Úradná správa VsFZ č.15, 13.10.2017

12.10.2017, Ž - admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ 11.-12.10.2017

Úradná správa VsFZ č.15, 13.10.2017  

Úradná správa VsFZ č. 15/2017-2018,

13.10.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 • Riadna konferencia VsFZ na svojom zasadnutí 22.09.2017 zvolila volebnú komisiu v zložení predseda Repovský Jozef, podpredseda Ladislav Barvirčák, členovia Ondrej Škody, Pavol Šuhaj a Miroslav Kužma.
 • Riadna konferencia zobrala na vedomie termín volebnej konferencie VsFZ na deň 09.december 2017.
 • Upozorňuje kluby, že odborné komisie od 1. novembra majú povinnosť mať zaregistrovaných športových odborníkov (hlavný usporiadateľ, videotechnik, lekár, hlásateľ,....). Registrácia športových odborníkov (hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, kameraman, hlásateľ, lekár, fyzioterapeut,...) nepodlieha platbe členského poplatku. Spôsob registrácie nájdete : http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici
 • Znovu otvorenie zápisu so stretnutia , správy delegáta stretnutia a správy pozorovateľa rozhodcov sa zrealizuje na požiadanie rozhodcu resp. delegáta po zaevidovaní podania v podaní na komisiu KR VsFZ v danom zápase s krátkym odôvodnením.

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK upozorňuje FK, že v súťaži prípraviek U9 ešte nebolo odohrané žiadne stretnutie. Preto vyzýva zainteresované kluby o ich odohratie.

2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- IV.L J dosp. 15.k Rudňany – Medzev dňa 29.10.2017 o 14,00 hod.

- V.L KG dosp. 12.k Haniska – Gem. Hôrka dňa 21.10.2017 o 14,00 hod. Haniska 10 €.

- V.L Z dosp. 12.k Vinné – Kráľovský Chlmec dňa 22.10.2017 o 14,00 hod. v Kr. Chlmci a 25.k Kr. Chlmec – Vinné vo Vinnom. Vinné 10 €.

- V.L PT dosp. 16.k Helcmanovce - Nálepkovo dňa 4.11.2017 o 13,30 hod.

- II.L SMD 12.k Svit – Spišská Belá dňa 17.10.2017 – MD o 13,45 a SD o 16,00 hod. Spišská Belá 10 €. Kolízia s II.L SMŽ.

- II.L SMD 13.k Lipany – Vranov dňa 24.10.2017 o 12,00 a 14,15 hod. Vranov 5 €.

- III.L KG dor. 11.k Kechnec – Gem. Hôrka dňa 15.10.2017 o 14,30 hod. Kechnec 10 €.

- III.L KG dor. 12.k Gem. Hôrka – Veľká Ida dňa 22.10.2017 o 11,00 hod. vo Veľkej Ide a 25.k

V. Ida – Gem. Hôrka v Gem. Hôrke. Rekonštrukcia HP.

- III.L Z dor. 10.k Topoľany - Streda n/B dňa 1.11.2017 o 11,00 hod. Streda n/B 10 €.

- II.L SMŽ sk. A 11.k Lokomotíva KE B – Koš. Nová Ves dňa 15.10.2017 o 10,00 a 11,45 hod. Kolízia.

- II.L SMŽ sk. B 13.k KE-Barca B – Lipany dňa 27.10.2017 o 13,00 a 14,45 hod. Lipany 5 €.

- I.L žiačky 9.k Poprad – Stropkov dňa 15.10.2017 o 14,00 hod. Kolízia s B družstvom dospelých.

3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:

- V.L VD dosp. 10.k Kamenica n/C – Nižný Hrušov 0:3 kont. v prospech FK Nižný Hrušov za nenastúpenie na stretnutie D družstva. Do pozornosti DK.

4. ŠTK súhlasí s odohrávaním domácich stretnutí II.L SMD:

- MFK Snina na schválenom náhradnom ihrisku s UT.

- MFK Vranov na schválenom náhradnom ihrisku Rodinná oblasť

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 14.-15.10.

Dospelí

Bardejovská Nová Ves – Svidník Juhás za Dzivjaka,

Stropkov – Vyšné Opátske Filipák, Cuprák, Fedák,

Radvaň – Veľký Šariš Marko, M. Želizňák, Anguš,

Soľ – Humenné Filipák za Homoľu,

Ľubotice – Záhradné Homoľa za Juhása,

Poprad B – Ptičie J. Mišenčík za R. Bobka,

Perín – Ťahanovce Brutvanová za Zisa,

Slávia TU – Seňa Zis za Brutvanovú,

Veľká Ida -Lokomotíva KE B Kron za Kostrába,

Krásnohorské Podhradie – Kechnec S. Vass za Fedáka, DZ Zvolánek za Michnu,

Nacina Ves – Cejkov Zajac za Jančára, DZ Tkáč za Zvoláneka,

Veľká Lomnica – Spišská Belá DZ Kotrády za Pechu,

Helcmanovce – Harichovce DZ Pecha za Kotrádyho,

Kráľovský Chlmec – Močarany Jančár za Zajaca, DZ Gajdoš za Guľka,

Michaľany – Malý Horeš Tabaka za Krona,

Stakčín – Vyšný Žipov Revák za Kurtáka,

Ulič – Pakostov Zubka, Kurták, Šimková,

Sečovská Polianka – Borov Hrinda za Šimkovú,

Stará Ľubovňa – Kendice Šoltýs, Alexa, Čisárik,

Levoča – Nálepkovo Maňkoš za Zubku,

Helcmanovce – Harichovce Zemčák za Alexu,

Olcnava – Ľubica Cuprák za Tabaku,

Vysoké Tatry – Štrba J. Mišenčík za Zemčáka.

Dorast

Lokomotíve Košice – Galaktik Eperješi za Gorela,

Svit - Humenné Koščák za Michnu,

Svit -Spišská Bela 12.kolo, 17.10. o 16,00 a 13,45 Alexa, Maličký, Maliňák,

Lipany – Poprad M. Mišenenčík, Vaňo, Maček,

Kechnec – Gemerská Hôrka 15.10. o 14,30, Laik za Petraššovitša,

Poproč – Budimír Bednár za Baja,

Bardejovská Nová Ves – Jasenov Kmec za Škurlu,

Čirč – Fintice Gabštúr za Čisarika,

FAMT Prešov – Pušovce Havira za Marušina,

FAM Poprad – Spišský Štvrtok Dzivjak za Franka,

Smižany – Spišská Stará Ves Zvalený za R. Bobka.

Žiaci

Lokomotíva Košice B – Košická Nová Ves 15.10. Uis za Gnipa,

Barca B – Stará Ľubovňa Gnip za Leškovú,

Smižany – FAM Poprad Zvalený za R. Bobka.

Žiačky

Poprad – Stropkov Frank o 14:00,

Michalovce – Humenné Koščo za Šimkovú,

Ženy

Prešov – Ružomberok ruší obsadenie.

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 17.10.2017:

Čičarovce (Čičarovce – Krásnohorské Podhradie), Kendice (Kendice – Koprivnica), Svit (Svit – Bardejovská Nová Ves -opraviť na futbalnete),

- KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor na dňa 10.-12.11.2017. Bližšie informácie budú zaslané emailom.

- KR vyraďuje R Jána Jevína z nominačných listín VsFZ.

- KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov pre R a DZ:

 • 09.-10.2.2018 - R sk. C a DZ sk. B – Kežmarské Žľaby
 • 10.-11.2.2018 - R sk. D Košický kraj – Kežmarské Žľaby
 • 16.-18.2.2018 - R sk. A, B, TALENT a DZ sk. A – Tatranská Lomnica
 • 16.-17.3.2018 - DZ sk. C - Kežmarské Žľaby
 • 17.-18.3.2018 - R sk. D Prešovský kraj – Kežmarské Žľaby

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Bardejovská Nová Ves na R Anguš zo stretnutia Svit – Bardejovská Nová Ves.
 • FK Malý Šariš na R Pacák Tobiáš, AR Bochnovič a Kočiš zo stretnutia Malý Šariš - Veľký Lipník.
 • FK Perín na R Kuspan, AR Havila Pavol a Gonos zo stretnutia Poproč – Perín.
 • FK Borša na R Bajo, AR Djordjevič a Puškáš zo stretnutia Borša – Michaľany.
 • FK Giraltcove na R Micheľ, AR Mišenčík Jaroslav, Bednár a DZ Ferenc zo stretnutia Svidník – Giraltovce.

- KR berie na vedomie podnet:

 • FK Spišská Belá. Poplatok 10,-€.
 • FK Pakostov. Poplatok 10,-€.
 • FK Soľ. Poplatok 10,-€.
 • FK Cejkov. Poplatok 10,-€.
 • R Jančár.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Parchovany – Čierna nad Tisou na základe podnetu FK Čierna nad Tisou a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Poplatok 40,-€.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Lajčák Tomáš 1269158 + 20€ (Svit),

Gallo Miloš 1233902 + 20€ (Rožňava),

Migaš Ján 1241495 + 10€ (Pušovce),

Gmitro Martin 1102375 + 10€ (Fintice),

Nemčík Marcel 1076663 + 10€ (Petrovce nad Laborcom),

Plachetka Ján 1289572 + 10€ (Helcmanovce),

Jurov Peter 1302697 + 5€ (Vranov nad Topľou),

Tomko Adrián 1288860 + 5€(Chmin.Nová Ves).

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Kendra Tomáš 1166357 + 20€ (Bardejovská Nová Ves) čl.37/3,

Kerékgyártó Csaba 1256326 + 10€ (Čičarovce) čl.45/1,2a,

Fazekaš Alexander 1330896 + 10€ (Čečejovce) čl.37/3,

Nazarej Jozef 1200407 + 10€ (Koprivnica) čl.37/3,

Petruľa Marián 1189609 + 10€ (Hranovnica) čl.37/3,

Petrík Jozef 1129951 + 10€ (Veľký Folkmar) čl.37/3,

Norko Mário 1321709 + 5€ (Galaktik) čl.37/3,

Chromý Michal 1328428 + 5€ (Poprad) čl.46/1a,2,

Sedlár Jozef 1324923 + 5€ (Poproč) čl.45/1,2a,

Miškovič René 1274383 + 5€ (Kežmarok) čl.37/3,

Jurč Patrik 1308309 + 5€ (Kračúnovce) čl.37/3,

Danko Martin 1317246 + 5€ (Lokomotíva Košice) čl.45/1,2a,

Na obdobie:

Stajkovič Bojan 1363626 + 10€ (Gerlachov) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.10.2017 do 30.10.2017,

Bačo Lukáš 1249188 + 10€ (Ťahanovce) čl. 49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.10.2017 do 30.10.2017,

Haladej Michal 1292884 + 5€ (Šarišské Michaľany) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.10.2017 do 30.10.2017,

Baláž Ákos 1367969 + 5€ (Veľké Kapušany) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.10.2017 do 30.10.2017,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Bartok Jaroslav 1147864 + 10€ (Geča) 1 týždeň do 28.02.2018,

Feke Tomáš 1265026 + 10€ (Streda nad Bodrogom) 1 týždeň do 28.02.2018,

Straka Ján 1249939 + 10€ (Široké) 1 týždeň do 28.02.2018,

Szynalik Daniel 1285358 + 5€ (Markušovce) 1 stretnutie do 28.02.2018,

Butvin Patrik + 5€ (Spišský Hrušov) do 28.02.2018,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Plavnica pokarhanie + 20€ podľa čl.11 na vykázanie trénera z lavičky v stretnutí III.ligy : Plavnica – Vranov nad Topľou, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie podľa zastavenie výkonu činnosti p. Petruš Róbert 1054049 + 20€ na obdobie 3 týždňov od 09.10.2017 do 23.10.2017 podľa čl.48/1c,2b.
 • FK Svit pokutu 200+20€ podľa čl.48/1c,2b, za HNS funkcionára po stretnutí III.ligy: Svit – Bardejovská Nová Ves, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie podľa zastavenie činnosti p. Jambor Milan 1074060 + 20€ na obdobie 3 týždňov od 09.10.2017 do 30.10.2017 podľa čl.48/1c,2b.
 • FK Soľ pokutu 250+10€ podľa čl.57/1a,2, za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí IV.ligy S: Soľ – Záhradné.
 • FK Záhradné pokutu 100+10€ podľa čl.48/1c,2b, za HNS a vykázanie vedúceho družstva v stretnutí IV.ligy S: Soľ – Záhradné, zároveň udeľuje p. Kačmár Peter podľa čl.48/1c,2b, + 10€ disciplinárne zastavenie výkonu funkcie na obdobie 3 týždňov od 02.10.2017 do 23.10.2017 a hráčovi Pavuk Radoslav 1213461 + 10€ na 1 stretnutie podľa čl.37/3 od 02.10.2017. +
 • FK Kamenica nad Cirochou pokutu 300€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie V.ligy VD: Kamenica nad Cirochou – Nižný Hrušov.
 • FK Nová Ľubovňa pokutu 50+5€ podľa čl.53/1d za stretnutie II.ligy SMŽ sk.C: Krompachy – Nová Ľubovňa., zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pokarhanie + 5€ trénerovi Kačmarčík Karol podľa čl.11.

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 19.10.2017 o 17:00 hod. hráča Bednár Matej 1265296 (Kežmarok), DZ – Sendek Jozef a hlavného usporiadateľa FK Spišská Belá - Matúš Dlubač 1192107. Pod disciplinárnymi následkami.

DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči 1.MFK Kežmarok, dohoda medzi klubom 1.MFK Kežmarok a MŠK Slavoj Spišská Belá, hráč Horoščák Zacher Milan 1192797. MŠK Slavoj Spišská Belá + 10€.

DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči 1.MFK Kežmarok, dohoda medzi klubom 1.MFK Kežmarok a MŠK Slavoj Spišská Belá, hráč Bednár Matej 1265296. MŠK Slavoj Spišská Belá + 10€.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči MŠK Slavoj Spišská Belá na základe podania 1.MFK Kežmarok podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada MŠK Slavoj Spišská Belá o predloženie dohody (Gardoš Jakub 1268084).

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči MŠK Slavoj Spišská Belá na základe podania 1.MFK Kežmarok podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada MŠK Slavoj Spišská Belá o predloženie dohody (Janči Matej 1337356).

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

image
Prečítané: 1345x