Tlačivo na ostaršenie

21.03.2016, Marcel Eperješi
Ostaršenie podľa SP čl.46

Tlačivo na ostaršenie  - pdf

Tlačivo na ostaršenie - word

P O V O L E N I E

Štartu hráča vo vyššej kategórii, podľa čl. 46 SP

 

 

Futbalový klub.........................................................................................................

 

Žiada po splnení podmienok podľa čl. 46 SP, o súhlas pre štart vo vyššej vekovej kategórii

pre svojho hráča:

 

 

..............................................., narodený.............................., rod. číslo.....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                .................................................

                                                                                                  pečiatka a podpis štatutára FK

 

 

Stanovisko telovýchovného lekára:           súhlasím/nesúhlasím

 

 

Dátum:..................................., pečiatka a podpis:

 

 

 

 

 

Stanovisko rodičov hráča k štartu vo vyššej vekovej kategórii: súhlasíme/nesúhlasíme

 

 

Dátum:........................................., podpis rodičov:   otec:..................................

                                                                                  

                                                                                   mama:.................................

 

 

prípadne zákonného zástupcu dieťaťa:                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

image
Prečítané: 950x