Úradná správa VsFZ č. 20, 09.03.2018

08.03.2018, Ž - admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ 07.03.2018

Úradná správa VsFZ č. 20, 09.03.2018 

Úradná správa VsFZ č. 19/2017-2018,

09.03.2018

SEKRETARIÁT VsFZ

  • Berie na vedomie zmenu štatutára FK obce Kochanovce/Brekov. Nový štatutár klubu je p.Peter Mihaľko.

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

 

1. ŠTK z dôvodu Veľkonočných sviatkov nariaďuje zmeny termínov nasledovných súťaží a kôl:

- II.L SMD 16. kolo dňa 31.3.2018 o 10,00 a 12,15 hod.

- II.L SMŽ 15. kolo dňa 29.3.2018 o 14,30 a 16,15 hod.

- ŠTK po vzájomnej dohode družstiev odsúhlasí zmeny uvedených termínov od stredy 28.3. do 31.3.2018.

 

2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- III.L dosp. MFK Vranov odohrá svoje domáce stretnutia na hlavnom ihrisku s UT.

- III.L dosp. FK Vyšné Opátske odohrá svoje domáce stretnutia na ihrisku TJ Lokomotíva Košice, ul. Čermeľská 1 v sobotu v UHČ.

- III.L dosp. 1.FC Tatran Prešov B odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti SR na ihrisku s UT v Jazdeckom areáli. Zraz družstiev a delegovaných osôb je na hlavnom štadióne Čapajevová 47. Domáci klub je zodpovedný za prevoz delegovaných osôb a hostí na Jazdecký areál.

- V.L VD 15.k Jasenov – Pakostov dňa 1.5.2018 o 16,00 hod. Rekonštrukcia HP.

- II.L SMD FK Poprad odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti SR na UT v Tatranskej Lomnici o 10,00 a 12,15 hod.

- II.L SMD FK Košice-Barca odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti SR v sobotu v UHČ na ihrisku vo Vyšnom Opátskom.

- II.L SMD 15.k Snina – Lipany dňa 25.3.2018 o 10,00 a 12,15 hod. Kolízia stretnutí.

- II.L SMD 16.k Poprad – Spišské Podhradie dňa 29.3.2018 o 14,00 a 16,00 hod.

- II.L SMD MFK Vranov odohrá svoje domáce stretnutia na hlavnom ihrisku s UT.

- II.L SMD 15.k Spišská Belá – Stropkov dňa 24.3.2018 o 10,00 a 12,15 hod.

- II.L SMD 15.k Trebišov – Ľubotice dňa 24.3.2018 o 14,00 a 16,15 hod. Kolízia stretnutí.

- II.L SMD 18.k Giraltovce – Koš. Nová Ves sa odohrá dňa 15.4.2018 o 10,00 a 12,15 hod.

- III.L ŠD dor. 11.k Jasenov – Gerlachov dňa 8.5.2018 o 13,00 hod. Rekonštrukcia HP.

- III.L Š dorast SAFI Prešov odohrá svoje domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 hod. na ihrisku SAFI Prešov.

- III.L Š dor. 17.k FAMT Prešov – Šar. Michaľany dňa 14.4.2018 o 15,00 hod. v Záborskom.

- III.L PT dor. 19.k Vikartovce – Levoča dňa 1.5.2018 o 16,00 hod.

- II.L SMŽ sk. A 15.k Lokomotíva Košice A – Čaňa dňa 11.4.2018 o 15,00 a 16,30 hod.

- II.L SMŽ sk.A FA Benecol Košice odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti SR v nedeľu v UHČ.

- II.L SMŽ sk.A 14.k FA Benecol – Lokomotíva A Košice dňa 25.3.2018 o 10,00 a 11,45 hod. na ihrisku s UT na 

  ul. Užhorodská. Dohrávka.

  1. ŠTK súhlasí so žiadosťou MFK Snina o odohrávanie stretnutí na UT v prípade nepriaznivého počasia pre vekové kategórie SMD a dospelí. MFK Snina je povinný nahlásiť súperovi vopred 24 hod. odohratie stretnutia na UT pre zabezpečenie vhodnej obuvi na strane súpera.

 

4. ŠTK súhlasí so žiadosťou MFK Vranov o odohrávanie stretnutí na UT pre vekové kategórie SMD a dospelí.

 

5. ŠTK oznamuje termínovú listinu a žrebovanie II.L SMD nadstavbovú časť, ktorá je uvedená na titulnej stránke futbalnet – vsfz.

 

6. ŠTK na základe stavu HP a predpokladaného vývoja počasia ruší plánované stretnutia z 10. a 11.3.2018:

- IV.L S 16.k Medzilaborce – Soľ.

Náhradný termín bude stanovený na budúcom zasadnutí ŠTK.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

  1. Zmeny v obsadení R a PR na 10.-11.3.2018

Ženy

Prešov – Žilina Lešková, Gorel

Žiaci

Michalovce – Bardejov D.Mano za J.Mana

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

DK VsFZ zamieta žiadosť TJ Družstevník Malá Ida o prekvalifikovanie trestu hráča Balog Vladimír 1209350 do podmienečného. TJ Družstevník Malá Ida + 10€.

DK VsFZ neprejednať žiadosť TJ Družstevník Malá Ida o prekvalifikovanie trestu hráča Seman Ľubomír 1226850 nakoľko sa taký hráč nenachádza v ISSF.

DK VsFZ žiada FK TJ Družstevník Parchovany o zaslanie originálnu dokladu o úhrade čiastky 500€ za hráča Baník Dávid 1252945.

DK VsFZ na základe podnetu DK ObFZ SNV pozýva na svoje zasadnutie dňa 21.3.2017 o 16:30 hod. zákonného zástupcu hráča Dudy Adam 1370087 a hráča Dudy Adam 1370087, štatutára FK TJ Lokomotíva Margecany, štatutára FK AŠK Maria Huta Gelnica a sekretára VsFZ. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

image
Prečítané: 1191x