ŠKOLENIA TRÉNEROV - PRIHLÁŠKY
18.02.2018, Peter Szénay

ŠKOLENIA TRÉNEROV - PRIHLÁŠKY

Informácie pre záujemcov o školenie trénerov licencie UEFA GRASSROOTS C a UEFA B

Technický úsek SFZ v spolupráci s VsFZ a ObFZ pripravuje otvoriť školenia trénerov:

  • I. kvalifikačného stupňa licencia UEFA GRASSROOTS C (UEFA GC)
  • II. kvalifikačného stupňa licencia UEFA B (UEFA B).

Záujemcovia o školenie môžu zasielať prihlášky na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk

Prihláška na školenie trénerov. V názve školenia uveďte: UEFA GC 2018 ObFZ ...... (uveďte príslušnosť k Oblastnému futbalovému zväzu - napr. UEFA GC 2018 ObFZ Michalovce) alebo UEFA B 2018 VsFZ

Podmienka otvorenie školenia je potvrdená účasť min. 16 účastníkov.

Maximálna kapacita školení je 24 účastníkov.

Presné termíny a miesto školenia vám budú zaslané mailom (na adresu uvedenú v prihláške) po naplnení min. počtu záujemcov. Školenia UEFA GC sa plánujú organizovať v mieste sídla ObFZ.

Informácia o vzdelávaní trénerov nájdete Smernica k vzdelávaniu trénerov SFZ.

Základné informácie:

ŠKOLENIE TRÉNEROV I. kval. st. licencia GRASSROOTS C

Rozsah: 40 hod. - 6 blokov - 2 dni (víkend, resp. deň pracovného pokoja od 9.00 do 18.30 hod.), 4 dni popoludní (pondelok, resp. utorok od 14.00 do 20.00 hod.)

Poplatok: 100.- €

ŠKOLENIE TRÉNEROV II. kval. st. licencia UEFA B

Rozsah: 102 hod. - 12 blokov - 6 dni (víkend, resp. deň pracovného pokoja od 9.00 do 19.30 hod.), 4 dni popoludní (pondelok, resp. utorok od 15.00 do 20.00 hod.)

Poplatok: cca od 320.- € do 370.- € (účastníci hradia skutočné náklady školenia, I. splátka 150.- €, II. splátka je vypočítaná podľa sktočných nákladov na školenie)

Pozn. Rozsah školenia by sa mal v roku 2018 upraviť, t. j. mal by sa znížiť objem konkaktného vyučovania. Po schválení nového rozsahu školenia vás budeme tu informovať.

Prečítané: 777x