Úradná správa VsFZ č.13, 29.09.2017

28.09.2017, Admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ 27.-28.9.2017

Úradná správa VsFZ č.13, 29.09.2017 

Úradná správa VsFZ č. 13/2017-2018,

29.09.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 • Riadna konferencia VsFZ na svojom zasadnutí 22.09.2017 zvolila volebnú komisiu v zložení predseda Repovský Jozef, podpredseda Ladislav Barvirčák, členovia Ondrej Škody, Pavol Šuhaj a Miroslav Kužma.
 • Riadna konferencia zobrala na vedomie termín volebnej konferencie VsFZ na deň 09.december 2017.
 • VV VsFZ sa uskutoční 22.09.2017 o 14,00 hod. v priestoroch hotela Maraton v Košiciach.
 • Upozorňuje kluby, že odborné komisie od 1. novembra majú povinnosť mať zaregistrovaných športových odborníkov (hlavný usporiadateľ, videotechnik, lekár, hlásateľ,....). Registrácia športových odborníkov (hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, kameraman, hlásateľ, lekár, fyzioterapeut,...) nepodlieha platbe členského poplatku. Spôsob registrácie nájdete : http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici
 • Znovu otvorenie zápisu so stretnutia , správy delegáta stretnutia a správy pozorovateľa rozhodcov sa zrealizuje na požiadanie rozhodcu resp. delegáta po zaevidovaní podania v podaní na komisiu KR VsFZ v danom zápase s krátkym odôvodnením.

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK upozorňuje FK, že v súťaži prípraviek U9 ešte nebolo odohrané žiadne stretnutie. Preto vyzýva zainteresované kluby o ich odohratie.

2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- III.L dosp. 12.k Vyšné Opátske – Veľké Revištia dňa 10.10.2017 o 15,00 hod. V. Revištia 20 €.

- III.L dosp. 12.k Vranov – Plavnica dňa 8.10.2017 o 14,30 hod. v Plavnici a 27.k Plavnica – Vranov vo Vranove. Rekonštrukcia HP.

- V.L Š dosp. 9.k Gaboltov – Kendice dňa 30.9.2017 o 13,00 hod. Gaboltov 10 €.

- II.L SMD 8.k Vranov – Svit dňa 26.9.2017 o 14,00 a 16,15 hod.

- II.L SMD 8.k Snina – Humenné dňa 17.10.2017 o 14,00 a 16,15 hod.

- II.L SMD 9.k Košická N. Ves – Giraltovce dňa 29.9.2017 – MD o 14,00 a SD o 16,00 hod. Giraltovce 10 €.

- II.L SMD 9.k Spišské Podhradie – Vranov dňa 29.9.2017 o 11,00 a 13,15 hod. Sp. Podhradie 10 €.

- III.L KG dor. 8.k Medzev – Bidovce dňa 28.9.2017 o 16,00 hod. Dohrávka.

- III.L Z dor. 8.k Veľké Kapušany – Vojčice dňa 4.10.2017 o 16,00 hod. Dohrávka.

- III.L Z dor. 9.k Kráľovský Chlmec – Borša dňa 11.10.2017 o 14,30 hod.

- III.L Š dor. 8.k Malý Šariš – Brezovica dňa 29.9.2017 o 15,30 hod. Dohrávka.

- III.L Š dor. 8.k Chmiňany – Stará Ľubovňa dňa 11.11.2017 o 13,30 hod. Dohrávka.

- III.L Š dor. 8.k Pušovce – Fintice dňa 5.10.2017 o 16,00 hod. Dohrávka

- III.L PT dor. 8.k Spišský Štvrtok – Harichovce dňa 11.10.2017 o 16,00 hod. Dohrávka.

- III.L PT dor. 9.k FAM Poprad – Vysoké Tatry dňa 4.10.2017 o 15,00 hod. Vys. Tatry 10 €.

- III.L PT dor. 9.k Markušovce – Spišský Hrušov dňa 30.9.2017 o 15,00 hod. Markušovce 5 €.

- III.L PT dor. 9.k Harichovce – Levoča dňa 18.10.2017 o 15,30 hod. Harichovce 10 €.

- II.L SMŽ sk. A 8.k Rožňava – Lokomotíva A KE dňa 5.10.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Dohrávka.

- II.L SMŽ sk.C 8.k Svit – Ľubica dňa 27.9.2017 o 14,30 a 16,15 hod.

- I.L žiačky 6.k Snina – Vranov dňa 12.10.2017 o 15,00 hod.

- I.L žiačky 6.k Humenné – Poprad dňa 22.10.2017 o 10,30 hod.

- I.L žiačky 8.k Spišská Nová Ves – Michalovce dňa 9.10.2017 o 15,00 hod. na UT.

3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:

- I.L žiačky 6.k Stropkov – Michalovce 3:0 kont., hostia nepricestovali. Do pozornosti DK.

4. Prípravky

- Stará Ľubovňa organizuje turnaj prípraviek U9 dňa 09.10.2017 od 15,00 hod. za účasti – FAMT Prešov, Kežmarok a St. Ľubovňa.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 30.9.-1.10.

Dospelí

Bardejovská Nová Ves – Snina Capík za Bucka

Prešov B – Krompachy 30.9. o 10:30 hod., Baksay za Capíka, Repovský za Novysedláka

Plavnica – Svidník Novysedlák za Repovského

Geča - Medzev o 14:30 hod., P. Kmec, Mihalík, Čonka

Rudňany – Čičarovce 1.10. o 14:30 hod.

Košická Nová Ves – Poproč R. Weiss, Fabíny, Zvolánek

Vinné – Cejkov Vaňo za SFZ

Nacina Ves – Močarany Moroz za Paulišina

Streda – Úpor Metiľ za Ondrášeka

Michaľany – Pavlovce Jevín za Gindu

Hencovce – Vyšný Žipov Gnip, Bucko, Sabol

Stakčín – Sedliská M. Béreš za Moroza

Malý Šariš – Veľký Lipník T. Pacák, Bochnovič, Kočiš

Gaboltov – Kendice 30.9. o 13:00 hod.

Nálepkovo – Veľký Folkmar Maliňák za Mi. Hudáka

Kluknava – Hranovnica P. Bednár za Roku

Levoča – Spišská Belá Mi. Hudák, Poracký, Brutvanová

Prakovce – Harichovce Jasečko za Fabínyho

Olcnava – Hrabušice R. Bobko st. za Fabínyho

Perín – Seňa Eperješi za Vaňa

Dorast

Košická Nová Ves – Giraltovce 29.9. o 16:00 a 14:00 hod.

Krásna – Trebišov Svat za Somošiho

Spišské Podhradie – Vranov 29.9. o 11:00 a 13:15 hod.

Bidovce – Veľká Ida Macko za M. Želizňáka

Šaca – Hrhov 1.10.2017 o 12,30 hod. ruší delegáciu

Šaca – Rožňava 04.10.2017 o 15,00 Gorel za Farkaša

Poproč – Medzev Slimák za Gorela

Vojčice – Topoľany Sabol za Ševčíka

Parchovany – Zemplínska Teplica Molitoris za Jevína

Markušovce – Spišský Hrušov o 15:00 hod.

Harichovce – Levoča 18.10. o 15:30 hod., Zvalený

FAM Poprad – Vysoké Tatry 4.10 o 15:00 hod., Kočiš

Žiaci

Galaktik – Buzica Bajo za Zisa

Benecol – Košická Nová Ves 5.10.2017 14,30 a 16,45 hod. Bajo za Baksaya

Čaňa – Lokomotíva Košice B Zis za Baja

Michalovce – Spišská Nová Ves Gajdoš za Paulišina

Prešov – Bardejov Zubka za Leška

Humenné – Vranov Basoš za Metiľa

Žiačky

Vranov – Spišská Nová Ves SFZ za Jevína

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutia v termíne do 3.10.2017:

Široké (Široké – Čirč), Kežmarok (Kežmarok – Olcnava).

- KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor na dňa 10.-12.11.2017. Bližšie informácie budú zaslané emailom.

- KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov pre R a DZ:

 • 09.-10.2.2018 - R sk. C a DZ sk. B – Kežmarské Žľaby
 • 10.-11.2.2018 - R sk. D Košický kraj – Kežmarské Žľaby
 • 16.-18.2.2018 - R sk. A, B, TALENT a DZ sk. A – Tatranská Lomnica
 • 16.-17.3.2018 - DZ sk. C - Kežmarské Žľaby
 • 17.-18.3.2018 - R sk. D Prešovský kraj – Kežmarské Žľaby

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Stropkov na R Mano Dávid, AR Béreš Dávid, Bali-Jenčík a DZ Dzido zo stretnutia Krompachy – Stropkov.
 • FK Čičarovce na R Želizňák, AR Kriak a Drabant zo stretnutia Veľké Kapušany – Čičarovce.
 • FK Hencovce na R Pacák Tobiáš, AR Želizňák Erik a Vojtko zo stretnutia Sedliská – Hencovce.

- KR berie na vedomie podnet:

 • FK Galaktik, poplatok 5€.
 • FK Harichovce, poplatok 10€.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Čaňa – Mária Huta Gelnica na základe podnetu FK Čaňa a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Poplatok 40€.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Javorský Daniel 1197002 + 10€ (Gaboltov),

Hudák Patrik 1288417 + 5€ (Ľubotice),

Vasiľ Dominik 1287980 + 5€ (Trebišov),

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Zelko Peter 1267298 + 20€ (Svit) čl.37/3,

Dadu Richard 1264543 + 10€ (Čičarovce) čl.37/3,

Vaško Peter 1184847 + 10€ (Kalša) čl.37/3,

Benček Jakub 1222619 + 10€ (Topoľany) čl.45/1,2a,

Hric Christián 1280979 + 10€ (Lokomotíva Košice) čl.45/1,2a,

Laškody Lukáš 1264540 + 10€ (Borša) čl.37/3,

Dirga Milan 1154431 + 10€ (Čirč) čl.46/1a,2b,

Strišovský Sebastián 1275358 + 5€ (Spišská Belá) čl.45/1,2a, SD – odstál 26.9.

Mátyás Simon 1288322 + 5€ (KAC Košice) čl.37/3,

Mirga Richard 1394274 + 5€ (Podolínec) čl.45/1,2a,

 

Na obdobie:

Bartok Jaroslav 1147865 + 10€ (Geča) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 25.09.2017 do 16.10.2017,

Feke Tomáš 1265026 + 10€ (Streda nad Bodrogom) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 25.09.2017 do 16.10.2017,

Straka Ján 1249939 + 10€ (Široké) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 25.09.2017 do 16.10.2017,

Zahurančík Matúš 1213272 + 10€ (Široké) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 25.09.2017 do 23.10.2017,

Janečka Róbert 1156556 + 10€ (Levoča) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 25.09.2017 do 23.10.2017,

 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Barabas Milan 1207121 + 10€ (Veľká Lomnica) 1 stretnutie do 31.01.2018,

Rusin Michal 1324362 + 5€ (Smižany) 1 týždeň do 31.01.2018,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Plavnica pokutu 200+20€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov počas a po stretnutí III. ligy: Plavnica – Snina.
 • FK Haniska pokutu 50+10€ podľa čl.57/1a,2, za nedostatočnú US po stretnutí V. ligy KG: Haniska – Čečejovce. Zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pokarhanie hráčovi Nemčík Juraj 1050312 + 10€.
 • FK Michalovce pokutu 50€ podľa RS 7j za stretnutia I. ligy žiačok: Stropkov – Michalovce.

DK VsFZ žiada KR VsFZ o odborné stanovisko k 88 minúte stretnutia V. ligy PT: Kežmarok – Olcnava.

DK VsFZ berie na vedomie podnety FK Široké a hráča Straka Ján 1249939. Disciplinárne sankcie ponecháva v platnosti.

DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Gaboltov. Disciplinárnu sankciu ponecháva v platnosti.

 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči AŠK Maria Huta Gelnica na základe podania TJ Družstevník Malá Ida podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada AŠK Maria Huta Gelnica o predloženie dohody (Krupa Patrik 1281379).

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči 1.MFK Kežmarok na základe podania MŠK Slavoj Spišská Belá podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada 1.MFK Kežmarok o predloženie dohody (Zacher Milan 1192797).

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči 1.MFK Kežmarok na základe podania MŠK Slavoj Spišská Belá podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada 1.MFK Kežmarok o predloženie dohody (Bednár Matej 1265296).

DK VsFZ žiada TJ Družstevník Parchovany, na základe nedodržania zmluvy s TJ Bánovce nad Ondavou, o zaslanie doklad o úhrade tabuľkovej hodnoty hráča Baník Dávid 1252945.

DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči TJ Šľachtiteľ Malý Šariš, dohoda medzi klubom TJ Šľachtiteľ Malý Šariš a TŠK Terňa, hráč Horoščák Michal 1206842. TŠK Terňa + 10€.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

 


 
image
Prečítané: 1227x