Úradná správa VsFZ č.21, 14.03.2018

13.03.2018, Ž - admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ 16.03.2018

Úradná správa VsFZ č.21

Úradná správa VsFZ č. 21/2017-2018,

16.03.2018

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA  VsFZ

 

1. ŠTK z dôvodu Veľkonočných sviatkov nariaďuje zmeny termínov nasledovných súťaží a kôl:

  - II.L SMD 16. kolo dňa 31.3.2018 o 10,00 a 12,15 hod.

  - II.L SMŽ 15. kolo dňa 29.3.2018 o 14,30 a 16,15 hod.

  - ŠTK po vzájomnej dohode družstiev odsúhlasí zmeny uvedených termínov od stredy 28.3. do 31.3.2018.

2. ŠTK na základe hlásenia stavu hracích plôch vydáva nasledovné rozhodnutie. Stretnutia  17.k -  III.L Vranov – Stropkov,  IV.L S:  Kračúnovce – Ptičie, Humenné – Poprad B, IV.L J: Mária Huta - Sokoľany, Veľké Kapušany - Topoľany a V.L PT:  Spišská Belá - Kežmarok sa odohrajú v plánovanom termíne. Ostatné stretnutia Tipos III.L, IV.L S, IV.L J a V.L PT z dôvodu nespôsobilých hracích plôch a vývoja počasia ŠTK ruší plánovaný termín na 17. a 18. 3.2018. Náhradný termín odložených stretnutí bude stanovený na najbližšom zasadnutí ŠTK.  
3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:
- III.L dosp. 19.k Giraltovce – Stropkov dňa 1.4.2018 o 15,00 hod.

- IV.L S 17.k Humenné – Poprad B dňa 18.3.2018 o 15,00 hod. v zmysle SP, čl.35

- IV.L S 16.k Medzilaborce – Soľ dňa 21.3.2018 o 15,00 hod. Dohrávka.

- IV.L J 19.k Geča – Strážske dňa 1.4.2018 o 15,30 hod.

- V.L Š 15.k Široké – Veľký Lipník dňa 1.5.2018 o 15,30 hod.

- II.L SMD 16.k Giraltovce – Trebišov dňa 28.3.2018 o 14,30 a 16,45 hod. Giraltovce 5+75 €.

- II.L SMD 16.k Stropkov – Svit dňa 29.3.2018 o 14,30 a 16,45 hod. Stropkov 5+75 €.

- II.L SMD Slavoj Trebišov odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti SR na ihrisku s UT.

- II.L SMŽ sk.A 16.k Košice Barca A – Buzica dňa 8.4.2018 v UHČ na ihrisku s UT, ul. Užhorodská Košice.  Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrsku UT ul. Užhorodská Košice. Rekonštrukcia HP.

- II.L SMŽ sk. B 16.k Košice Barca B – Svidník dňa 7.4.2018 o 10,00 a 11,45 hod. na UT Užhorodská Košice. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrsku UT ul. Užhorodská Košice. Rekonštrukcia HP.

- II.L SMŽ sk.C 15.k Vysoké Tatry – Podolínec dňa 29.3.208 o 10,00 a 11,45 hod. Kolízia stretnutí.

- II.L SMŽ sk. C 15.k Spišské Podhradie – Lendak  dňa 27.3.2018 o 15,00  a 16,45 hod. Lendak 5 €.      

4. ŠTK súhlasí s odohrávaním domácich stretnutí III.L dorast FK Topoľany v prípade nepriaznivého počasia na ihrisku s UT v Michalovciach. FK Topoľany je povinný nahlásiť súperovi do 24 hodín pred stretnutím zmenu hracej plochy z dôvodu zmeny obuvi u súpera. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku v Topoľanoch, prípadne podľa vopred ohlásených pokynov FK Topoľany.  

5. ŠTK oznamuje  termínovú listinu a žrebovanie II.L SMD nadstavbovú časť, ktorá je uvedená na titulnej stránke futbalnet – VsFZ.

6. ŠTK zvoláva pracovné stretnutie zástupcov klubov II.L SMD na deň 28.3.2018 o 16,00 hod.. Predmetom zasadnutia budú konzultácie o forme štruktúry tejto súťaže pre budúci a ďalší SR. Účasť zástupcov FK II.L SMD je nutná.

7. Slovenský futbalový zväz oznamuje všetkým klubom, účastníkom III.ligy východ, stred, západ a Bratislava, že v sezóne jar 2017/2018 a jeseň 2018/2019  má uvedená súťaž reklamného partnera spoločnosť Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s. Na základe toho nesie súťaž názov od 1.3.2018 – 31.12.2018  TIPOS III. liga Bratislava/Západ/Stred/Východ. Podmienky plnenia pre kluby a zabezpečenie plnenia podmienok zo strany klubov III. ligy budú oznámené klubom III. ligy mailom.

8. ŠTK na základe odsúhlasenia VV stanovuje v súťažiach II.L SMD na stretnutia vyžiadané v pracovný deň dvojnásobné zvýšenie paušálu pre delegované osoby. Dôvodom je čerpanie dovoleniek a náhradného voľna delegovaných osôb.  

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní.

 

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

 

  1. Zmeny v obsadení R a PR na 17.-18.3.2018

 

Dospelí

Kračúnovce – Ptičie Mati za Bucka

Záhradné – Pušovce Bucko, Filipák, Kriak

Kechnec – Čičarovce Ziemba za D.Bobka

Hranovnica – Vysoké Tatry D.Pacák za Pavlovského

Ľubica – Štrba M.Bereš za Jurášeka

Nálepkovo – Olcnava Eperješi za Gonosa , Kuspan za Macka

Prakovce – Veľký Folkmar Šuba za Klokočka

 

Žiaci

Poprad – Stropkov Šoltys za Kočiša

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

 

DK VsFZ zamieta žiadosť TJ Družstevník Malá Ida o prekvalifikovanie trestu hráča Seman Ľuboš 1226859 do podmienečného. TJ Družstevník Malá Ida + 10€.

DK VsFZ žiada FK TJ Družstevník Parchovany o zaslanie originálnu dokladu o úhrade čiastky 500€ za hráča Baník Dávid 1252945 do 20.03.2018 na sekretariát VsFZ

DK VsFZ na základe podnetu DK ObFZ SNV pozýva na svoje zasadnutie dňa 21.3.2017 o 16:30 hod. zákonného zástupcu hráča Dudy Adam 1370087, štatutára FK TJ Lokomotíva Margecany, štatutára FK AŠK Maria Huta Gelnica a sekretára VsFZ. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

image
Prečítané: 2458x