Úradná správa VsFZ č.18, 03.11.2017

03.11.2017, Ž - admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ, 02.11.2017

Úradná správa VsFZ č. 18, 03.11.2017

Úradná správa VsFZ č. 18/2017-2018,

27.10.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 • Sekretariát vyzýva kluby oprávnené čerpať prostriedky podľa Zákona o športe, aby svoje kredity čerpali priebežne, no s dôvodu vianočných sviatkov odporúčame do 01.12.2017.
 • Zoznam klubov oprávnených čerpať prostriedky :

https://csm.sportnet.online/userdata/f/u/t/futbalsfz.sk/b7/8f/b78fa7b6-84c8-412f-b2bf-2d2e29b1626e.pdf

 • Spôsob registrovania sa na čerpanie prostriedkov podľa Zákona o športe :

https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta

 

VOLEBNÁ KOMISIA VsFZ

Volebná komisia VsFZ na svojom zasadnutí dňa 25.10.2017 začala svoju činnosť a žiada

oprávnené osoby, aby v termíne do 27.novembra 2017 zasielali návrhy kandidátov na volené funkcie, a to :

 • Predseda VsFZ
 • Podpredseda VV za košický kraj resp. podpredseda VV za prešovský kraj
 • Člen VV za košický kraj resp. člen VV za prešovský kraj
 • Predseda revíznej komisie VsFZ
 • Predseda odvolacej komisie VsFZ
 • Predseda disciplinárnej komisie VsFZ
 • Člen konferencie SFZ za košický kraj resp. člen konferencie SFZ za prešovský kraj

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA VsFZ

 1. TMK VsFZ v spolupráci s KM VsFZ a úsekom vzdelávania organizuje seminár trénerov mládeže dňa 17.11.2017 /piatok/ o 10,00 hod . v športovo-rekreačnom zariadení Jahodná rozsahu 6 hodín. Bližšie informácie na :

http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/seminar-trenerov-je-naplneny

 

 1. TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA VsFZ v spolupráci s VV VsFZ pokračuje v organizovaní ankety - Najlepšiu jedenástka 3. ligy Východ.                                                                                                                          Upozorňujeme na hodnotené obdobie, ktorým je kalendárny rok 2017.

Žiadame a vyzývame trénerov (uveďte svoje meno a aktuálne telefónne číslo) všetkých účastníkov súťaže k zhodnoteniu výkonov hráčov jednotlivých mužstiev.

 

 1. )Do mailovej správy vpisujte najlepších hráčov súťaže podľa jednotlivých hráčskych funkcií v rozostavení 4 – 4 – 2, alebo 3 – 5 - 2! Uveďte presné meno a priezvisko hráča a klub za ktorý hráva. Serióznosť hodnotenia a dochvíľnosť zaslania správy sa stanú základným predpokladom úspešnosti tohto podujatia, na ktoré budú spolu s hráčmi pozvaní aj tréneri a zástupcovia klubov. Vami zostavené jedenástky roka budú menovite zverejnené v dennej tlači.

 

 1. )Vyhodnotený bude tréner, ktorý sa počtom uvedených hráčov najviac priblíži najlepšej jedenástke.

Zloženie Vašej jedenástky 3. ligy Východ zašlite elektronickou poštou na mailovú adresu juraj.mihalcin@unipo.sk , alebo SMS správou na telefónne číslo 0905 802524 (Mihalčín Juraj, TMK VsFZ) najneskôr do 17.11.2017.

c) Zároveň pokračujeme v ankete Najlepší rozhodca. Navrhujete 3 rozhodcov.

1. miesto 3 body

2. miesto 2 body

3. miesto 1 bod

Anketu najlepší rozhodca 2016 zasielajte do 17.11.2017 na sekretariát VsFZ :

marcel.eperjesi@futbalnet.sk

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- III.L dosp. 16.k Šarišské Michaľany – V. Opátske dňa 4.11.2017 o 13,30 hod.

- III.L dops. 16.k Prešov B – Svit dňa 5.11.2017 o 10,30 hod. na UT. Zraz družstiev a delegovaných osôb na hlavnom štadióne.

- IV.L S dosp. 15.k Radvaň – Gerlachov dňa 12.11.2017 o 13,30 hod. Dohrávka.

- IV.L S dosp. 16.k Medzilaborce – Soľ dňa 12.11.2017 o 13,30 hod. Dohrávka.

- IV.L S dosp. 16.k Poprad B – Kračúnovce sa odohrá dňa 5.11.2017 o 10,30 hod. na UT v PP-Veľká.

- V.L PT dosp. 15.k Veľká Lomnica – Nálepkovo dňa 12.11.2017 o 13,30 hod. Dohrávka.

- V.L PT dosp. 16.k Prakovce – Levoča dňa 5.11.2017 o 13,30 hod. Prakovce 20 €.

- II.L SMD 14.k Poprad – Spišská Belá dňa 12.11.2017 o 12,00 a 14,15 hod. Poprad 10 €.

- III.L KG dor. 14.k Gemerská Hôrka – Budimír dňa 24.3.2017 o 14,00 hod. Rekonštrukcia HP

- III.L KG dor. 14.k Hrhov – Rožňava dňa 4.11.2017 o 12,30 hod.

- III.L Š dor. 13.k Malý Šariš – Chminianska Nová Ves dňa 4.11.2017 o 14,00 hod. Dohrávka.

- III.L Š dor. 14.k Malý Šariš – Sabinov dňa 11.11.2017 o 13,30 hod. Dohrávka.

- III.L Š dor. 14.k Šarišské Michaľany – Fintice dňa 11.11.2017 o 14,00 hod. Š.Michaľany 10 €.

- III.L PT dor. 13.k Markušovce – Spišské Vlachy dňa 11.11.2017 o 10,00 hod. Dohrávka.

- III.L PT dor. 14.k FAM Poprad – Markušovce dňa 5.11.2017 o 14,00 hod. Dohrávka.

- II.L MŽ sk.A 13.k Košická Nová Ves – V. Opátske dňa 4.11.2017 o 10,00 na UT Užhorodská. Dohrávka.

- II.L SMŽ sk.A 14.k Košická Nová Ves – Buzica dňa 5.11.2017 o 9,00 a 10,45 hod. na UT Užhorodská.

 

2. ŠTK povoľuje odohratie stretnutia dospelých V.L Š MFK Stará Ľubovňa na ihrisku s UT.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 4.-5.11.2017

Dospelí

Veľké Revištia – Vranov Karaffa za Leška

Bardejovská Nová Ves – Giraltovce Leško za Karaffu

Svidník – Krompachy 3 kolo, 12.11., Marko za Leškovú

Šarišské Michaľany – Vyšné Opátske DZ Slebodník za SFZ

Stropkov – Svidník DZ Repovský za Roku

Krompachy – Snina DZ Roka za Repovského

Gerlachov – Pušovce Zvolánek za Roku

Fintice – Veľký Šariš Holp za Matiho

Topoľany – Čičarovce Šuba za Olejníka

Sokoľany – Geča Lipták za M. Mišenčíka,

Veľké Kapušany – Mária Huta Dušek za Liptáka

Veľká Ida – Ťahanovce Klokočka, Moroz, Cisko

Čečejovce – Perín Ondrášek za Zvoláneka

Vyšný Žipov – Pakostov Ružbarský za Miškovú

Sečovská Polianka – Kamenica Anguš za P. Tótha

Bystré – Hencovce Čisárik za Sendeka

Stará Ľubovňa – Dlhá Lúka Turcsányi za Jakubča

Dubinné – Čirč Ihnát za Fottu

Kamenica – Veľký Lipník Šoltýs za Gubu

Michaľany – Močarany Guba za Vojtka

Vysoké Tatry – Spišská Belá Mišková za Ružbarského

Olcnava – Hranovnica Pristač za Brutvanovú

Veľká Lomnica – Kluknava Kunzová za Končára

Borov – Jasenov Fečo za Tomáša, DZ Gajdoš za Guľka

Kochanovce – Stakčín DZ Guľko za Gajdoša

Dorast

Spišská Nová Ves – Krásna DZ Tornay za Bednára

Giraltovce – Ľubotice Štefanič za Jurášeka

Stropkov – Humenné SFZ za Čisárika

Spišské Podhradie – Svit Cuprák za Ištoňu

Plavnica – Chmiňany Ištoňa za Cupráka

Vysoké Tatry – Spišský Štvrtok Kunzo za Šubu

Žiaci

 1. – Vyšné Opátske (UT Užhorodská) 13 k., ml. žiaci 4.11.o 10:00, Cisko za Slimáka

Plavnica – FAMT Prešov Ištoňa za Cupráka

Harichovce – Lendak Pavlovský ml. za Olejníka

Humenné – Michalovce Škurla za E. Želizňáka

Trebišov – Prešov S. Vass, Ševčík

Bardejov – Stropkov Končár za Krivjančina

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR oznamuje termín WORKSHOPU DZ - sk. A na 11.11.2017. Bližšie informácie boli zaslané e-mailom.

- KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor dňa 10.-12.11.2017. KR dôrazne upozorňuje frekventantov na rešpektovanie pokynov a povinností, ktoré boli zaslané emailom.

- KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov pre R a DZ:

 • 09.-10.2.2018 - R sk. C a DZ sk. B – Kežmarské Žľaby
 • 10.-11.2.2018 - R sk. D Košický kraj – Kežmarské Žľaby
 • 16.-18.2.2018 - R sk. A, B, TALENT a DZ sk. A – Tatranská Lomnica
 • 16.-17.3.2018 - DZ sk. C - Kežmarské Žľaby
 • 17.-18.3.2018 - R sk. D Prešovský kraj – Kežmarské Žľaby

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Raslavice na R Knap, AR Capík a Olejník zo stretnutia Fintice – Raslavice.
 • FK Košická Nová Ves na R Molitoris, AR Capík a Ihnát zo stretnutia II.LSD U19 Košická Nová Ves – Spišská Nová Ves
 • FK Medzev na R Adamčo, AR Jurášek, Greško Pavol a DZ Kostík zo stretnutia Rudňany - Medzev.

- KR berie na vedomie podnet:

 • R Ondrášek.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Balko Miroslav 1271860 + 20€ (Snina),

Hišem Peter 1166753 + 20€ (Snina),

Syrhi Ihor 1385181 + 20€ (Veľké Revištia),

Bujnovský Adam 1234343 + 10€ (Fintice),

Sabol Martin 1249152 + 10€ (Ľubotice),

Iavovir Oleksandr 1375344 + 10€ (Zámutov),

Tropp Mario 1193641 + 10€ (Poprad),

Petričko Marek 1155857 + 10€ (Čaňa),

Viňanský Martin 1147899 + 10€ (Sobrance),

Sciranka Matúš 1155123 + 10€ (Maria Huta),

Gaľo Vladimír 1141789 + 10€ (Nacina Ves),

Kireš Tomáš 1112794 + 10€ (Ulič),

Fecko Viktor 1298230 + 10€ (Demjata),

Seman Samuel 1299673 + 10€ (Ražňany),

Kočiš Jakub 1198863 + 10€ (Koprivnica),

Grega Patrik 1267706 + 10€ (Kežmarok),

Frei Nikolas 1285550 + 5€ (Malý Horeš), Z

Olejník Adrián 1273128 + 5€ (Levoča), PT

Havran Mário 1364976 + 5€ (Stará Ľubovňa), SŽ sk.B

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Balog Jaroslav 1278898 + 10€ (Sobrance) čl.37/3,

Kopas Slavomír 1223654 + 10€ (Geča) čl.37/3,

Obšitoš Štefan 1288083 + 10€ (Geča) čl.37/3,

Pavúk Peter 1231913 + 10€ (Gaboltov) čl.37/3,

Tokár Dominik 1341538 + 5€ (Michaľany) čl.46/1a,2, Z

Kolarčík Erik 1357224 + 5€ (Sabinov) čl.37/3, Š

Lackaň Samuel 1288859 + 5€ (Chminianska Nová Ves) čl.37/3, Š

Ridilla Tibor 1342289 + 5€ (Svit) čl.37/3, SŽ sk.C

 

Na obdobie:

Perháč Matúš 1298640 + 20€ (Plavnica) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 30.10.2017 s prerušením v prestávke,

Tárczy Ľudovít 1113791 + 10€ (Čičarovce) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 30.10.2017 s prerušením v prestávke,

Seman Ľuboš 1226859 + 10€ (Malá Ida) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 30.10.2017 s prerušením v prestávke,

Kanuščák Juraj 1287918 + 5€ (Sabinov) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 30.10.2017 s prerušením v prestávke,

Manik Adam 1294412 + 5€ (Chminianska Nová Ves) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 30.10.2017 s prerušením v prestávke,

 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Bdžoch Tomáš 1228135 + 10€ (Rudňany) 1 týždeň do 28.02.2018,

Tóth Dominik 1288543 + 5€ (Barca) 1 týždeň do 28.02.2018,

 

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 08.11.2017 o 17:00 hod. zo stretnutia IV.ligy S: Zámutov – Kračúnovce, R – Troščak Igor, AR1 – Košč Peter, AR2 – Juháš Cyril, DZ – Žulevič Radovan, HU – Bezek Ján, VD – Kopec Ján, KD – Béreš Mikuláš, VH – Mihok Miroslav, KH – Štefanik Peter. Zároveň DK VsFZ ukladá ochranné opatrenie podľa čl.77 a čl.28 spočívajúce v odohratí najbližšieho stretnutia minimálne 15 km mimo štadióna v Zámutove. Zároveň DK VsFZ žiada písomné vyjadrenie sa k situácii na konci stretnutia všetkých menovaných. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

 

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 08.11.2017 o 17:30 hod. zo stretnutia V.ligy VD: Ulič – Kamenica nad Cirochou, R – Sabol Erik, AR1 – Fečo Peter, AR2 – Godžák Marián, DZ – Dub Ján, HU – Holinka Ján, VD – Hrivňák Maroš, KD – Čokina Mário, VH – Cenkner Ladislav, KH – Mikula Samuel a hráča H10 – Čabák Tomáš. Zároveň DK VsFZ žiada písomné vyjadrenie sa k situácii na konci stretnutia všetkých menovaných. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

 

DK VsFZ žiada FK Krásnohorské Podhradie o písomné vyjadrenie sa k incidentu počas stretnutia Krásnohorské Podhradie – Kalša do 08.11.2017.

 

DK VsFZ na základe predložených dokumentov FK Parchovany žiada FK Bánovce n/B o potvrdení prijatia sumy 500€ za odstupné za hráča Baník Dávid 1252945

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

image
Prečítané: 1437x