08.05.2019, Ž - admin VsFZ

Úradná správa DK VsFZ 07.05.2019

08.05.2019, Ž - admin VsFZ

Zasadnutie DK VsFZ 07.05.2019

  

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Škvarla Gabriel 1143808 + 10€ (Gerlachov),

Javorský Martin 1297388 + 10€ (Fintice),

Trojan Dávid 1288397 + 10€ (Fintice),

Grutka Peter 1142448 + 10€ (Sokoľany),

Hamarík Matúš 1278668 + 10€ (Topoľany),

Porvaz Jakub 1212650 + 10€ (Topoľany),

Hornyák Ferdinand 1094903 + 10€ (Čičarovce),

Oravecz Zénó 1363344 + 10€ (Čičarovce),

Hirjak Tomáš 1211761 + 10€ (Strážske),

Bdžoch Tomáš 1228135 + 10€ (Rudňany),

Regec Tomáš 1288224 + 10€ (Rudňany),

Fintor Ján 1123332 + 10€ (Veľké Kapušany),

Mackanič Marek 1232662 + 10€ (Bidovce),

Hiľovský Michal 1265225 + 10€ (Poproč),

Hríb Róbert 1223657 + 10€ (Budimír),

Orosz Gergö 1141609 + 10€ (Čierna nad Tisou),

Čertický Márk 1307582 + 10€ (Čierna nad Tisou),

Sabo Dušan 1117834 + 10€ (Močarany),

Popália Mário 1119345 + 10€ (Malý Horeš),

Tabaka Tomáš 1212683 + 10€ (Rudlov),

Vaľovský Vladimír 1256585 + 10€ (Sačurov),

Skarba Ján 1120678 + 10€ (Belá nad Cirochou),

Seman Marek 1076346 + 10€ (Ražňany),

Kostelnik Radovan 1288412 + 10€ (Široké),

Palguta Martin 1134190 + 10€ (Hranovnica),

Ilavský Lukáš 1199866 + 10€ (Veľká Lomnica),

Vartovník Dominik 1231253 + 10€ (Nálepkovo),

Šemrák Martin 1356554 + 5€ (Lokomotíva Košice), SD

Fábián Tomáš 1337496 + 5€ (Drnava), KG

Csizmár Juraj 1281515 + 5€ (Čečejovce), KG

Grác Jakub 1346903 + 5€ (Poproč), KG

Rerko Christopher 1341297 + 5€ (Lokomotíva Košice „B“), KG

Mečiar Michal 1352081 + 5€ (Topoľany), Z

Bogár Oliver 1347366 + 5€ (Trhovište), Z

Valkulčák Marian 1321734 + 5€ (Bardejovská Nová Ves), ŠD

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Staš Vladimír 1077577 + 20€ (Šarišské Michaľany) čl.46/1b,2,

Tropp Jozef 1210519 + 10€ (Poprad) čl.37/3,

Beck Samuel 1189825 + 10€ (Medzev) čl.37/3,

Guballa Marián 1261920 + 10€ (Rudňany) čl.37/3,

Karafa Tomáš 1273000 + 10€ (Veľké Kapušany) čl.37/3,

Bilička Tomáš 1167492 + 10€ (Čečejovce) čl.37/3,

Chovanec Peter 1203928 + 10€ (Čirč) čl.37/3,

Jaš Marek 1241389 + 10€ (Gaboltov) čl.45/1,2a,

Mišenčík Adam 1315661 + 10€ (Veľký Šariš) čl.37/3,

Lešňovský Peter 1191071 + 10€ (Levoča) čl.46/1b,2,

Blaščák Radoslav 1288889 + 5€ (Sabinov) čl.37/3, SD

Bochnovič Tomáš 1321293 + 5€ (Ľubotice) čl.37/3, SD

Komorník Adam 1317868 + 5€ (Demjata) čl.37/3, Š

2 stretnutia:

Jasaň Samuel 1347136 + 5€ (Poproč) čl.49/1a,2a, KG

Na obdobie:

Palko Michal 1184479 + 10€ (Nižný Hrušov) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 06.05.2019 do 20.05.2019,

Šoltéš Radoslav 1330533 + 5€ (Ľubotice) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 05.05.2019 do 26.05.2019,

Teľman Rastislav 1280269 + 5€ (Medzev) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 05.05.2019 do 26.05.2019,

Hudák Kamil 1362878 + 5€ (Nová Ľubovňa) čl. 48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.05.2019 do 27.05.2019,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Takáč Ján 1135957 + 10€ (Zemplínska Teplica) 1 týždeň do 31.08.2019,

Topoľovský Peter 1207237 + 10€ (Parchovany) 1 stretnutie 31.08.2019,

Krištof Jozef 1349374 + 5€ (Ľubotice) 1 týždeň do 31.08.2019,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

· FK Strážske pokutu 200€ podľa RS 7j za pokles hráčov pod 7 v stretnutí IV. ligy J: Kalša – Strážske.

· FK Bystré pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za HNS vedúceho družstva po stretnutí V. ligy VD: Sačurov – Bystré. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu činnosti p. Gdovin Peter 1068763 + 10€ na obdobie 2 týždňov od 29.04.2019 do 13.05.2019 podľa 48/1c,2b.

· FK Kluknava pokutu 100+10€ podľa čl.53/1, za stretnutie V. ligy PT: Kluknava – Ľubica, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie funkcie vedúceho družstva Zahuranec Lukáš 1247464 + 10€ na obdobie 1 mesiaca od 07.05.2019 do 07.06.2019 podľa čl.53/1,3b, pozastavenie funkcie kapitána družstva Belej Marek 1182445 + 10€ na obdobie 1 mesiaca od 07.05.2019 do 07.06.2019 podľa čl.53/1,3b a pozastavenie športovej činnosti hráčovi Tomaško Marek 1290983 + 10€ na obdobie 1 mesiaca od 07.05.2019 do 07.06.2019 podľa čl.53/1,2b.

· FK Zemplínska Teplica pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III. ligy SD sk. Z: Sobrance – Zemplínska Teplica.

· FK Medzilaborce pokutu 500+5€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov v stretnutí II. ligy MŽ sk. B: Medzilaborce – Svidník, ďalej udeľuje podľa čl.27/1, disciplinárne sankcie zastavenie HP na 1 stretnutie s nepodmienečne (Najbližšie domáce stretnutie odohrá minimálne 15 km od HP v Medzilaborciach, miesto stretnutia nahlási MŠK SPARTAK Medzilaborce na ŠTK VsFZ.), nariaďuje zvýšenú ÚS. Ďalej zaväzuje klub informovať DK VsFZ o prijatých opatreniach aby sa takého incidenty neopakovali.

DK VsFZ žiada FK Veľké Kapušany o podrobné písomné stanovisko k incidentu po stretnutí IV. ligy J: Veľké Kapušany – Rudňany. Zároveň žiada FK Veľké Kapušany o identifikáciu osoby. Pod disciplinárnymi následkami. 

DK VsFZ opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.05.2019 o 16:30 hod. aktérov stretnutia V. ligy Z: Úpor – Kráľovský Chlmec, R – Molitoris Štefan, AR1 – Fečo Peter, AR2 – Ševčík Metod, DZ – Hreško Jozef a hráča D č.7 Rugolský Marek 1197794 (Úpor). Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči hráčovi p. Palguta Martin 1134190 (Hranovnica), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športu podľa čl.43/1,2a,4 od 06.05.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí V. ligy PT: Hranovnica – Vysoké Tatry. Pod disciplinárnymi následkami.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1024x