ŠKOLENIE TRÉNEROV LICENCIA UEFA B
12.06.2016, Peter Szénay

ŠKOLENIE TRÉNEROV LICENCIA UEFA B

Informácia pre záujemcov a evidované predbežné prihlášky

Školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa licencia UEFA B plánujeme otvoriť v septembri 2016 pri splnení podmienky min. 18 záujemcov

Rozsah školenia: 120 hod. (1x So, Ne, 1xšt, pi, so, resp. ne, po, ut)

Podmienky prijatia: min. rok praxe, zaslaná predbežná prihláška, platná licencia GRASSROOTS C

Podmienka ukončenia školenia:  90% účasť, záverečná práca, vedenie Denníka trénera, metodický výstup, písomný test, záverečná skúška

Poplatok: upresní sa dodatočne podľa reálnych nákladov a počtu zúčastnených (cca 330.- až 370.- €)

Predbežná prihláška

Evidované prihlášky - aktualizované 13. 8. 2016 o 12.00 hod.

Prečítané: 1539x