Úradná správa VsFZ č.20, 09.11.2018

09.11.2018, Ž - admin VsFZ
[doc]20 Úradná správa VsFZ č.20.pdf

Zasadnutie odborných komisií VsFZ zo 7.11.2018

  

Úradná správa VsFZ č. 20/2018-2019, 

09.11.2018

SEKRETARIÁT VsFZ

· Žiadame klub Raslavice, aby si vygeneroval členský poplatok na rok 2018 za klub z dôvodu prípravy prerozdelenia dotácie za členské poplatky na mládežnícke družstvá. 

· VV VsFZ na svojom zasadnutí schválil termín riadnej konferencie VsFZ na deň 30.11.2018 /piatok/ v Košiciach. 

· Slávnostné vyhlásenie 11-stky roka TIPOS III.ligy východ sa uskutoční 30.11.2018 /piatok/ o 17,00 hod. v Košiciach 

· Upozorňujeme kluby V. líg, že od jarnej časti /t.j. aj stretnutie hrané 03.-04.11.2018/ sú povinné vkladať videozáznam na server SFZ na futbalnet, aby si už teraz vyžiadali sprístupnenie vkladania a aspoň raz si to vyskúšali. Spôsob vkladania a samotná registrácia klubu je : 

https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladani-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet

· Žiada kluby, ktoré majú nárok na dotáciu na mládežnícke družstvá zo Zákona o športe v rámci kreditov, aby vyčerpali túto dotáciu do 30.11.2019. Zoznam klubov, výšku dotácie a čerpanie nájdete na stránke : http://podporamladeze.futbalsfz.sk/?season=2018  

ODVOLACIA KOMISIA VsFZ

· OK VsFZ začína odvolacie konanie OŠK Pavlovce nad Uhom verzus DK VsFZ. 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny:

- Tipos III.L 17.k Šar. Michaľany – Veľké Revištia dňa 10.11.2018 o 11,00 hod. Š. Michaľany 40 €.

- IV.L S 17.k Poprad B – Svit dňa 11.11.2018 o 10,30 hod. na UT v Tatr. Lomnici. Poprad B 10 €.

- IV.L J 17.k Topoľany - Kechnec dňa 11.11.2018 o 12,15 hod. Topoľany 10 €

- II.L SMD 1.kP Galaktik KE – Bardejov dňa 15.11.2018 o 11,30 a 13,45 hod. Dohrávka – kolízia.

- II.L žiačky 9.k Stropkov – Trebišov dňa 10.11.2018 o 14,00 hod. 

2. ŠTK kontumuje:

- V.L Š 14.k Dubinné – Demjata 0:3 kont. v prospech FK Demjata v zmysle SP, čl.82 – D nenastúpili na stretnutie. Do pozornosti DK – poplatok v zmysle RS, čl.7, bod „j“.

3. ŠTK žiada organizátorov stretnutí prípraviek U11 a U10 o nahratie zorganizovaných stretnutí v jesennej časti SR do systému ISSF. 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 10. - 11.11.2018

Dospelí

Krompachy – Bardejovská Nová Ves DZ Kmec za Bančanského

Snina – Giraltovce DZ Bančanský za Kmeca

Stropkov – Mária Huta Bednár za Marka

Košice – Humenné  D.Mano za Maličkého 

Vranov – Spišská Nová Ves  Maličký za D.Mana 

Gerlachov – Sabinov Maličký za Bochnoviča

Krásnohorské Podhradie – Pavlovce n/U Adamčo za Baksaya, DZ Tornay za Štofku

Ľubotice – Medzilaborce D. Bobko za Kováčovú, DZ Bednár za Tornaya

Geča – Petrovce Ginda za Mikloška

Koprivnica – Demjata Molitoris, Marek Hudák, Gajdoš

Úpor – Michaľany 11.11. o 13:30 hod., Tomáš za Vassa, DZ Tkáč za Guľka

Dorast

Bardejov – Ľubotice T. Končár za Čisárika

Galaktik – Bardejov 1.k, 15.11. o 11:30 a 13:45 hod., Gorel, Eperješi, Horváth, DZ Píro

Žiaci 

Snina - FC Košice  Vojtko za Basoša 

Stropkov - Vranov  T.Pacák, Škurla

Humenné - Spišská Nová Ves  Vojtko za Godžáka

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o vyloženie videozáznamu zo stretnutí na stránku futbalnet.sk v termíne do 11.11.2018: Kamenica n/C (Kamenica n/C – Sačurov).

- KR oznamuje termín seminára Talent - Mentor na deň 30.11.-2.12.2018, Hotel Trigan, Štrbské Pleso. Bližšie informácie boli zaslané emailom.

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Veľké Revištia.

· FK Demjata.

· FK Geča. 

· FK Humenné + 20 € 

- KR berie na vedomie pochvalu: 

· FK Vysoké Tatry na R Mišenčík Jaroslav, AR Kačmár, Škurla a DZ Sadiv zo stretnutia Hrabušice – Vysoké Tatry.

· FK Streda nad Bodrogom na R Slimák, AR Fotta a Fečo zo stretnutia Streda nad Bodrogom – Úpor.

· FK Veľké Kapušany na R Maličký, AR Vaňo a Štefanič zo stretnutia Veľké Kapušany – Medzev.

· FK Sačurov na R Székely, AR Vass, Šimková a DZ Stretavský zo stretnutia Kamenica n/C – Sačurov.

· FK Krompachy na R Dušek, AR Lang, Drenko a DZ Lisák zo stretnutia Prešov B – Krompachy.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Čirč – Kamenica na základe podnetu FK Kamenica a považuje podnet za opodstatnený. 

· Humenné – Vranov na základe podnetu FK Humenné a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. V bode 1 neopodstatnený, v bode 2 a 3 opodstatnený. Poplatok 40€.

· Ľubica – Harichovce na základe podnetu FK Harichovce a považuje podnet za opodstatnený. 

· Kurima – Chminianska Nová Ves a konštatuje, že hráčovi D č.9 Slavomír Podubinský  1261327 bol nesprávne udelený OT ČK. Správne mal byť udelený OT ČK hráčovi D č.6 Benjamín Bezeg 1261455. KR dáva do pozornosti DK hráča č. 6 Benjamín Bezeg 1261455.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Bednár Filip 1229844 + 20€ (Vranov nad Topľou),

Gdovin Martin 1251931 + 20€ (Giraltovce),

Labun Tomáš 1149586 + 20€ (Maria Huta),

Tvaružek Tomáš 1195871 + 10€ (Svit),

Weiss Dávid 1268042 + 10€ (Svit),

Gajan Tomáš 1249209 + 10€ (Poprad),

Vasiľko Pavol 1235327 + 10€ (Raslavice),

Džubák Martin 1225291 + 10€ (Ptičie),

Kinský Matej 1300134 + 10€ (Stará Ľubovňa),

Bolcár Ladislav 1155206 + 10€ (Rudňany),

Lipán Zsolt 1286064 + 10€ (Veľké Kapušany),

Biačko Juraj 1255451 + 10€ (Čečejovce),

Kraus Ladislav 1223247 + 10€ (Poproč),

Hornák Roland 1384566 + 10€ (Veľká Ida),

Gluchman Gerhard 1181981 + 10€ (Perín),

Jankovič Ľuboslav 1237444 + 10€ (Bystré),

Paluba Marek 1149563 + 10€ (Bystré),

Horvát Matúš 1252918 + 10€ (Vyšný Žipov),

Lackaň Samuel 1288859 + 10€ (Chminianska Nová Ves),

Zábava Miroslav 1150396 + 10€ (Ražňany),

Jurčišin Marian 1133413 + 10€ (Dlhá Lúka),

Krajňák Jakub 1319866 + 10€ (Kamenica),

Šarišský Jozef 1293001 + 10€ (Kamenica),

Varga Matúš 1321167 + 10€ (Veľký Šariš),

Compeľ Lukáš 1162026 + 10€ (Veľká Lomnica),

Lešňovský Peter 1191071 + 10€ (Levoča),

Čeremeta Maroš 1270534 + 5€ (Humenné), SD

Gibala Michal 1342295 + 5€ (Spišská Nová Ves), SD

Ištvánik Šimon 1327957 + 5€ (Spišská Nová Ves), SD

Macko Róbert 1286326 + 5€ (KAC Košice), SD

Ľoch Dominik 1278118 + 5€ (Topoľany), Z

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Kočiš Tomáš 1219474 + 10€ (Kračúnovce) čl.37/3,

Makara Lukáš 1262821 + 10€ (Záhradné) čl.37/3,

Deme Tomáš 1274937 + 10€ (Čičarovce) čl.46/1a,2,

Janočko Michal 1329514 + 10€ (Malá Ida) čl.37/3,

Venceľ Ondrej 1247382 + 10€ (Hencovce) čl.37/3,

Kožarik Drahoslav 1260209 + 10€ (Dlhá Lúka) čl.37/3,

Pukluš Peter 1195750 + 10€ (Harichovce) čl.37/3,

Śkodi Richard 1326421 + 5€ (Trebišov) čl.37/3, SD

Filinský Vladimír 1336223 + 5€ (Spišská Nová Ves) čl.46/1a,2, MD

Sedlár Jozef 1324923 + 5€ (Poproč) čl.37/3, KG

Eliáš Marek 1292729 + 5€ (Pušovce) čl.37/3, Š

Šiška Peter 1344901 + 5€ (Harichovce) čl.37/3, PT

Na obdobie:

Šedzmák Jakub 1227304 + 10€ (Kamenica nad Cirochou) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.10.2018 s prerušením v prestávke,

Bezeg Benjamín 1261455 + 10€ (Kurima) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 05.10.2018 s prerušením v prestávke, – Stanovisko KR VsFZ,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK      Kamenica nad Cirochou pokutu 100+10€      podľa čl.48/4, za HNS a vykázanie z lavičky v stretnutí V.      ligy VD: Kamenica nad Cirochou – Sačurov. DK VsFZ zároveň      udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu činnosti p. Cenkner Ladislav 1056334 + 10€      na obdobie 3 týždňov od 05.11.2018 s prerušením v prestávke podľa      48/1c,2b.
  • FK      Zemplínska Teplica pokarhanie + 10€      podľa čl.11, za NS funkcionára počas stretnutia V. ligy Z: Zemplínska      Teplica – Parchovany.
  • FK      Dubinné pokutu 300€ podľa RS 7j za      nenastúpenie na stretnutia V. ligy Š: Dubinné – Demjata.

DK VsFZ opätovne žiada FK Košice o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas stretnutia III. Ligy: Košice – Prešov „B“. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.11.2018/štvrtok/ o 16:30 hod. aktérov stretnutia IV. ligy J: Kechnec – Sokoľany, R – Kmec Patrik, AR1 – Fedák Miloš, DZ – Mriglot Peter a AT hostí p. Csatlós Alexander 1247424. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.11.2018 /štvrtok/ o 17:00 hod. aktérov stretnutia IV. ligy S: Zámutov – Spišské Podhradie, R – Gabštur Peter, AR1 – Jurášek Igor, AR2 – Cisko Marek, DZ – Štofka Ján, HU – Kepeň Jaroslav a p. Hadžala Matej. Zároveň DK VsFZ ukladá podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre p. Hadžala Matej (Zámutov) spočívajúce v zákaze vstupu do priestorov určených podľa čl.43/2a,4 od 05.11.2018. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

DK VsFZ na základe odborného stanoviska Komisie rozhodcov VsFZ upúšťa od pozastavenia športovej činnosti hráča Podubinský Slavomír 1261327 (Kurima) zo stretnutia V. ligy Š: Kurima – Chminianska Nová Ves.

DK VsFZ berie na vedomie list p. Malčický Martin.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1020x