Úradná správa VsFZ č.11, 14.09.2017

14.09.2017, Admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ 13.-14.09.2017

Úradná správa VsFZ č.11, 14.09.2017 

Úradná správa VsFZ č. 11/2017-2018,

14.09.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 • Oznamuje, že VV VsFZ na svojom zasadnutí schválil termín riadnej konferencie VsFZ. Konferencia sa uskutoční 22.septembra 2017 /piatok/ v Košiciach o 16,30 hod. Materiály budú zaslané delegátom mailovou poštou.
 • VV VsFZ sa uskutoční 22.09.2017 o 14,00 hod. v priestoroch hotela Maraton v Košiciach.
 • Žiada sekretariáty ObFZ o zaslanie zoznamu frekventantov na funkciu DS v amatérskych súťažiach písomne do 15.09.2017. Plánovaný seminár licencia A(amatér) DS je plánovaný na mesiac 10/2017.
 • Upozorňuje kluby, že od 15. septembra bude povinnosť mať zaregistrovaných športových odborníkov pre vpisovanie funkcií do zápisu o stretnutí (hlavný usporiadateľ, videotechnik, lekár, hlásateľ,....). Registrácia športových odborníkov (hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, kameraman, hlásateľ, lekár, fyzioterapeut,...) nepodlieha platbe členského poplatku. Spôsob registrácie nájdete : http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici
 • Znovu otvorenie zápisu so stretnutia , správy delegáta stretnutia a správy pozorovateľa rozhodcov sa zrealizuje na požiadanie rozhodcu resp. delegáta po zaevidovaní podania v podaní na komisiu ŠTK VsFZ v danom zápase s krátkym odôvodnením.

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK upozorňuje FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach prípraviek, že vyžrebované stretnutia v RS sú nahrané v systéme ISSF v termíne, ako je uvedené. V prípade, že tento termín niekomu nevyhovuje, tak na základe dohody nahlásite nový termín v systéme ISSF a ste povinní odohrať stretnutie v rozsahu dní v termíne, ako je to uvedené v RS. V prípade, že sa družstvá nedohodnú na termíne, tak platí termín stretnutia ako je uvedený v systéme ISSF. ŠTK uprednostňuje nahlásenie termínov na základe vzájomných dohôd. Neodohrané stretnutia v uvedenom rozsahu dní budú kontumované. Tri kontumačné výsledky budú mať za následok vylúčenie oboch družstiev zo súťaže.

 2. ŠTK upozorňuje FK, že v súťaži prípraviek U9 ešte nebolo odohrané žiadne stretnutie. Preto vyzýva zainteresované kluby o ich odohratie. 
 3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:
- III.L dosp. 11.k Tatran Prešov B – Krompachy dňa 30.9.2017 o 10,30 hod. V zmysle SP, čl. 35, bod 5.
- IV.L J dosp. 9.k Sokoľany – Malá Ida dňa 12.11.2017 o 13,30 hod. Sokoľany 20 €.
- IV.L J dosp. 11.k Geča – Medzev dňa 1.10.2017 o 14,30 hod. Geča 10 €.
- IV.L J dosp. 11.k Rudňany – Čičarovce dňa 1.10.2017 o 14,30 hod. Rudňany 10 €. 
- V.L Š dosp. 8.k Stará Ľubovňa – Gaboltov dňa 23.9.2017 o 13,30 hod. Gaboltov 10 €.
- II.L SMD 7.k sk.B Spišské Podhradie – Poprad dňa 15.9.2017 o 14,00 a 16,15 hod. Sp. Podhradie 10 €.
- II.L SMD 9.k KE-Barca – Lokomotíva Košice dňa 30.9.2017 o 14,00 a 16,15 hod. KE-Barca 10 €.
- II.L SMD 8.k sk.B Lipany – Spišská Belá dňa 26.9.2017 o 14,30 a 16,45 hod. Spišská Belá 5 €.
- III.L KG dor. 6.k Bidovce – Gemerská Hôrka dňa 1.11.2017 o 13,00 hod. Dohrávka.
- III.L KG dor. 8.k Budimír - Hrhov dňa 23.9.2017 o 11,30 hod. Budimír 5 €.
- III.L KG dor. 7.k Kechnec – Junior Šaca dňa 15.9.2017 o 14,00 hod. Kechnec 10 €. 

- III.L Š dor. 7.k Brezovica – Plavnica dňa 15.9.2017 o 15,00 hod. Brezovica 10 €.

- III.L PT dor. 7. FAM Poprad – Smižany dňa 20.9.2017 o 16,00 hod. Smižany 10 €.

- II.L SMŽ sk.B 7.k Sabinov – KE-Barca B dňa 18.10.2017 o 14,30 a 16,15 hod. Dôvod – turnaj U14.

- II.L SMŽ sk.C 7.k Podolínec – Krompachy dňa 15.9.2017 o 10,00 a 11,45 hod. Podolínec 10 €.

- II.L SMŽ sk.C 7.k Vysoké Tatry – Spišské Podhradie dňa 15.9.2017 o 9,00 a 10,45 hod. V.Tatry 10 €.

- II.L SMŽ sk.C 8. Lendak – Spišská Belá dňa 19.9.2017 - SŽ o 15,15 a MŽ o 17,00 hod. Sp. Belá 10 €.

- II.L SMŽ sk. C 12.k Vysoké Tatry – Levoča dňa 21.10.2017 o 10,00 a 11,45 hod. v Levoči a 25.k Levoča – V. Tatry vo Vysokých Tatrách.

 • I.L žiačky 5.k Lokomotíva Košice – Stropkov dňa 17.9.2017 o 10,30 hod.

Prípravky:

- kat. U11, U10 2.k Benecol KE – Galaktik KE dňa 16.9.2017 o 14,00 a 15,00 hod.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 16.-17.9.

Dospelí

Spišské Podhradie – Pušovce Baldovský za P. Béreša,

Vinné – Úpor Sabol za Metiľa,

Lastomír – Michaľany Šuba, Zvalený, Kmec,

Sedliská – Vyšný Žipov AR1 Ginda.

Dorast

KAC Košice – Galaktik Petraššovitš za Nováka,

Spišské Podhradie – Poprad 15.9. o 14,00 a 16,15

Spišská Belá – Poprad 5.kolo 20.9. o 18,00 a 15,45 Kočiš, L. Tóth, Pristač,

Bidovce – Poproč Novák za Petraššovitša,

Vojčice – Michaľany Fečo za Capíka,

Brezovica – Plavnica 15.9. o 15,00 Mikloško za Mi. Hudáka,

Ľubica – Spišské Vlachy Fabíny za Zemčáka.

Žiaci

Ľubica – FAM Poprad Fabíny za Zemčáka,

Lendak – Spišská Bela 19.9. o 15,15 a 17,00 Fabíny.

Žiačky

Košice – Stropkov 17.9. o 10,30 Petraššovitš za Horvátha.

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutia v termíne do 19.9.2017:

Gerlachov (Gerlachov – Ľubotice),

- KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 20.09.2017 na 16,30 hod R Jevína.

- KR oznamuje termín jesenných fyzických previerok dňa 27.9.2017 o 15,30. Zraz o 15:00 hod. na štadióne Slávia TU, ul. Watsonova v Košiciach. FP sa zúčastnia R sk. A, B, Talent a rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili letných resp. náhradných FP a R, ktorí nemajú splnený limit vo svojej výkonnostnej skupine.

- KR oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov:

9.-10.2.2018 R sk. C a DZ sk. B – Kežmarské Žľaby,

10.-11.2.2018 R sk. D – Košický kraj – Kežmarské Žľaby

16.-18.2.2018 R sk. A, B, TALENT a DZ sk. A v Tatranskej Lomnici,

16.-17.3.2018 DZ sk. C - Kežmarské Žľaby

17.-18.3.2018 R sk. D Prešovský kraj – Kežmarské Žľaby

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Úpor na R Greško Ján, AR Ruščanský, Semančík a DZ Mišenčík zo stretnutia Úpor – Močarany.
 • FK Gemerská Hôrka na R Jakubčin, AR Zubka, Baníková a DZ Faťara zo stretnutia Gemerská Hôrka – Čečejovce.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Geča – Čičarovce na základe podnetu FK Čičarovce a považuje podnet za opodstatnený.
 • Pavlovce – Kráľovský Chlmec na základe podnetu FK Pavlovce a považuje podnet za opodstatnený.
 • Malý Horeš – Nacina Ves na základe podnetu FK Nacina Ves a považuje podnet za čiastočne opodstatnený.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Veľký Šariš pokutu 100+10€ podľa čl.57/1a,2, za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí IV.ligy S: Veľký Šariš – Záhradné.
 • FK Záhradné pokarhanie + 10€ podľa čl.11 za NS správanie funkcionára v stretnutí IV.ligy S: Veľký Šariš – Záhradné, zároveň udeľuje p. Kačmár Peter disciplinárne sankcie pokarhanie + 10€ podľa čl.11.

 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Alex Kapsdorfer 1269645+ 5€ (Poprad) 1 stretnutie do 31.01.2018.

 

DK Vs FZ na základe podnetu DS a vzhliadnutia video záznamu udeľuje hráčovi Gaľo Vladimír 1141789 + 10€ (Nacina Ves) podľa čl.49/1d,2d, disciplinárne sankcie zastavenie športovej činnosti na obdobie 5 týždňov od 13.09.2017 do 18.10.2017.

 

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Šľachtiteľ Malý Šariš na základe podania TŠK Terňa podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada TJ Šľachtiteľ Malý Šariš o predloženie dohody (Horoščák Michal 1206842).

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

 

 

 

image
Prečítané: 1358x