Úradná správa VsFZ č.16, 20.10.2017

19.10.2017, Ž - admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ dňa 18.-19.10.2017

Úradná správa VsFZ č.16, 20.10.2017

Úradná správa VsFZ č. 16/2017-2018,

19.10.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 • Riadna konferencia VsFZ na svojom zasadnutí 22.09.2017 zvolila volebnú komisiu v zložení predseda Repovský Jozef, podpredseda Ladislav Barvirčák, členovia Ondrej Škody, Pavol Šuhaj a Miroslav Kužma.
 • Riadna konferencia zobrala na vedomie termín volebnej konferencie VsFZ na deň 09.december 2017.
 • Upozorňuje kluby, že odborné komisie od 1. novembra majú povinnosť mať zaregistrovaných športových odborníkov (hlavný usporiadateľ, videotechnik, lekár, hlásateľ,....). Registrácia športových odborníkov (hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, kameraman, hlásateľ, lekár, fyzioterapeut,...) nepodlieha platbe členského poplatku. Spôsob registrácie nájdete : http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici
 • Znovu otvorenie zápisu so stretnutia , správy delegáta stretnutia a správy pozorovateľa rozhodcov sa zrealizuje na požiadanie rozhodcu resp. delegáta po zaevidovaní podania v podaní na komisiu KR VsFZ v danom zápase s krátkym odôvodnením.

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA VsFZ

TMK VsFZ v spolupráci s KM VsFZ a úsekom vzdelávania organizuje seminár trénerov mládeže dňa 17.11.2017 /piatok/ o 10,00 hod . v športovo-rekreačnom stredisku Jahodná, v rozsahu 6 hodín. Bližšie informácie na :

http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/seminar-trenerov-vsfz-17-11-2017

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK upozorňuje FK II.L SMŽ, že z technických dôvodov nariaďuje zmenený UHČ stretnutí 14.kola plánovaných na deň 5.11.2017 nasledovne - SŽ o 9,00 a MŽ o 10,45 hod.

2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- III.L dosp. 14.k Vranov – Bard. Nová Ves dňa 22.10.2017 o 14,00 hod. v Bard. Novej Vsi a 29.k Bard. Nová Ves – Vranov vo Vranove. Vranov 20 €. Vynútená zmena.

- V.L dosp. 13.k Čirč – Kamenica dňa 1.11.2017 o 10,30 hod. Čirč 10 €.

- II.L SMD 13.k Krásna – KE-Barca dňa 28.10.2017 – MD o 12,15 a SD o 14,30 hod. Krásna 5 €.

- II.L SMD 14.k Poprad – Spišská Belá dňa 3.11.2017 o 14,30 a 16,45 hod. Poprad 5 €.

- II.L SMD 14.k KE-Barca – KAC Jednota Košice dňa 5.11.2017 o 09,00 a 11,15 hod. KE-Barca 5 €.

- II.L SMD 14.k Spišská Nová Ves – Krásna dňa 8.11.2017 o 14,30 a 16,45 hod. na UT. Sp.N.Ves 5 €.

- III.L KG dor. 12.k Budimír – Medzev dňa 21.10.2017 o 11,30 hod. Budimír 10 €.

- III.L PT dor. 13.k FAM Poprad – Vikartovce dňa 28.10.2017 o 14,00 hod. Vikartovce 5 €.

- II.L SMŽ sk. A 14.k Lokomotíva KE – KAC Košice dňa 5.11.2017 o 09,00 a 10,45 hod. Kolízia.

- II.L SMŽ sk. B 12.k Lipany – Kračúnovce dňa 20.10.2017 o 14,00 a 15,45 hod. Kračúnovce 10 €.

3. Organizácia prípraviek:

- FAMT Prešov organizuje turnaj prípraviek U9 dňa 23.9.2017 od 15,00 hod. za účasti – Kežmarok, Stará Ľubovňa a FAMT Prešov.

4. ŠTK VsFZ ruší stretnutie III.L Z  dor. Borša - Naciná Ves na základe podnetu Nacinej Vsi. 

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 21.-22.10.

Dospelí

Kračúnovce – Ľubotice J. Mano za Benedika,

Veľký Šariš – Spišské Podhradie Benedik za Homoľu,

Kalša – Rudňany Homoľa za J. Mana,

Kechnec – Strážske DZ Klovanič za SFZ,

Parchovany – Michaľany DZ Černica za Klovaniča,

Haniska – Gemerská Hôrka 21.10. Onderišin za Baja,

Lokomotíva Košice B – Kokšov-Bakša Bajo za Onderišina,

Seňa – Veľká Ida Moroz za Miškovú,

Ťahanovce – Čečejovce P. Kmec za Reváka,

Pakostov – Sečovská Polianka Semnačík za Moroza,

Sedliská – Kochanovce P. Havrila, Krivjančin, Marušin,

Hencovce – Nižný Hrušov Revák, Šimková, Basoš,

Stakčín – Sačurov Hrinda za Šimkovú,

Široké – Koprivnica Zis za Fottu, T.Pacak za D.Pacaka 

Kluknava – Levoča Onderišin za Baja.

Dorast

Spišské Podhradie - Humenné DZ Kunzo za Bednára,

Giraltovce – Lokomotíva Košice Marušin za E. Želizňáka,

Galaktik – Ľubotice Mati, Gorel, Cisko,

Budimír – Medzev o 11:30 Gnip za Petraššovitša,

Šaca – Poproč Petraššovitš za Gnipa,

Topoľany – Strážske Hrinda za Moroza,

SAFI Prešov – Malý Šariš Semančík za Leška,

Spišská Stará Ves – Ľubica Maček za Turcsányiho,

Spišský Štvrtok – Smižany Fabíny za Jasečka,

Prešov – Bardejov Kostráb za Ciska.

Žiaci

Šaca – Čierna Petraššovitš za Gnipa,

Harichovce – Kežmarok Klokočka za Kunzovú,

Lendak – Nová Ľubovňa laik za Turcsányiho.

Lipany – Kračúnovce Troščák za Filipáka,

Ženy

Prešov – Ružomberok Bochnovič, Horochonič,

Spišská Nová Ves – Liptovský Mikuláš Kunzová za Klokočku.

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 24.10.2017:

Mária Huta (Mária Huta – Sobrance), Petrovce (Petrovce – Malá Ida), Veľká Ida (Veľká Ida – Lokomotíva B), Brekov (Brekov – Kamenica). KR upozorňuje FK, že videozáznam z predmetných stretnutí môžu vyložiť na futbalnet.

- KR upozorňuje DZ na povinnosť vpisovania správ PR do nového formátu od 19.10.2017. Informácie boli zaslané e-mailom.

- KR oznamuje predbežný termín WORKSHOPU DZ sk. A na 11.11.2017. Bližšie informácie budú zaslané e-mailom.

- KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor dňa 10.-12.11.2017. Bližšie informácie boli zaslané emailom.

- KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov pre R a DZ:

 • 09.-10.2.2018 - R sk. C a DZ sk. B – Kežmarské Žľaby
 • 10.-11.2.2018 - R sk. D Košický kraj – Kežmarské Žľaby
 • 16.-18.2.2018 - R sk. A, B, TALENT a DZ sk. A – Tatranská Lomnica
 • 16.-17.3.2018 - DZ sk. C - Kežmarské Žľaby
 • 17.-18.3.2018 - R sk. D Prešovský kraj – Kežmarské Žľaby

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Ľubica a FK Olcnava na R Petraššovitš, AR Cuprák a Havrila Pavol zo stretnutia Olcnava – Ľubica.
 • FK Borov na R Čeklovský zo stretnutia Sečovská Polianka – Borov.
 • FK Košice Barca na R Gnip zo stretnutia II.LSŽ Košice Barca – Stará Ľubovňa.
 • FK Úpor na R Basoš, AR Mano, Baníková a DZ Voroňák zo stretnutia Čierna nad Tisou – Úpor.
 • FK Lipany na R Lipták, AR Micheľ, Drenko a DZ Dzido zo stretnutia Prešov B – Lipany.

- KR berie na vedomie podnet:

 • FK Hencovce, poplatok 10,-€.
 • AFK Topoľany, poplatok 10,-€.
 • FK Košická Nová Ves.
 • R Zis.
 • FK Spišské Podhradie.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Čičarovce – Krásnohorské Podhradie na základe podnetu FK Čičarovce a považuje podnet za opodstatnený.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Kosturko Juraj 1259191 + 20€ (Plavnica),

Harčár Jakub 1188295 + 10€ (Fintice),

Jurko Roman 1141343 + 10€ (Medzev),

Kríž Marek 1204056 + 10€ (Jasenov),

Samčík Matúš 1191171 + 10€ (Ulič),

Maliňák Lukáš 1237452 + 10€ (Široké),

Korinko Jozef 1054012 + 10€ (Kendice),

Kusý Adam 1233580 + 10€ (Olcnava),

Gordoň Dávid 1284476 + 5€ (Krásna),

Kapral Michal 1274260 + 5€ (FAM Poprad),

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Tomáško Ján 1265302 + 10€ (Raslavice) čl.37/3,

Miklosh Vitalii 1390889 + 10€ (Medzilaborce) čl.37/3,

Petričko Peter 1249359 + 10€ (Radvaň nad Laborcom) čl.46/1a,2,

Sovič Vladimír 1188842 + 10€ (Gerlachov) čl.46/1a,2,

Leško Kristián 1287951 + 10€ (Borša) čl.46/1a,2,

Otrošina Matúš 1321052 + 10€ (Parchovany) čl.46/1a,2,

Gombita Tomáš 1235062 + 10€ (Pakostov) čl.45/1,2,a

Mati Miroslav 1234971 + 10€ (Hencovce) čl.37/3,

Tkáč Juraj 1226247 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.37/3,

Bobák Patrik 1229978 + 10€ (Nálepkovo) čl.37/3,

Dolák Martin 1270197 + 5€ (Spišské Podhradie) čl.37/3,

Staňa Igor 1320483 + 5€ (Spišské Podhradie) čl.37/3,

Ivanecký Peter 1321379 + 5€ (Pušovce) čl.37/3,

Fabiny Filip 1373891 + 5€ (Harichovce) čl.37/3,

2 stretnutia:

Tirpák Valentín 1282983 + 5€ (Trebišov) čl.49/1a,2a,

Na obdobie:

Bdžoch Tomáš 1228135 + 10€ (Rudňany) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 16.10.2017 do 06.11.2017,

Vasiľov Marcel 1251351 + 10€ (Sedliská) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 16.10.2017 do 06.11.2017,

Novotný Marián 1133441 + 10€ (Nálepkovo) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 16.10.2017 do 13.11.2017,

Tóth Dominik 1288543 + 5€ (Barca) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 16.10.2017 do 6.11.2017,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Zahurančík Matúš 1213272 + 10€ (Široké) 1 týždeň do 28.02.2018,

Čarnogurský Peter 1358693 + 5€ (Spišská Stará Ves) 1 týždeň do 28.02.2018,

DK VsFZ zamieta žiadosť 1.MFK Kežmarok o prekvalifikovanie trestu hráča Bednár Matej 1265296 do podmienečného. 1.MFK Kežmarok + 10€.

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Košická Nová Ves pokarhanie + 5€ podľa čl.11 na vykázanie trénera z lavičky v stretnutí II.ligy MŽ sk.A: Lokomotíva Košice „B“ – Košická Nová Ves, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pokarhanie podľa čl.11 trénerovi p. Urban Vladimír + 5€.

DK VsFZ opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 25.10.2017 o 17:00 hod. hráča Bednár Matej 1265296 (Kežmarok) a DZ – Sendek Jozef. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 25.10.2017 o 17,30 hod. p. Jakubec Radoslav (TJ Družstevník Parchovany) a p. Milan Babják (TJ Bánovce nad Ondavou).

DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči MŠK Slavoj Spišská Belá, dohoda medzi klubom MŠK Slavoj Spišská Belá a 1.MFK Kežmarok, hráč Horoščák Gardoš Jakub 1268084. 1.MFK Kežmarok + 5€.

DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči MŠK Slavoj Spišská Belá, dohoda medzi klubom MŠK Slavoj Spišská Belá a 1.MFK Kežmarok, Janči Matej 13373561.MFK Kežmarok + 5€.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

 

image
Prečítané: 1409x