Úradná správa VsFZ č.14, 06.10.2017
07.10.2017, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.14, 06.10.2017

Zasadnutie odborných komisií VsFZ 04.10.2017

Úradná správa VsFZ č.14, 06.10.2017

Úradná správa VsFZ č. 14/2017-2018,

06.10.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 • Riadna konferencia VsFZ na svojom zasadnutí 22.09.2017 zvolila volebnú komisiu v zložení predseda Repovský Jozef, podpredseda Ladislav Barvirčák, členovia Ondrej Škody, Pavol Šuhaj a Miroslav Kužma.
 • Riadna konferencia zobrala na vedomie termín volebnej konferencie VsFZ na deň 09.december 2017.
 • Upozorňuje kluby, že odborné komisie od 1. novembra majú povinnosť mať zaregistrovaných športových odborníkov (hlavný usporiadateľ, videotechnik, lekár, hlásateľ,....). Registrácia športových odborníkov (hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, kameraman, hlásateľ, lekár, fyzioterapeut,...) nepodlieha platbe členského poplatku. Spôsob registrácie nájdete : http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici
 • Znovu otvorenie zápisu so stretnutia , správy delegáta stretnutia a správy pozorovateľa rozhodcov sa zrealizuje na požiadanie rozhodcu resp. delegáta po zaevidovaní podania v podaní na komisiu KR VsFZ v danom zápase s krátkym odôvodnením.

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK upozorňuje FK, že v súťaži prípraviek U9 ešte nebolo odohrané žiadne stretnutie. Preto vyzýva zainteresované kluby o ich odohratie.

2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- III.L dosp. 12.k Lipany – Stropkov dňa 7.10.2017 o 13,00 hod.

- IV.L J dosp. 12.k Čaňa – Sokoľany dňa 8.10.2017 v UHČ v Sokoľanoch a 27.k Sokoľany – Čaňa v Čani

- V.L Z 10.k Úpor – Kráľovský Chlmec dňa 1.11.2017 o 14,30 hod. Kr. Chlmec 10 €.

- II.L SMD 12.k KE-Barca – Košická Nová Ves dňa 20.10.2017 o 13,00 a 15,15 hod. KE-Barca 5 €.

- III.L KG dor. 10.k Gemerská Hôrka – Medzev dňa 7.10.2017 o 14,00 hod. v Medzeve a 23.k Medzev – Gem. Hôrka v Gem. Hôrke. Rekonštrukcia HP.

- III.L Z dor. 9.k Kráľovský Chlmec – Borša dňa 11.10.2017 o 14,30 hod. Dohrávka.

- III.L Š dor. 13.k Hermanovce – Chmiňany dňa 28.10.2017 o 10,30 hod.

- III.L PT dor. 10.k Spišská Stará Ves – FAM Poprad dňa 6.10.2017 o 15,30 hod. FAM Poprad 10 €.

- III.L PT dor. 14.k FAM Poprad – Markušovce dňa 31.10.2017 o 10,00 hod.

- II.L SMŽ sk.A 9.k Benecol KE – Košická Nová Ves dňa 5.10.2017 o 14,30 a 16,15 hod. Dohrávka.

- II.L SMŽ sk. C 10.k Svit – Levoča dňa 8.10.2017 o 9,30 a 11,15 hod. Kolízia.

- II.L SMŽ sk. C 10.k Sp. Podhradie – Smižany dňa 6.10.2017 – MŽ o 15,00 a SŽ o 16,30 hod. Sp. Podhradie 10 €.

- I.L žiačky 8.k Humenné – Vranov dňa 18.10.2017 o 15,00 hod. Vranov 5 €.

3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:

- II.L SŽ sk.C 9.k Krompachy – Nová Ľubovňa z 1:4 na 3:0 kont. v prospech FK Krompachy za štart hráča St. Ľubovne Richard Plach, RP: 1348769 za družstvo N. Ľubovne. Do pozornosti DK

4. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 11.10.2017 o 16,30 hod. štatutárneho zástupcu FK Poprad.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 7.-8.10.2017

Dospelí

Rožňava – Krompachy DZ Knut za Pečarku,

Svit - Giraltovce Barvirčák za Duba

Svidník - Giraltovce J.Mišenčík za Jasečka

Šarišské Michaľany – Prešov B DZ Pečarka za Knuta,

Lipany – Stropkov o 13:00,

Vyšné Opátske – Veľké Revištia o 15:00,

Plavnica – Vranov Lipták, Mihalík, Baksay,

Gerlachov – Poprad B Nosáľ, Vaňo, Ma. Hrebeňár,

Kračúnovce – Soľ Ziemba, jurášek, Adamčo, Voroňák

Poproč - Perín Gonos za Kavčáka,

Seňa - Čečejovce Bucko, Fotta, baníková, Faťara

Topoľany – Petrovce Špivák za Ma. Hrebeňára,

Cejkov – Pavlovce Tomáš za Molitorisa,

Borša – Michaľany Djordjevič za Miškovú,

Malý Horeš – Lastomír Mišková za Djordjeviča,

Úpor - Kráľovský Chlmec 01.11.2017,

Vinné - Nacina Ves Kavčák za T.Škodiho,

Močarany – Streda Molitoris za Tomáša,

Jasenov – Kochanovce Piruch za Treščáka,

Hencovce – Stakčín Troščák za Bochnoviča,

Kamenica – Stará Ľubovňa D. Pacák za Klokočku,

Demjata - Ražňany Perát za Barvirčáka,

Veľký Lipník – Gaboltov Čekan za Mišenčíka.

Dorast

Svit-Snina 7.10.2017 Zvalený za Jasecka

Spišská Nová Ves – Lokomotíva Košice Tirpák za Maňkoša,

KAC Košice – Trebišov Žofčák za Bali-Jenčíka,

Spišské Podhradie – Lipany D. Pacák za Klokočku,

Medzev – Gemerská Hôrka 7.10. Djordjevič za Gonosa,

Lokomotíva Košice B – Hrhov Slimák za Bucka,

Pušovce – Čirč Mi. Hudák za Jakubčina,

Spišská Stará Ves – FAM Poprad 6.10. o 15:30 Fabíny.

Žiaci

Spišské Podhradie – Smižany 6.10 o 16:30 a 15:00 Pavlovský ml..

Svit – Levoča 8.10. o 9:30 a 11:15 Turcsanyi za Franka,

Snina – Humenné Hrinda za T. Škodiho,

Barca - Lokomotíva Košice B Zajac za Bucka

Žiačky

Stropkov – Snina T. Pacák za Bochnoviča,

Snina – Vranov 12.10. Paulišin za Hríba.

Ženy

Michalovce – Žilina D. Mano, Šimková, Hamadej,

Poprad - Spišská Nová Ves Frank za Pavlovského ml..

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor na dňa 10.-12.11.2017. Bližšie informácie budú zaslané emailom.

- KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov pre R a DZ:

 • 09.-10.2.2018 - R sk. C a DZ sk. B – Kežmarské Žľaby
 • 10.-11.2.2018 - R sk. D Košický kraj – Kežmarské Žľaby
 • 16.-18.2.2018 - R sk. A, B, TALENT a DZ sk. A – Tatranská Lomnica
 • 16.-17.3.2018 - DZ sk. C - Kežmarské Žľaby
 • 17.-18.3.2018 - R sk. D Prešovský kraj – Kežmarské Žľaby

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Lipany na R Šuba, AR Turcsányi a Frank zo stretnutia II.LSD Svit – Lipany.
 • FK Košická Nová Ves na R Weiss, AR Fabíny a Zvolánek zo stretnutia Košická Nová Ves – Poproč.
 • FK Čičarovce na R Paulišin, AR Homoľa a Ginda zo stretnutia Rudňany – Čičarovce.

- KR berie na vedomie podnet:

 • FK Družstevník Cejkov. Poplatok 10,-€.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Demjata – Kamenica na základe podnetu FK Kamenica a považuje podnet za opodstatnený.
 • Kežmarok – Olcnava. KR dáva do pozornosti DK hráča Matej Bednár - RP 1265296 za surovú hru.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Tomáško Marek 1188299 + 10€ (Raslavice),

Krafčík Miroslav 1255999 + 10€ (Gerlachov),

Gut Šimon 1261725 + 10€ (Sečovská Polianka),

Goldir Richard 1284519 + 5€ (KAC Košice), SD

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Stach Martin 1139580 + 10€ (Záhradné) čl.37/3,

Žilka Martin 1261089 + 10€ (Veľký Šariš) čl.46/1a,2,

Hojdan Šimon 1272511 + 10€ (Ptičie) čl.37/3,

Gerčák Patrik 1153621 + 10€ (Gerlachov) čl.37/3,

Viňanský Martin 1147899 + 10€ (Sobrance) čl.37/3,

Buzoga Dominik 1235258 + 10€ (Geča) čl.37/3,

Grutka Peter 1142448 + 10€ (Sokoľany) čl.37/3,

Ciglarik Kristián 1294979 + 10€ (Dlhá Lúka) čl.37/3,

Sova Ján 1257476 + 10€ (Ľubica) čl.37/3,

Depta Juraj 1196899 + 10€ (Spišská Belá) čl.37/3,

Hvasta Dávid 1271723 + 5€ (Vojčice) čl.45/1,2a, Z

Šinglár František 1322331 + 5€ (Pušovce) čl.37/3, Š

Širila Erik 1285343 + 5€ (Spišský Hrušov) čl.37/3, PT

Michal Chromý 1328428 +5€ (Poprad) čl.37/3 od 21.09.2017, trest odstál v 9.kole

 

2 stretnutia:

Szynalik Daniel 1285358 + 5€ (Markušovce) čl.49/1a,2a, PT

Brutvin Patrik 1285973 + 5€ (Spišský Hrušov) čl.49/1a,2a, PT

 

Na obdobie:

Raši Matej 1314996 + 10€ (Kechnec) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 02.10.2017 do 30.10.2017,

Timko Erik 1317246 + 5€ (Zemplinská Teplica) čl.37/3 a čl.48/1c,2b, na obdobie 5 týždňov od 02.10.2017 do 6.11.2017,

Čarnogurský Peter 1358593 + 5€ (Spišská Stará Ves) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 02.10.2017 do 23.10.2017,

Lacko Kristián 1363151 + 5€ (Veľká Lomnica) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 02.10.2017 do 30.10.2017,

Žiga Ján 1369874 + 5€ (Spišské Vlachy) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 02.10.2017 do 23.10.2017,

 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Gaľo Vladimír 1141789 + 10€ (Nacina Ves) 2 týždne do 28.02.2018,

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Sedliská pokarhanie + 10€ podľa čl.11 na NS lekára v stretnutí V.ligy VD: Stakčín – Sedliská, zároveň udeľuje pokarhanie + 10€ podľa čl.11 p. Murín Stanislav.

 

DK VsFZ na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie športovej činnosti hráčovi Bednár Matej 1265296 + 10€ (Kežmarok) na 4 stretnutia nepodmienečne podľa čl.45/1,2a, za stretnutie V.ligy PT: Kežmarok – Olcnava.

 

DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie hráča Hricko Stanislav 1217454. Bez prijatia disciplinárnych opatrení.

 

DK VsFZ berie na podnet hráča Sova Ján. Disciplinárne sankcie ponecháva v platnosti.

 

DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Markušovce. Disciplinárnu sankciu ponecháva v platnosti.

 

DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Zemplinská Teplica. Podnety ohľadom výkonu rozhodcu posielajte na KR VsFZ. Disciplinárnu sankciu ponecháva v platnosti.

 

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 11.10.2017 o 17:00 hod. aktérov stretnutia IV.ligy S: Soľ – Záhradné, R – Benedik Boris, AR1 – Mati Dávid, AR2 – Hamadej Ján, DZ – Gnip Ladislav, HU – Krišta Dušan, VD – Tirpák Bartolomej, KD – Hajník Michal 1224179, VH – Kačmár Peter, KH – Kondžura Miroslav 1295876, hráča H č.17 Pavuk Radoslav 1213461. Zároveň DK VsFZ ukladá podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre hráča č.17 Pavuk Radoslav 1213461 (Záhradné) v zastavení športovej činnosti podľa čl.43/2a,4 od 02.10.2017 a vedúceho družstva p. Kačmar Peter v zastavení výkonu funkcie podľa čl.43/2a,4 od 02.10.2017. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

 

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 11.10. o 17:30 hod. trénera Kačmarčík Karol (Nová Ľubovňa) z dôvodu štartu hráča na cudzí RP v stretnutí II.ligy SMŽ sk.C: Krompachy – Nová Ľubovňa.

 

DK VsFZ na základe predložených dokumentov pozastavuje disciplinárne konanie a FK TJ Družstevník Malá Ida doporučuje obrátiť sa s podnetom voči AŠK Maria Huta Gelnica hráč Krupa Patrik 1281379 na Komoru pre riešenie sporov pri SFZ.

 

DK VsFZ na základe predložených dokumentov pozastavuje disciplinárne konanie a FK TJ Bánovce nad Ondavou doporučuje obrátiť sa s podnetom voči TJ Družstevník Parchovany hráč Baník Dávid 1252945 na Komoru pre riešenie sporov pri SFZ.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

Prečítané: 944x