13.11.2019, Peter Szénay

ŠKOLENIA TRÉNEROV UEFA B a UEFA GC

13.11.2019, Peter Szénay
Záujemcovia sa môžu prihlasovať

Technický úsek SFZ v spolupráci s VsFZ, ObFZ Bardejov, ObFZ Košice-mesto a ObFZ Košice-okolie pripravuje v najbližších mesiacoch školenia trénerov:

školenie tréneriek UEFA GRASSROOTS C  v spolupráci s VsFZ

(prihlasovanie ukončené)

školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C  v spolupráci s ObFZ Bardejov

pre nedostatočný počet prihlásených je školenie trénerov zrušené!

školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C  v spolupráci s ObFZ Košice-okolie a Košice-mesto

 miesto školenia:   Košice budova VsFZ

termín:   17. 01. – 19. 04. 2020

záverečné skúšky:   20. 04. – 30. 04. 2020

poplatok:  100.- €

kapacita:  26 osôb

prihlášky do:  10. 01. 2020

školenie trénerov UEFA B v spolupráci s VsFZ

 miesto školenia:   Košice budova VsFZ

termín:   18. 01. – 12. 06. 2020

záverečné skúšky:   15. 06. – 26. 06. 2020

poplatok:  cca 300.- € (I. splátka 250.- € + doplatok podľa reálnych nákladov na školenie)

kapacita:  26 osôb

prihlášky do:  10. 01. 2020

Záujemcovia o školenie trénerov sa môžu prihlásiť na:

https://sfz.futbalnet.sk/sekcia/1371/

Prečítané: 1646x