Úradná správa VsFZ č.15, 05.10.2018

05.10.2018, Ž - admin VsFZ
[doc]15 Úradná správa VsFZ č.15.pdf

  

Úradná správa VsFZ č. 15/2018-2019, 05.10.2018

SEKRETARIÁT VsFZ

· Upozorňujeme kluby V. líg, že od jarnej časti sú povinné vkladať videozáznam na server SFZ na futbalnet, aby si už teraz vyžiadali sprístupnenie vkladania a aspoň raz si to vyskúšali. Spôsob vkladania a samotná registrácia klubu je : 

https://vsfz.futbalnet.sk/spravy/sposob-vkladani-videozaznamu-stretnutia-na-futbalnet

· Vyzýva kluby, aby do termínu 12.10.2018 podávali v elektronickej podobe návrhy na zmenu alebo doplnenie RaPP na mailovú adresu marcel.eperjesi@futbalnet.sk predmet : RaPP. 

· Žiada kluby, ktoré majú nárok na dotáciu na mládežnícke družstvá zo Zákona o športe v rámci kreditov, aby vyčerpali túto dotáciu do 30.11.2019. Zoznam klubov, výšku dotácie a čerpanie nájdete na stránke : http://podporamladeze.futbalsfz.sk/?season=2018 

KOMISIA MLÁDEŽE SFZ

Informácie pre štatutárov materských škôl / základných škôl s materskou školou o podmienkach zapojenia sa do projektu DAJME SPOLU GÓL v školskom roku 2018/19. 

Našou najväčšou aktuálnou výzvou je zastaviť dlhodobo klesajúci záujem verejnosti o futbal. Zmena spoločenského systému a konkurencia iných spoločenských odvetví dostala futbal do náročnej pozície. Podľa vývoja demografie a aj medzinárodných analýz je záujemcov o najrozšírenejšiu hru na planéte čoraz menej, hoci futbal svojou jedinečnosťou a atraktivitou vie aj dnes očariť vysoké percento mladých ľudí. 

V minulom školskom roku 2017/18 začal SFZ realizovať projekt v spolupráci s klubmi s licenciou Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách, s názvom „Dajme spolu gól“ (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal). Projekt bude pokračovať aj v školskom roku 2018/19 s možnosťou zapojenia nových, ďalších materských škôl, resp. základných škôl s materskou školou, ktorých počet je však regionálne limitovaný. 

Pre kluby s licenciou Futbalovej akadémie (FA) platí podmienka o spolupráci so štyrmi MŠ / ZŠ s MŠ na základe licenčného systému mládeže SFZ pre sezónu 2018/19. Pre kluby s licenciou útvaru talentovanej mládeže (ÚTM) platí podmienka o spolupráci s dvomi MŠ / ZŠ s MŠ na základe licenčného systému mládeže Slovenského futbalového zväzu pre sezónu 2018/19. Pre kluby s licenciou "čakateľ" platí odporúčanie o zapojení sa do projektu  a spolupráca s jednou MŠ / ZŠ s MŠ pre sezónu 2018/19.

V priebehu dvoch rokov chceme nadviazať podobným projektom na 1. stupni základných škôl.
Projekt Dajme spolu gól je súčasťou Grassroots programu Slovenského futbalového zväzu a jeho tvorcovia od projektu očakávajú zapojenie väčšieho počtu chlapcov a dievčat do hrania futbalu a nárast členskej základne SFZ - detí od 5 do 10 rokov v rámci „Strategického plánu rozvoja futbalu“ na Slovensku pre roky 2018-2022.

Bližšie informácie pre štatutárov materských škôl / základných škôl s materskou školou o podmienkach zapojenia sa do projektu DAJME SPOLU GÓL v školskom roku 2018/19 sú k dispozícii na https://www.dajmespolugol.sk/projekty/materske-skoly-futbalove-aktivity

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK oznamuje FK, ktorých družstvá štartujú v súťaži II.L SMD, že v 41. týždni začína nadstavbová časť SR. ŠTK oznamuje FK, že v skupine o postup bude prideľovať žrebovacie čísla v poradí podľa umiestnenia od 1 do 10. Avšak jednotlivé FK majú možnosť si nahlásiť do 3.10.2018 požiadavky na žrebovacie čísla s ohľadom na kolízie termínov s inými družstvami svojich klubov, ktoré hrajú v riadnych súťažiach, či už dospelých alebo inými družstvami mládeže v súťažiach SFZ. V prípade, že kluby nenahlásia požiadavky na žrebovacie čísla, ŠTK uplatní pridelenie žrebovacích čísel podľa už uvádzaného poradia po základnej časti.

2. ŠTK stanovuje začiatky stretnutí u II.L SMD plánované v nadstavbovej časti na nedeľu o 9,00 a 11,15 hod. 

3. ŠTK predkladá návrh klubom, ktorých družstvá dorastov majú plánované stretnutia na 13.10.2018 o 13,00 alebo 14,00 hod. Dňa 13.10.2018 o 15,00 hod. sa hrá stretnutie Pohára národov Slovensko – Česko. Z uvedeného dôvodu ŠTK navrhuje odohrať tieto stretnutia:

a) dňa 13.10.2018 o 11,30 hod., prípadné kolízie stretnutí so žiackymi stretnutiami v ObFZ by si tieto kluby doriešili s príslušnými ObFZ. 

b) alebo ŠTK by podľa požiadaviek FK preložila plánované stretnutia na deň 30.10.2018 o 10,30 hod., kedy je vyhlásený štátny sviatok. ŠTK žiada jednotlivé FK III.líg dorastov o vyjadrenie k uvedeným návrhom do 06.10.2018. 

4. ŠTK VsFZ na základe memoranda o spolupráci s KSK organizuje Zimný turnaj pod názvom Krajská futbalová liga v termíne od 13.1. do 17.3.2019. KFL sa majú možnosť zúčastniť na základe prihlášky všetky FK RFZ a ObFZ s príslušnosťou ku KSK. Prihlášky sa podávajú od 10.9.2018 do 31.10.2018 cez systém ISSF – elektronická podateľňa – prihláška do súťaže KFL 2018/2019. Stretnutia budú hrané na vytypovaných HP s UT. FK neplatia žiadne štartovné ani náklady na rozhodcov. FK si hradia len náklady na cestovné na vytypované hracie plochy s UT. 

5. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny:

- Tipos III.L 13.k Bard. Nová Ves – Sp. Nová Ves dňa 14.10.2018 o 10,30 hod. Kolízia.

- IV.L J 12.k Kalša – Rudňany dňa 6.10.2018 o 14,30 hod. Kalša 20 €.

- IV.L J 13.k Rudňany – Medzev dňa 13.10.2018 o 12,00 hod. Kolízia.

- IV.L J 12.k Slávia TU Košice – Kechnec dňa 7.10.2018 o 15,30 hod. Kolízia s MMM.

- III.L Z dor. 10.k Borša – Vojčice dňa 5.10.2018 o 16,00 hod. Vojčice 10 €.

 - III.L Z dor. 10.k Strážske - Nacina Ves dňa 6.10.2018 o 14,00 hod. v  Nacinej Vsi a 23.k Nacina Ves - Strážske     

   v Strážskom.  

- III.L Š dor. 10.k Plavnica – Demjata dňa 5.10.2018 o 16,00 hod. Plavnica 10 €.

- III.L Š dor. 11.k Široké – Plavnica dňa 30.10.2018 o 14,00 hod. Kolízia

- III.L PT dor. 11.k Markušovce – Vikartovce dňa 12.10.2018 o 15,30 hod. Kolízia.

- III.L PT dor. 13.k Smižany – Spišský Hrušov dňa 30.10.2018 o 14,00 hod. Smižany 5 €.

- III.L PT dor. 14.k Spišské Podhradie – Vysoké Tatry dňa 2.11.2018 o 14,00 hod. V.Tatry 5 €.

- III.L PT dor. 10.k Spišský Štvrtok – Svit dňa 5.10.2018 o 16,00 hod. Sp. Štvrtok 10 €. 

- II.L SMŽ sk.A 9.k Galaktik KE – Benecol KE dňa 6.10.2018 o 15,00 a 16,45 hod. FK Galaktik 10 €.

- II.L SMŽ sk.A 11.k FC Košice – Rožňava dňa 17.10.2018 o 14,00 a 15,45 hod. FC Košice 5 €.

- II.L SMŽ sk.B 9.k SAFI Prešov – Stará Ľubovňa dňa 10.10.2018 o 14,30 a 16,15 hod. St. Ľubovňa 10 €.

- II.L SMŽ sk.B 11.k Medzilaborce – FAMT Prešov dňa 17.10.2018 o 14,30 a 16,15 hod. v Záborskom a 24.k FAMT Prešov – Medzilaborce v Medzilaborciach. Medzilaborce 5 €. 

- II.L žiačky 7.k Trebišov – Sp. Nová Ves dňa 7.10.2018 o 10,30 hod.

6. ŠTK kontumuje tieto výsledky: 

- II.L SMD sk.A 10.k Giraltovce – Rožňava 3:0 a 3:0 kont. v zmysle SP čl.82 – neúčasť hostí na stretnutí. Do pozornosti DK 

7. ŠTK žiada organizátorov stretnutí prípraviek U11 a U10 o nahratie zorganizovaných stretnutí 1. a 3.kola do systému ISSF. 

8. Prípravky:

- U11 a U10 4.k St. Ľubovňa – Svidník dňa 6.10.2018 o 9,00 hod. 

- U11 a U10 5.k Kežmarok – Sabinov dňa 7.10.2018 o 10,00 hod.

9. ŠTK podáva návrh DK na udelenie poplatku pre FK Hranovnica za neúčasť na zasadnutí ŠTK.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 6.-7.10.2018

Dospelí

Mária Huta – Giraltovce D. Béreš za Zvoláneka,

Humenné – Bardejovská Nová Ves Bali-Jenčík za Hrebeňára,

Spišská Nová Ves – Prešov B Ličko za Marka,

Vranov – Veľké Revištia J. Mišenčík, Marko, Bednár,

Svidník – Šarišské Michaľany Jasečko, Ruščanský, Drenko,

Sabinov – Zámutov Benedik, Lipták, Dušek, DZ Tornay za Černicu,

Poprad B – Fintice DZ Černica za Tornaya,

Svit – Ptičie Molitoris za Kriaka,

Soľ – Ľubotice Lang za Drenka,

Kračúnovce – Záhradné Kozák, Gorel, Capík,

TU Košice – Kechnec o 15,30 hod. Židišin, Marko, Horváth,

Topoľany – Čičarovce Ličko za Holpa,

Budimír – Lokomotíva Košice B Semančík za Tirpáka,

Zemplínska Teplica – Parchovany Hrebeňár za Dušeka,

Krišovská Liesková – Michaľany Godžák za Šefčíka,

Kráľovský Chlmec – Lastomír Kriak za Molitorisa,

Belá nad Cirochou – Vyšný Žipov Čeklovský za Kurtáka,

Sečovská Polianka – Kamenica n/C Kurták za Čeklovského,

Rudlov – Ulič Havira, T. Končár, Mikloško,

Borov – Stakčín Fedák za Bednára, DZ Dub za Ferenca,

Bystré – Hencovce Čisárik, Hopko, Kačmár,

Sačurov – Jasenov Zubka, Kmec, Šimková,

Pakostov – Brekov Anguš, P. Greško, Vass,

Veľký Šariš – Široké Štefanič za T. Gordoňa,

Ražňany – Kamenica M. Havrila za Kostrába,

Demjata – Dlhá Lúka Holp za Lička,

Odorín – Kluknava Onderišin, M. Béreš, Kunzová,

Hranovnica – Levoča Ištoňa za Sendeka,

Kežmarok – Hrabušice Krivjančin, Marušin, Brutvanová, DZ Čonka za Ondíka,

Ťahanovce – Kokšov-Bakša DZ Píro za Repaského,

Bidovce – Ždaňa DZ Repaský za Píra,

Čečejovce – Veľká Ida DZ Marton za Košča A.,

Košická Nová Ves – Poproč DZ Koščo A. za Martona,

Spišská Stará Ves – Nálepkovo DZ Sendek za Pečarku.

Dorast

Ľubotice – Spišská Nová Ves Leško, Marek Havrila, Brutvanová,

Bardejov – Kežmarok Nosáľ za Onderišina,

Humenné – Vranov D. Mano za Holpa,

Geča – Lokomotíva Košice Gnip za Slimáka,

Sokoľany – Veľká Ida Zis za Pohánku,

Turňa – Kechnec o 15:00 Slimák za V. Tótha,

Medzev – Čečejovce Kriak za T. Gordoňa,

Borša – Vojčice 5.10. o 16:00 Puškáš,

Gerlachov – Osikov Kandráč za Čisaríka,

Plavnica – Demjata 5.10. o 16:00 Kandráč,

Spišský Hrušov – Ľubica Šuba za Klokočku,

Poprad – Trenčín Pavlovský st. za Kožárovú.

Žiaci

Lipany – Veľký Šariš M. Havrila za Kostrába,

FAMT Prešov – SAFI Prešov M. Hudák za Tirpáka,

Spišské Vlachy – Vysoké Tatry Šuba za Klokočku.

Žiačky

Trebišov – Spišská Nová Ves 9.10. o 15:00  Dušek.

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR upozorňuje všetkých R a DZ, aby podnet na otvorenie zápisu zo stretnutí riadených ŠTK VsFZ zasielali priamo v zápise podaním na KR VsFZ. 

- KR upozorňuje všetkých R a DZ, aby podnet na otvorenie zápisu zo stretnutí riadených ŠTK SFZ zasielali priamo v zápise podaním na ŠTK SFZ. V podaní uveďte aj vlastnú emailovú adresu.

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Pakostov. Poplatok 10,-€.

· FK Budimír.

· FK Hencovce. Poplatok 10,-€.

· FK Kračúnovce. Poplatok 10,-€.

· FK Kamenica nad Cirochou. Poplatok 10,-€

· FK Borov. Poplatok 10,-€

- KR berie na vedomie pochvalu: 

· FK Bystré na R Michalík, AR Béreš Milan a Suchanič zo stretnutia Jasenov – Bystré.

· FK Chmiňany na R Končár Martin zo stretnutia III.LSD Pušovce – Chmiňany. 

· FK Krišovská Liesková na R Krivjančin, AR Kačmár a Votko zo stretnutia Lastomír – Krišovská Liesková.

· FK Sečovská Polianka na R Vass Róbert, AR Čeklovský a Brutvanová zo stretnutia Ulič – Sečovská Polianka.

· FK Veľké Kapušany na R Mati, AR Konečný a Ginda zo stretnutia Petrovce n/L – Veľké Kapušany.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

Belá n/C – Kamenica n/C na základe podnetu FK Kamenica n/C a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40,-€.

Ľubica – Hranovnica na základe podnetu FK Hranovnica a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Poplatok 40,-€.

Záhradné – Soľ na základe podnetu FK Soľ a považuje podnet za opodstatnený.

Raslavice – Gerlachov na základe podnetov FK Raslavíc a považuje podnety za neopodstatnené. Poplatok 40,-€.

- KR oznamuje FK, že prípadné podnety na zmenu v obsadení delegovaných osôb bude KR prerokovávať podania cez ISSF do stredy do 12:00 hod. V opačnom v prípade sa KR nebude podaniami zaoberať.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Vancák František 1240019 + 20€ (FC Košice),

Guziar Alex 1244565 + 10€ (Svit),

Sovič Vladimír 1188842 + 10€ (Gerlachov),

Filipović Uroš 1375035 + 10€ (Záhradné),

Galeštok Dávid 1288579 + 10€ (Sabinov),

Ivanko Matúš 1163341 + 10€ (Strážske),

Uhrin Ladislav 1268597 + 10€ (Cejkov),

Ilavský Lukáš 1199866 + 10€ (Veľká Lomnica),

Gonos Jozef 1277470 + 5€ (Stropkov), 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Perháč Matúš 1298640 + 20€ (Plavnica) čl.46/1a,2,

Jurč Tomáš 1278621 + 20€ (Giraltovce) čl.45/1,2a,

Nazarej Marek 1288986 + 10€ (Kračúnovce) čl.37/3,

Kopas Slavomír 1223654 + 10€ (Geča) čl.46/1b,2,

Leňo Samuel 1268078 + 10€ (Petrovce nad Laborcom) čl.37/3,

Balog Vladimír 1209350 + 10€ (Malá Ida) čl.37/3,

Fedor Pavol 1192196 + 10€ (Zemplínska Teplica) čl.37/3,

Manik Adam 1294412 + 10€ (Chminianska Nová Ves) čl.37/3, - od 15.10.2018 po odstáti podmienky z ÚS zo dňa 4.4.2018 (bez možnosti prekvalifikovania trestu do podmienečného),

Pendrák Ondrej 1247155 + 10€ (Chminianska Nová Ves) čl.37/3,

Seman Samuel 1299673 + 10€ (Ražňany) čl.37/3,

Vojtaško Vladimír 1130511 + 10€ (Dubinné) čl.46/1b,2,

Ovčík Dávid 1252681 + 10€ (Hrabušice) čl.37/3,

Filakovský Marcel 1311909 + 5€ (Galaktik) čl.37/3, 

Krivoňák Jozef 1330224 + 5€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3, 

Buróci Lukáš 1352902 + 5€ (Hrhov) čl.37/3, 

Béreš Kristián 1282502 + 5€ (Sokoľany) čl.37/3, 

Balog Juraj 1372665 + 5€ (Jasenov) čl.37/3, 

Štofanko František 1292988 + 5€ (Župčany) čl.37/3, 

4 stretnutia:

Tomáško Marek 1188299 + 10€ (Raslavice) čl.49/1a,2a,

Na obdobie:

Mikča Radoslav 1305019 + 10€ (Zámutov) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 01.10.2018 do 22.10.2018,

Čomor Viktor 1224584 + 10€ (Budimír) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 01.10.2018 do 22.10.2018,

Dulovič Matúš 1153654 + 10€ (Hranovnica) čl.49/1d,2d, na obdobie 2 mesiacov od 01.10.2018 s prerušením v prestávke,

Palguta Martin 1134190 + 10€ (Hranovnica) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 01.10.2018 do 22.10.2018,

Havliček Adam 1279486 + 5€ (Humenné) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 01.10.2018 do 29.10.2018,

Bak Lukáš 1273853 + 5€ (Sobrance) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 01.10.2018 do 22.10.2018,

Valenčin Oliver 1294084 + 5€ (Chminianska Nová Ves) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 01.10.2018 do 22.10.2018,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Kovačevič Michal 1293605 + 5€ (Galaktik) 1 týždeň do 30.06.2019,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Hranovnica pokutu 50€ za neúčasť na zasadnutí ŠTK VsFZ (Návrh ŠTK VsFZ z ÚS 03.10.2018.).
  • FK Rožňava pokutu 300€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutia II. liga S-MD sk. S: Giraltovce – Rožňava.
  • FK Buzica pokutu 500€ podľa čl.64/1e,4, za falšovanie RP hráča Horváth Valent 1408306. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu činnosti pre trénera p. Túróczi Loránt 1244125 na obdobie 2 mesiacov nepodmienečne od 03.10.2018 s prerušením v prestávke, zároveň DK VsFZ dáva návrh na odobratie práv KM v FA Buzica, klub je povinný do 10.10.2018 ustanoviť  zodpovednú osobu KM. 

DK VsFZ uznáva telesné napadnutie delegovanej osoby funkcionárom klubu na hracej ploche a v priestoroch určených: IV. ligy S: Raslavice – Gerlachov, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie OFK – SIM Raslavice pokutu 600+10€, dáva návrh ŠTK VsFZ na odpočet 3 bodov po skončení ročníka podľa čl.49/5,6, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zákaz prístupu k DO funkcionárovi Plančar Marián + 10€ na obdobie 12 mesiacov od 01.10.2018 do 01.10.2019 podľa čl.49/1e,2e a čl.16/5.

DK VsFZ uznáva telesné napadnutie delegovanej osoby hráčom na hracej ploche: V. ligy Z: Malý Horeš – Parchovany, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie TJ Družstevník Parchovany pokutu 400+10€ a dáva návrh ŠTK VsFZ na odpočet 3 bodov po skončení ročníka podľa čl.49/5,6, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu športovej činnosti hráčovom Starenčák Michal 1230727 + 10€ na obdobie 12 mesiacov od 24.09.2018 do 24.09.2019 podľa čl.49/1e,2e.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči Lukáč Marek 1062022, menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 01.10.2018 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu v stretnutí V. ligy VD: Pakostov – Belá nad Cirochou.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči Kaprál Jaroslav 1101296, zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu v stretnutí V. ligy PT Ľubica – Hranovnica.

DK VsFZ opätovne začína disciplinárne konanie voči MFK Čierna nad Tisou, zároveň DK VsFZ žiada podrobné písomné stanovisko klubu a HU – p. Jáger Miroslav k udalostiam počas stretnutia V. ligy Z: Streda nad Bodrogom – Čierna nad Tisou. Pod disciplinárnymi opatreniami.

DK VsFZ berie na vedomie podnet Slovan FO Markušovce. Na základe predložených materiálov TJ Družstevník Odorín /príjmový pokladničný doklad/ a telefonického potvrdenia štatutára p. Farkalina, konštatuje, že došlo k vyrovnaniu pohľadávok za transfer hráča (Čuchran Jozef 1240543).

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1379x