Úradná správa VsFZ č.16, 12.10.2018

10.10.2018, Ž - admin VsFZ
[doc]16 Úradná správa VsFZ č.16.pdf

Zasadnutie odborných komisií VsFZ 10.10.2018

    

Úradná správa VsFZ č. 16/2018-2019, 

12.10.2018

SEKRETARIÁT VsFZ

· Upozorňujeme kluby V. líg, že od jarnej časti sú povinné vkladať videozáznam na server SFZ na futbalnet, aby si už teraz vyžiadali sprístupnenie vkladania a aspoň raz si to vyskúšali. Spôsob vkladania a samotná registrácia klubu je : 

https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladani-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet

· Žiada kluby, ktoré majú nárok na dotáciu na mládežnícke družstvá zo Zákona o športe v rámci kreditov, aby vyčerpali túto dotáciu do 30.11.2019. Zoznam klubov, výšku dotácie a čerpanie nájdete na stránke : http://podporamladeze.futbalsfz.sk/?season=2018 

TRÉNERSKO-METODICKÁ  VsFZ

Trénersko-metodická komisia VsFZ v spolupráci s VV VsFZ pokračuje v organizovaní ankety - Najlepšia jedenástka TIPOS III. liga Východ.

Upozorňujeme na hodnotené obdobie, ktorým je kalendárny rok 2018. 

Žiadame a vyzývame trénerov (uveďte svoje meno a aktuálne telefónne číslo) všetkých účastníkov súťaže k zhodnoteniu výkonov hráčov jednotlivých mužstiev. 

a) Do mailovej správy vpisujte najlepších hráčov súťaže podľa jednotlivých hráčskych funkcií v rozostavení 4 – 4 – 2, 4 – 2 – 3 - 1 alebo 3 – 5 - 2! Uveďte presné meno a priezvisko hráča a klub za ktorý hráva. Serióznosť hodnotenia a dochvíľnosť zaslania správy sa stanú základným predpokladom úspešnosti tohto podujatia, na ktoré budú spolu s hráčmi pozvaní aj tréneri a zástupcovia klubov. Vami zostavené jedenástky roka budú menovite zverejnené v dennej tlači. 

b) Vyhodnotený bude tréner, ktorý sa počtom uvedených hráčov najviac priblíži najlepšej jedenástke. 

Zloženie Vašej jedenástky TIPOS III. ligy Východ zašlite elektronickou poštou na mailovú adresu juro.mihalcin@gmail.com, alebo SMS správou na telefónne číslo 0905 802524 (Mihalčín Juraj, TMK VsFZ) najneskôr do 9.11.2018. 

c) Zároveň pokračujeme v ankete Najlepší rozhodca. Navrhujete 3 rozhodcov. 

1. miesto 3 body

2. miesto 2 body

3. miesto 1 bod 

Anketu najlepší rozhodca 2018 zasielajte do 9.11.2018 na sekretariát VsFZ : 

marcel.eperjesi@futbalnet.sk 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK v súťaži II.L SMD v nadstavbe pre jesennú časť, ktorých družstvá majú na domáce stretnutia hrací deň v nedeľu, stanovuje začiatky týchto stretnutí o 9,00 a 11,15 hod. 

2. ŠTK VsFZ na základe memoranda o spolupráci s KSK organizuje Zimný turnaj pod názvom Krajská futbalová liga v termíne od 13.1. do 17.3.2019. KFL sa majú možnosť zúčastniť na základe prihlášky všetky FK RFZ a ObFZ s príslušnosťou ku KSK. Prihlášky sa podávajú od 10.9.2018 do 31.10.2018 cez systém ISSF – elektronická podateľňa – prihláška do súťaže KFL 2018/2019. Stretnutia budú hrané na vytypovaných HP s UT. FK neplatia žiadne štartovné ani náklady na rozhodcov. FK si hradia len náklady na cestovné na vytypované hracie plochy s UT.

3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny:

- V.L Z 12.k Úpor – Michaľany dňa 11.11.2018 o 13,30 hod. Úpor 10 €.

- V.L Š 11.k Koprivnica – Župčany dňa 13.10.2018 o 10,30 hod. Koprivnica 10 €.

- II.L SMD 1kN Snina – Vranov dňa 30.10.2018 o 15,00 a 17,15 hod. na UT. Snina 5 €.

- II.L SMD 1.kN Galaktik Košice – Bardejov dňa 17.11.2018 o 10,00 a 12,15 hod. Galaktik 5 €.

- II.L SMD 2.kN Sp. Nová Ves - Galaktik Košice dňa 30.10.2018 o 10,00 a 12,15 hod. Galaktik 5 €.

- II.L SMD 1.kN Koš. Nová Ves – Rožňava dňa 12.10.2018 o 14,00 a 16,00 hod. Rožňava 10 €.

- II.L SMD 1.kN Trebišov – Krásna dňa 30.10.2018 o 10,00 a 12,15 hod. Kolízia. 

- II.L SMD 2.kN Lipany – Humenné dňa 20.10.2018 o 10,00 a 12,15 hod. na UT. Kolízia.

- II.L SMD 2.kP Ľubotice – FC Košice dňa 19.10.2018 MD o 13,00 a SD o 15,00 hod. Ľubotice 10+75€

- II.L SMD 4.kN Lipany – Bardejov dňa 4.11.2018 o 9,00 a 11,15 hod. Lipany 5 €.

- II.L SMD 5.kN FC Košice – Stropkov dňa 31.10.2018 o 10,00 a 12,15 hod. Stropkov 5 €.

- II.L SMD Spišská Belá odohrá svoje domáce stretnutia v sobotu o 10,00 a 12,15 hod. Sp.Belá 10 €.

- III.L Z dor. 11.k V. Kapušany – Kr. Chlmec dňa 13.10.2018 o 12,00 hod. V. Kapušany 5 €.

- III.L KG dor. 11.k Lokom. KE B - Sokoľany dňa 30.10.2018 o 10,00 hod. Sokoľany 10 €.

- III.L Z dor. 11.k Michaľany – Strážske dňa 13.10.2018 o 11,30 hod. Michaľany 5 €.

- III.L ŠD dor. 10.k Medzilaborce – Kurima dňa 13.10.2018 o 11,00 hod. Medzilaborce 5 €.

- III.L ŠD dor. 10.k Šiba – Malcov dňa 13.10.2018 o 11,30 hod. Kolízia.

- II.L SMŽ sk.B 11.k Nová Ľubovňa - Lipany dňa 13.10.2018 o 9,00 a 11,45 hod. Kolízia. 

- II.L SMŽ sk.B 14.k Lipany – Sabinov dňa 3.11.2018 o 10,00 a 11,45 hod. na UT. Lipany 5 €.

- II.L SMŽ sk.C 12.k Kežmarok – V. Tatry dňa 20.10.2018 o 14,15 a 16,00 hod. Kolízia.

- II.L žiačky 8.k Sp. Nová Ves – Stropkov dňa 18.10.2018 o 15,00 hod.

- II.L žiačky 8.k Vranov – Trebišov dňa 18.10.2018 o 16,15 hod. 

4. ŠTK kontumuje tieto výsledky: 

- IV.L S 11.k Raslavice – Gerlachov 0:3 kont. v prospech FK Gerlachov v zmysle uznesenia DK za inzultáciu R a v zmysle SP, čl.82, bod „d“.

- V.L Z 8.k Malý Horeš – Parchovany z 5:0 na 3:0 kont.v zmysle uznesenia DK za inzultáciu R a v zmysle SP, čl.82, bod „d“. Výsledok 5:0 ostáva v platnosti.

- V.L Š 10.k Čirč – Koprivnica 3:0 kont. v zmysle SP, čl.82, neúčasť hostí. Do pozornosti DK.

- III.L VD dor. 9.k Jasenov – Belá 3:0 kont. v zmysle SP, čl.82 - neúčasť H. Do pozornosti DK.

- II.L SMŽ sk.A 9.k Trhovište – Čaňa 3:0 a 3:0 kont. v zmysle SP, čl.82 – neúčasť H. Do pozornosti DK.

5. ŠTK na základe uznesenia DK odratáva 3 body:

- FK Raslavice, IV.L S, za inzultáciu rozhodcu v zmysle DP čl. 49/5,6 a SP čl.81, bod „b“.

- FK Parchovany, V.L Z, za inzultáciu rozhodcu v zmysle DP čl. 49/5,6 a SP čl.81, bod „b“.

6. ŠTK žiada organizátorov stretnutí prípraviek U11 a U10 o nahratie zorganizovaných stretnutí 1., 3. a 4.kola do systému ISSF. 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 13.-14.10.2018

Dospelí

V. Revištia – FC Košice Maličký, Jurášek, D. Bobko

Giraltovce – Humenné Bakšay za R. Bobka, Kotrády za Kmeca

Záhradné – S. Ľubovňa Ziemba za SFZ

Ľubotice – Kračúnovce Homoľa za Juhása

Raslavice – Soľ Jasečko, Dzivjak, Adamčo, Ferenc

Ptičie – Poprad B Juhás, Hrebeňár, Greš

Fintice – Gerlachov Bednár za Borufku

Strážske – Topoľany Kováčová za Zvaleného

Kechnec – Kalša Čiernik za SFZ

Lokomotíva B – M. Ida R. Bobko za Bakšaya

Hencovce – Sačurov Škurla, Sučka, M. Končár

Široké – Chminianska N. Ves Olejár za SFZ

V. Tatry – Olcnava Chmura, E. Weiss, Perát

Levoča – V. Lomnica P. Kmec, Jenčura, Špivák

Dorast

FC Košice – Lipany  Kriak za Sendeka 

Benecol – Medzev  Mati za Zisa

M. Ida – Drnava Gorel za Slimáka

V. Ida . Turňa Fotta za Kováča

Z. Teplica – Trhovište Horváth za Puškáša

M. Horeš – Borša Dušek za Kavčáka

Šiba – Maľcov o 11:30 Hopko za T. Končára

Gerlachov – Raslavice Marko za Čisárika

Košická Nová Ves – Rožňava 12.10. Gorel za Tabaku

Trebišov – Krásna Vass za Ivanka

Dorastenky

Bardejov – L. Košice T. Končár za Hopka

Žiaci

Buzica – Trhovište Gorel za Safka

Snina – Sp. Nová Ves Godžák za J. Greška

Michalovce – Prešov J. Škodi za Anguša

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o vyloženie videozáznamu zo stretnutí na stránku futbalnet.sk v termíne do 14.10.2018: Haniska (Haniska – Budimír), Hranovnica (Hranovnica – Levoča), Spišská Belá (Spišská Belá – Vysoké Tatry), Bystré ( Bystré – Hencovce), Pakostov (Pakostov – Belá n/ Cirochou). 

- KR oznamuje FK, že prípadné podnety na zmenu v obsadení delegovaných osôb bude KR prerokovávať podania cez ISSF do stredy do 12:00 hod. V opačnom v prípade sa KR nebude podaniami zaoberať.

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Sabinov

· FK Ptičie Poplatok 10,-€.

- KR berie na vedomie pochvalu: 

· FK Budimír na R Cisko Štefan, AR Semančík a Tomáš zo stretnutia Budimír – Lok. Košice

· FK Hencovce na R Čisárik, AR Hopko a Kačmár zo stretnutia Bystré – Hencovce.

· FK Giraltovce na R Gorel, AR Béreš Dávid, Baksay a DZ Klovanič zo stretnutia Maria Huta – Giraltovce. 

· FK Vyšný Žipov na R Čeklovský, AR Mano Dávid a Svat Lukáš zo stretnutia Belá n/C - Vyšný Žipov.

· FK Čičarovce na R Paulišin, AR Ličko a Ginda zo stretnutia Topoľany – Čičarovce.

· FK Široké a FK Veľký Šariš na R Štefanič, AR Filipák a Mišenčík zo stretnutia Veľký Šariš – Široké.

· FK Haniska na R Belej, AR Kavčák a Koščo zo stretnutia Malá Ida – Haniska.

· FK Chminianska Nová Ves na R Želizňák Erik, AR Metiľ a Greš zo stretnutia Dubinné – Chminianska Nová Ves

· FK Petrovce na R Nosáš, AR Vaňo, Troščák a DZ Pecha zo stretnutia Čaňa – Petrovce.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Gerlachov - Medzilaborce na základe podnetu FK Medzilaborce a považuje podnet za opodstatnený. 

· Belá n/C – Kamenica n/C na základe podnetu FK Kamenica n/C a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40,-€.

· Pavlovce n/ Uhom – V. Kapušany na základe podnetu DK. Odborné stanovisko bolo posunuté DK

· Z. Teplica – Parchovany na základe podnetu FK FK Zemplínska Teplica a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Poplatok 40,-€.

- KR oznamuje FK, že prípadné podnety na zmenu v obsadení delegovaných osôb bude KR prerokovávať podania cez ISSF do stredy do 12:00 hod. V opačnom v prípade sa KR nebude podaniami zaoberať.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Jankaj Ľuboš 1191970 + 20€ (Snina),

Čurlík Patrik 1241341 + 20€ (Stropkov),

Brandobur Martin 1331380 + 5€ (Smižany), 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Balint Maroš 1159704 + 10€ (Bystré) čl.46/1a,2,

Javorský Daniel 1197002 + 10€ (Gaboltov) čl.37/3,

Jaš Peter 1189437 + 10€ (Gaboltov) čl.37/3,

Hanusin Peter 1335364 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.37/3, 

Jurko Richard 1278630 + 5€ (Giraltovce) čl.37/3, 

Polaščík Kristián 1320454 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.46/1a,2, 

Pačay Patrik 1280309 + 5€ (Medzev) čl.37/3, - od 15.10.2018 po odstáti podmienky z ÚS zo dňa 6.9.2018 (bez možnosti prekvalifikovania trestu do podmienečného),

Pižem Dávid 1285320 + 5€ (Markušovce) čl.46/1b,2, 

2 stretnutia:

Dziak Dávid 1317176 + 5€ (Trebišov) čl.49/1a,2a, 

Labuda Martin 1326585 + 5€ (Giraltovce) čl.49/1a,2a, 

Na obdobie:

Drahokoupil Adrián 1277047 + 10€ (Močarany) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 08.10.2018 do 22.10.2018,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Lumtzer Róbert 1129462 + 10€ (Košická Nová Ves) 7 týždňov do 30.06.2019,

DK VsFZ zamieta žiadosť OFK – SIM Raslavice o prekvalifikovanie pozastavenia športovej činnosti hráčovi Tomáško Marek 1188299. Rozhodnutie KR VsFZ bolo, že osobný trest bol udelený správne.

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK      Čierna nad Tisou pokutu      100+10€ podľa čl.58/1a,3, za HNS divákov v stretnutí V. ligy Z:      Streda nad Bodrogom – Čierna nad Tisou.
  • FK Belá      nad Cirochou pokarhanie + 10€      podľa čl.11, za HNS a vykázanie z lavičky v stretnutí V.      ligy ŠD: Pakostov – Belá nad Cirochou. Zároveň DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie      pozastavenie výkonu činnosti p. Lukáč      Marek 1062022 + 10€ na obdobie 2 týždňov od 01.10.2018 do      15.10.2018 podľa 48/1c,2b.
  • FK      Bystré pokutu 100+10€ podľa      čl.48/1c,4, za HNS funkcionárov po stretnutí V. ligy VD: Bystré –      Hencovce. Zároveň DK      VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu      činnosti p. Gdovin Peter 1 + 10€      na obdobie 3 týždňov od 08.10.2018 do 29.10.2018 podľa 48/1c,2b. 
  • FK      Koprivnica pokutu 300€ podľa RS 7j za  nenastúpenie na stretnutie V. ligy Š: Čirč – Koprivnica.
  • FK      Hranovnica pokarhanie +10€ podľa čl.11, za NS      asistenta trénera po stretnutí V. ligy PT: Ľubica – Hranovnica. Zároveň      DK VsFZ udeľuje      disciplinárne sankcie pokarhanie p. Kaprál      Jaroslav 1101296 + 10€ podľa čl.11.
  • FK Belá      nad Cirochou pokutu 100€ podľa RS 7j za      nenastúpenie na stretnutie III. ligy SD sk. ŠD: Jasenov – Belá nad      Cirochou.
  • FK Čaňa      pokutu 100€ podľa RS 7j za      nenastúpenie na stretnutia II. ligy S-MŽ sk. A: Trhovište – Čaňa.

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 17.10.2018 o 17:00 hod. aktérov stretnutia IV. ligy J: Pavlovce nad Uhom – Veľké Kapušany, R – Žofčák Marek, AR1 – Bali - Jenčik Jozef, AR2 – Škodi Jakub, DZ – Dzido Pavol, HU – Belán Vladimír, KD – Masnica Stanislav, VD – Markovič Marián, KH – Dozsický Gergo, VH – Kaszonyi Andrej, hráča H č.1 Repovský Peter a p. Badi Jozef. Zároveň DK VsFZ ukladá podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre hráča Repovský Peter 1227326 (Veľké Kapušany) spočívajúce v pozastavení výkonu športu podľa čl.43/2a,4 od 08.10.2018 a podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre p. Badi Jozef (Pavlovce nad Uhom) spočívajúce v zákaze vstupu do priestorov určených podľa čl.43/2a,4 od 08.10.2018. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči Vachaľ Ján 1141167 (Medzilaborce), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športu podľa čl.43/1,2a,4 od 08.10.2018 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po udelení osobného trestu v stretnutí IV. ligy S: Gerlachov – Medzilaborce.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči Malčický Martin 1021553, zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu v stretnutí V. ligy Z: Zemplínska Teplica – Parchovany. 

DK VsFZ berie na vedomie podnet p. Kaprál Jaroslav a zároveň dáva vyjadrenie do pozornosti KR VsFZ. 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči Rovdera Peter 1391649, menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 08.10.2018 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu v stretnutí III. ligy SD sk. PT: Levoča – Smižany.

DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Gerlachov o prekvalifikovanie pozastavenia športovej činnosti hráča Pavlík Vladimír 1335983. Hráč si svoj trest už odstál.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 2454x