Úradná správa VsFZ č. 19, 10.11.2017

10.11.2017, Ž - admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ dňa 08.11.2017

Úradná správa VsFZ č.19, 10.11.2017

Úradná správa VsFZ č. 19/2017-2018,

10.11.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 

 • Sekretariát vyzýva kluby oprávnené čerpať prostriedky podľa Zákona o športe, aby svoje kredity čerpali priebežne, no s dôvodu vianočných sviatkov odporúčame do 01.12.2017.
 • Zoznam klubov oprávnených čerpať prostriedky :

https://csm.sportnet.online/userdata/f/u/t/futbalsfz.sk/b7/8f/b78fa7b6-84c8-412f-b2bf-2d2e29b1626e.pdf

 • Spôsob registrovania sa na čerpanie prostriedkov podľa Zákona o športe :

https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta

 

VOLEBNÁ KOMISIA VsFZ

 

Volebná komisia VsFZ na svojom zasadnutí dňa 25.10.2017 začala svoju činnosť a žiada

oprávnené osoby, aby v termíne do 27.novembra 2017 zasielali návrhy kandidátov na volené funkcie, a to :

 • Predseda VsFZ
 • Podpredseda VV za košický kraj resp. podpredseda VV za prešovský kraj
 • Člen VV za košický kraj resp. člen VV za prešovský kraj
 • Predseda revíznej komisie VsFZ
 • Predseda odvolacej komisie VsFZ
 • Predseda disciplinárnej komisie VsFZ
 • Člen konferencie SFZ za košický kraj resp. člen konferencie SFZ za prešovský kraj

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA VsFZ

 

 1. TMK VsFZ v spolupráci s KM VsFZ a úsekom vzdelávania organizuje seminár trénerov mládeže dňa 17.11.2017 /piatok/ o 10,00 hod . v športovo-rekreačnom zariadení Jahodná rozsahu 6 hodín.

 

 1. TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA VsFZ v spolupráci s VV VsFZ pokračuje v organizovaní ankety - Najlepšiu jedenástka 3. ligy Východ.

 

 1. na hodnotené obdobie, ktorým je kalendárny rok 2017.

 

Žiadame a vyzývame trénerov (uveďte svoje meno a aktuálne telefónne číslo) všetkých účastníkov súťaže k zhodnoteniu výkonov hráčov jednotlivých mužstiev.

 

 1. Do mailovej správy vpisujte najlepších hráčov súťaže podľa jednotlivých hráčskych funkcií v rozostavení 4 – 4 – 2, alebo 3 – 5 - 2! Uveďte presné meno a priezvisko hráča a klub za ktorý hráva. Serióznosť hodnotenia a dochvíľnosť zaslania správy sa stanú základným predpokladom úspešnosti tohto podujatia, na ktoré budú spolu s hráčmi pozvaní aj tréneri a zástupcovia klubov. Vami zostavené jedenástky roka budú menovite zverejnené v dennej tlači.

 

 1. Vyhodnotený bude tréner, ktorý sa počtom uvedených hráčov najviac priblíži najlepšej jedenástke.

 

Zloženie Vašej jedenástky 3. ligy Východ zašlite elektronickou poštou na mailovú adresu juraj.mihalcin@unipo.sk , alebo SMS správou na telefónne číslo 0905 802524 (Mihalčín Juraj, TMK VsFZ) najneskôr do 17.11.2017.

 

 

c) Zároveň pokračujeme v ankete Najlepší rozhodca. Navrhujete 3 rozhodcov.

1. miesto 3 body

2. miesto 2 body

3. miesto 1 bod

 

Anketu najlepší rozhodca 2016 zasielajte do 17.11.2017 na sekretariát VsFZ :

marcel.eperjesi@futbalnet.sk

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

 

1. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- IV.L S dosp. 16.k Fintice – V.Šariš dňa 12.11.2017 o 13,30 hod. Dohrávka.

- IV.L S dosp. 16.k Medzilaborce – Soľ dňa 11.3.2018 o 15,00 hod. Dohrávka.

- II.L SMD 14.k Vranov – Snina dňa 12.11.2017 o 10,00 a 12,15 hod. na ihrisku v Dlhom Klčovom.

 • II.L SMŽ sk.A 14.k FA Benecol – Lokomotíva A Košice dňa 25.3.2018 o 10,00 a 11,45 hod. Dohrávka.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

 

1. Zmeny v obsadení na 11.-12.11.2017

 

Dospelí

Svidník – Krompachy Bali-Jenčík za Fedáka

Fintice – Veľký Šariš Hamadej za Gorela

Radvaň – Gerlachov Anguš za Havíru

Sokoľany – Malá Ida Greš za R. Bobka

Úpor – Kráľovský Chlmec J. Mišenčík za M. Havrilu

Veľká Lomnica – Nálepkovo D. Béreš za Ružbarského

 

Dorast

Poprad – Spišská Belá Alexa za Dzivjaka

Vysoké Tatry – Spišská Stará Ves Kunzo za Alexu

 

Žiaci

Prešov – Humenné Leško za Maňkoša

 

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

 

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 14.11.2017:

Čirč (Čirč – Kamenica), Ptičie (Ptičie – Záhradné).

 

- KR oznamuje termín WORKSHOPU DZ - sk. A na 11.11.2017. Bližšie informácie boli zaslané e-mailom.

 

- KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor dňa 10.-12.11.2017. KR dôrazne upozorňuje frekventantov na rešpektovanie pokynov a povinností, ktoré boli zaslané emailom.

 

- KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov pre R a DZ:

 • 09.-10.2.2018 - R sk. C a DZ sk. B – Kežmarské Žľaby
 • 10.-11.2.2018 - R sk. D Košický kraj – Kežmarské Žľaby
 • 16.-18.2.2018 - R sk. A, B, TALENT a DZ sk. A – Tatranská Lomnica
 • 16.-17.3.2018 - DZ sk. C - Kežmarské Žľaby
 • 17.-18.3.2018 - R sk. D Prešovský kraj – Kežmarské Žľaby

 

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Plavnica na R Molitoris, AR Micheľ a Bali-Jenčík zo stretnutia Sabinov – Plavnica.

 

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Zámutov – Kračúnovce na základe podnetu FK Zámutov a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Poplatok 40€.
 • Koprivnica – Župčany na základe podnetu FK Koprivnica a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Poplatok 40€.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Blaško Ján 1197763 + 20€ (Lipany),

Zapotocký Lukáš 1165319 + 20€ (Svidník),

Janiga Patrik 1210674 + 20€ (Sabinov),

Gere Pavol 1234698 + 20€ (Rožňava),

Babčák Peter 1239885 + 10€ (Gerlachov),

Legemza Ľuboš 1277778 + 10€ (Sobrance),

Buzoga Dominik 1235258 + 10€ (Geča),

Puškáš Adrián 1216578 + 10€ (Čečejovce), - odstál v 14.kole

Otrošina Matúš 1321052 + 10€ (Parchovany),

Haminda Marián 1309817 + 10€ (Streda nad Bodrogom),

Csizsmár Dávid 1234691 + 10€ (Čierna nad Tisou),

Jáger Adrián 1284632 + 10€ (Čierna nad Tisou),

Takács Peter 1285520 + 10€ (Borša),

Zubko Maroš 1308018 + 10€ (Sečovská Polianka),

Prusák Miroslav 1184353 + 10€ (Ražňany),

Michalík Martin 1192208 + 10€ (Štrba),

Roman Peter 1257445 + 10€ (Kluknava),

Ferenc Vladimír 1184016 + 10€ (Helcmanovce),

Halula Miroslav 1210505 + 10€ (Olcnava),

Bača Lukáš 1196898 + 10€ (Kežmarok),

Hrobko Miroslav 1136660 + 10€ (Veľký Folkmar),

Norko Mário 1321709 + 5€ (Galaktik), SD

Lorincz Branislav 1293537 + 5€ (Ľubotice), SD

Sarvaš Adam 1280613 + 5€ (Košická Nová Ves), SD

Pačay Patrik 1280309 + 5€ (Medzev), KG

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Ščerba Michal 1279556 + 10€ (Pakostov) čl.46/1a,2,

Lešňovský Peter 1191071 + 10€ (Levoča) čl.37/3,

Garaj Šimon 1326966 + 5€ (Humenné) čl.37/3, MD

Varga Štefan 1353294 + 5€ (Malý Horeš) čl.37/3, Z

 

Na obdobie:

Török Lukáš 1166747 + 10€ (Geča) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.11.2017 s prerušením v prestávke,

Kepel Kristián 1268018 + 5€ (Veľká Lomnica) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.11.2017 s prerušením v prestávke,

Halmi Peter 1351113 + 5€ (Buzica) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 6 týždňov od 06.11.2017 s prerušením v prestávke,

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Krásnohorské Podhradie pokutu 200+10€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov v stretnutí IV.ligy J: Krásnohorské Podhradie – Kalša.
 • FK Ulič pokutu 300+10€ podľa čl.51/1f,2, a podmienečným uzavretím HP na 1 stretnutie do 30.06.2018 podľa čl.28/1.
 • FK Koprivnica pokutu 100+10€ podľa čl.57/1c,2, za nedostatočnú usporiadateľskú službu a HNS voči DO v stretnutí V.ligy Š: Koprivnica – Župčany.
 • FK Buzica pokutu 100+5€ podľa čl.48/1c,2b, za HNS funkcionára po stretnutí II.ligy SŽ sk.A: Košické Nová Ves – Buzica.

 

DK VsFZ uznáva telesné napadnutie DO divákom po stretnutí IV.ligy S: Zámutov – Kračúnovce, DK VsFZ udeľuje FK Zámutov disciplinárne sankcie pokutu 400+10€ podľa čl.57/1f,2 a zastavenie HP na 1 stretnutie nepodmienečne (Vykonané v 16.kole) podľa čl.57/3b.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

image
Prečítané: 2178x