Úradná správa VsFZ č. 12, 22.09.2017

22.09.2017, Admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ 20.09.2017

Úradná správa VsFZ č.12, 22.09.2017

Úradná správa VsFZ č. 12/2017-2018,

22.09.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 • Oznamuje, že VV VsFZ na svojom zasadnutí schválil termín riadnej konferencie VsFZ. Konferencia sa uskutoční 22.septembra 2017 /piatok/ v Košiciach o 16,30 hod. Materiály budú zaslané delegátom mailovou poštou.
 • VV VsFZ sa uskutoční 22.09.2017 o 14,00 hod. v priestoroch hotela Maraton v Košiciach.
 • Upozorňuje kluby, že od 15. septembra bude povinnosť mať zaregistrovaných športových odborníkov pre vpisovanie funkcií do zápisu o stretnutí (hlavný usporiadateľ, videotechnik, lekár, hlásateľ,....). Registrácia športových odborníkov (hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, kameraman, hlásateľ, lekár, fyzioterapeut,...) nepodlieha platbe členského poplatku. Spôsob registrácie nájdete : http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici
 • Znovu otvorenie zápisu so stretnutia , správy delegáta stretnutia a správy pozorovateľa rozhodcov sa zrealizuje na požiadanie rozhodcu resp. delegáta po zaevidovaní podania v podaní na komisiu ŠTK VsFZ v danom zápase s krátkym odôvodnením.

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK upozorňuje FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach prípraviek, že vyžrebované stretnutia v RS sú nahrané v systéme ISSF v termíne, ako je uvedené. V prípade, že tento termín niekomu nevyhovuje, tak na základe dohody nahlásite nový termín v systéme ISSF a ste povinní odohrať stretnutie v rozsahu dní v termíne, ako je to uvedené v RS. V prípade, že sa družstvá nedohodnú na termíne, tak platí termín stretnutia ako je uvedený v systéme ISSF. ŠTK uprednostňuje nahlásenie termínov na základe vzájomných dohôd. Neodohrané stretnutia v uvedenom rozsahu dní budú kontumované. Tri kontumačné výsledky budú mať za následok vylúčenie oboch družstiev zo súťaže.

2. ŠTK upozorňuje FK, že v súťaži prípraviek U9 ešte nebolo odohrané žiadne stretnutie. Preto vyzýva zainteresované kluby o ich odohratie.

3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- V.L KG dosp. 8.k Gemerská Hôrka – Veľká Ida dňa 23.9.2017 o 15,30 hod. vo Veľkej Ide a 21.k Veľká Ida – Gemerská Hôrka v Gem. Hôrke. Gem. Hôrka 10 €.

- V.L VD dosp. 8.k Borov – Kochanovce/Brekov dňa 23.9.2017 o 15,00 hod. v Brekove a 21.k Kochanovce/Brekov – Borov v Borove. Borov 10 €.

- II.L SMD sk.A10.k Košice-Barca – Ľubotice dňa 7.10.2017 v UHČ na štadióne v Barci. KE-Barca 5 €.

- II.L SMD sk.A 11.k Ľubotice – Spišská Nová Ves dňa 13.10.2017 o 14,00 a 16,15 hod. Sp.N.Ves 5 €.

- II.L SMD sk.A 9.k Krásna – Trebišov dňa 1.10.2017 o MD o 10,00 a SD o 12,15 hod.

- II.L SMD sk.A 8.k Giraltovce – Spišská Nová Ves dňa 23.9.2017 o 9,00 a 11,15 hod. na UT v Sp. Novej Vsi a 17.k v Sp. Nová Ves – Giraltovce v Giraltovciach.

- II.L SMD 8.k Snina – Humenné dňa 17.10.2017 o 14,00 a 16,15 hod.

- III.L KG dor. 8.k Budimír - Hrhov dňa 23.9.2017 o 11,30 hod. Budimír 5 €.

- III.L KG dor. 8.k Veľká Ida – Krásnohorské Podhradie dňa 23.9.2017 o 12,00 hod. Veľká Ida 5 €.

- III.L KG dor. 8.k Junior Šaca – Rožňava dňa 4.10.2017 o 15,00 hod. Rožňava 10 €.

- III.L KG dor. 8.k Gemerská Hôrka – Poproč dňa 24.9.2017 o 12,00 hod. v Poproči a 21.k Poproč – Gemerská Hôrka v Gemerskej Hôrke.

- III.L Š dor. 8.k Malý Šariš – Brezovica dňa 29.9.2017 o 15,30 hod.

- III.L KG dor. 9.k Hrhov – Junior Šaca dňa 1.10.2017 o 12,30 hod. v Šaci a 22.k Junior Šaca – Hrhov v Hrhove. FK Hrhov 5 €.

- III.L ŠD dor. 6.k Malcov – Bardejovská Nová Ves dňa 23.9.2017 o 10,00 hod. Bard.N.Ves 5 €.

- III.L ŠD dor. 6.k Jasenov – Medzilaborce dňa 22.9.2017 o 16,00 hod. Medzilaborce 10 €.

- III.L Š dor. 11.k Stará Ľubovňa – SAFI Prešov dňa 13.10.2017 o 15,00 hod. SAFI Prešov 5 €.

- II.L SMŽ sk. C 8.k Nová Ľubovňa – Podolínec dňa 23.9.2017 o 9,00 a 10,45 hod. Podolínec 5 €.

- I.L žiačky 6.k Stropkov – Michalovce dňa 23.9.2017 o 10,00 hod.

- I.L žiačky 7.k Michalovce – Snina dňa 27.9.2017 o 16,00 hod. v Lastomíre

- I.L žiačky 6.k Snina – Vranov dňa 12.10.2017 o 15,00 hod.

     4. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:

- IV.L J dosp. 9.k AŠK Mária Huta Gelnica – Kechnec 3:0 kont. z dôvodu neúčasti družstva hostí. Do pozornosti DK – SP, čl. 82, bod „b“.

5. ŠTK predkladá návrh DK pre FK Gaboltov na disciplinárny poplatok 100 € za opakovanú neúčasť na zasadnutí ŠTK.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 23.-24.9.

Dospelí

Rožňava – Prešov B AR2 Fedák,

Krompachy – Stropkov D. Béreš za Juhása,

Vyšné Opátske – Bardejovská Nová Ves Holp za D. Bobka,

Svidník – Vranov Holp za Zvoláneka,

Gerlachov – Zámutov AR1 Fedák,

Ptičie – Fintice R. Bobko za D. Bobka,

Raslavice – Veľký Šariš Ličko za Langa,

Topoľany – Strážske Kozák, Lipták, Čonka,

Petrovce – Krásnohorské Podhradie Mati, Tabaka, Benedik, DZ Voroňák za Leška

Malá Ida – Rudňany E. Weiss za D. Béreša,

Čičarovce – Sokoľany Tirpák, M. Mišenčík, Havira,

Čaňa – Mária Huta Čiernik, Mihálik, Gabštúr,

Medzev – Sobrance M. Havrila, Ištoňa, Vaňo,

Cejkov – Michaľany Basoš za Godžáka,

Pavlovce – Lastomír Lang za SFZ,

Kendice – Malý Šariš Farkaš za Kováča,

Dlhá Lúka – Ražňany Godžák za Basoša,

Župčany – Demjata Poracký za Ištoňu,

Záhradné – Spišské Podhradie DZ Koščo P. za Palinského,

Humenné - Medzilaborce DZ Palinský za Košča P.,

Kechnec – Veľké Kapušany DZ Leško za Voroňáka,

Kalša – Geča P. Béreš, Haviarik, L. Tóth, DZ Popík za Zvoláneka,

Malý Horeš – Kráľovský Chlmec DZ Zvolánek za Szaba,

Úpor – Nacina Ves DZ Kanuščák za Ondíka,

Močarany – Vinné Horochonič za Holpa, DZ Stretavský za Popíka,

Sečovská Polianka – Bystré DZ Gnip za Bančanského,

Borov – Kochanovce DZ Bančanský za Gnipa,

Pakostov – Nižný Hrušov Jakubčin za T.Škodiho

Spišská Belá – Kluknava 23.9. o 17,00 DZ Ondík za Kanuščáka.

Dorast

Giraltovce – Spišská Nová Ves v SNV Gnip za Nováka, DZ Kotrády za Barvirčáka,

Galaktik KE – Barca Gorel za Langa, DZ Lumtzer za Tótha,

Lokomotíve Košice – KAC Košice Zis za Petraššovitša,

Snina – Humenné Bali-Jenčík za P. Greška,

Poproč – Gemerská Hôrka 24.9. o 12,00 Gallo za Drenka,

Veľká Ida – Krásnohorské Podhradie 12,00 Petrššovitš za Zisa,

Michaľany – Streda Kavčák za S. Vassa,

Bardejov – Podbrezová Adamčo, Vaňo, Kunaj.

Ľubotice- Krasna DZ Klovanic za Onfreja

Žiaci

Vyšné Opátske – Galaktik 24.9. o 10,00 a 12,00 Zis,

Humenné – Stropkov Hamadej za Moroza,

Spišská Nová Ves – Poprad Baldovský za Šubu,

Bardejov – Michalovce 24.9. Fedák, Hamadej.

Ženy

Prešov – Žilina Ištoňa za Haviru,

Košice – Spišská Nová Ves Drabant za Kováčovú, Kuspan za Kováča

 

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutia v termíne do 26.9.2017:

Gerlachov (Gerlachov – Ľubotice) pod disciplinárnymi dôsledkami,

Soľ (Soľ – Ptičie), Kráľovský Chlmec (Kráľovský Chlmec – Borša), Nálepkovo (Nálepkovo – Spišská Belá).

- KR z dôvodu 4. kola SC oznamuje zmenu termínu jesenných fyzických previerok dňa 28.9.2017 o 15,30. Zraz o 15:00 hod. na štadióne Slávia TU, ul. Watsonova v Košiciach. FP sa zúčastnia R sk. A, B, Talent a rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili letných resp. náhradných FP a R, ktorí nemajú splnený limit vo svojej výkonnostnej skupine.

- KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov pre R a DZ:

 • 09.-10.2.2018 - R sk. C a DZ sk. B – Kežmarské Žľaby
 • 10.-11.2.2018 - R sk. D Košický kraj – Kežmarské Žľaby
 • 16.-18.2.2018 - R sk. A, B, TALENT a DZ sk. A – Tatranská Lomnica
 • 16.-17.3.2018 - DZ sk. C - Kežmarské Žľaby
 • 17.-18.3.2018 - R sk. D Prešovský kraj – Kežmarské Žľaby

- KR vykonala pohovor s R Jevín zo stretnutia Malý Horeš – Nacina Ves.

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Giraltovce na R Greško Pavol, Vojtko a Basoš zo stretnutia II.L SMD Trebišov – Giraltovce.
 • FK Haniska na R Horváth, AR Zvolánek a Gonos zo stretnutia Perín – Haniska.
 • FK Košická Nová Ves na R Dušek, AR Ondrášek a Drabant zo stretnutia II.L SMD Košická Nová Ves – Ľubotice.
 • FK Nacina Ves na R Havrila Pavol, AR Svat, Onderišin a DZ Mišenčík zo stretnutia Nacina Ves – Parchovany.
 • FK Geča na R Dušek, AR Capík, Hamadej a DZ Bančanský zo stretnutia Geča – Čaňa.

- KR berie na vedomie podnet:

 • FK Cejkov. Poplatok 10,-€.
 • FK Sobrance. Poplatok 20,-€.
 • FK Humenné. Poplatok 5,-€
 • R Ševčík.
 • R Puškaš.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Močarany – Cejkov na základe podnetu FK Cejkov a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40,-€.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

 

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Vandraško Dárius 1249150 + 10€ (Spišské Podhradie),

Gyurán Ákos 1261186 + 10€ (Gemerská Hôrka),

Hoppej Ján 1257147 + 10€ (Kluknava),

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Štefčák Richard 1209009 + 20€ (Lipany) čl.37/3,

Starinský Tibor 1269747 + 20€ (Svit) čl.37/3,

Tomáško Ján 1265302 + 10€ (Raslavice) čl.37/3, - odstál 17.9. v 9.kole

Gombár Vladimír 1165748 + 10€ (Raslavice) čl.37/3,

Baník Richard 1203350 + 10€ (Poproč) čl.37/3,

Šimko Jozef 1248211 + 10€ (Pavlovce nad Uhom) čl.46/1a,2,

Fabian Peter 1223121 + 10€ (Nálepkovo) čl.37/3,

Ovčík Kristián 1289576 + 10€ (Hrabušice) čl.45/1,2a,

Harok Nikolas 1328418 + 5€ (Veľká Ida) čl.37/3, KG

Ržonca Sebastián 1296870 + 5€ (SAFI Prešov) čl.45/1,2a, Š

Olejár Mário 1288698 + 5€ (Hermanovce) čl.37/3, Š

Tóth Štefan 1336543 + 5€ (Vikartovce) čl.45/1,2a, PT

 

Na obdobie:

Bujnovský Tomáš 1327756 + 5€ (Spišské Podhradie) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 18.09.2017 do 09.10.2017,

 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Takáč Erik 1067911 + 10€ (Kalša) 1 stretnutie do 31.01.2018,

Pešta Peter 1315608 + 10€ (Vinné) 1 stretnutie do 31.01.2018,

Feke Gábor 1227701 + 10€ (Malý Horeš) 1 týždeň do 31.01.2018,

Zajac Patrik 1314113 + 5€ (Giraltovce) 2 týždne do 31.01.2018,

Horváth Jozef 1336554 + 5€ (Veľká Ida) 1 týždeň do 31.01.2018,

Mihalik Adrián 1290254 + 5€ (Fintice) 2 týždne do 31.01.2018,

Krajča Pavol 1269639 + 5€ (Veľká Lomnica) 2 týždne do 31.01.2018,

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Kechnec pokutu 400€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie IV.ligy J: Maria Huta – Kechnec.
 • FK Gaboltov pokutu 100€ na základe podnetu ŠTK VsFZ (Opakovaná neúčasť na zasadnutí ŠTK VsFZ).

 

DK VsFZ ruší pokutu udelenú FK Sedliská v ÚS z dňa 13.09.2017.

 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Družstevník Parchovany na základe podania TJ Bánovce nad Ondavou podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada TJ Družstevník Parchovany o predloženie dohody (Baník Dávid 1252945).

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie klubu TJ Šľachtiteľ Malý Šariš pokutu 100€ za porušenie čl.64 a RaPP čl.37, transfer hráča Horoščák Michal 1206842 medzi TJ Šľachtiteľ Malý Šariš a TŠK Terňa, TJ Šľachtiteľ Malý Šariš je povinné do 27.09.2017 predložiť doklad o vyplatení zvyšnej časti tabuľkovej hodnoty hráča (300€).

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

 

 

image
Prečítané: 1149x