Úradná správa VsFZ č.10, 08.09.2017

06.09.2017, Admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ 06.09.2017

Úradná správa VsFZ č. 10/2017-2018,

08.09.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 • Oznamuje, že VV VsFZ na svojom zasadnutí schválil termín riadnej konferencie VsFZ. Konferencia sa uskutoční 22.septembra 2017 /piatok/ v Košiciach. Materiály budú zaslané delegátom mailovou poštou.
 • Turnaj regionálnych výberov amatérov o postup na majstrovstvá Európy amatérov sa uskutoční 9.-10.09.2017 v Tatranskej Lomnici na UT.

Program 9.10.2017

10,30 hod. SsFZ – ZsFZ

12,45 hod. VsFZ – BFZ

Program 10.10.2017

10,30 hod. o 3.miesto

12,45 hod. finále

 • Žiada sekretariáty ObFZ o zaslanie zoznamu frekventantov na funkciu DS v amatérskych súťažiach. Plánovaný seminár licencia A(amatér) DS je plánovaný na mesiac 10/2017.
 • Upozorňuje kluby, že od 15. septembra bude povinnosť mať zaregistrovaných športových odborníkov pre vpisovanie funkcií do zápisu o stretnutí (hlavný usporiadateľ, videotechnik, lekár, hlásateľ,....). Registrácia športových odborníkov (hlavný usporiadateľ, usporiadateľ, kameraman, hlásateľ, lekár, fyzioterapeut,...) nepodlieha platbe členského poplatku. Spôsob registrácie nájdete : http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici

 

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK upozorňuje FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach prípraviek, že vyžrebované stretnutia v RS sú nahrané v systéme ISSF v termíne, ako je uvedené. V prípade, že tento termín niekomu nevyhovuje, tak na základe dohody nahlásite nový termín v systéme ISSF a ste povinní odohrať stretnutie v rozsahu dní v termíne, ako je to uvedené v RS. V prípade, že sa družstvá nedohodnú na termíne, tak platí termín stretnutia ako je uvedený v systéme ISSF. ŠTK uprednostňuje nahlásenie termínov na základe vzájomných dohôd. Neodohrané stretnutia v uvedenom rozsahu dní budú kontumované. Tri kontumačné výsledky budú mať za následok vylúčenie oboch družstiev zo súťaže.

2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- III.L dosp. 3.k Svidník – Krompachy dňa 12.11.2017 o 13,30 hod. Vynútená zmena pre SC.

- IV.L S dosp. 13.k Spišské Podhradie – Raslavice dňa 14.9.2017 o 16,30 hod. Sp. Podhradie 10 €.

- IV.L J dosp. 8. Kalša – Medzev dňa 9.9.2017 o 14,45 hod. Oprava.

- V.L PT dosp. 9.k Nálepkovo – Spišská Belá dňa 15.9.2017 o 15,00 hod. Sp. Belá 10 €.

- V.L PT dosp. 9.k Veľká Lomnica – Hrabušice dňa 15.9.2017 o 15,00 hod. Opatrenie ŠTK

 • II.L SMD 6.k Spišská Nová Ves – KAC Košice dňa 9.9.2017 o 9,00 a 11,15 hod.

S.N.Ves 5 €.

- II.L SMD 7.k Spišská Belá – Vranov dňa 14.9.2017 o: MD o 16,00 a SD o 18,15 hod. Sp. Belá 5 €.

- II.L SMD 8.k Lipany – Spišská Belá dňa 27.9.2017: MD o 14,00 a SD o16,15 hod. Lipany 5 €.

- II.L SMD 6.k Vranov – Humenné dňa 20.9.2017 o 14,30 a 16,45 hod. Vranov 10 €.

- II.L SMD 6.k Stropkov – Spišská Belá dňa 8.9.2017 o 14,30 a 16,45 hod. Stropkov 10 €.

- III.L KG dor. 6.k Poproč – Krásnohorské Podhradie dňa 10.9.2017 o 10,30 hod. v Krásn. Podhradí a 19.k Krásn. Podhradie – Poproč v Poproči. Poproč 10 €.

- III.L KG dor. 6.k Budimír – Kechnec dňa 9.9.2017 o 15,30 hod. Kolízia.

- III.L KG dor. 6.k Veľká Ida – Rožňava dňa 10.9.2017 o 10,00 hod. Rožňava 10 €.

- III.L Z dor. 7.k Kráľovský Chlmec – Veľké Kapušany dňa 16.9.2017 o 11,00 hod. Kr. Chlmec 5 €.

- III.L VD dor. 4.k Raslavice – Medzilaborce dňa 8.9.2017 o 15,45 hod. Raslavice 10 €.

- III.L Š dor. 6.k Malý Šariš – Čirč dňa 14.9.2017 o 16,00 hod. Malý Šariš 10 €.

- III.L PT dor. 10.k Vysoké Tatry – Smižany dňa 7.10.2017 o 14,00 hod. v Smižanoch a 23.k Smižany – Vysoké Tatry vo Vysokých Tatrách.

- III.L PT dor. MŠK Tatran Spišské Vlachy odohrá svoje domáce stretnutia v jesennej časti SR od 8.kola na ihriskách súperov. V jarnej časti SR tieto stretnutia odohrá doma. Dôvod – rekonštrukcia HP a sociálnych priestorov.

- II.L SMŽ sk.B 2.k Ľubotice – Široké dňa 20.9.2017 o 15,30 a 17,15 hod. v Širokom a 15.k Široké – Ľubotice v Ľuboticiach. Dohrávka.

- II.L SMŽ sk.B 7.k Medzilaborce – Stará Ľubovňa dňa 4.10.2017 o 15,00 a 16,45 hod.

- II.L SMŽ sk.C 7.k Svit – Harichovce dňa 16.9.2017 o 10,00 a 11,45 hod. v Harichovciach a 20.k Harichovce – Svit vo Svite. Svit 5 €.

- II.L SMŽ sk.C 9.k Vysoké Tatry – Svit dňa 1.10.2017 o 9,30 a 11,15 hod.

Prípravky:

- kat. U11, U10 3.k Ľubotice – SAFI Prešov dňa 24.9.2017 o 10,00 a 11,15 hod.

- kat. U11, U10 5.k Ľubotice – Stará Ľubovňa dňa 15.10.2017 o 10,00 a 11,15 hod.

3. ŠTK kontumuje tieto výsledky:

- III.L Z dor. 5.k Streda n/B – Parchovany 3:0 kont. pre neúčasť H. Do pozornosti DK.

- II.L MŽ sk.B 5.k Giraltovce – FK KE-Barca 0:3 kont. v prospech FK KE-Barca pre nenastúpenie D družstva. Do pozornosti DK.

4. ŠTK na základe oznámenia ObFZ Spišská Nová Ves udeľuje pre FK Slovan Veľký Folkmár poplatok 2000 € v zmysle RS 2017 – 2018 čl.11, bod „w“ z dôvodu neplnenia podmienok štartu počtu mládežníckych družstiev v zmysle RS čl.11, bod „u“.

5. ŠTK na základe oznámenia MFK Slovan Giraltovce berie na vedomie odhlásenie družstiev SŽ a MŽ z II.L SMŽ skup. B. Súperi vo vyžrebovaní majú voľno. Do pozornosti DK – odstúpenie družstiev SŽ a MŽ MFK Slovan Giraltovce.

 1. ŠTK na základe vykonaných prác uvoľňuje činnosť TJ Družstevník Borov na domácom ihrisku. 

7. ŠTK opakovane predvoláva na svoje dňa 13.9.2017 o 16,30 hod. štatutára FK Gaboltov pod disciplinárnymi následkami.

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Zmeny v obsadení na 9.-10.9.

Dospelí

Zámutov – Fintice Bochnovič za J. Mana

Záhradné – Medzilaborce Šuba za Bochnoviča

Topoľany – Krásnohorské Podhradie Kočiš za Adamča

Kechnec – Geča Maličký za Kunza

Kalša – Medzev L.Tóth za Capíka

Gemerská Hôrka – Čečejovce 9.9., Jakubčin za Kačmára

Lokomotíva Košice B – Ťahanovce Tomáš za Kačmára

Veľký Lipník – Ražňany Alexa za Čisárika

Ľubica – Kluknava Onderišin za Czecha

Kamenica – Sedliská DZ Piruch za Sadiva

Borša – Streda nad Bodrogom Ševčík, T.Škodi, Čeklovský

Dorast

Stropkov – Spišská Belá 8.9. o 14:30 a 16:45 hod., J.Greško za Paulišina, Vaško za Barvirčáka

Galaktik – Krásna Lang za Konečného

Stropkov – Spišské Podhradie 11.9., DZ Vaško za Sadiva

Giraltovce – Barca J. Mišenčík za Filipáka

Vranov – Humenné 20.9. o 14:30 a 16:45 hod., Žofčák za Fedáka

Lipany – Snina Filipák za Jurášeka

Krásnohorské Podhradie – Poproč 10.9. o 10:30 hod., Gonos za Petraššovitša

Chminianska Nová Ves – Stará Ľubovňa Mikloško za Troščáka

Sabinov – Fintice Troščák za Mikloška

Žiaci

Stará Ľubovňa – Giraltovce zrušená delegácia

Poprad – Bardejov L.Tóth za Luščíkovú

Trebišov – Humenné Kavčák za Puškáša

Ženy

Spišská Nová Ves – Liptovský Mikuláš Greš za Pavlovského ml.

Žiačky

Stropkov – Vranov Škurla za Bochnoviča

Slovnaft Cup, 3.kolo

Pavlovce – Snina 13.9. o 16:00 hod., Molitoris, Bednár, Capík, Labanc

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutia v termíne do 12.9.2017:

Prakovce (Prakovce – Kežmarok), Geča (Geča – Čičarovce), Sokoľany (Sokoľany – Strážske).

- KR odstupuje FK Sedliská na DK za nedodanie videozáznamu zo stretnutia Sedliská – Borov.

- KR oznamuje termín jesenných fyzických previerok dňa 27.9.2017 o 15,30. Zraz o 15:00 hod. na štadióne Slávia TU, ul. Watsonova v Košiciach. FP sa zúčastnia R sk. A, B, Talent a rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili letných resp. náhradných FP a R, ktorí nemajú splnený limit vo svojej výkonnostnej skupine.

- KR oznamuje termín seminára Talent – Mentor dňa 10. – 12.11.2017. Pozvánky budú zaslané e-mailovou poštou.

- KR dôrazne upozorňuje R a DZ na dôsledné sledovanie ÚS aj zo zasadnutia iných odborných komisii /ŠTK, DK/.

- KR berie na vedomie podnet:

 • FK Košická Nová Ves.
 • FK Stará Ľubovňa.
 • R Djordjevič.

- KR oznamuje FK Čičarovce, že odpoveď odbornej komisie (KR) na podnet k stretnutiu Čičarovce – Kalša bola uvedená v ÚS VsFZ č.8 z 25.8.2017.

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Kračúnovce na R Želizňák, AR Mati a Baksay zo stretnutia Raslavice – Kračúnovce.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • Medzev – Čaňa na základe podnetu FK Čaňa a považuje podnet za opodstatnený.
 • Vinné – Malý Horeš na základe podnetu FK Malý Horeš a považuje podnety za neopodstatnené . Poplatok 40€.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Dozsický Gergö 1154501 + 10€ (Veľké Kapušany),

Možík Róbert 1184235 + 10€ (Topoľany),

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Angelovič Ján 1119419 + 10€ (Záhradné) čl.46/1a,2,

Čekan Kevin Peter 1258715 + 10€ (Ľubotice) čl.37/3,

Kovács Sebastián 1278571 + 10€ (Poproč) čl.46/1a,2, od 30.8.

Majoroš Erik 1286435 + 10€ (Haniska) čl.46/1a,2,

Lipnický Maroš 1300260 + 10€ (Veľký Lipník) čl.37/3,

Ličák Dominik 1262048 + 10€ (Demjata) čl.37/3,

Maliňák Denis 1257687 + 10€ (Prakovce) čl.37/3,

Slovinský Filip 1259839 + 10€ (Prakovce) čl.37/3,

Cili Tomáš 1274862 + 5€ (Trebišov) čl.37/3, - odstál

Košuda Patrik 1303237 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.37/3, SD

Bodnar Alex 1281493 + 5€ (Budimír) čl.37/3, KG

Béreš Marko 1268493 + 5€ (Zemplinská Teplica) čl.46/1a,2, Z

Zamrij Samuel 1305532 + 5€ (Benecol Košice) čl.37/3, SŽ sk.A

 

Na obdobie:

Feke Gábor 1227701 + 10€ (Malý Horeš) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 04.09.2017 do 25.09.2017,

Marcin Erik 1315163 + 5€ (Ľubotice) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 04.09.2017 do 02.10.2017,

Zajac Patrik 1314113 + 5€ (Giraltovce) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 04.09.2017 do 02.10.2017,

Horváth Jozef 1336564 + 5€ (Veľká Ida) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 04.09.2017 do 25.09.2017,

Mihalik Adrián 1290254 + 5€ (Fintice) podľa čl. 48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 04.09.2017 do 02.10.2017,

Figura Juraj 1316893 + 5€ (Veľká Lomnica) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 04.09.2017 do 02.10.2017,

Krajč Pavol 1269639 + 5€ (Veľká Lomnica) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 04.09.2017 do 02.10.2017,

Rusin Michal 1324362 + 5€ (Smižany) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 04.09.2017 do 02.10.2017,

 

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Banajlović Branislav 1335101 + 10€ (Humenné) 1 stretnutie do 31.12.2018,

Senenko Olexandr 1385008 + 10€ (Veľké Kapušany) 1 týždeň do 31.12.2018,

Kovalčin Juraj 1197784 + 10€ (Parchovany) 1 týždeň do 31.12.2018,

Tkačin Miroslav 1280999 + 10€ (Pakostov) 1 týždeň do 31.12.2018,

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Veľké Kapušany pokutu 100+10€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov po stretnutí IV.ligy J: Veľké Kapušany – Petrovce nad Laborcom, zároveň hráčovi Fintor Ján 1123332 + 10€ udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie športovej činnosti podľa čl.48/1b,2a, na 2 stretnutia od 06.09.2017.
 • FK Pakostov pokutu 100+10€ podľa čl.56/1,4 za HNS a vykázanie z lavičky v stretnutí V.ligy VD: Hencovce – Pakostov, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu činnosti p. Gombita Peter + 10€ na obdobie 1 mesiaca od 04.09.2017 do 04.10.2017 podľa čl.56/1,2.
 • FK Helcmanovce pokutu 100+10€ podľa 48/4, za HNS funkcionára v stretnutí V.ligy PT: Veľký Folkmar – Helcmanovce, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu činnosti p. Pisko Jaroslav + 10€ na obdobie 3 týždňov od 06.09.2017 do 27.09.2017 podľa 48/1c,2b.
 • FK Štrba pokarhanie + 10€ podľa čl.11 za HNS voči R a vykázanie z lavičky v stretnutí V.ligy PT: Štrba – Kluknava, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu činnosti p. Ondruš Milan 1122897 + 10€ na obdobie 3 týždňov od 04.09.2017 do 25.09.2017 podľa čl.48/1c,2b.
 • FK Parchovany pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III.ligy SD Z: Streda nad Bodrogom – Parchovany.
 • FK Giraltovce pokutu 50€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie II.ligy MŽ sk.B: Giraltovce – Košice-Barca „B“.
 • FK Giraltovce pokutu 300€ na základe podnetu ŠTK VsFZ (Odstúpenie zo súťaže II.ligy SMŽ sk.B).
 • FK FAMT Prešov pokarhanie + 5€ podľa čl.11 za NS voči R a vykázanie z lavičky v stretnutí II.ligy MŽ sk.B: Svidník – FAMT Prešov, zároveň udeľuje Aštary Daniel 1184347 disciplinárne sankcie pokarhanie + 5€ podľa čl.11.

 

DK VsFZ na základe správy PR a vyjadrenia odbornej komisie KR VsFZ upúšťa od potrestania hráča Peťovský Patrik 1280359 (Čaňa) stretnutie IV.ligy J, Medzev – Čaňa.

 

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.09.2017 o 16:30 hod. FK Záhradné a DZ – Barvirčák Ladislav zo stretnutia IV.ligy S: Veľký Šariš – Záhradné. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

 

DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie FK Veľký Folkmar. Bez prijatia disciplinárnych opatrení.

 

DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči TJ Družstevník Malá Ida na základe podania FK Krásnohorské Podhradie podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 a hráča Prónyai Attila 1206110. FK Krásnohorské Podhradie + 10€.

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

image
Prečítané: 1831x