a delegovaných osôb.

- IV.L J 20.k Strážske – Mária Huta dňa 7.4.2018 o 15,30 hod. na ihrisku v Brekove. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku v Brekove. Dôvod – rekonštrukcia HP.

- V.L Z 15.k Vinné – Michaľany v UHČ na UT v Michalovciach. Zraz družstiev a delegovaných osôb na štadióne v Michalovciach.

- V.L VD dosp. 15.k Sedliská – Seč.Polianka dňa 1.5.2018 o 15,00 hod. Sedliská 10 €.

- V.L VD dosp. 15.k Kamenica n/C – Borov dňa 1.5.2018 o 15,00 hod. Kamenica n/C 10 €.

- V.L Š dosp. 15.k Župčany – St. Ľubovňa dňa 8.5.2018 o 15,00 hod. Župčany 10 €.

- V.L Š dosp. 15.k Malý Šariš – Čirč dňa 1.5.2018 o 15,00 hod. M.Šariš 10 €.

- V.L Š dosp. 15.k Dubinné – Kamenica dňa 1.5.2018 o 15,00 hod. Dubinné 10 €.

- V.L Š dosp. 16.k Gaboltov – Čirč dňa 7.4.2018 o 13,30 hod. Čirč 10 €.

- II.L SMD 16.k sk.A Lokomotíva KE – Krásna dňa 31.3.2018 o 10,00 a 12,15 hod. na UT v Moldave. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku v Moldave. Domáci klub je povinný zabezpečiť PC techniku s funkčným systémom.

- II.L SMD sk.A Ľubotice – Koš. Nová Ves dňa 31.3.2018 o 10,00 a 12,15 hod. na UT Tatrana Prešov v Jazdeckom areáli. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku v Ľuboticiach. Za presun družstiev a delegovaných osôb je zodpovedný domáci FK. Domáci klub je povinný zabezpečiť PC techniku s funkčným systémom.

- II.L SMD 16.k sk.A Galaktik – KAC Košice dňa 31.3.2018 o 10,00 a 12,15 hod. na UT ul. Užhorodská. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku ul. Užhorodská. Domáci klub je povinný zabezpečiť PC techniku s funkčným systémom.

- II.L SMD 15.k sk.B Humenné – Vranov dňa 4.4.2018 o 15,00 a 17,15 hod. na ihrisku Pri Mlyne. Dohrávka.

- II.L SMD 18.k sk.B Vranov - Spišské Podhradie dňa 11.4.2018 o 15,00 a 17,15 hod. Sp. Podhradie 5+75 €.

- III.L KG dor. 14.k Gem. Hôrka – Budimír dňa 1.5.2018 o 14,00 hod. Dohrávka.

- III.L KG dor. 16.k Gem. Hôrka – Junior Šaca dňa 8.5.2018 o 13,00 hod. Junior Šaca 5 €.

- III.L KG dor. 15.k Drnava – Poproč dňa 1.5.2018 o 14,00 hod. Drnava 5 €.

- III.L Z dor. 15.k Kráľovský Chlmec – Strážske dňa 8.5.2018 o 14,00 hod. Kr.Chlmec 5 €.

- III.L Z dor. 15.k Vojčice – Nacina Ves dňa 8.5.2018 o 14,00 hod. Vojčice 5 €.

- III.L Z dor. 16.k Strážske – Vojčice dňa 7.4.2018 o 11,30 hod. v Brekove. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku v Brekove. Rekonštrukcia HP.

- III.L Z dor. 15.k Borša – Zemplínska Teplica dňa 18.4.2018 o 15,30 hod.

- III.L Š dor. 15.k Pušovce – Plavnica dňa 29.3.2018 o 14,00 hod. na UT Tatrana Prešov, Jazdecký areál, kde je aj zraz družstiev aj delegovaných osôb.

- III.L Š dor. 15.k Fintice – Hermanovce dňa 18.4.2018 o 16,00 hod. Fintice 5 €.

- III.L Š dor. 15.k FAMT PO – SAFI PO dňa 11.4.2018 o 16,00 hod. FAMT PO 5 €.

- III.L Š dor. 15.k Sabinov – Chminianská Nová Ves sa odohrá na UT.

- III.L Š dor. 15.k Chmiňany – Malý Šariš dňa 31.3.2018 o 13,00 hod. Chmiňany 5 €.

- III.L PT dor. Vikartovce odohrá svoje domáce stretnutia v prípade nepriaznivého počasia na ihrisku v Kravanoch. FK Vikartovce je povinný informovať o mieste stretnutia súpera aj delegovanú osobu.

- III.L PT dor. 15.k Levoča – Vysoké Tatry dňa 8.5.2018 o 14,00 hod. V.Tatry 5 €.

- III.L PT dor. 15.k Kežmarok – FAM Poprad dňa 1.5.2018 o 14,00 hod. Kežmarok 5 €.

- III.L PT dor. 15.k Vikartovce – Ľubica dňa 18.4.2018 o 16,30 hod. Ľubica 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 15.k Galaktik KE – Barca A dňa 29.3.2018 o 14,00 a 15,45 hod. na ihrisku s UT ul. Užhorodská. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku ul.Užhorodská.

- II.L SMŽ sk.A 15.k Čierna n/T. – Veľké Kapušany dňa 8.5.2018 o 10,00 a 11,45 hod. Čierna n/T 5€.

- II.L SMŽ sk.A 17.k Lokomotíva KE A – Koš. Nová Ves dňa 18.4.2018 o 15,00 a 16,45 hod. Lokomotíva KE 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 17.k Rožňava – Vyšné Opátske dňa 13.4.2018 o 15,00 a 16,45 hod. V.Opátske 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 19.k Benecol – Košice Barca A dňa 25.4.2018 o 15,00 a 16,45 hod. Barca 5 €.

- II.L SMŽ sk.B 15.k Svidník – Kračúnovce dňa 8.5.2018 o 10,00 a 11,45 hod. Svidník 5 €.

- II.L SMŽ sk.B 19.k Medzilaborce – Barca B dňa 25.4.2018 o 14,30 a 16,15 hod.

- II.L SMŽ sk.C 15.k Ľubica – Krompachy dňa 8.5.2018 o 10,00 a 11,45 hod. Krompachy 5 €.

- II.L SMŽ sk.C 15.k Svit – Nová Ľubovňa dňa 1.5.2018 o 9,00 a 10,45 hod.

 

3. ŠTK oznamuje termínovú listinu a žrebovanie II.L SMD nadstavbovú časť, ktorá je uvedená na titulnej stránke futbalnet – VsFZ.

 

4. ŠTK súhlasí s odohrávaním stretnutí MFK Stará Ľubovňa na UT v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. MFK St. Ľubovňa je povinná vopred informovať súpera o odohrávaní stretnutia na UT z dôvodu zabezpečenia obuvi u súpera.

 

5. ŠTK na základe odsúhlasenia VV stanovuje v súťažiach II.L SMD na stretnutia vyžiadané v pracovný deň dvojnásobné zvýšenie paušálu pre delegované osoby. Dôvodom je čerpanie dovoleniek a náhradného voľna delegovaných osôb.

 

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na Veľkonočný týždeň

Dospelí

Spišské Podhradie – Fintice DZ Borufka za Černicu,

Raslavice – Ptičie DZ Černica za Borufku,

Humenné – Pušovce Šuba za Marcina,

Čaňa – Kechnec P. Kmec za J. Mana,

Ždaňa – Čečejovce Semančík, Baldovský, Kunzová,

Ťahanovce – Kokšov-Bakša Marcin za Zisa,

Lokomotíva Košice – Haniska Kostráb za SFZ,

Kráľovský Chlmec – Cejkov Tomáš za SFZ,

Streda – Čierna Eperješi, Guba, Petraššovitš,

Nacina Ves – Lastomír Metiľ za SFZ,

Vinné – Michaľany Fečo za SFZ,

Močarany – Pavlovce J. Mano za SFZ,

Nižný Hrušov – Vyšný Žipov Ulian za Čeklovského,

Sačurov – Kochanovce Micheľ za SFZ,

Stakčín – Bystré Čeklovský za SFZ,

Ražňany – Gaboltov Alexa za Franka,

Dlhá Lúka – Kendice Maliňák za R. Bobka,

Harichovce – Ľubica M. Cisko za SFZ.

 

Dorast

Kráľovský Chlmec – Strážske Ondrášek za R. Vassa,

Parchovany – Malý Horeš Capík za Tomáša,

Vikartovce – Ľubica Dzivjak za Franka,

Levoča – Vysoké Tatry Marcin za Šubu,

 

Žiaci

Svit – Nová Ľubovňa Zvalený za Turcsanyiho,

FAMT Poprad – Kežmarok R. Bobko za Franka,

Kežmarok – Svit 16.k. 3.4. o 10,00 a 11,45 Maliňák,

Michalovce – Stropkov P. Tóth, Kron,

Poprad – Prešov SFZ za Turcsanyiho.

 

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

 

3. Rôzne

 

KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 4.4.2018 o 18,00 hod. R Zajac, Želizňák M., Fotta.

 

KR dôrazne upozorňuje R a DZ na dôsledné sledovanie ÚS iných odborných komisií, kde sú zverejnené a aktualizované zmeny termínov stretnutí.

 

KR oznamuje termín FP pre skupiny R A, B, Talent a pre R, ktorí neboli na letných FP v roku 2017 na deň 4.4.2018 od 16,00 hod. Zraz účastníkov 15.30 na tartanovej dráhe Slávia TU, ulica Watsonová Košice.

 

KR oznamuje termín náhradného zimného seminára R a DZ 11. 4. 2018 od 15,00 hod v Dome športu, Alejová ulica, Košice.

 

KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor na 27.-29.4.2018 v Liptovskom Jáne. Pozvánky a program budú zaslané e-mailovou poštou.

 

KR berie na vedomie podnet:

  • Poprad
  • Veľké Revištia
  • FK Košická Nová Ves
  • FK Čaňa, poplatok 10,-€

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

 

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Chyba Dušan 1233937 + 20€ (Svit),

Betík Ivan 1282070 + 5€ (Galaktik), SD

 

DK VsFZ zamieta žiadosť Chminianska Nová Ves o prekvalifikovanie trestu hráča Maník Adam 1294412 do podmienečného. Chminianska Nová Ves + 5€.

 

DK VsFZ upozorňuje FK Poprad na povinnosti ÚS pred, počas a po stretnutí. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení.

 

DK VsFZ žiada Bánovce na Ondavou o potvrdení prijatia úhrady čiastky 500€ za hráča Baník Dávid 1252945.

 

DK VsFZ zastavuje športovú činnosť hráčovi Dudy Adam 1370087 (neospravedlnená opätovná neúčasťna zasadnutí DK VsFZ) a zároveň pozýva na svoje zasadnutie dňa 04.04.2018 o 16:30 hod. zákonného zástupcu hráča Dudy Adam. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

image
Prečítané: 1963x